stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

IV. A fordítás elmélete és gyakorlata

BÁN Ervin: Forrásnyelvi és magyar szavak aránya a fordításokban. = MNy 1990. 3-4. sz. 210-213.

BENCZE Lóránt: Egy nemzeti bibliafordításról Verseghy olvasása közben. = ItK 1990. 5-6. sz. 723-729.

FARKAS Judit: Shakespeare magyar fordításban. (Néhány megjegyzés történeti-szemantikai aspektusból.) = FilKözl 1990. 1-2. sz. 1-19.

KLAUDY Kinga: Átváltási mûveletek a fordításban. = Inyt 1990. 2. sz. 33-45.

KOVAÈEK, Božidar: Dve Vukove narodne pesme u prevodu na madjarski Karolja Bodora. = SSlav 1990. 1-4. sz. 227-237.

LUKÁCSY Sándor: Pázmány fordítói elvei és gyakorlata. = ItK 1990. 1. sz. 1-20.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret