stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

Általános művek

II. Kutatók

PÉTERBENCZE Anikó: Lőrincz Luca moldvai csángómagyar asszony emlékére. = NéprH 1990. 3-4. sz. 112-114.
*VOIGT Vilmos: Ein unbekannter Klassiker der Volksforschung aus Ungarn. In: Ländliche Kultur. Hrsg. S. Becker, A. C. Bimmer. Otto Schwartz Co., Göttingen, 1989.

BÁLINT SÁNDOR
APRÓ Ferenc: A vádlott: B. S. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 89-95.
BÁRKÁNYI Ildikó: B. S. emléke Szegeden. = NéprH 1990. 1-2. sz. 45-46.
Emlékek Bálint Sándorról. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 3-52.
LELE József, ifj.: B. S. és Tápé. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 75-77.
LELE József, ifj.: B. S. közelében. = CSMHHír 1990. 21-25.

BALLA PÉTER
Beszélgetés Balla Péterrel. Riporter Matyikó Sebestyén József. = Som 1990. 1. sz. 53-61.

BÁN IMRE
DANKÓ Imre: B. I. és a múzeumügy. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 24-27.

BANNER JÁNOS
Emlékkönyv B. J. születésének 100. évfordulójára. Szerkesztette Fodor István. Móra Ferenc Múzeum-Magyar Nemzeti Múzeum, Szeged-Bp., 1990. 116 l.

BARABÁS JENŐ
DANKÓ Imre: A hetvenéves B. J. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 97-98.

BARSI ERNŐ
KATONA Imre: Köszöntjük a hetvenéves Barsi Ernőt. = NéprH 1990. 4. sz. 98-99.

BARTÓK BÉLA
Bartók és Kodály levelezése. Közreadja Eősze László. = ÚjholdÉvk 1. sz. 1990. 375-409.

BÁTKY ZSIGMOND
HOFFMANN Tamás: B. Zs. emléktáblája előtt. (Elhangzott Székesfehérváron, 1989. december 15-én.) = NéprH 1990. 1-2. sz. 44-45.

BÉKEFI ANTAL
NÉMETH István: A Bakony szerelmese. Emlékezés Békefi Antalra. = MegyPedKörkép 1990. 2. sz. 11-17.

BOGLÁR LAJOS
KÉZDI NAGY Géza: Köszöntjük a hatvanéves Boglár Lajost. = NéprH 1990. 1-2. sz. 53.
MONOD, Jean: Hommage a Lajos Boglár. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 9. (Történelem és kultúra 5.)
TŐKEI Ferenc: B. L. 60. születésnapjára. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 7-8. (Történelem és kultúra 5.)
Válogatás B. L. tudományos írásaiból. Szerkesztette Borsányi László, Ecsedy Csaba. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. (Történelem és kultúra 5.)

BUDAY GYÖRGY
PÉTER László: B. Gy. (1907-1990). = NéprH 1990. 3-4. sz. 108-111.

CSISZÁR ÁRPÁD
*KOREK József: Búcsú Csiszár Árpádtól. 1912-1989. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 7-10.

DEDINSZKY GYULA
KRUPA András: D. Gy. jubileumára. = NéprH 1990. 3-4. sz. 89-90.
SZILÁGYI Miklós: D. Gy. köszöntése. = BékésiÉ 25? 1990. 375-378.

DÉGH LINDA
VOIGT Vilmos: D. L. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 96-97.

ERDÉLYI JÁNOS
BALASSA Iván: E. J., a folklór kutatója. = Széphalom 3. sz. 1990. 243-256.
FARAGÓ József: E. J. és az erdélyi magyar népköltészet. = Művelődés 1990. 4-5. sz. 29-33.
SZENTIMREI Mihály: E. J. mint főkönyvtárnok. = Széphalom 3. sz. 1990. 257-262.

ERDŐS JENŐ
DANKÓ Imre: Biográfiai-bibliográfiai jegyzetek E. J. (1912-1982) életéhez és munkásságához. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 12-18.

FÉL EDIT
*FÜGEDI Márta: Búcsú Fél Edittől (1910-1988). = Matyóföld 1989. 57-58.
HOFER Tamás: Nachruf auf Edit Fél. = ÖZfV 1990. 3. sz. 84-85.

FERENCZI IMRE
FARKAS József: F. I. (1931. január 6.-1989. május 8.) = NéprH 1990. 1-2. sz. 59-63.

GELLÉRTNÉ SZIKSZAY EDIT
NAGY Zoltán: Az Őrség néprajzi gyűjteményének létrehozója. Bemutatjuk Gellértné Szikszay Editet. = VHK 1990. 1-2. sz. 18-20.

GUNDA BÉLA
Európaiként... Beszélgetés Gunda Béla professzorral. Az interjút készítette Tóth P. István. = MTud 1990. 3. sz. 313-327.
FARAGÓ József: Gunda Bélával útban Európa felé. = Alf 1990. 8. sz. 75-81.

GYÖRFFY ISTVÁN
TÁLASI István: Nemcsak nyelvében él a nemzet. Gy. I. emlékezete. = Délszig 18. sz. 1990. 35-38.

HOFER TAMÁS
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A hatvanéves H. T. köszöntése. = NéprH 1990. 1-2. sz. 51-53.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: H. T. köszöntése. = Népi kult.-népi társ 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 11-13.

HOFFMANN TAMÁS
Tamás Hoffmann 60 Jahre. = NéprÉrt 71-73. sz. 1989-1991. 5-6.

HURT, JACOB
PACZOLAY Gyula: Jakob Hurt (1839-1907). = Új Horizont 1990. 5. sz. 71-73.

JAGAMAS JÁNOS
BEKE György: Kiművelt szív. J. J., a népdalgyűjtő. = Honism 1990. 5-6. sz. 117-120.

KISS ÁRON
K. Á. emlékezete. Szerkesztette, előszó Kriston Vizi József. Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Kecskemét, 1990. 41. l. (Vesszőparipáink 1.)
K. Á. halálának évfordulójára. In: Kiss Áron emlékezete. Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Kecskemét, 1990. (Vesszőparipáink 1.)

KODÁLY ZOLTÁN
*UJVÁRY Zoltán: K. Z. egy gömöri faluban. = Múzeumi kurír 57. sz. 1989. 19-21.

KÓS KÁROLY
K. K.: Az erdélyi néprajz szolgálatában. = Köznevelés 1990. 15. sz. 6-8.
BALASSA Iván: K. K. hetvenéves. = NéprH 1990. 1-2. sz. 50-51.

KOVÁCS ÁGNES
BALASSA Iván: K. Á. sírjánál. = NéprH 1990. 3-4. sz. 104-106.
KRÍZA Ildikó: In memoriam K. Á. = NéprH 1990. 3-4. sz. 106-108.
KRÍZA Ildikó: K. Á. (1919-1990). = Fabula 1990. 321-322.

KOVÁCH ALADÁR
SZILÁGYI Miklós: K. A. népi építészeti kutatásai. = Ház és ember 6. sz. 1990. 228-238.
KÖRMENDI GÉZA
SELMECZI KOVÁCS Attila: K. G. hatvanéves. = NéprH 1990. 1-2. sz. 54.

KRESZ MÁRIA
BALASSA Iván: K. M. (1919-1989). = Alba Regia 24. sz. 1990. 156.
BALASSA Iván: K. M. sírjánál. Elhangzott 1989. szeptember 23-án, Kápolnásnyéken. = NéprH 1990. 1-2. sz. 56-57.
CSUPOR István: K. M. (Berlin, 1919. június 4.-Budapest, 1989. szeptember 1.) = NéprH 1990. 1-2. sz. 57-59.

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ
KÓKA Rozália: ,,Nekifeszülve a teljesíthetetlennek...". Arcképvázlat K. L. fotóművészetéről. = Honism 1990. 1. sz. 31-34.

LAMBRECHT KÁLMÁN
GUNDA Béla: Emlékeim a száz évvel ezelőtt született Lambrecht Kálmánról. = NéprH 1990. 1-2. sz. 42-43.

LÁSZLÓ GYULA
BALASSA Iván: Nyolcvanéves L. Gy., a régészet néprajzkutatója. = NéprH 1990. 3-4. sz. 92-95.

LÜKŐ GÁBOR
ANDRÁSFALVY Bertalan: L. G. nyolcvanéves. = NéprH 1990. 1-2. sz. 48-50.

MOLNÁR BALÁZS DANKÓ Imre: A hetvenötéves M. B. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 95-96.

MOLNÁR ISTVÁN
FÜLÖP Lajos: A nyolcvanéves M. I. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 90-92.

NAGY DEZSŐ
VOIGT Vilmos: N. D. hetvenéves. = NéprH 1990. 3-4. sz. 102.

NAGY GÉZA
KOVÁTS Dániel: N. G. köszöntése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 102-103.

NAGY OLGA
Életút a népismeret szolgálatában. N. O. Riporter Lipcsey Ildikó. = Napóra 1990. 2. sz. 33-36.

NYÁRÁDY MIHÁLY
BALASSA Iván: Ny. M. születésének századik évfordulójára. (Elhangzott Nyíregyházán, 1989. szeptember 30-án.) = NéprH 1990. 1-2. sz. 43-44.

ORBÁN BALÁZS
ERDÉLYI Lajos: O. B., 1829-1890. = Fotó 1990. 5. sz. 210-212. In memoriam O. B. (1829-1890). = Hunnia füzetek 5. sz. 1990. 55-56.

ORTUTAY GYULA
HERCEG János: Ortutay. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 521-522.
KATONA Imre: Az idő mérlegén. O. Gy. életműve. Veljko Vlahovic Munkásegylet, Szabadka, 1990. 62 l. (Életjel miniatűrök 45.)
KATONA Imre: O. Gy. életműve az idő mérlegén. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 523-541.
KOMÁROMI József Sándor: Látogatás az élő magyar néprajznál. Arcélváltozatok Ortutay Gyuláról. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 550-553.
PÉTER László: Ortutayra emlékezem. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 546-549.
VOIGT Vilmos: O. Gy. tudományos munkásságának kezdetei. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 542-545.

RÓHEIM GÉZA
VEREBÉLYI Kincső: R. G. Akadémiai, Bp., 1990. 201 l. (A múlt magyar tudósai)

SAJNOVICS JÁNOS
Sajnovics naplója 1768-1769-1770. Eredetiből fordította Deák András; szerkesztette Szíj Enikő. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1990. 257 l. (Bibliotheca Regulyana 1.)

SCHWARTZ ELEMÉR
GALAMBOS Iréneusz: Száz évvel ezelőtt született Sch. E. = NéprH 1990. 3-4. sz. 85-86.

TÁLASI ISTVÁN
BALASSA Iván: T. I. nyolcvanadik születésnapjára. = NéprH 1990. 3-4. sz. 87-89.

VAJKAI AURÉL
*SCHULTHEISZ Emil: V. A. (1903-1987). = OtK 117-120. sz. 1987. 361-362.

VERESS SÁNDOR
VOIGT Vilmos: Néhány szó Veress Sándorról és Veress Sándorhoz. = NéprH 1990. 1-2. sz. 63-64.

VINCZE LAJOS
GUNDA Béla: Emlékezés egy bihari tudósra. V. L. nem múló érdemei. = Hajdú-BihariN 1990. 299. sz. 7.

WINKLER GYULÁNÉ
VOIGT Vilmos: W. Gy. (1924-1989). = NéprH 1990. 1-2. sz. 63-64.

XANTUS JÁNOS
*KÖNNYŰ László: A világjáró X. J. Amerikában. = FöldrMúzTan 7. sz. 1989. 15-20.stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret