stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

III. Kereskedelem, vásárok

*DANKÓ Imre: A helyi érdekek védelme a századfordulói szoboszlói hetivásárokon. = Múzeumi kurír 54. sz. 1987. 26-31.
DANKÓ Imre: A javak cseréje Bakonszegen. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 455-487.
FEHÉR Zoltán: Bátya népének kereskedése, különös tekintettel a paprikakereskedelemre. = Cumania 12. sz. 1990. 377-425.
GELENCSÉR József: A fehérvári vásárok marhahajcsárjai. = Honism 1990. 2-3. sz. 109-113.
*HOFER Tamás: Magyar vágómarhák Tirolban. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerkesztette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. fol. 56-63. (A Makói Múzeum füzetei 60.)
*N. KISS István: A paraszti kereskedők szerepe a magyar királyság külkereskedelmében (XVI-XVIII. század). = AgrártörtSz 1987. 3-4. sz. 251-261.
KOVÁCS Ágnes: Die Urbarialverhältnisse in den Merkflecken der südtiefländischen Herrschaftsgüter der Károlyis. = ETT 20. sz. 1990. 27-33.
OROPPA Sámuel-HARASZTI Mihály: Vásárok Tatától Tatabányáig. = KEMHF 1989-1990. 93-105.
*PÁLL István: 18. századi adatok a Zemplén és Szabolcs megye közötti építőkő-forgalomhoz és a tokaji átkelő szerepéhez. = MHOMK 26. sz. 1989. 60-62.
SZAKÁLY Ferenc: Adalékok Gyöngyös XVI. századi kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez. = Archívum 12. sz. 1990. 122-145.
TAKÁCS Imre: A mezőgazdasági kistermelők vásárlási szokásai Hajdú-Bihar megyében. = Gazdálkodás 1990. 4. sz. 31-33.
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok Abaúj vármegye 18. század végi vásáraihoz és az Abaúj megyei lakosság vásározási szokásaihoz. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 195-207.
*TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és a vásározó zempléni lakosok történetéhez. = HOMÉ 27. sz. 1988. 359-381.
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 209-225.
*TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok Torna vármegye vásárai és a vásározó Torna megyeiek 18. századi történetéhez. = MHOMK 26. sz. 1989. 54-59.
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Vásározási szokások Esztergom vármegyében 1768-ban. = Honism 1990. 4. sz. 22-26.
VIGA Gyula: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Ethnica-Herman Ottó Múzeum, Debrecen-Miskolc, 1990. 328 l.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret