stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

III. Bibliográfia

Bolla Kálmán tudományos munkássága. (Válogatott bibliográfia.) In: Studia in honorem K. Bolla. 1990. 235-240.

CITKINA, F. A.: A short bibliography of Professor Sándor Rot a scholarly publications. = AUBud-L 21. sz. 1990. 247-267.

HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL Mária: A magyar nyelvû szövegtani irodalom bibliográfiája. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 119-126.

Hungarológia az Ungvári Állami Egyetemen. (Bibliográfia.) Szerk. P[etro] N. Lizanec, Melnik L., Váradi-Sternberg János. Uzsgorod-Ungvár, 1990. 160 l.

NYOMÁRKAY I[stván]: Bibliographie der Publikationen von László Hadrovics. (1980-1989.) = SSlav 1990. 1-4. sz. 13-15.

PETÕFI S. János: Bibliográfiák-Periodikák. In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 117-118.

Vas megye irodalma. Összeáll. Takács Miklós, Zsámpáné Szalay Mária. = VasiSz 1990. 2. sz. 303-313.

ZSILKA János mûveinek bibliográfiája. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. 1990. 275-278.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret