stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

PÁLFI TÖRÖK LÁSZLÓ

MAGYARI Barna: „Felkiáltójelek állják el az utat.” = Szivárvány 31. sz. 1990. 74.

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM

PAPP Vilmos: Magyarok csillaga: P. H. Á. = RefL 1990. 32. sz. 6.

PÁNDI PÁL

KÖNCZÖL Csaba: A meggyőződés balekja. (Pándi Pálról.) = Népszabadság 1990. szept. 13. 9.

LÁNG Zsuzsa: Huszonnégy szólamú történelem avagy: biztos, hogy a legendárium rejtőzködik? = Népszabadság 1990. szept. 12. 9. [Beszélgetés Csáki Judittal és Kovács Dezsővel, a Rejtőzködő legendárium c. kötet szerkesztőivel]

Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetéből. (Az interjúkat készítette, szerk. Csáki Judit, Kovács Dezső.) Szépirodalmi–Szemtanú, Bp., 1990. 484 l.

PÁPAI PÁRIZ FERENC

FIKKER Ede: A Szamosmente szülöttje volt. P. P. F. = Szamoshát 1990. 6. sz. 6.

SZÁLLÁSI Árpád: P. P. F. és a Pax Corporis példája. = Ktáros 1990. 8. sz. 491–493.

VATHY Zsuzsa: „Az egészség oly drága gyöngyszem.” = MFórum 1990. 20. sz. 9.

PAPP ÁRPÁD

VARGA István: Mediterrán tűzműhely. Beszélgetés Papp Árpáddal. = ÉI 1990. 23. sz. 7.

PARDI ANNA

KOPPÁNY Zsolt: „Bár lennének ma is nagy súgások...” Beszélgetés Pardi Annával – vallásról és hitvallásról, szeretetről és művészetről. = Jel 1990. 3. sz. 29–31.

PÁSKÁNDI GÉZA

BEKE Albert: Tűnődés Erdélyről. P. G.: A sírrablók. = Kapu 1990. 4. sz. 17–21.

FORGÁCS Rezső: P. G. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 95–129.

Kisebbségből kisebbségbe. Páskándi Gézával beszélget Varga Imre. = SzabadU 1990. 3. sz. 78–87.

PÁSZTOR ÁRPÁD

NAGY János: Azonos-e az új Isten az új Krisztussal? = It 1990. 1. sz. 55–61. [P. Á.: Lenin; Tóth Árpád: Az új Isten.]

PÁVEL ÁGOSTON

S. PÁVEL Judit: Adalékok P. Á. működésének utolsó éveiből. = VasiSz 1990. 2. sz. 278–280.

SZÉKELY András Bertalan: Egy humanista a nyugati végeken. Katolikus vonatkozások P. Á. életművében. = MKépesÚjs 1990. 32. sz. 14–15.

PÁZMÁNY PÉTER

GÖMÖRI György: P. P. ismeretlen levele I. Rákóczi Györgyhöz. = ItK 1990. 5–6. sz. 746–750. [1632]

LUKÁCSY Sándor: Pázmány fordítói elvei és gyakorlata. = ItK 1990. 1. sz. 1–20.

SZABÓ Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi „theologia scholastica” Pázmány művében. Detti, Roma, 1990. 365 l. (Metem-könyvek 1.)

PÉCHI SIMON

–: P. S. „harmatért való imája” (1630 k.). = MúltJövő 1990. 1. sz. 2–3.

STRBIK Andrea: Még egyszer P. S. imájáról. = MúltJövő 1990. 3. sz. 62–63.

PÉCHY BLANKA

P. B. emlékezete. Tanulmányok. (Szerk. Hercegi Károly.) Művelődési Minisztérium–Kazinczy Ferenc Gimnázium, Bp.–Győr, 1990. 59 l.

Z. Szabó László: A múltat idéző szépíró. 15–22. – Graf Rezső: A kor szülötte adott hírt a kor eseményeiről. P. B. publicisztikai munkássága. 23–30. – Szende Aladár: A nyelvművelő. 31–36. – Bagi Ádámné: A mozgalomszervező. 37–48.

KATONA Rezsőné: Emlékezés Péchy Blankára. = Széphalom, 1990. 3. sz. 315–322.

PÉCZELI JÓZSEF

MÁRKUS Mihály: P. J. (1750–1792) teológiai nézetei. = Limes 1990. 2. sz. 35–43.

PEÉRY REZSŐ

TURCZEL Lajos: P. R. ifjúsági mozgalmi és irodalmi munkássága. = Hét 1990. 13. sz. 10–11.

PETELEI ISTVÁN

NÉMETH Ervin: Egy modern író a múlt század végéről. A groteszk jelenléte P. I. művészetében. (A székek című Petelei-novella elemzése.) In: N. E.: „Jelet hagyni...” Veszprém. 45–56.

PÉTERI TAKÁTS JÓZSEF

P. T. J. levelei Aranka Györgyhöz. (Közli Enyedi Sándor.) = MKsz 1990. 1–2. sz. 69–74. [4 levél 1798–1800 között]

PETKOVICS KÁLMÁN

URBÁN János: Irodalmi igénnyel írt dokumentumriportok. P. K. hatvanéves. = Üzenet 1990. 4. sz. 265.

PETŐCZ ANDRÁS

P. A.: A jelben-létezés méltósága. Írások 1982–1990. Colosseum, Bp., 1990. 164 l., 9 t.

PETŐFI SÁNDOR

ARACZKI László: Egy eszménykép színváltozásai. (A Petőfi-kép módosulása a költő szülőházának vendégkönyvi bejegyzései alapján.) = Fo 1990. 3. sz. 54–69.

BALOGH Ernő: Fekete atilla rózsaszín drapériával. A Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállításáról. = Népszabadság 1990. ápr. 19. 10.

BALOGH Ernő: Kié Petőfi? = Népszabadság 1990. márc. 15. mell. 14–15.

DÁVIDHÁZI Péter: A hatalom eredetmondái Petőfi utóéletében. = ItK 1990. 3. sz. 341–359.

DOMOKOS Mátyás: Egy újsághírre – a „Világszabadság” költőjéről. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 356–362.

FARKAS Gyula: A barguzini „Petőfi-sírlelet” az antropológus szemével. = Jel 1990. 2. sz. 11–13.

FARKAS Gyula: Hol nyugszik Petőfi? A legenda tovább szövődik. = 7Nap 1990. 11. sz. 20–21.

FEKETE Sándor: Dohányon vett kutatók. = OrszV 1990. 52. sz. 8. [A barguzini kutatások]

FEKETE Sándor: A szibériai métely. Egy Petőfi-legenda feltámadása és újbóli elhantolása. Magvető, Bp., 1990. 245 l.

FODOR Zoltán: „Petőfi nem alkuszik.” = MNapló 1990. 13. sz. 6. [A barguzini kutatások]

GÖMÖRI György: Petőfi „ír súgója”: Thomas Moore. (A Nemzeti dal geneziséhez.) In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 65–73.

HORVÁTH Mária: Költő a költőről. Kosztolányi írásai Petőfiről. = Nyr 1990. 1–2. sz. 53–58.

HULESCH Ernő: Sándor, te vagy? Gordiusz, Győr, 1990. 125 l., 16 t.

Jelentés a P. S. maradványának vélt barguzini lelet vizsgálatáról. = MTud 1990. 9. sz. 1099–1102. [Az MTA Elnökségének határozata és a szakértő bizottság jelentése]

KERÉNYI Ferenc: Petőfi és kora, 1842–1849. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. PIM, Bp., 1990. 80 l., 16 t. (Képes bevezető a magyar irodalom világába)

KERESKÉNYI Sándor: Zöld ág. (Desmoulins és Petőfi.) = MTud 1990. 2. sz. 196–202.

KÉRI Edit: Petőfi Szibériában? Eötvös, Bp., 1990. 231 l., 16 t.

KISS József: A szibériai legenda mint a naiv népi Petőfi-kultusz terméke. = ItK 1990. 3. sz. 323–340.

KISS József: A “szibériai Petőfi” legendájáról. = Jel 1990. 1. sz. 12–15.

LAKATOS István: Szilveszter Németh Lászlóéknál. = Fo 1990. 6. sz. 58–64. [Bibó István, Borsos Miklós, Illyés Gyula, Lakatos István, Németh Ágnes, Németh László, Németh Lászlóné beszélgetése Petőfiről 1972 szilveszterén. Magnófelvétel közlése]

LOSONCI Miklós: Petőfi Alföldje. Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös, 1990. 39 l. [Az Alföld c. vers]

LOVAS János: P. S. – a forradalom szimbóluma. = Szamoshát 1990. 2. sz. 1–2.

LUKÁCSY Sándor: Egy szekvencia három időben. = Holmi 1990. 10. sz. 1179–1186. [P. S.: Álmaim; Álmos vagyok és mégsem alhatom...]

NAGY Attila Kristóf: Komjáthy és Petőfi. (Részlet a Szellemi bonctan című monográfiából.) = Folyam 1990. 3. sz. 34–43.

ÓNODY Magdolna: A Petőfi és a Szendrey család életéből. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1990. 111 l., 6 t.

SCHILLER Róbert: Ikerbércek között. Egy nyári és egy téli vers. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 292–295. [P. S.: Szülőföldemen – Babits Mihály: Ősz és tavasz között]

SÜTŐ József: Petőfi egy boldog napja Kecskeméten. (A Pálnapkor élményhátteréhez.) = ItK 1990. 1. sz. 87–90.

SZABÓ Géza: Ásatás Barguzinban. A régész egy legenda nyomában. (Az irodalmi szemelvényeket vál. Selmeczi László.) Múzsák, Bp., 1990. 169 l.

VÁRADI Izabella–GESZTI Szilárd: Koltó – legenda. = ErdélyiF 1990. 2. sz. 11.

VÁRKONYI Nándor: Petőfi arca. 2. kiad. Széphalom Könyvműhely, Bp., 1990. 22 l., 9 t.

PETRÁS INCZE JÁNOS

SZABÓ Gyula: Páterek voltunk Forrófalván. P. I. J. emlékének. = AHét 1990. 17. sz. 3.

PETRI GYÖRGY

P. Gy.: Mi is egy művész? = 2000 6. sz. 53–55.

KARTAL Zsuzsa: „Man braucht kein Christ zu sein, um Mord verwerflich zu finden.” Presse- und sonstige Freiheiten. [Interjú.] = Pannonia 1990. 4. sz. 8–9.

KERESZTURY Tibor: Csömör és poézis. P. Gy. lírájáról. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 323–333.

KOVÁCS Dezső: Sziszifosz Vadkeleten. P. Gy. költészete a változó időben. = Kr 1990. 5. sz. 22–23.

MARNO János: Jegyzetek egy Petri-versről. = ÉI 1990. 19. sz. 14. [Hogy elérjek a napsütötte sávig]

VARSÁNYI Gyula: „Úgy folytatom, ahogy elkezdtem.” Kérdések a József Attila-díjas Petri Györgyhöz. [Interjú.] = Népszabadság 1990. márc. 15. 7.

PILINSZKY JÁNOS

BORBÉLY Szilárd: A bal lator keresztje. Adalék egy Pilinszky-értelmezéshez.) = Je 1990. 9. sz. 758–763.

BORBÉLY Szilárd: Egy ismeretlen Pilinszky-vers. Álfilológiai adalék. = Határ 1990. 6–7. sz. 5–9.

CZIGÁNY György: Szó elszáll – ?! = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 346–355. [P. J. egy 1974-es levelének közlésével]

CSORDÁS Gábor: P. J. levele Tadeusz Róźewiczhez. = Je 1990. 9. sz. 704–705.; Látóh 1990. 10–12. sz. 32–35. [1976-ból]

DANYI Magdolna: Költői kifejezésformák jelentéstani értelmezése P. J. költészetében. Egy doktori értekezés expozéja. = Híd 1990. 3. sz. 353–360.

DANYI Magdolna: Költői kifejezésformák jelentéstani értelmezése P. J. költészetében. A jelzői minősítés jellemzői. (1–3.) = Üzenet 1990. 10. sz. 778–786.; 11. sz. ?; 12. sz. 955–964.

DANYI Magdolna: Paul Celan és P. J. költészetének szellemi kötődései. = Híd 1990. 12. sz. 1222–1227.

DOMOKOS Mátyás: Er oder Sie? Egy Pilinszky-vers német fordításának háttértörténete. = Nagyv 1990. 10. sz. 1550–1551. [Ravensbrücki passió]

FORGÁCS Rezső: P. J. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 143–154.

GIANNESINI, Marc: L’enfer de Pilinszky. = Libération (Paris) 1990. júl. 17. 23.

GÖMÖRI György: Pilinszky angolul. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 260–263.

CS. GYÍMESI Éva: Egy Pilinszky-vers margójára. = Helikon 1990. 13. sz. 7. [Itt és most]

HAFNER Zoltán: A figyelem iskolája. Pilinszky fényképei. = 2000 1990. 2. sz. 51–53.

HOLLÓ András: P. J. tanúságtétele. = ÚjFo 1990. 2. sz. 7–10.

In memoriam Pilinszky. [Versek, interjúk, emlékezések, fényképek, grafikák.] (Össze-áll. az interjúkat készítette Bogyay Katalin.) Officina Nova, Bp., 1990. 136 l., 2 t.

KOPPÁNY Zsolt: Levél. = Jel 1990. 2. sz. 29. [P. J. válasza 1968-ból az Új Ember levelezési rovatában megjelent segítségkérésre. Szövegközléssel]

KOVÁCS Péter: Belső hűség. Egy Pilinszky-levél és a története. = Holmi 1990. 2. sz. 204–205.

LATOR László: Személyes, személytelen. = Holmi 1990. 10. sz. 1102–1106. [P. J.: A szerelem sivataga]

MÉSZÖLY Miklós: Gyorsfénykép Pilinszky Jánosról. = MNapló 1990. 36. sz. 3.; Látóh 1990. 10–12. sz. 36–38.

„A mindenség szívszorongatóan teljes...” P. J. egyik utolsó levele. (Közli Jelenits István.) = MNapló 1990. 22. sz. 3. [Nagynénjének]

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

P. J., az esszéíró. Szög és olaj. 322–327. – A mélypont ünnepélye. 327–336.

TANDORI Dezső: P. J. (Az élhető líra 4.) = It 1990. 2–4. sz. 348–367.

PINCZÉSI JUDIT

GASZNER Ferencné: „A galamb dala.” P. J. versvilága és gyermekköltészete. = Életünk 1990. 9. sz. 783–787.

PINTÉR JENŐ

ILLÉS Endre: A magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában. P. J. Magyar Irodalomtörténet-ének hetedik kötete. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 248–250.

POMOGÁTS BÉLA

P. B.: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 227 l. (Műelemzések kiskönyvtára)

PROHÁSZKA LAJOS

P. L.: A vándor és a bujdosó. [Hasonmás kiad.] Universum, Szeged, 1990. 171 l. (Universum reprint) [Eredeti kiadása: Minerva, Bp., 1936]

PROHÁSZKA OTTOKÁR

KONCZ Lajos: Prohászka szellemi száműzetése és visszatérése. = Jel 1990. 2. sz. 5–8.

PÜSKI SÁNDOR

CZINE Mihály: P. S., a jó könyves. = Hitel 1990. 16. sz. 38–39.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret