stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

IX. Bútor és lakáskultúra

BÍRÓ Friderika: Die Veränderung der Haus- und Wohnungskultur am Ende des 19. Jahrhunderts in der Unteren Wart. In: Arkadenhäuser. Symposium in Rahmen der ,,Schlaininger Gespräche", 1988. Burgenländischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 206-221. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.)
*K. CSILLÉRY Klára: Bútor. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 817-881.
K. CSILLÉRY Klára: Bútorművesség. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 105-154. (Népművészeti örökségünk)
K. CSILLÉRY Klára: A makói parasztbútorok. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerkesztette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. 80-85. (A Makói Múzeum füzetei 60.)
GYÖRGYI Erzsébet: Die alte Wohnkultur in den Presshäusern Sárköz, Südungarn. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 157-163.
GYÖRGYI Erzsébet: Az egykori sárközi lakáskultúra a szőlőhegyi tanyákon. = NéprH 1990. 3-4. sz. 21-24. *SZŰCS Judit: A Gyökér utca 1. számú ház berendezésének néhány kérdése. = MCsvtört (1987). 105-115.Tartalomjegyzék
Hungarológiai Értesítő / Hungarian Studies Bulletin
Címlap/Home Page
NMT/IAHS
(magyarsagtudomanyi.tars@axelero.hu)
World Wide Webmaster