stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

VIII. A magyarság eredete

(Õstörténet.

A magyarság táji/történeti tagolódásának nyelvi/nyelvészeti kérdései)

BENKÕ Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögébõl. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990. 40 l. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 186.)

BENKÕ Loránd: Õstörténetünk és a magyar nyelvtudomány. = MTud 1990. 3. sz. 267-272.

FERENCZI Géza: Újabb adalékok a moldvai csángók kérdéséhez. 1-2. = Kor 1990. 2. sz. 250-254; 3. sz. 373-384.

HAJDÚ Péter: Elõszó. (A magyar õstörténetkutatás félévszázada közgyûlésének megnyitója.) = MTud 1990. 3. sz. 241-242.

HARMATTA János: A magyarság õstörténete. = MTud 1990. 3. sz. 243-261.

SZATHMÁRI István: A magyar-finn nyelvrokonságról. = Köznevelés 1990. 32. sz. 13.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret