stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

II. Gazdálkodás, gazdasági eszközök


a) Földművelés, növénytermesztés
b) Szőlőművelés
c) Erdőgazdálkodás
d) Gyűjtögetés, vadászat, halászat
e) Méhészet
f) Állattartás, pásztorkodás


a) Földmûvelés, növénytermesztés

BAKSA Brigitta: A kender termesztése és feldolgozása. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. l. 74-79.
BALASSA Iván: A magyar gabonatermelés néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 193 l. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 7.)
*BALASSA Iván: A palócok földművelésének jellemzői. In: Palócok, 3. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 7-82.
GULÁCSI Zsuzsanna: A gyümölcs és felhasználásának hagyományos módja. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 91-107.
KERECSÉNYI Edit: A kender termelése és feldolgozása Letenyén. 1. Az elvetett kendertől a fonálig. = ZMúz 2. sz. 1990. 231-254. Mezőgazdasági (gyümölcstermesztési) eljárások feljegyzése egy kéziratos könyvben. Közreadja S. Püski Anikó. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 371-381.
MÜLLER Róbert-PETÁNOVICS Katalin: A földművelés története. Balatoni Múzeum, Keszthely, 1990. 36 l. (A Balatoni Múzeumok kiállításainak katalógusai 4.)
PARIKOVÁ, Magdaléna: Die traditionellen Arten des Austretens der Getreide durch Rinder im slowakisch-madjarischen ethnischen Grenzgebiet. = Ethnologia Slavica 22. sz. 1990. 69-85.
*TAKÁCS Péter: Adalékok a Szabolcs megyei parasztok úrbérrendezéskori földműveléséhez. = AgrártörtSz 1987. 3-4. sz. 328-361.
TAKÁCS Péter: Szántó-vető foglalkozás az 1770-es években Tokaj-Hegyalján. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 2. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 29-37. (Tokaj és Hegyalja 2.)


b) Szõlõmûvelés

BAKSA Brigitta: Adatok Böde szőlőműveléséhez. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 80-90.
*BALASSA Iván: A tokaj-hegyaljai szőlő és bor kutatásának néhány forrása. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1989. 7-14. (Tokaj és Hegyalja 1.)
BALASSA Iván: A tokaj-hegyaljai szőlőművelés munkaszervezetének néhány vonása a XVI-XX. században. = AgrártörtSz 1988. 3-4. sz. 271-305.
BECK Zoltán: Szőlő a régi Gyopárhalmán. = BMN 1990. márc. 31. 9.
BENCSIK János: A tokaji szőlőhegyek művelése, a szőlős ingatlan becsértéke a 18. század közepétől. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 151-179.
BENKÓCZY György: A szőlőtermesztés Mezőkövesden. = Matyóföld 1989. 46-56.
BODNÁR László: A szőlő- és borértékesítés gondjai Heves megye történelmi borvidékén. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 418-434.
CSOMA Zsigmond: A Balaton-felvidéki szőlőtermelés demokratikus hagyományai, a hegytörvények. = Honism 1990. 2-3. sz. 55-61.
FLOREC, Václav: Rebmesser. Analogien in der traditionellen Weinbaukultur der Tschechoslowakei und Ungarn. = NéprÉrt 71-73(1989-1991)61-70.
LICHTNECKERT András: A balatonfüred-csopaki borvidék története. Megyei Levéltár, Veszprém, 1990. 583 l. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 7.)
LICHTNECKERT András: Szőlőművelés a balatonfüred-csopaki borvidék területén a 18-19. század fordulóján. = VmHT 14. sz. 1990. 29-32.
LUKÁCS László: A szőlőőrzés rendje a móri borvidéken. Pesovár Ferenc emlékének. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 297-315.
OROSZ István: Weinbau und Weinexport in Ungarn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. = ETT 19. sz. 1989. 161-165.
OROSZI Sándor: Adatok a nagykunsági szőlőbirtoklás XVIII. századi történetéhez (Karcag, Kisújszállás, Túrkeve). = Zounuk 5. sz. 1990. 307-316.
*PÁLL István: Egy szabolcsi uradalom hegyaljai szőlőtermesztése a 18. század közepén. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1989. 95-101. (Tokaj és Hegyalja 1.)
*WELLMANN Imre: Die Bedeutung des Weinbaus in Ungarn spätfeudalem Agrarleben. = ETT 19. sz. 1989. 139-143.


c) Erdõgazdálkodás

N. KISS István: Waldnutzung und verwaltung in Ungarn (11-20. Jahrhundert). In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 123-143.
É. KOVÁCS László: Favágók, cserhántók, szénégetők és fuvarosok a magyarországi Gömörben. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 79 l. (Gömör néprajza 22.)
NAGY MOLNÁR Miklós: Adatok Száraz-völgy falvainak erdőbirtoklásához és erdőhasználatához. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 117-123. (Gömör néprajza 26.)
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Gömöri szénégetők. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 127-153.
*PETERCSÁK Tivadar: Erdőhasználat a Palócföldön. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 235-331.
PETERCSÁK Tivadar: Feudalizmus kori erdőhasználat az Északi-Középhegységben. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 181-194.
PETERCSÁK Tivadar: Szénégetés Észak-Magyarországon. = Agria 25-26. sz. 1989-1990. 499-536.
TÖRŐ László: Erdei mesterek. = MegyPedKörkép 1990. 2. sz. 18-26.


d) Gyûjtögetés, vadászat, halászat

HÁLA József: Hangyatojás-gyűjtés. = NMMÉ 16. sz. 1990. 247-268.
LACKNER Mónika: Adatok Böde gyűjtögető gazdálkodásához. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 54-66.
*PÁLOSNÉ NAGY Rózsa: Madárfogás lépvesszővel a gyöngyösi határban. = Agria 24. sz. 1988. 297-305.
SOLYMOS Ede: Tiszaverés, köcsögézés. = Fo 1990. 9. sz. 64-67.
SZILÁGYI Miklós: Die freie Fischerei im 16-17. Jahrhundert. = NéprÉrt 71-73. sz. 1989-1991. 143-148.
*SZŐLLŐSY Gábor: Íjászati alapismeretek. = NyJAMÉvk 30-32. sz. 1987-1989. 443-476.
*SZŐLLŐSY Gábor: Újabb adatok a népvándorláskori íjtípusok kérdésköréhez. = NyJAMÉvk 30-32. sz. 1987-1989. 349-374.
TÓTH Sándor: Halászat a Bodrogon. In: Tokaj-hegyaljai Kalendárium 1991. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Közművelődési és Módszertani Központ, Miskolc, 1990. 134-139.
ZSUPOS Zoltán: Gyűjtögetés, halászat, méhészet. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 289-317.


e) Méhészet

*BODNÁR Lajos: Méhesek Nagykapos környékén. = MHOMK 26. sz. 1989. 132-137.
BUCZKÓ József: Adatok a hajdúnánási méhészkedéshez. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 8-12.
*KOTICS József: Árutermelő méhészek. = Múzeumi kurír 57. sz. 1989. 3-5.
*SZABADFALVI József: 1816-ban Miskolcon megjelent méhészkönyv. Csaplovics János: A' méhtartásnak új, könnyű, és hasznos módja kettős-köpükben. Miskolczon 1816-dik Esztendőben. = MHOMK 26. sz. 1989. 125-131.


f) Állattartás, pásztorkodás

*BALASSA Iván: A magyar sertéstartás történetének néhány kérdése. = MMMK 1988-1989. 235-252.
*BENCSIK János: A paraszti lúdtartás egy hegyközi faluban. = MHOMK 26. sz. 1989. 147-155.
BÖKÖNYI Sándor: A honfoglaló magyarok állattartása. = MTtud 1990. 3. sz. 303-309.
FEKETE István: Juhtartás a kalocsai alsó szállásokon. In: Írások Homokmégyről, 2. köt. Országos Közművelődési Központ, Bp., 1990. 85-230. (Homokmégyi műhelytanulmányok 7.)
ISTVÁN Lajos: Cimboraszer a hagyományos korondi juhászatban. = Honism 1990. 4. sz. 34-37.
MADARASSY László: Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztán. Sajtó alá rendezte Hála József. Néprajzi Múzeum, Bp., 1990. 75 l. (Series historica ethnographiae 2.)
MAGYARI Márta: Baromfitartás három Szuha-völgyi faluban In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 125-171. (Gömör néprajza 26.)
MATICS Pál: A szalkszentmártoni parasztember lova. = Honism 1990. 5-6. sz. 82-89.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: ,,Keleti hozadék" avagy zootechnika az ősmagyar korban. = MTud 1990. 3. sz. 291-297.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Stages of evolution in the early history of Hungarian stock-breeding. In: Congresses Septimus Internatinalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 359-365.
*PETERCSÁK Tivadar: Az erdő szerepe Észak-Magyarország népi állattartásában. = Agria 24. sz. 1988. 279-296. *CS. SZABÓ István: Adatok Zsákáról a Sárrét juhtartásához. = Múzeumi kurír 57. sz. 1989. 60-10.
*VÖRÖS István: Szabolcs ispánsági székhely Árpád-kori állatcsontleletei. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 165-188.
*ZÓLYOMI József: Az álattartás ágazatai Palócföldön. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 83-234.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret