stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

RÁCZ OLIVÉR

BERÉNYI József: A legitimizmus regénye. R. O.: Vasszegekkel veretel. = ISz 1990. 6. sz. 648–653.

RADNÓTI MIKLÓS

ASKENÁZI Ervin: „Erőltetett menet.” Film R. M. emlékére. = New Yorki Figyelő 1990. 1. sz. 4. [Forced March. Rendezte Rick King]

BORBÉLY Gábor: „...miért vett mégis karjára az idő?” Vergilius és Radnóti IV. eclogájáról. = Vig 1990. 8. sz. 604–605.

FODOR András: A meredek út vége. Radnóti passiója. In: F. A.: Szülöttem föld. 277–286.

GÖMÖRI György: Nyugatról nézve.

Radnóti spiritualizmusa. 120–133. – Felemás Radnóti. 256–259.

KOZÁK László: „A rend hálója enged, majd újra összezárul.” R. M. Naplója. = Folyam 1990. 2. sz. 70–75.

Radnóti. Mikó Ervin naplójából. = Kelet–Nyugat 1990. 19. sz. 6.

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

R. M. A pásztor és a próféta. Két motívum R. M. költészetében. 246–258. – „Ékezetek nélkül.” R. M. utolsó versei. 258–271. – Avantgarde és klasszicizmus. 272–282.

TARNÓI László: Die Friedensbotschaft des Miklós Radnóti – deutsch. = BBHung Tom. 5. 1990. 7–41.

RADNÓTI SÁNDOR

R. S.: „Tisztelt közönség, kulcsot te találj...” [Tanulmányok.] Gondolat, Bp., 1990. 297 l.

HÉVIZI Ottó–PONGRÁCZ Tibor: Az esztétikai mozgástér. Interjú Radnóti Sándorral. = NHáz 1990. 1. sz. 36–40.

L. Zs.: A Holmi nem köntörfalaz. = Népszabadság 1990. okt. 27. 11. [Beszélgetés R. S. szerkesztővel]

MÁTYÁS Győző: Szerviznek fogom fel az értelmiségi létet. Beszélgetés Radnóti Sándorral. = Kr 1990. 1. sz. 31–34.

SZALAY Károly: R. S., a hümmtagjelölt. = ÚjIdő 1990. 11. sz. 50–52.

II. RÁKÓCZI FERENC

HOPP Lajos: Egy keresztény fejedelem Fohászai. = ItK 1990. 5–6. sz. 613–628.

RÁKÓCZI LÁSZLÓ

R. L. naplója. (Feltárta, közreadja, jegyz. Horn Ildikó. Utószó R. Várkonyi Ágnes.) Magvető, Bp., 1990. 495 l. (Magyar hírmondó)

HORN Ildikó: R. L. pályája (1633–1664). = HK 1990. 2. sz. 61–90.

RÁKOS PÉTER

TURCZEL Lajos: Tudós és ember. R. P. 65 éves. = ISz 1990. 2. sz. 167–171.

RÁKOSI JENŐ

ZIMÁNYI Katalin: Egymásról Lévay, Ady és R. J. = Holnap 1990. 3. sz. 46.

RÁT MÁTYÁS

LÁSZLÓFFY Aladár: „Szokások a híríróknak...” = Helikon 1990. 38. sz. 11. [A Magyar Hírmondó megalapításáról 1780-ban]

RATKÓ JÓZSEF

R. J.: Tűnődés a nyelvről. = Folyam 1990. 2. sz. 66–67.

BUDA Ferenc: R. J. sírjánál. = Holnap 1990. 2. sz. 23.

KÓSA Ferenc: Egy éve múlt. = Holnap 1990. 1. sz. 4–5.

LACZKÓ András: R. J. lírájának rétegei. = Dunatáj 1990. 1. sz. 22–33.

REGULY ANTAL

Die Briefe von Antal Reguly an A. A. Kunik, 1845–1855. – R. A. A. A. Kunikhoz írt levelei, 1845–1855. (Közreadja May István.) MTA Könyvtára, Bp., 1990. 138 l. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 25.)

REITER RÓBERT

K. T.: Búcsú a kétnyelvű költőtől. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 149–151.

SZEKERNYÉS János: Az avantgardizmustól a helytörténetig. Beszélgetés Reiter Róberttel. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 152–160.

REJTŐ JENŐ

GUELMINO Sándor: Lakat a függönyön. Az Újvidéki Színház Rejtő-kabaréjáról. = Üzenet 1990. 4. sz. 303–305. [R. J.: Herkules bonbon]

REMÉNYI JÓZSEF

Clevelandből jött a posta... R. J. levelei 1950–1956. (Közli Tomán László.) = Üzenet 1990. 12. sz. 976–992. [Tizenöt levél Tomán Lászlónak]

REMÉNYIK SÁNDOR

R. S. és Járosi Andor barátsága levelek tükrében. (Összeáll. Imre Mária.) = Diakonia 1990. 1. sz. 23–30.

Békesség Istentől. Levél Reményik Sándornak 1935-ből. = RefL 1990. 35. sz. 4. [Bíró Mózes levele R. S. verséről]

BENCZÚR László: A „váltóőr”. Járosi Andor, R. S. lelkipásztora. = Diakonia 1990. 1. sz. 18–21.

CSÁNYI László: R. S. vagy a korszerűtlenség dicsérete. = Tekintet 1990. 3. sz. 121–127.

DÉNES György: Elfelejtett írók, elfelejtett könyvek. = Hét 1990. 28. sz. 10–11.

JÁROSI Andor: R. S. életrajza. = Diakonia 1990. 1. sz. 15–17. [Írás 1942-ből]

KOREN Emil: R. S. vadvizeinél. = EvÉ 1990. 34. sz. 1.

POMOGÁTS Béla: Az Evangéliumtól az Apokalipszisig. R. S. költészetéről. = Confessio 1990. 3. sz. 82–85.

R. S. és Lám Béla leveleiből. (Közli Hantz Irén.) = Kor 1990. 11. sz. 1451–1462. [15 levél 1927–1939 között]

R. S. 1890–1990. = Helikon 1990. 34. sz. 5. [Kortársak visszaemlékezései]

R. S. Járosi Andorhoz írt levelei. (Közli Vita Zsigmond.) = Helikon 1990. 27. sz. 8. [13 levél, 1929–1940]

R. S. Nagy Jenőékhez írt levelei. (Közli Nagy Jenő.) = Helikon 1990. 34. sz. 6–7. [11 levél, 1932–1935]

R. S. naplójából. = Confessio 1990. 3. sz. 75–82.

VEZÉR Erzsébet: A Johannes sine terra c. vers szövegközlése. = Népszabadság 1990. dec. 1. 9. [Marosi Ildikó felfedezése. A vers 1921. nov. 30-án íródott]

VITA Zsigmond: R. S. és Áprily Lajos leveleiből. = NyIrK 1990. 1. sz. 79–84.

VITA Zsigmond: R. S. kiadatlan versei. = CsaládiT 1990. 7. sz. 15. [Öt vers közlésével]

VITA Zsigmond: R. S. Webb-versei. = Látó 1990. 8. sz. 974–977. [Öt kiadatlan vers közlésével]

–: Tiltott versek. = ErdélyiMság 1990. 3. sz. 33. [R. S.: Erdélyi március]

100 éve született R. S. – E. Fehér Pál = Népszabadság 1990. aug. 30. 7.

Száz éve született R. S. – Kántor Lajos = Művelődés 1990. 8. sz. 31.

REMENYIK ZSIGMOND

KARCSAI KULCSÁR István: Remenyik. Vázlatok egy író portréjához. = ÚjIdő 1990. 12. sz. 46–48.

RÉVAY JÓZSEF

R. J.: Ókori író – mai olvasó. [Hasonmás kiad.] Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc, 1990. 95 l. [Eredeti kiadása: Franklin Társulat–Parthenon Egyesület, Bp., 1942]

REVICZKY GYULA

BEREGI Tivadar: R. Gy. A bánat és a világfájdalom költője. = Magyarok 1990. 4. sz. 13–16.

100 éve halt meg R. Gy. – Kisgyörgy Réka = Helikon 1990. 4. sz. 2.

RIMAY JÁNOS

ÖTVÖS Péter: Rimay Balassi-kiadásának tervéhez. Egy meg nem kapott levél. = ItK 1990. 1. sz. 81–87. [Bornemisza János levele Bosnyák Tamásnak, 1629]

RÓHEIM GÉZA

R. G.: Magyar néphit és népszokások. [Hasonmás kiad.] Universum, Szeged, 1990. 342 l. (Universum reprint) [Eredeti kiadása: Athenaeum, Bp., 1925]

VEREBÉLYI Kincső: R. G. Akadémiai, Bp., 1990. 201 l., 1 t. (A múlt magyar tudósai)

RÓNAY LÁSZLÓ

R. L.: Márai Sándor. Magvető, Bp., 1990. 415 l.

R. L.: Társunk, az irodalom. [Tanulmányok.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 346 l.

ROSNER ÁRPÁD

–: Egy magyar költő Londonból. = KárpátiIgSzó 1990. jún. 7. 4.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret