stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

TABÉRY GÉZA

100 éve született T. G. – E. Fehér Pál = Népszabadság 1990. júl. 17. 9.: – Implon Irén = Kelet–Nyugat 1990. 24. sz. 4.

TAKÁCS ZSUZSA

T. Zs.: Sötét és fény kora. = ÚÍ 1990. 12. sz. 119–128. [Önéletrajzi írás]

TAKÁTS GYULA

CSÁNYI László: T. Gy. világa. = ÚÍ 1990. 8. sz. 71–84.

FODOR András: Takáts tanár úr. Naplószilánkok: 1945. november, december. In: F. A.: Szülöttem föld. 43–50.

TALAMON ALFONZ

ELEK Tibor: ,,Költészet és valóság", avagy a ,,képzelet szertartásai". (,,Újdonságok" a csehszlovákiai magyar prózában.) = ISz 1990. 2. sz. 198–204. [T. A.: A képzelet szertartásai]

TAMÁS MÁRIA

FODOR Sándor: T. M. hatvan éve. = CsaládiT 1990. 11–12. sz. 13.

TAMÁS MENYHÉRT

BÜKI Attila: ,,Amit jussul kaptunk..." Találkozás Tamás Menyhérttel. [Interjú.] = Magyarok 1990. 9. sz. 117–120.

HARASZTI Mária: ,,Csakis a megszenvedett szónak van hatalma." Vendégünk: T. M. [Interjú.] = ISz 1990. 6. sz. 586–590.

TAMÁSI ÁRON

ÁGH István: A szülőföld kelyhe. = Hitel 1990. 26. sz. 4–6.

BISZTRAY Ádám: Találkozások Tamási Áronnal. = Hitel 1990. 23. sz. 14–15.

BÖLÖNI Domokos: Ábel második hazatérése. = Helikon 1990. 24. sz. 3–4. [Tamási Napok Farkaslakán, 1990. május 26–27.]

DUDÁS Károly: A víz elmegy s a kövek megmaradnak. Úti számadás. = Üzenet 1990. 4. sz. 272–278. [Farkaslaka]

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

T. Á. [1935.] 53–55. – Jégtörő Mátyás. T. Á. új regénye. [1936.] 267–268. – Énekes madár. T. Á. mesejátékának esti előadásai a Royal Színházban. [1935.] 351–352.

,,Isten velünk és mindenki ellenünk." Kovács György beszélgetése Tamási Áronnal, 1936-ból. = MNapló 1990. 35. sz. 11. [Németh László Magyarok Romániában c. írásáról]

MOLNOS Lajos: T. Á. hazaérkezései. = Helikon 1990. 45. sz. 1.

POMOGÁTS Béla: ,,Fortélyos párbeszéd." T. Á.: Ördögváltozás Csíkban. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 108–119.

TAMÁSI GÁSPÁR

SZÁVAI Géza: Narancs és gyöngyvirág. Jegyzetek T. G. önéletírásából és a ,,népi epikáról". = Magyarok 1990. 11. sz. 111–115.

TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY

CSUKÁS István: Mit visz a folyó? Két arckép. = ÚjIdő 1990. 6. sz. 38. [Czibor János, T. S. K.]

SIPOS Lajos: Kiadatlan versek. = ÚÍ 1990. 12. sz. 70–74. [Patt pont; Hármashangzat. A költő feljegyzésének és 1979-es levelének közlésével]

TANDORI DEZSŐ

T. D.: A személyes avantgárd. = Holmi 1990. 9. sz. 1008–1020.

BORI Imre: A világ verstükörben. (Egy Tandori-versről.) = 7Nap 1990. 17. sz. 28. [Kutyakórház, váró]

FEHÉR Katalin: Kísérlet a modellteoretikus interpretáció fordításkritikai alkalmazására. Hölderlin: Hälfte des Lebens, T. D.: Az élet fele. Konnexitás, kohézió és jelentés-struktúra vizsgálata és összevetése. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 127–143.

LÁNG Zsolt: T. D. vidéke. = Látó 1990. 5. sz. 606–608.

TAR SÁNDOR

KERÉKGYÁRTÓ T. István: A megalázottak magánya. Létismeret T. S. műveiben. = Jászk 1990. 2. sz. 41–44.

KŐVÁRY E. Péter: A 999-es számú író. Beszélgetés Tar Sándorral. = Népszabadság 1990. szept. 8. 19.

MÁRKUS Béla: A mesei világ és a való világ. = Jászk 1990. 2. sz. 30–40.

TARDY LAJOS

T. L.: Ami a Krónikából kimaradt. 3. Foglyok és széplányok. 4. Élet a Bunkerlágerban. = NÉvsz 1990. 1. sz. 19–24.; 3. sz. 13–16.

RÓNA-TAS András: Búcsú Tardy Lajostól. = Keletkut 1990. 1. sz. 129–131.

Nekr. Rab Zsuzsa = ÉI 1990. 4. sz. 5.; – = SzI 1990. 5. sz. 170.

TATAY SÁNDOR

ESZÉKI Erzsébet: Kire érdemes ráfizetni? T. S. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 123–127.

JÁNOSY István: T. S. = Diakonia 1990. 2. sz. 78–80.

SZAPUDI András: Szüret előtt a Tatay-portán. = Som 1990. 4. sz. 40–43.

SZEGHALMI Elemér: Látókép. T. S. = ÚjIdő 1990. 8. sz. 40–47.

TAVASZY SÁNDOR

KOVÁCS Ferenc: Tavaszy-idéző. = Kor 1990. 11. sz. 1465–1466.

T. MAKSAY Ágnes: Egzisztencializmus és teológia az erdélyi szellemiség szolgálatában. = Kor 1990. 3. sz. 385–387.

TELEKI SÁMUEL

DEÉ N. Anikó: A könyvtáralapító. = ErdélyiF 1990. 5–6. sz. 27.

TEMESI FERENC

ESZÉKI Erzsébet: Ívni jobban szeretek, mint írni. T. F. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 158–163.

KIS PINTÉR Imre: Felemás krónika. (T. F.: Por. 1–2. kötet.) In: K. P. I.: Esélyek. 131–141.

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ

ANGYALOSI Gergely: Kakuk Marci: a picaro és a buddhista. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 55–67.

BORI Imre: Műfaja: a vallomás. A céda és a szűz ürügyén. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 45–48.

CSÁNYI Erzsébet: A ,,regényes szívügy" metanyelve. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 49–53.

CSUKÁS István: Mit visz a folyó? Tersánszky alumínium furulyája. = ÚjIdő 1990. 5. sz. 52.

CSURKA István: Ámulás Tersánszky stílusa fölött. = ErdélyiF 1990. 2. sz. 1, 13.

DÉRCZY Péter: Az elbeszélő hagyomány átalakítása. T. J. J. regényeinek néhány szerkezeti vonásáról. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 1–10.

GEROLD László: Csoda és valóság. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 69–74.

HARKAI VASS Éva: Elbeszélői eljárások Tersánszky regényeiben. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 31–38.

JUHÁSZ Erzsébet: A ceruza mint a cselekményszövés kettős eszköze. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 75–79.

KULCSÁR SZABÓ Ernő: A literarizált eszköztelenség. Személyiség és jelhasználat Tersánszky regényírásában. = Kort 1990. 3. sz. 133–143.

POMOGÁTS Béla: Vadregény. Jegyzetek Tersánszky irodalomfelfogásához. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 81–85.

Tanácskozás T. J. J. életművéről. [MTA Irodalomtudományi Intézete–Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1988. november 24–25.] = HungKözl 1990. 1–2. sz.

DÉRCZY Péter: Az elbeszélő hagyomány átalakítása. T. J. J. regényeinek néhány szerkezeti vonásáról. 1–10. – THOMKA Beáta: Tersánszky elbeszélő formái. 11–15. – KULCSÁR SZABÓ Ernő: A literalizált eszköztelenség. Személyiség és jelhasználat Tersánszky regényírásában. 17–29. – HARKAI VASS Éva: Elbeszélői eljárások Tersánszky regényeiben. 31–38. – UTASI Csaba: Viszontlátásra, drága... 39–44. – BORI Imre: Műfaja: a vallomás. (A céda és a szűz ürügyén.) 45–48. – CSÁNYI Erzsébet: A ,,regényes szívügy" metanyelve. (T. J. J.: A margarétás dal.) 49–53. – ANGYALOSI Gergely: Kakuk Marci: a picaro és a buddhista. 55–67. – GEROLD László: Csoda és valóság. [Legenda a nyúlpaprikásról.] 69–74. – JUHÁSZ Erzsébet: A ceruza mint a cselekményszövés kettős eszköze. (T. J. J.: Egy ceruza története.) 75–79. – POMOGÁTS Béla: Vadregény. Jegyzetek Tersánszky irodalomfelfogá-sához. 81–85.

TEVAN ANDOR

PAPP János: Centenáriumi gondolatok Tevan Andorról, a kiadóról és könyvművészről. = MGrafika 1990. 1. sz. 39–45.

THIENEMANN TIVADAR

CSIBRA István: A szellemtörténeti irodalomtudomány klasszikus művéről. (T. T.: Irodalomtörténeti alapfogalmak.) = It 1990. 1. sz. 164–169.

LENGYEL Béla: T. T. levelei az emigrációból. Születésének századik évfordulójára. = Nagyv 1990. 9. sz. 1407–1409. [Három levél Zolnai Bélának és Lengyel Bélának]

THINSZ GÉZA

BÖRÖNDI Lajos: Káprázat. T. G. költészete. = Hét 1990. 6. sz. 13.

BÖRÖNDI Lajos: A kétnyelvűség kereszthuzatában. T. G. költészete. = ÚjFo 1990. 5. sz. 61–65.

HANÁK Tibor: Érosz és Atroposz között. T. G. verseiről. = Szivárvány 32. sz. 1990. 163–168.

Nekr. Lászlóffy Aladár = Helikon 1990. 31. sz. 6.: Sz. E. [Szekér Endre] = Fo 1990. 10. sz. 96.

THOMKA BEÁTA

*T. B.: Esszéterek, regényterek. Forum, Újvidék, 1988. 197 l.

THURZÓ GÁBOR

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

T. G. ,,Úgy legyen." 182–185. – Ötlet és elbeszélés. 185–189. – Író – kutyával.189–191.

TOLDY ISTVÁN

MANDELIK Ágnes: A színpadi szatíra lehetősége és lehetetlensége. (Kísérlet a magyar polgári vígjáték megteremtésére T. I. két drámájában.) = It 1990. 2–4. sz. 419–434. [A jó hazafiak; Az új emberek]

TOLLAS TIBOR

T. T.: Szabadon, de sose szabadulva. A váci börtön udvarán hajdan elásott versek nyomában. = Nemzetőr 1990. 486. sz. 5.

D. G. [Demszky Gábor]: Beszélgetés Tollas Tiborral. = Szivárvány 32. sz. 1990. 94–99.

KÁRPÁTI Kamil: T. T. 1. (Ifjúság, börtön.) = Stádium 1990. 1. sz. 39–54.

KÁRPÁTI Kamil: T. T. 2. (Itthoni kút vizére szomjazó.) = Stádium 1990. 2. sz. 85–88.

MEDVIGY Endre: ,,Bebádogoztak minden ablakot." T. T. köszöntése. = Holnap 1990. 1. sz. 17–19.

TÓTH Bálint: ,,Bebádogoztak minden ablakot!" = MFórum 1990. 7. sz. 8.

TOLNAI GÁBOR

Nekr. E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. márc. 2. 9.; Kovács Sándor Iván = ItK 1990. 5–6. sz. 772–774.; Tarnai Andor = ALitt 1990. 1–2. sz. 5–6.

TOLNAI OTTÓ

T. O.: Rózsaszín flastrom. = Je 1990. 1. sz. 25–33. [Interjú 1986-ban. Lejegyezte, sajtó alá rend. Pozsik László]

T. O.: Telepiek Párizsban – avagy Utószó Párizs-naplóimhoz. = Üzenet 1990. 1. sz. 66–68.

BALOG [József]: Cápavers. = SzegE 1990. 16. sz. 5.

GÉCZI János: T. O. kék szobra. = Hitel 1990. 14. sz. 53–55.

MÁK Ferenc: Kővel köszöntelek, és levéllel. Az ötvenéves Tolnai Ottónak. = Üzenet 1990. 10. sz. 749–750.

MÁK Ferenc: ,,Udvari bolond sem leszelsz már." Az elveszített otthon verseiről. = Je 1990. 1. sz. 42–45.

Az önfeláldozás radikalizmusa. Beszélgetés Tolnai Ottóval. (Riporter Mák Ferenc.) = Fo 1990. 4. sz. 66–71.

SZAJBÉLY Mihály: Lilába hajolni roppant veszélyes. T. O. (ál-)gyermekverseiről. = Életünk 1990. 8. sz. 643–647.

UTASI Csaba: A nemlétező. T. O. Wilhelm-dalairól. = Je 1990. 1. sz. 37–41.

VILLÁNYI László: Tolnai prózája. = Életünk 1990. 8. sz. 648–652.

Az 50 éves T. O. köszöntése. – Mák Ferenc = Fo 1990. 7. sz. 7–10.; Mányoki Endre = Hitel 1990. 17. sz. 32.

TOMPA GÁBOR

LÁSZLÓFFY Csaba: Egyetlen játszmánkról Tompa Gáborral. [Interjú.] = CsaládiT 1990. 5. sz. 15.

VÉGH Balázs: Egy költői állapot anatómiája. = Kor 1990. 1. sz. 134–135.

TOMPA LÁSZLÓ

B. HALÁSZ Edit: ,,Tűzfelelős... az időnek homályos terein." Beszélgetés Tompa Lászlóval. = MFórum 1990. 22. sz. 9.

LEZSÁK Sándor: T. L. katedrája. = Holnap 1990. 4. sz. 26. [Írás 1979-ből]

TOMPA MIHÁLY

BURA László: Tompa-kéziratok a Szatmári Történelmi Múzeumban. = ErdélyiT 1990. 3. sz. 21–23.

DÉNES György: “Rimaszombat állandó embere." = Hét 1990. 24. sz. 15. [T. M.-emlékhelyek]

TORKOS JAKAB

SZABÓ György: T. J. dunántúli református püspök kanonica vizitációja 1747-ből. = VeszprTörtTár 1990. 1. sz. 46–53.

TORMAY CECILE

KAJETÁN Endre: Akit elfelejtett a magyar irodalom: T. C. = Délszig 1990. 16. sz. 15–19.

TÓTFALUSI KIS MIKLÓS

ÁDÁM Zsigmond: A könyvnyomtatás üldözött mestere. = Helikon 1990. 13. sz. 3.

RÉNYI Péter: A Tótfalusi-sztori. Az Aranyas Biblia újrakiadása alkalmából. = Népszabadság 1990. dec. 22. 23.

TÓTH ÁRPÁD

KISS Tamás: A T. Á.-vers élénkítő és színező elemei. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 80–93.

NAGY János: Azonos-e az új Isten az új Krisztussal? = It 1990. 1. sz. 55–61. [Pásztor Árpád: Lenin; T. Á.: Az új Isten]

SZENTESI Zsolt: T. Á.: Elégia egy rekettyebokorhoz. = It 1990. 1. sz. 120–134.

TÓTH BÁLINT

BERTHA Bulcsu: A komondorokat nem tudtam gyűlölni. T. B. (ítélet: 6 év). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 234–253.

A 60 éves T. B. köszöntése. – Tollas Tibor = Nemzetőr 1990. 479. sz. 5.

TÓTH ELEMÉR

DUSZA István: Az idő foglya. T. E. ötvenedik születésnapjára. = ISz 1990. 2. sz. 175.

TÓTH GÁBOR ÁKOS

TARJÁN Tamás: A Nyúltrapp után. Beszélgetés Tóth Gábor Ákossal. = Népszabadság 1990. jún. 16. 9.

TÓTH ISTVÁN

TÓFALVI Zoltán: Magamról szólok. Beszélgetés T. I. költővel. = Kelet–Nyugat 1990. 12–13. sz. 8.

TÓTH-MÁTHÉ MIKLÓS

VITÉZ Ferenc: Szenci Molnár Albert és a zsoltárok. = RefL 1990. 48. sz. 4. [Interjú az Élet zsoltárhangra c. regényéről]

TŐKE CSABA

BEKE György: A nagyváradi főszerkesztő. = MNapló 1990. 25. sz. 6–7.

TSÚSZÓ SÁNDOR

SZOMBATHY Bálint: A Tsúszó-kutatások újabb momentumai T. S. nemzetközi kifutása tekintetében. (Vázlat egy doktori disszertációhoz.) = Híd 1990. 5. sz. 565–594.

TURCZEL LAJOS

Rendeződnek végre a közös dolgok. T. L. beszéde a Bethlen-díj átadásakor. = Hét 1990. 10. sz. 4–5.

TÜSKÉS TIBOR

T. T.: Önarckép – háttérrel. = Dunatáj 1990. 2–3. sz. 62–71.

T. T.: Tájak, emberek. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 234 l. (Pannonia könyvek.)

FODOR András: T. T.: Triptichon. In: F. A.: Szülöttem föld. 323–332.

FODOR András: Tüskés Tiborral működésének színhelyein. Naplójegyzetek. = Som 1990. 3. sz. 19–21.

Szülőföldem, a Dunántúl. Televíziós portréfilm. = Som 1990. 3. sz. 7–17. [Beszélgető-társak: Czigány György, Fodor András, Harkány László, Kanyar József, Lázár Ervin]

T. T. irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. Szauer Dezsőné, Aranyi László.) Baranya Megyei Könyvtár–Somogy Megyei Könyvtár, Pécs–Kaposvár, 1990. 47 l.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret