stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

SAÁRY ÉVA

A hatvanéves S. É. köszöntése. – Vadnay Zsuzsa = Nemzetőr 1990. 476–477. sz. 11.

SÁFÁRY LÁSZLÓ

S. L. öt levele 1931–1941-ből. (Közli Turczel Lajos.) = ISz 1990. 9. sz. 953–958. [Babits Mihálynak és családtagjainak]

SANDERS IVÁN

GERŐ András: Túl a provincializmuson. Beszélgetés Sanders Ivánnal. = MNapló 1990. 14. sz. 4–5.

SÁNDOR ANDRÁS

S. A.: Kicsoda legyen irgalmas nekünk? Tanulmányok. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács–Magyar Írók Szövetségének Észak-magyarországi Csoportja, Miskolc, 1990. 167 l.

SÁNDOR ISTVÁN

T. I. [Torda István]: Az első bibliográfusunk. = AKönyv 1990. 2. sz. 128–130.

SÁNDOR IVÁN

S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. [Esszék.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 552 l.

S. I. Vízkereszttől karácsonyig. A nyolcvankilences esztendő. [Esszé.] Forrás–Gondolat, Bp., 1990. 190 l.

DÉR Zoltán: A történelem havazásában. S. I. A helyszín című regényéről. = Üzenet 1990. 3. sz. 223–225.

FÜZI László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természetrajza. Grezsa Ferenc és S. I. könyve Németh Lászlóról. In: F. L.: Szerepek és lehetőségek. 174–187. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka 1938–1944. 1985.; S. I.: A Németh László-pör. 1986]

FÜZI László: A föld alá vitt tények üzenete. S. I. két esszékötetéről. = Életünk 1990. 9. sz. 788–789.

NÁDOR Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 3. sz. 5.

A 60 éves S. I. köszöntése. – Füzi László = Fo 1990. 3. sz. 44.

SÁNTA FERENC

TÜSKÉS Tibor: Parasztnovella? S. F.: Isten a szekéren. = Holnap 1990. 4. sz. 17–20.

SÁRÁNDI JÓZSEF

BÖRÖNDI Lajos: Vendégoldalról – haza. = Hét 1990. 26. sz. 12–13.

SARKADI IMRE

KISS Tamás: Művek, vázlatok, töredékek. S. I. hátrahagyott írásai. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 209–212.

SÁROSY GYULA

LÁSZLÓFFY Aladár: Könyvballada. = Helikon 1990. 11. sz. 7. [Az 1848-as szabadságharc verses krónikája]

SARUSI MIHÁLY

KŐVÁRY E. Péter: Sarusi Magyarországa. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jan. 11. 9.

KŐVÁRY E. Péter: Sarusi és a Hanyattúszás. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jún. 6. 9.

SCHEIBER SÁNDOR

HIDVÉGI Máté: Csendélet házaidban. = Hitel 1990. 16. sz. 36–37.

KOMORÓCZY Géza: S. S. tudós elődökről. = MúltJövő 1990. 1. sz. 39–40.

PAÁL János: S. S. emléke. Karcolatok halálának ötödik évfordulójára. = New Yorki Figyelő 1990. 4. sz. 5.

WEINBERGER, Carmily: Az utolsó főpap. = ÚjÉ 1990. 8. sz. 6.

SCHENDL FRIGYES

SZÖRÉNYI László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye. S. F. kiseposza. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 345–349.

SCHÖPFLIN ALADÁR

S. A.: A magyar irodalom története a XX. században. (Sajtó alá rend. Sebes Katalin.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 450 l.

ILLÉS Endre: Mikszáth és Schöpflin. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 158–161.

KENYERES Zoltán: A Nyugat könyvespolcán. S. A.: A pirosruhás nő. = ÚÍ 1990. 10. sz. 68–76.

SCHÖPFLIN GYULA

GYŐRFFY Miklós: Mohamed koporsója. Pártérdekek fölött. Elszakíthatatlan köldökzsinór. [Interjú.] = 168 óra 1990. 2. sz. 21.

Szélkiáltó. Schöpflin Gyulával beszélget Széchenyi Ágnes. = MV 1990. 10. sz. 33–43.

VARSÁNYI Gyula: ,,Nem hittem volna, hogy túlélem." S. Gy. az ideológiáról, a középosztályról és a Rádióról. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jan. 20. 9.

SCHWAJDA GYÖRGY

KOVÁCS Dezső: A színház a politika erkölcsét vizsgálja. Beszélgetés Schwajda Györggyel, a szolnoki Szigligeti Színház igazgatójával. = Népszabadság 1990. febr. 10. 9.

SEBEŐK JÁNOS

Interjú Sebeők Jánossal, a Voks Humana alapítójával. [Az interjú alapján monológgá tömörítve.] = Eszmélet 1990. 7. sz. 148–153.

SEBESTYÉN Ilona: Művészet és környezetvédelem. Beszélgetés Sebeők Jánossal. = ÚjMűv 1990. 1. sz. 36–37.

SEBESTYÉN GYÖRGY

BERTALAN Lajos: Utak, legendák Pannóniából. S. Gy. (1930–1990). = Életünk 1990. 8. sz. 703–704.

S. Gy. (1930–1990). = Pannonia 1990. 1–2. sz.

RÖTZER, Rudolf: Nachruf des Verlegers. 1. – MOCK, Alois: Donauraum als Heimat. Für György Sebestyén war Mitteleuropa eine Idee fern von Ideologien. 2–3. – BREUER, Heide: Abschied an den Geliebten. 4. – DOR, Milo: Ein stoischer Humanist. 5. – MILLETICH, Helmut Stefan: György Sebestyén und das Burgenland. 6–7. – NEMES János: György Sebestyén (1930–1990). 8.

Nekr. H. G. = BécsiN 1990. 4. sz. 10.

Nekr. Kalász Márton = Vig 1990. 8. sz. 633.

SERFŐZŐ SIMON

KONCZEK József: Költői program – társadalmi program. S. S. világa. = Tekintet 1990. 1. sz. 83–87.

SÍK SÁNDOR

S. S.: Esztétika. [Hasonmás kiad.] Universum, Szeged, 1990. 460 l. [Eredeti kiadása: Szent István Társulat, Bp., 1946]

HORVÁTH Zsuzsanna: Az istengyermekség élménye József Attila és S. S. költeményeiben. = Vig 1990. 12. sz. 918–919.

RADÓ György: Emlékezés Sík Sándorra. (Születésének századik évfordulóján.) = ÉI 1990. 8. sz. 6.

RÓNAY László: Arcképvázlat Sík Sándorról. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 227–245.

TÓTH Sándor: Kereszténység és irodalom. Beszélgetés S. S. prózakötetéről. = ÚjEmb 1990. 4. sz. 6. [Rónay László szerkesztővel]

100 éve született S. S. – Radó György = ÉI 1990. 8. sz. 6.

SIKLÓS ISTVÁN

LÁSZLÓFFY Aladár: Megújuló kapcsolatok. [Interjú.] = Helikon 1990. 12. sz. 2.

SIMEK VALÉRIA

DIENES Ottó: A pályakezdés öröme. = Árgus 1990. 4. sz. 111–112.

SIMKÓ TIBOR

VARGA Erzsébet: Forbáth Imre Nívódíj. = ISz 1990. 9. sz. 1008. [Lösz c. regényéért]

SIMON ISTVÁN

FODOR András: Simon Pista, a finn. = ÚjIdő 1990. 6. sz. 9.

SIMON ZOLTÁN

S. I.: Az irodalom peremvidéke. Múzsák, Bp., 1990. 122 l. [A lektűr]

SIMONFFY ANDRÁS

ESZÉKI Erzsébet: Hátamon a hazám. S. A. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 74–79.

SZŰCS Ernő: A Simonffy család és Debrecen. = H-BMLÉ 17. sz. 1990. 13–30.

SIMONYI IMRE

KŐVÁRY E. Péter: Gyulai beszélgetés egy hetvenéves költővel. Márai, Simonyi, Heuréka. = Népszabadság 1990. febr. 22. 10.

PÜNKÖSTI Árpád: Galambszürke felöltő. = Népszabadság 1990. szept. 15. 19.

SINKA ISTVÁN

BUJDOSÓ P. Gyula: Két ismeretlen Sinka-vers elé. = Szivárvány 31. sz. 1990. 62. [Új koldus; Ha majd azt a gyilkos kezet...]

BUJDOSÓ P. Gyula: S. I. két kiadatlan verséhez. = Kapu 1990. 2. sz. 42–44. [Fáradt tündöklés; Kél a nap]

MÁTYÁS Ferenc: Akiket karjára vett az irgalmas idő. = Magyarok 1990. 11. sz. 54–61.

MEDVIGY Endre: A fekete bojtár ,,Czégé Ádám" álnéven írt ismeretlen versei elé. = Holnap 1990. 2. sz. 13. [Öt vers közlésével]

MEDVIGY Endre: Ismeretlen Sinka-versek egy régi kéziratos füzetből. = Árgus 1990. 2. sz. 5–6. [4 vers közlésével]

MEDVIGY Endre: Még egyszer Kodolányi Jánosról, Sinka Istvánról és Törökbálintról. = Hitel 1990. 6. sz. 58.

S. I. hagyatékából. (Közli Sinka Istvánné, Medvigy Endre.) = Látó 1990. 10. sz. 1172–1175. [Nyolc kiadatlan vers közlése]

SÁNDOR András: Sinka jelenései. In: S. A.: Kicsoda legyen irgalmas nekünk? Miskolc. 28–58.

SINKÓ ERVIN

S. E.: Az út. Naplók, 1916–1939. (Szerk. József Farkas, Illés László. Jegyz. a bibliográfiát összeáll. Bosnyák István.) Akadémiai, Bp., 1990. 652 l. (Irodalom, szocializmus)

BOSNYÁK István: Sinkó-recepció itt és ma? = ÚjSymp 1990. 1–2. sz. 68–70.

E. FEHÉR Pál: Babel – Sinkóról. = SzI 1990. 4. sz. 186–188.

FŰZFA Balázs: Egy értelmiségi dilemmáiról. S. E.: Optimisták, Egy regény regénye. = TanTudKözlSzombathelyTársTud Tom. 2. 1990. 75–91.: Hozzászólás: Láng Gusztáv = uo., 121–122.

GÖMÖRI György: Fanatikus optimisták. S. E.: Optimisták. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 86–89.

Sinkó-bibliográfia. (Összeáll. Sáray Anna.) = TanFKözlSzombathelyTárstud Tom. 2. 1990. 92–97.

SÜKÖSD Mihály: Sinkó redivivus. Egy regény regénye. In: S. M.: Utópia lovagjai. 131–165.

SOMLYÓ GYÖRGY

S. Gy.: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220–1234. [Devecseri Gábor, Fülep Lajos, Füst Milán, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor levelei 1938–1969 között Somlyó Györgynek]

BÁLINT Péter: Ősök és újak. Emlékeim Somlyó Györgyről. = MúltJövő 1990. 4. sz. 32–38.

DEGUY, Michael: Bevezető S. Gy. szerzői estjéhez. (Ford. Nagy Gizella.) = Nagyv 1990. 11. sz. 1721–1723.

LACZKÓ András: Somlyó Györggyel szülőföldjén. = Somogyo 1990. 27. sz. 4. [Balatonbogláron]

PETŐCZ András: Szonettbe vésve. S. Gy. két új kötetéről. = Kort 1990. 12. sz. 154–156. [Talizmán; Palimpszeszt]

A 70 éves S. Gy. köszöntése. – E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. nov. 28. 10.

SOMLYÓ ZOLTÁN

ZSOLDOS Sándor: Az átkozott költő zsidósága. Jegyzetek Somlyó Zoltánnak a Múlt és Jövő-ben megjelent ,,zsidó versei"-hez. = MúltJövő 1990. 4. sz. 4–6.

SOÓS LÁSZLÓ

SZÉLES Klára: S. L. = Helikon 1990. 35. sz. 6.

SŐTÉR ISTVÁN

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

S. I. Az erkölcsi választás írója. 200–213. – Harc a lélekért. 213–216.

VOISINE, Jacques: In memoriam István Sőtér. = Neohel 1990. 1. sz. 305–307.

SPIRÓ GYÖRGY

S. Gy.: Az új Kőszegők elé. = Szính 1990. 4. sz. melléklet, 1. [A dráma szövegközlése: uo., 1–24.]

ESZÉKI Erzsébet: Kandidátus a kukában. S. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 149–154.

ÉZSIÁS Erzsébet: S. Gy. öt és fél éve. A jövevény. [Interjú.] = MNapló 1990. 20. sz. 15.

E. FEHÉR Pál: S. Gy. regénye Spiró Györgyről. Megjegyzések a Jövevényhez. = Népszabadság 1990. jún. 30. 21.

KIS PINTÉR Imre: A játék vérre megy. (Kommentár S. Gy. Az Ikszek c. regényéhez. A módszerről és a konfliktusról.) In: K. P. I.: Esélyek. 87–96.

KONDOR Katalin: Az a jó, ha minél rosszabb? Államfeudális könyvkiadás. S. Gy. kultúráról, gazdaságról. [Interjú.] = 168 óra 1990. 2. sz. 24–25.

MÉSZÖLY Miklós: Egy vers füstje. In: M. M.: A negyedik út. Szombathely. 197–202. [S. Gy.: Jönnek]

SURÁNYI MIKLÓS

ILLÉS Endre: S. M. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 71–74.

SÜKÖSD MIHÁLY

S. M.: Utópia lovagjai. [Tanulmányok.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 213 l.

SZAKÁTS Ildikó: Szégyen és bűntudat. Lelkiismeretterjesztő film a tiszaeszlári vérvádról. = 168 óra 1990. 5. sz. 10–11. [Interjú Sükösd Mihállyal és Elek Judit rendezővel. A film S. M.dokumentumgyűjteménye alapján készült]

SÜTŐ ANDRÁS

S. A.: Egy színdarab forrástájékáról. = Művelődés 1990. 1. sz. 7–8. [Advent a Hargitán]

S. A.: Jegyzet. = Látó 1990. 3. sz. 269–273. [Az álomkommandó c. darabról]

S. A. levele Sinkovits Imréhez. = AHét 1990. 1. sz. 7. [1988 szeptemberében]

ABLONCZY László: A gyertya könnye. Strasbourgi beszélgetés Sütő Andrással. (1.) = MFórum 1990. karácsonyi szám, 7. [Folytatása: uo., 1991. 1. sz.]

ABLONCZY László: A tízesztendős Szuzai menyegző. = Ttáj 1990. 10. sz. 91–94.

ARA-KOVÁCS Attila: Az együttélés bizonyos tanulságai. S. A. nyilatkozik... = Beszélő 1990. 45. sz. 13.

BALÁZS Sándor: Párhuzamos elmélkedés a hatalomról. S. A. Káin és Ábeljének ürügyén. = Helikon 1990. 6. sz. 5–7.

BANGÓ Éva: Mégsem volt sivatag. = KépÚ 1990. 3. sz. 6.

BENKŐ Samu: A jegyzőkönyvíró diák: S. A. = AHét 1990. 29. sz. 11.

CRISTOFOR, Ion: Cine i\c si revendic\v a bestiile? = Tribuna (Cluj-Napoca) 1990. 15. sz. 7.

Irodalom és közügyiség. Páll Árpád interjúja. = Látó 1990. 1. sz. 4–21.; Látóh 1990. 6. sz. 139–171.

KEDVES Csaba: Hétköznapi metaforák. Széljegyzetek S. A. Az álomkommandó című drámájához. = Kelet–Nyugat 1990. 15. sz. 10.

KEREK István: Egy szemtanú vallomása. Marosvásárhely. = Népszabadság 1990. aug. 30. 6. [S. A. kezelőorvosa 1990. március 19–20-áról]

MÁRIÁS József: ,,A kényszerűség volt az, ami otthon tartott." Interjú Sütő Andrással. = Szamoshát 1990. 2. sz. 1–2.

MONSPART Éva: Valahogy nem jön, hogy elhiggyem... Interjú S. A. feleségével. = MNőkL 1990. 2. sz. 5. [Szabó Évával]

NAGY Margit: Kútméreg és tiszta víz. Interjú Sütő Andrással. (1–2.) = 7Nap 1990. 5. sz. 10–11.; 6. sz. 18–19.

Egy paranoiás elme garázdálkodásaiból. Tófalvi Zoltán beszélgetése Sütő Andrással. = Hitel 1990. 5. sz. 6–8.

POMOGÁTS Béla: Költészetben elbeszélt szociográfia. S. A.: Anyám könnyű álmot ígér. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 173–186.

SÁNDOR Iván: A tetthiány némasága. A kommandók százada és Erdély. In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 225–232. [S. A.: Álomkommandó]

SERÉNY Péter: Hazatérek Marosvásárhelyre. Interjú Sütő Andrással. = RomániaiMSzó 1990. jún. 19. 2.

TOMPA István: Vallomás és üzenet. = Helikon 1990. 31. sz. 1.

A tűrés határa. Beszélgetés az erőszakról, rettegésről és a toleranciáról. Kérdezett: Kántor Lajos. = Kor 1990. 8. sz. 982–990.

SYLVESTER JÁNOS

ÉDER Zoltán: Sylvester Grammatikájának utóéletéről. ELTE, Bp., 1990. 19 l. (Dolgo-zatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 19.)

V. MOLNÁR Zoltán: 450 éve jelent meg S. J. Grammatica Hungarolatiná-ja. = VasiSz 1990. 2. sz. 293–295. [Tudományos emlékülés Sárváron, 1989. november 10-én]

SEBESTYÉN Árpád: A prepozíció meghatározása Sylvesternél. = MNy 1990. 1–2. sz. 73–75.

SZABÓ T. Attila: S. J. botanikai és orvosi szövegei (1539, 1541), a ,,Sárvári iskola" és a magyar orvosbotanikai irodalom kezdetei. = VasiSz 1990. 2. sz. 269–277.

SZABÉDI LÁSZLÓ

Emlékek, vélemények Szabédi Lászlóról. Ádám Zsigmond visszaemlékezése. = Helikon 1990. 48. sz. 8–10.

KÁNTOR Lajos: Szabédi szabadság-kísérlete. In: Erdélyi csillagok. 176–199.

KÁNTOR Lajos: Szabédival Strasbourgban. = Kor 1990. 6. sz. 677–684. [Sz. L. 1950-es ,,önéletrajzi pótlásának" közlésével]

POMOGÁTS Béla: Sz. L. a transzszilvanizmusról. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 56–70. [Sz. L. levele Szemlér Ferencnek 1937-ből]

SZABÓ DEZSŐ

Sz. D.: A jogrend és a történelmi élet viszonya. Előadás, 1938. január 2. = Hitel 1990. 6. sz. 4–6.

HŐGYE Mihály: Sz. D.-emlékek. = Hitel 1990. 7. sz. 37–39.

KISS Tamás: A protestáló Sz. D. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 100–109.

KOZMA Dezső: Író a történelem sodrában – elsodort életek. 1–2. = Kelet–Nyugat 1990. 7. sz. 7.; 8. sz. 7.

OCSOVAI Gábor: Bálvány volt vagy bálványt játszott. Sz. D. újraértékelése. = 168 óra 1990. 24. sz. 26–27. [Interjú Németh G. Bélával A magyar Káosz c. pamfletgyűjtemény megjelenése kapcsán]

SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Sz. D. kárhoztatásai. = Népszabadság 1990. máj. 26. 20.

SZAKÁTS Erzsébet: Sz. D. ungvári vőlegénysége. = HSíp 1990. 1. sz. 24–25. [Jegyessége Szegelethy Ilonával]

SZŐCS Zoltán: Antiszemita – filoszemita. Gondolatok a Sz. D.-vitához. (1–2.) = Szombat 1990. 7. sz. 15–17.; 8. sz. 12–13.: Hozzászólás: Antal Gábor = Szombat 1990. 9. sz. 19–20.

SZABÓ EDE

FODOR András: Búcsú Szabó Edétől. In: F. A.: Szülöttem föld. 337–341.

B. SZABÓ GYÖRGY

BOSNYÁK István: B. Sz. Gy. munkásságának szelektív bibliográfiája (1935–1990). = HungKözl 1990. 1–2. sz. 147–168.

SZABÓ GYULA

Sz. Gy.: Az eleje fel volt virágozva. Vázlat ,,új tollas" indulásomról. = Kor 1990. 9. sz. 1137–1156.

FODOR Sándor: Semmit se változott. Sorok a 60 éves Szabó Gyuláról. = Látó 1990. 9. sz. 1116–1117.

LÁNG Zsolt: Idézőjelek. = Látó 1990. 9. sz. 1118–1119.

SZILÁGYI István: Írás beszél. = Helikon 1990. 37. sz. 2.

SZABÓ ISTVÁN

CSŰRÖS Miklós: Kodolányi – egy levél apropóján. = Délszig 1990. 17. sz. 27–29. [Kodolányi János levele Szabó Istvánnak 1949-ből]

CSŰRÖS Miklós: Sz. I. ifjúkori versei. = Hitel 1990. 26. sz. 17.

CSŰRÖS Miklós: ,,Nem lehetsz szegény..." Kodolányi János és Sz. I. levelezéséből. = Kort 1990. 4. sz. 79–96. [Kodolányi János 4, Sz. I. 3 levele 1949–1955 között]

GYŐRI János: Ember-melegért dideregve. Sz. I.-dokumentumok. = Holmi 1990. 11. sz. 1287–1310. [Sz. I. levelei Domokos Mátyásnak, Farkas Lászlónak, Győri Jánosnak, Kamondy Lászlónak, Nagy Lászlónak, Réz Pálnak 1956–1975 között]

SZABÓ KÁROLY

KERESKÉNYI CSEH Edit: Az ,,excellers kis magyar." 100 éve halt meg Sz. K. = KörVidéke 1990. 69–77.

100 éve halt meg Sz. K. – Kelecsényi Gábor = AKönyv 1990. 3–4. sz. 183–187.

SZABÓ LAJOS

KUNSZT György: Sz. L., a közép-európai gondolkodó. = Vig 1990. 5. sz. 351–352.

CS. SZABÓ LÁSZLÓ

Cs. Sz. L.: Gyermek Kolozsváron. = Helikon 1990. 25. sz. 1–12. [Önéletrajzi írás]

HEGYI Béla: A hűséges őrzők. Cs. Sz. L. In: H. B.: Különböznünk szabad? 27–37.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

Cs. Sz. L. [1937.] 281–282. – Erdélyben. Cs. Sz. L. könyve. [1941.] 292–295.

RÓNAY László: Cs. Sz. L.: Közel s távol. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 153–155.

LÁSZLÓFFY Aladár: Cs. Sz. L. (1905–1984). = Helikon 1990. 25. sz. 1.

VERESS Dániel: Cs. Szabó-közelítések. = Kor 1990. 6. sz. 707–714.

SZABÓ LŐRINC

Sz. L.: Bírákhoz és barátokhoz. Napló és védőbeszédek 1945-ből. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz. Kabdebó Lóránt.) Magvető, Bp., 1990. 396 l.

Sz. L.: Vers és valóság. Részletek. (Közli D. M. [Domokos Mátyás].) = Holmi 1990. 6. sz. 673–692.

ÁGH István: ,,Csak az a valóság, amit sokan úgy hisznek." Sz. L. kálváriája. = MNapló 1990. 36. sz. 16.

BENKŐ Samu: Sz. L. versei és a valóság. = Helikon 1990. 35. sz. 8.

CSILLAG Tibor: ,,Hazám, Európa." Sz. L., levelei és művei tükrében. = Stádium 1990. 2. sz. 38–46.

Der Dichter als Mittler. – Ein Brief von Lőrinc Szabó aus dem Jahr 1940. (Mitgeteilt von Paul Kárpáti.) = BBHung Tom. 5. 1990. 243–250. [Farkas Gyulának egy német irodalmi könyvsorozat fordításának tervéről]

KABDEBÓ Lóránt: Csalimese és/vagy üdvtörténet. = ÚÍ 1990. 11. sz. 96–100.

KABDEBÓ Lóránt: Egy fiókba zárt versciklus Szabó Lőrincről. = MKépesÚjs 1990. 14. sz. 14. [Sz. L.: Meglepetések]

KABDEBÓ Lóránt: Két ismeretlen Sz. L.-szonett. = MNapló 1990. 26. sz. 3. [Költő; Automobilversenyen]

KISS Tamás: Könyvek és emberek az életemben. Sz. L. prózai írásai. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 125–129.

LÁSZLÓFFY Aladár: Sz. L. szemüvege. = AHét 1990. 13. sz. 6–7.

A lélek mentőövei. Versek Szabó Lőrincről. (Gyűjt. vál. jegyz. szerk. Bényei József.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, Nyíregyháza, 1990. 193 l. (Koszorú 4.)

SCHELKEN Pálma: Sz. L. gyorsírásos hagyatéka az MTA Könyvtárának kézirattárában. = ItK 1990. 1. sz. 121–126. [Az Ahogy lehet és A kedvemért c. vers és egyéb megfejtett töredékek közlésével]

SCHELKEN Pálma: Sz. L. ,,játékos verse gyorsírással – 1957 májusában. (És sok-sok gondolatébresztő gyorsírásos töredék!) = SzabadU 1990. 1. sz. 122–126. [Szövegközléssel]

SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220–1234. [Sz. L. levele 1946. február 28-án Somlyó Györgynek]

Sz. L. kiadatlan versei. (Közli Kabdebó Lóránt.) = ÚÍ 1990. 11. sz. 3–14. [Tizennégy vers szövegközlése]

Sz. L. szerzői estje Miskolcon, 1956. október 23-án. Interjú Bihari Sándorral, az est rendezőjével. Kérdező: Horpácsi Sándor. = Holnap 1990. 2. sz. 39–41.

SZABÓ MAGDA

BALÁZS Mihály: Írók ifjúsága, írók iskolái. Sz. M.: Két tündér gyereke voltam. = Köznevelés 1990. 20. sz. 22–24.

VATAI László: Új mítosz a magyar irodalomban. = Szivárvány 31. sz. 1990. 76–89. [Sz. M.: Az őz; Az ajtó]

SZABÓ PÁL

Hét levél Szabó Páltól. (Közli Kocsor Jánosné.) = BékésiÉ 1990. 4. sz. 520–522.

SZABÓ T. ATTILA

Sz. T. A. (1906–1987) 1986 decemberében díszdoktorrá avatása alkalmával tartott debreceni beszéde. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 247–250.

BENKŐ Samu: Sz. T. A. műhelyei. In: Erdélyi csillagok. 154–175.

SZAKONYI KÁROLY

FORGÁCS Rezső: Sz. K. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 131–141.

RODEK Ilona: Magasugrás. (Kérdések Nemeskürty Istvánhoz és Szakonyi Károlyhoz.) = ÚjIdő 1990. 9. sz. 36–38.

SZALATNAI REZSŐ

Sz. R.: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között. (1–2.) = Regio 1990. 2. sz. 129–147.; 3. sz. 163–190. [Molnár Imre bevezetőjével, Regio 1990. 2. sz. 124–128.]

SZALAY JÓZSEF

TORDA István: A literátus főkapitány. = AKönyv 1990. 2. sz. 121–123.

SZALAY KÁROLY

FORGÁCS Rezső: Sz. K. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 155–176.

SZAPUDI ANDRÁS

BÜKI Attila: Üzenetek Siófokról. Találkozás Sz. A. íróval. [Interjú.] = Magyarok 1990. 1. sz. 67–72.

SZÁRAZ GYÖRGY

ESZÉKI Erzsébet: Érdemes fölkapaszkodni az elefántcsonttoronyba? Sz. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 69–73.

SZÁSZ BÉLA

LITVÁN György: Távoli, tiszta hang. Sz. B. nyolcvanadik születésnapjára. = Népszabadság 1990. júl. 9. 7.

SZÁSZ JÁNOS

PÁLL Árpád: Magyar írók Bukarestben. Sz. J. a kölcsönös megismerés dimenzióiról. [Interjú.] = Látó 1990. 7. sz. 838–841.

SZÁSZ KÁROLY (17981853)

MAGYARI András: Sz. K. kiállása a haladás ügye mellett. = Művelődés 1990. 3. sz. 36–37.

SZÁVAI JÁNOS

GELLÉRT KIS Gábor: A francia kapcsolat. Beszélgetés Szávai Jánossal. = ÉI 1990. 37. sz. 7.

SZEBERÉNYI ZOLTÁN

MÉSZÁROS László: Folytassa, Tanár úr! Sz. Z. hatvanéves. = ISz 1990. 7. sz. 772–775.

SZÉCHENYI ISTVÁN

Sz. I.: Politikai programm töredékek. [Hasonmás kiad.] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp., 1990. 168 l. [Eredeti kiadása: Trattner-Károlyi, Pest, 1847.]

BOZÓKY Mária: Széchenyi hite. (Részlet az író előkészületben levő könyvéből.) = Jel 1990. 3. sz. 9–10.

ENDREI Walter: Néhány darab Sz. I. levelezéséből. = TörtSz 1990. 1–2. sz. 136–140.

FENYŐ Ervin: Feleselő naplók. = It 1990. 1. sz. 38–55. [Sz. I. és Wesselényi Miklós.]

KISS László: Húsvéti gyász. Adalék a 130 éve elhunyt Sz. I. felvidéki kapcsolataihoz. (1–2.) = Hét 1990. 15. sz. 10.; 16. sz. 10.

KOSÁRY Domokos: Széchenyi politikai iskolaévei. = Stádium 1990. 4. sz. 3–5.

A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött Széchenyi-iratok katalógusa. (Az annotációkat kész. a katalógust összeáll. Deák Antal András. Szerk. Marczell Ferenc.) Aqua, Bp., 1990. 142 l. (Források a vízügy múltjából 7.)

Széchenyi emlékek, emlékhelyek. (Összeáll. Szentkuti Károly, Vértes László.) Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1990. 127 l.

SZŐCS István: A politikusok halála. = Helikon 1990. 24. sz. 7.

CS. VARGA István: ,,Éltető eszme." Németh László Széchenyi-képéről. = Árgus 1990. 4. sz. 102–104.

SZÉCSI MARGIT

CZIBOR János: Sz. M.: Angyalok strandja. = NÉvsz 1990. 2. sz. 9–11. [Írás 1957-ből.]

GULYÁS Klára: Búcsú Szécsi Margittól. = Hitel 1990. 26. sz. 32–33.

LÁSZLÓFFY Aladár: Margit az angyalok strandján. = Helikon 1990. 49. sz. 2.

NAGY Gáspár: In memoriam Sz. M. = Hitel 1990. 25. sz. 7.

OLÁH Zoltán: A mi napunk is felragyoghat. Sz. M. sírjánál. = MFórum 1990. karácsonyi szám, 10.

Nekr. K. Cs. [Könczöl Csaba] = Népszabadság 1990. nov. 24. 11.

SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY

DIENES Ottó: A pályakezdés öröme. = Árgus 1990. 4. sz. 111–112.

SZÉKELY JÁNOS

KACSIR Mária: Mit nekünk Caligula! = AHét 1990. 13. sz. 5, 8.

LENGYEL Balázs: A szerkesztőség közlése. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 438. [Az Újhold Évkönyv 1988. 2. számában megjelent, A másik torony c. anonym kisregény szerzője: Sz. J.]

OLÁH Tibor: Irgalmatlan igazság. = AHét 1990. 12. sz. 5–7.

PÁLL Árpád: Két előadás – két színházi stílus. Jegyzetek Sz. J. Irgalmas hazugság és Caligula helytartója című drámáinak bemutatójáról. = ErdélyiF 1990. 7. sz. 14–15.

SZAKOLCZAY Lajos: ,,Az igazság az egyetlen esélyem." Sz. J. Mórok című drámájáról. = ÉI 1990. 13. sz. 11.

TAR Károly: Kolozsvári levél. A ,,Caligula helytartójának" bemutatása új kezdet színjátszásunkban. = Kelet–Nyugat 1990. 18. sz. 10.

VINKÓ József: ,,Itt, az íróasztalom mellett..." [Interjú.] = Vság 1990. 5. sz. 61–76.

VINKÓ József: A saját halál joga. Beszélgetés Székely Jánossal. = Szính 1990. 4. sz. 8–12.

VISKY András: A világ lelkiismerete. Marosvásárhelyi beszélgetés Székely Jánossal. = Látó 1990. 6. sz. 698–709.

SZÉKELY MAGDA

PÁLYI András: “Kiszabadul a fény belőlem." Sz. M. költészetéről. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 312–322.

SZELI ISTVÁN

VARGA Szilveszter: Sok mindenen változtatni kellene. Beszélgetés a Bethlen Gábor-díjas Szeli Istvánnal. = ÚjSymp 1990. 1–2. sz. 74–76.

SZEMERE BERTALAN

Sz. B.: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos. (Sajtó alá rend., bev. az Okmánytárat, jegyzeteket, mutatókat összeáll. Hermann Róbert, Pelyach István.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 733 l.

SZENCZI MOLNÁR ALBERT

Sz. M. A.: Dictionarium Lationoungaricum. [Hasonmás kiad.] (A tanulmányt írta Imre Mihály. A szöveget közzéteszi Kőszeghy Péter.) Akadémiai, Bp., 1990. 984 l. + mell. (100 l.) (Bibliotheca Hungarica antiqua 5.) [Eredeti kiadása: Hutterus, Norimbergae, 1604]

Collectanea Tiburtiana. Szeged.

HERNER János: Sz. M. A. levele Georg Remhez. [1606-ból. Szövegközléssel.] 261–262. – VÁSÁRHELYI Judit: Néhány adat Sz. M. A. munkásságához. 263–269.

SZATHMÁRI István: Wegweisende Züge in der Grammatik von Albert Szenczi Molnár. = SSlav Tom 36. 1990. 383–390.

TÓTH-MÁTHÉ Miklós: Élet zsoltárhangra. Regény Szenci Molnár Albertről. Református Zsinati Iroda, Bp., 1990. 209 l.

VITÉZ Ferenc: Sz. M. A. és a zsoltárok. = RefL 1990. 48. sz. 4. [Interjú Tóth-Máthé Miklóssal]

SZENTELEKY KORNÉL

VAJDA Gábor: Emberi arányok. Fehér Ferenc Szenteleky-képéről. = Üzenet 1990. 1. sz. 51–52.

SZENTIVÁNI MIHÁLY

KOVÁCS Lajos: Emlékezés Szentiváni Mihályra. = KerMagv 1990. 4. sz. 252–254.

SZENTJÓBY TAMÁS

Itt fű terem. Marno János és Antal István beszélgetése Sz. T. költészetéről és még sok minden másról. = Holmi 1990. 9. sz. 1024–1036.

SZENTKUTHY MIKLÓS

BÁLINT Péter: Stílus és téma. = ÚÍ 1990. 8. sz. 104–113.

BOJÁR Iván András–KESZTHELYI András: Az egyetlen könyvtár felé. = MNarancs 1990. 18. sz. 9. [Sz. M. könyvtáráról]

FEKETE J. József: Orpheus visszaint. Feljegyzések Sz. M. kiadatlan műveinek megjelentetéséről. = Híd 1990. 7–8. sz. 839–846.

KEDVES Csaba: Poeta febricolosus – csoportkép: Babits, Orpheus és Szentkuthy hármasban az elképzelt-valódi valóság határán. = Kelet–Nyugat 1990. 24. sz. 4.

WORONOWICZ, Szczepan: Vázlat az esélyről. = Szivárvány 32. sz. 1990. 132–140. [Sz. M., Hamvas Béla, Határ Győző európai megismertetésének lehetőségéről.]

SZÉP ERNŐ

MELCZER Tibor: Sz. E. voltam – Szép Anna naplója. “egy úriember nem öl meg költőt." = MNapló 1990. 40. sz. 14. [Bárdos Pál rádiós dokumentumjátékáról]

Sz. E. naplójából. (Közreadja Bárdos Pál.) = 2000 1990. 3. sz. 44–50.

TANDORI Dezső: Sz. E., az igazságos, avagy: Mátyás király tréfái. = Ezredvég 1990. 1–2. sz. 38–41.

SZERDAHELYI GYÖRGY ALAJOS

Sz. Gy. A.: A zenei dráma. = NHáz 1990. 3. sz. 16–24. [A Poesis dramatica ad Aestheticam... (Buda, 1784.) c. művének részlete]

SZILÁGYI ÁKOS

Az vagyok, hogy még lehetek. Keresztury Tibor beszélgetése Szilágyi Ákossal. = Alf 1990. 9. sz. 52–71.

SZILÁGYI DOMOKOS

Sz. D.: Élnem adjatok. Vers, próza, esszé, 1956–1976. (Összegyűjt., szerk., utószó Kántor Lajos.) Kriterion–Szépirodalmi, Bukarest–Budapest, 1990. 414 l.

AMBRUS [Ágnes]: Mutasd meg, hogy nem igaz. = SzékelyÚ 1990. 12. sz. 4. [Sz. D.-műsor a Brassói Művelődési Házban]

BALOGH József: Szisz megkérdezte halkan... = AHét 1990. 6. sz. 6.

FARKAS Árpád: Sz. D. régi karácsonyai. = Látó 1990. 12. sz. 1486–1487.

CS. GYÍMESI Éva: Álom és értelem. Sz. D. lírai létértelmezése. Kriterion–Szépirodalmi, Bukarest–Budapest, 1990. 171 l.

CS. GYÍMESI Éva: Tervszerűtlen szerelmek. = Látó 1990. 4. sz. 470–476.

KIS PINTÉR Imre: ,,Káromlom az összes isteneket." (Szempontok Szilágyi Domokoshoz.) In: K. P. I.: Esélyek. 101–113.

LÁSZLÓFFY Aladár: A fájdalmasan vigasztaló, Sz. D. In: Erdélyi csillagok. 214–228.; Helikon 1990. 24. sz. 1–4.

POMOGÁTS Béla: Búcsú a költészettől? Sz. D.: Ez a nyár. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 202–227.

Sz. D., a metafizikus költő. Cs. Gyímesi Évával beszélget Szakolczay Lajos. = Fo 1990. 9. sz. 39–49.

Sz. D.-emlékszám. = Fo 1990. 8. sz.

SZ. D.: A Volga Nyugaton. [Az útijegyzetek első teljes szövegközlése.] 1–41. – SZ. D. nyugati útjának naplójegyzetei. 41–67. – SZAKOLCZAY Lajos: “Olyan csendesen jársz, mint a halál." Beszélgetés Nagy Máriával. [Sz. D. élettársával.] 68–73. – CS. GYÍMESI Éva: Legenda helyett – a műről. 74–79. – BARÁNSZKY László: Szilágyi Domokosról. 86–87. – TANDORI Dezső: “,Kedves erdélyi testvér, ravaszkodjál ki számomra egy kis gyógyulást..." 87–88. – CZEGŐ Zoltán: Egyetlen levél Szilágyi Domokosnak. 88–89. – SZEPESI Attila: Tücsökrekviem. 90–91. – TŐZSÉR Árpád: A vers lehetetlensége mint posztmodernizmus Sz. D. költészetében. 92–93. – KANIZSAI Dávid: Muzsnay Ákos Sz. D.-plakettjei. 95–96.

Visszavont remény. Sz. D. levelei Méliusz Józsefhez. (Összeáll., jegyz., tanulmány Ágoston Vilmos.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 224 l., 16 t.

SZILÁGYI ISTVÁN

SIPOS István: Sz. I. (1819–1897). = ErdélyiF 1990. 4. sz. 1, 6.

SZILÁGYI SÁNDOR

MANN Miklós: Sz. S. történetírói pályakezdetéről. = TanTud 1990. 5. sz. 50–86.

SZINI GYULA

KENYERES Zoltán: Sz. Gy.: Profán szerelem. = Vig 1990. 5. sz. 360–363.

SZIRMAI KÁROLY

BORDÁS Győző: Sz. K. (új) sírjánál. = Híd 1990. 11. sz. 1117–1118.

BORDÁS Győző: A tegeződésről. = Híd 1990. 5. sz. 540–543. [Visszaemlékezés]

HERCEG János: Sz. K. ,,írószobája". = Híd 1990. 7–8. sz. 781–783.

HERCEG János: Szegény Szirmai. = Üzenet 1990. 6. sz. 441–446.; Látóh 1990. 7–9. sz. 234–242.

Száz éve született Sz. K. = Híd 1990. 6. sz.

HERCEG János: Mindenki mástól különbözött. 673–677. – SZ. K.: Önéletrajz. [1970.] 680–702. – BORDÁS Győző: Okok és indítékok. Előszó Sz. K. Veszteglő vonatok I. (1910–1944) című, összegyűjtött novelláit tartalmazó kötetéhez. 704–708. – BORI Imre: Az éjszakák motorosai. [Novellaelemzés.] 708–711. – LÁNCZ Irén: Gondolatok Sz. K. nyelvi stílusáról. 711–717. – GOBBY FEHÉR Gyula: Egy öregember magányossága. 725–727. – SZELI István: Egy levélváltásról és következményeiről. [A Zorica címen tervezett regényéről 1962-ben.] 728–732.

Száz éve született Sz. K. (1890–1972). = Üzenet 1990. 6. sz.

HERCEG János: Szegény Szirmai. 441–446. – VAJDA Gábor: Végletes meghatározottság. Sz. K.: Ködben (1933). 449–460. – Sz. K. hét levele. (Közli Tomán László.) [Tomán Lászlónak 1962–1964 között.] 461–470.

SZIVERI JÁNOS

MÁK Ferenc: Alattomos közcsodák ellen. = Üzenet 1990. 1. sz. 75–76.

MÁK Ferenc: Áldozatnyi vétek. = Üzenet 1990. 3. sz. 184–186.

Sz. J. emlékezete (1954–1990). = Fo 1990. 6. sz.

THOMKA Beáta: A megnevezhetetlen. 15. – TOLNAI Ottó: Eszi az eget. In memoriam Sz. J. 17–19. – LOSONCZ Alpár: Időszerűtlen hittel. 22–23. – SZŐCS Géza: A csillagszúró. 23. – ÁCS Károly: Beteljesült egy költősors. 24. – NÉMETH István: Sorsod volt a vers. 24–25. – HERCEG János: A bátor tisztesség európai példája. 25. – MÁK Ferenc: Megkísértő, nagy tisztaság. 25–28. – FÜZI László: Sziveri Kecskeméten. 28–30.

TOLDI Éva: A nyugtalanító harmónia felé. In memoriam Sz. J. 1954–1990. = Híd 1990. 2. sz. 195–198.

VAJDA Gábor: Az áldozat. = Üzenet 1990. 4. sz. 182–183.

VAJDA Gábor: Sz. J.: Appendix. = Híd 1990. 5. sz. 564.

VAJDA Gábor: Sz. J. (1954–1990) halálára. Az áldozat. = Üzenet 1990. 3. sz. 182–183.

VAJDA Gábor: A szellem születése. = ÚjSymp 1990. 3. sz. 44–45.

ZALÁN Tibor: Drága barátunk, Sz. J. = Hitel 1990. 5. sz. 39.

Nekr. Cs. M. [Csordás Mihály] = 7Nap 1990. 6. sz. 20.: L. K. [Lábadi Károly] = MKépesÚjs 1990. 7. sz. 14.

SZOBOSZLAI MATA JÁNOS

KISS Tamás: Sz. M. J. (1907–1944). In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 190–194.

SZŐCS GÉZA

Sz. G.: Printre candidaţi – scriitori Clujeni. = Tribuna (Cluj) 1990. 19. sz. 7.

Sz. G.: A romániai magyarság alternatívái. Részlet az ,,Erdélyi Akadémián" tartott beszédéből. = Kelet–Nyugat 1990. 6. sz. 13.

BÍRÓ Béla: Sz. G. = MFórum 1990. 18. sz. 10.

BOGDÁN László: A vakondra bízott üzenet. = AHét 1990. 14. sz. 6–7.

HAJNAL László Gábor: Száműzhetetlen fájdalom. = KatSz 1990. 1. sz. 85–91.

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

DÁVIDHÁZI Péter: A hűség mint hermeneutikai probléma. (Sz. L.: “Multaddal valamit kezdeni.") = Lit 1990. 4. sz. 397–404.

IMRE László: Literátor a ,,haladékony idő"-ben. (Szörényi Lászlóról Multaddal valamit kezdeni című kötete alkalmával.) = Alf 1990. 12. sz. 53–58.

SZTÁRAI MIHÁLY

SZABÓ Géza: Sz. M. ismeretlen énekének töredéke? In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 129–130. [Az RMKT XVII/1. 58. számú verstöredéke]

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret