stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XVIII. Népi írásbeliség, olvasáskultúra

*BENDA Kálmán: A magyar paraszti műveltség a XVIII. században. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 103-110.
*DUKKON Ágnes: A kalendáriumok művelődéstörténeti jelentőségéről a XVII-XVIII. század fordulójáig. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 295-312.
FEJÉR Gábor: Egy történet írott forrásokban. = CSMHHír 1990. 99-103.
HUDI József: Alfabetizáció és népi írásbeliség a 18-19. században. = Rubicon 1990. 5. sz. 16-17.
*KATONA Imre: Az ,,Őszi harmat után"... szövegeinek eredete és története. Újonnan előkerült legteljesebb változata Török Sámuel és Mihály kéziratos énekeskönyvéből (1751-1829). In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 277-288.
KOMÁROMY Sándor: A 18. századi sárospataki kéziratos versgyűjtemények. Népdalszerű és népoktató szövegek. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 539-349.
*KOMÁROMY Sándor: A XVIII. századi sárospataki kéziratos versgyűjtemények. Alkalmi szövegek, köszöntők. = HOMÉ 27. sz. 1988. 189-203.
*I. KOVÁCS Gábor: Új kultivációk a két világháború közötti magyar kalendáriumirodalomban. Adalék a paraszti mentalitás modernizációjának történetéhez. = Szociológia 1988. 3. sz. 265-273.
M. KOZÁR Mária: Egy kéziratos kétnyelvű tankönyv 1833-ból. = VasmLF 3. sz. 1990. 243-250.
PÁPAY Zsuzsa: Vigyázat, másolva! Híres művek átiratai egy faluban. = MV 1990. 5. sz. 58-74.
RÉMIÁS Tibor: Ruehietl Miklós, a szádvári uradalom gazdatisztje mint publicista (1835-1849). = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 239-256.
*SZELESTEI NAGY László: Kalendáriumok a XVIII. századi Magyarországon. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 313-361.
P. SZOJKA Emese: ,,Szent levél" a Bács-Kiskun megyei Tataházáról és lánclevelek Bajáról. = MKBKM 1988. 178-191.
TAKÁCS Béla: Népművelés a Hortobágyon a XVIII. században. = DMÉ 68. sz. 1989-1990. 393-407.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret