stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XIII. Jog

BAGI Gábor: Tiszasüly község XIV-XV. századi birtoklástörténetéről. = MúzL 63-64. sz. 1990. 19-26.
KISS József: Helyhatósági bíráskodás a Jászkun Kerületben az 1730-40-es években. = Cumania 12. sz. 1990. 255-293.
MATYUGÁNÉ FRINDT Magdolna: Egy XVIII. századi borivó társaság törvényei. = MúzL 63-64. sz. 1990. 103-115.
NÉMETH Gábor: Hegyaljai mezővárosok törvényei a XVII-XVIII. századból. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1990. 176 l. (Magyar Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványai 1.)
Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések. Közreadja Bárth János. = Cumania 12. sz. 1990. 457-462.
SZILÁGYI Miklós: A halászat jogi szabályozásának története. 1-3. rész. = Halászat 1989. 3. 94-95.; 4. sz. 126-127.; 1990. 1. sz. 20-21.
TAGÁNYI Zoltán: A társadalmi intézmények fejlődése és a szokásjog. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Bp., 1990. 144 l.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret