stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

VII. Lexikológia, frazeológia, jelentéstan

BAGI Ferenc: A kommunikációs kapcsolatteremtés és ennek fenntartása a jugoszláviai magyar népi mondókákban. In: Élõnyelv - regionális köznyelv. 1990. 471-475.

BÉKÉSI Imre: Egy jelentésszerkezet összehasonlító pragmatikai vizsgálata. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 3-10.

BENCZE Lóránt: Ikonicitás és szimmetria a magyarban. = Nyr 1990. 1-2. sz. 101-108.

BÜKY László: Mai nyelvünk „csúsztatás"-a. (Szómagyarázat.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 109-111.

CSIGE Katalin: Rol' imjon sobstvennyh v frazeologièeskih edinicah. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 337-342.

DIENES Erzsébet: A vesz és a visz igék jelentésazonosságáról. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 181-185.

GRÉTSY László: Köznyelvi és szaknyelvi szókincsünk fejlõdése. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 97-101.

GRÉTSY László: Szexvizsgálat a szavak világában. = ÉA 1990. 2. sz. 4.

KÁLMÁN Béla: Semantische Parallele in den finnisch-ugrischen Sprachen. = NyK 1990. 1-2. sz. 107-111.

KÁVÁSSY Sándor: Tilalmasrontó. = MNy 1990. 1-2. sz. 94-96.

KISS Jenõ: A Error! Bookmark not defined.saszlaError! Bookmark not defined. honi elnevezéseibõl. (Szómagyarázat.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 111-116.

KISS Lajos: Error! Bookmark not defined.RöcsögeError! Bookmark not defined. és Error! Bookmark not defined.Csajág-RöcsögeError! Bookmark not defined.. (Szómagyarázat.) = Nyr 1990. 1-2. sz. 116-117.

KOVALOVSZKY Miklós: Név és jelentés. = ÉA 1990. 1. sz. 15.

LÁNG Miklós: Háztáji szólások. = ÉA 1990. 3. sz. 9.

MOKÁNY Sándor: A Error! Bookmark not defined.bozdaError! Bookmark not defined. betegségnév eredete. = AUSz-SEL 33. sz. 1989-1990. 39-42.

MOLNÁR CSIKÓS László: Gáz van! (Szólásmagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 50. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Huzat van. (Szólásmagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 52. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Ispotály. (Szómagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 5. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Nemzetközivé váló szavak. = MKépesÚjs 1990. 41. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Rovás. (Szómagyarázat.) = MKépesÚjs 1990. 37. sz. 16.

MORVAY Károly-EHEGÖTZ, Erika: Der Schein trügt mitunter. (Zu den zwischen-sprachlichen-tatsachlichen und scheinbaren Äquivalenzbeziehungen in der Phrase-ologie.) = SSlav 1990. 1-4. sz. 273-278.

PACZOLAY Gyula: Some external relationships of proverbs in some of the Finno-Ugric languages. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 120-125.

SÁNDOR Mihályné NAGY Gabriella: Székely közmondások. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 48 1. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 44.)

SOMOGYI Béla: A magyar kártyanyelv szókincse. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 123 l. (Nyelvtudományi Értekezések 131.)

B. SPANNRAFT Marcellin: Néhány gondolat a farag ige jelentésérõl. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 23-28.

SZALAYNÉ PÓKAY Marietta: A höveji csipkekészítés szakszókincse. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 33 l. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 45.)

SZATHMÁRI István: Megáll benne az ütõ. (Szólásmagyarázat.) = Köznevelés 1990. 20. sz. 16.

SZILÁGYI Ferenc: Háztáji szólások. = ÉA 1990. 1. sz. 7.

TÓTHNÉ LITOVKINA Anna: Zvukovye osobennosti vengerskih poslovic. In: Congres-sus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 325-330.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret