stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

ZÁGONI ATTILA

CSEKE Péter: Védőháló nélkül. = MNapló 1990. 42. sz. 2.

CSEKE Péter: Veszteségeink számbavétele közben. = Kor 1990. 5. sz. 588–590.

ZALABAI ZSIGMOND

KÁNTOR László: Közös közép-európai házat! Beszélgetés Dobos Lászlóval és Zalabai Zsigmonddal. = AHét 1990. 9. sz. 3.

ZALÁN TIBOR

ESZÉKI Erzsébet: Tiborongás. Z. T. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 97–102.

LENGYEL Boldizsár: Számomra a vers érzelmi kérdés. (Beszélgetés Z. T. költővel.) = Jászk 1990. 4. sz. 24–27.

PÉCSI Györgyi: A létezés szomorúsága. = Jászk 1990. 4. sz. 28–32.

SZALAY Károly: Z. T., az arctalan költő műfajtalankodásai a verslábrakelt nincslírával. = ÚjIdő 1990. 9. sz. 20–25.

VITÉZ György: A költő csalódása. = NyugMság 1990. 9. sz. 12. [Észak-amerikai előadó-körútjáról]; Hozzászólás: MEGYERI György = uo., 10–12. sz. 12.

ZELK ZOLTÁN

CSUKÁS István: Mit visz a folyó? A másfélszeres Kossuth-díjas. = ÚjIdő 1990. 9. sz. 26.

SINKA Erzsébet: Kolumbusz utca 54/b. = Árgus 1990. 4. sz. 21–23.

TAKÁCS Imre: Zelk Zoltánról. = Árgus 1990. 4. sz. 18–20.

ZILAHI KISS KÁROLY

KUI János: Gyűlölet nélküli emberek. = SzilágyságiSzó 1990. 12. sz. 1.

ZILAHY LAJOS

GIFUNI, Cathe: Z. L. An English bibliography. = ALitt 1990. 3–4. sz. 469–473.

ZOLNAI BÉLA

BENKŐ László: Egy elfelejtett filológus. Száz éve született Z. B. = FilKözl 1990. 3–4. sz. 172–177.

BENKŐ László: Z. B. élete és munkássága, 1890–1969. Akadémiai, Bp., 1990. 88 l. (Nyelvtudományi értekezések 129.)

LENGYEL Béla: Thienemann Tivadar levelei az emigrációból. Születésének századik évfordulójára. = Nagyv 1990. 9. sz. 1407–1409. [Két levél Zolnai Bélának 1957–1959-ből]

MADÁCSY Piroska: A hallgatás a legnagyobb üldöztetés. Z. B. születésének centenáriumára (1890–1969). = Hitel 1990. 10. sz. 22–23.

MADÁCSY Piroska: “Tartsatok meg emlékezetetekben." Z. B. születésének centenáriumán Madácsy László és Z. B. levelezéséből. = Juss 1990. 2. sz. 120–128. [Z. B. négy levele 1961-ből]

ZRÍNYI MIKLÓS

BORIÁN Elréd: Múltunkból a jövőnek élni. Gondolatok a Zrínyi-dolgozatok VI. kötetével kapcsolatban. = Som 1990. 4. sz. 91–92.

Collectanea Tiburtiana. Szeged.

HÚBERT Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyány-gyűjteményben. 325–329. – BUZÁSI Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória. A szigetvári hős festett apoteózisa. 431–442.

CSILLAG István: Endrei Ákos iskolai Zrínyi-kiadása. = Som 1990. 4. sz. 81–84. [A Szigeti veszedelem 1901-ben, a Jeles Írók Iskolai Tárának 27. köteteként]

DOBAI András: Két ismeretlen Zrínyi-levél Kaposvár 1555. évi ostromáról. = HK 1990. 2. sz. 138–144. [Lenkovics János horvátországi főkapitányhoz]

HAUSNER Gábor: Zrínyi eszméi a reformkorban. Jósika Miklós: Zrínyi a költő. = Som 1990. 4. sz. 78–81.

INDIG Ottó: “Méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan." = Kelet–Nyugat 1990. 14. sz. 3.

KALOCSAY Krisztina: Zrínyi csillagai. Az égbolt képe Szigetvár és Csáktornya fölött 1556 nyarán és 1647–48 telén-tavaszán. = Som 1990. 4. sz. 67–70. [Természeti jelenségek a Szigeti veszedelemben]

KÉZDI Éva: Z. M. helyesírásáról. = Som 1990. 4. sz. 70–72.

KOLLER Györgyi: A zalaegerszegi Magyar Paizs Zrínyi-kultusza. = Som 1990. 4. sz. 84–87. [1900–1917.]

KOVÁCS Sándor Iván: Gyöngyösi István Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi. In: K. S. I.: Koboz és virginál. Békéscsaba. 5–42.

KOVÁCS Sándor Iván: Ligeti Erika római Zrínyi-plakettje. = Som 1990. 3. sz. 35–39.

KOVÁCS Sándor Iván: A “Peroratio" ideje. = ÚÍ 1990. 8. sz. 95–103.

KULCSÁR Péter: Z. M. Elmélkedései Mátyás királyról. = Ezredvég 1990. 1–2. sz. 168–176.

PERJÉS Géza: Karddal és tollal szolgálta a hazát. Gyakorlat, elmélet, katonai etika és hazafias érzés Zrínyinél. = HK 1990. 4. sz. 121–128.

SÁRKÖZY Péter: Ungheresi nell'Italia del Seicento – Miklós Zrínyi e la cultura italiana. In: S. P.: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Roma. 62–72.

ZSÁMBOKY JÁNOS

RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes: Zs. J. levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 209–213.

ZSOLT BÉLA

NAGY Sz. Péter: Zs. B. Akadémiai, Bp., 1990. 202 l. (Kortársaink)

ZSOMBOK TÍMÁR GYÖRGY

BERTHA Bulcsu: Ha ez a szocializmus, akkor nem kell. Zs. T. Gy. (ítélet: 1 év). [Interjú.] In: B. B.: Írók, művészek, börtönök. 254–276.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret