stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Egyéb országokban

ACZÉL Géza: Vázlat a Magyar Műhelyről. = Alf 1990. 2. sz. 61–64.

[Alexa Károly] A. K.: Új Látóhatár és Új Látóhatár. = Hitel 1990. 9. sz. 59.

ALEXA Károly: Az Új Látóhatár után – és elé. = Hitel 1990. 1. sz. 60.

ARADI Péter: A csodák éve lesz. Naftali Kraus a Reményről. [Interjú.] = Kr 1990. 10. sz. 48. [Tel-avivi magyar folyóirat]

BALÁZS István: A Reménység tava. = ErdélyiMság 1990. 1. sz. 18. [A Magyar Baráti Közösség 18. találkozója]

BATÁRI Gyula: Az első amerikai magyar szerkesztő. = MHírek 1990. 15. sz. 34. [Kornis Károly, Magyar Száműzöttek Lapja. New York, 1853]

BORBÁNDI Gyula: Népiség és emigráció. = Életünk 1990. 5–6. sz. 448–461.

BORBÁNDI Gyula: A nyugati magyar szellemi élet távlatai. = BécsiN 1990. 4. sz. 3.

BRÁDY Zoltán: Mózsi Ferenc Chicagóból. = Kapu 1990. 12. sz. 56. [Beszélgetés a Szivárvány c. folyóiratról]

Burgenlandi magyarok közt. [Riportok.] Új Idő, Bp., 1990. 169 l. (Új Idő könyvek) Éger György: A burgenlandi magyarság történetének főbb vonásai 1920-tól napjainkig. 10–22.

CSERNOHORSZKY Vilmos: A szabad sajtó. Miért van még szükség a Nemzetőrre! = Nemzetőr 1990. 486 sz. 3, 6.

CSERNYIK György: Magyar nyelvű időszaki sajtókiadványok Svájcban. = Duna 1990. 5–6. sz. 14–15. [1948–1988 között]

FERDINANDY György: Magyar írók Párizsban. = Vig 1990. 8. sz. 607–611. [Az 1950-es évek végétől napjainkig]

FÖLDES Anna: Az Irodalmi Újság öröksége. Budapesti beszélgetés Molnár Miklóssal. = Kr 1990. 1. sz. 8–11. [1950–1956]

FRENKL Róbert: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. = Látóh 1990. 5. sz. 150–158. [Első közlése: Életünk 1989. 12. sz.]

GYÖRGYEY Klára: Magazinunk: a Szivárvány. = Kapu 1990. 12. sz. 54–56. [Chicago]

HEIM András: Folyóiratot teremteni. Beszélgetés Molnár Józseffel. = Kor 1990. 12. sz. 1573–1579. [Az Új Látóhatárról]

JAKÓ Klára: Búcsúzik az Új Látóhatár. = Kor 1990. 2. sz. 264–266. [A müncheni folyóirat megszűnéséről]

KENDE Péter: A Magyar Füzetek búcsúja. = Századvég 1990. 3–4. sz. 5–13. [Párizs, 1978–1989. A sorozatban megjelent írások jegyzékével, uo. 133–140.]

KLOSS Andor: Magyar irodalom Burgenlandban. = Látóh 1990. 1. sz. 209–223. [Meg-jelent: Műhely 1989. 4. sz.]

KOLCZONAY Katalin: „Négy-öt magyar összehajol.” Beszélgetés Éltető Lajossal és Lu-dányi Andrással. = Confessio 1990. 2. sz. 77–83. [Az Itt-Ott c. folyóiratról, Ada, Ohio]

KONTRA Miklós: Változnak a csillagok felettünk. Beszélgetés Éltető Lajossal. = Ttáj 1990. 1. sz. 89–93. [Az Itt-Ott szerkesztőjével]

KOVÁCS József: Találkozások. A Vajdaság üzenete. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 105–117. [Vajdasági magyar írók a húszas-harmincas évek amerikai magyar sajtójában. Az Új Előre és a Kanadai Magyar Munkás alapján]

KÖNCZÖL Csaba: Magyarnak lenni – Amerikában. Interjú dr. Nagy Károly New Bruns-wick-i szociológia professzorral. = Kr 1990. 1. sz. 16–19.

LÁSZLÓFFY Aladár: Mikes üzen Hollandiából. = Helikon 1990. 40. sz. 7. [A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1990. évi Tanulmányi Napjai, 1990. szeptember 6–9.]

LIPTÁK Béla: A reménység tava. Diaszpóra lett az emigrációból? = Beszélő 1990. 40. sz. 24–26.; 41. sz. 24–25. [Itt-Ott konferencia. Lake Hope, 1990. augusztus 18–24.]

LISZTÓCZKY László: Arcok a svájci magyar irodalomból. = Polisz 1990. 2. sz. 60–62. [Lőkkös Antal, Major-Zala Lajos, Saáry Éva]

A magyar emigráns irodalom lexikona. 1. köt. A–G. (Összeáll. Nagy Csaba.) Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete–Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 260 l.

NAGY Károly: Kettős nemzeti tudat. (Bev. Gál Sándor.) = Hét 1990. 9. sz. 12–13.

NAGY Miklós Kund: Múltidőben az Új Látóhatárról. = Kelet–Nyugat 1990. 16. sz. 12. [Interjú Borbándi Gyulával]

A nyugati magyar irodalom a kirekesztéstől a befogadásig. (Összeáll. Simon Zoltán.) = Alf 1990. 2. sz.

Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a kirekesztéstől a befogadásig. 41–53. – Domokos Mátyás: Hiány a kéziratban. 53–56. – Szakolczay Lajos: Megemberesedett gyermek, kinőtt ruhában. Töprengések a nyugati magyar irodalomról. 57–60. – Aczél Géza: Vázlat a Magyar Műhelyről. 61–64. – Kabdebó Tamás: „Pereszt-rojkát a könyvesboltokba.” [A nyugati magyar irodalom hazai terjesztése.] 64–67. – Csiky Ágnes Mária: „Nagyjából megszűntünk feladatirodalom lenni.” 67–69. – Pás-kándi Géza: „Túl kell jutnunk a gettósítás korszakán.” 70. – Szkárosi Endre: Az önsajnálat vége. 71–75. – Horváth Elemér: „Tabula rasát csinálni nem lehet.” 76. – Thinsz Géza: „A heterogén társadalom gazdagabb.” 77–78. – Czigány Lóránt: „Külön irodalmi tudattal rendelkezünk.” 79–82. – Pomogáts Béla: „Az értékeket kell tisztelnünk.” 82–83. – Czigány Lóránt: „Az irodalomnak polgári társadalomban nincs feladata.” 84–85. – Ferdinandy György: A befogadás után. 85–86. – Simon Zoltán: „Kétféleségünket tudomásul kell vennünk.” 87. – Tóth Éva: „A külföldön élők két irányban működhetnek.” 88–89. – Major-Zala Lajos: Létezik-e nyugati magyar irodalom? 89–94. – Pomogáts Béla: „A konjunktúrát ki kell használni.” 94–96. – Cseres Tibor: „Minden magyar író a szövetség tagja lehet.” 96. [A Debreceni Irodalmi Napokon, 1989. október 26–27-én elhangzott előadások]

ÓNODY Éva: „Lássátok, halljátok egymást!” = Magyarok 1990. 2. sz.

Tétova fáklya. [Interjú Miklóssi Istvánnal.] 33–34. – A hazának lesz szüksége ránk. [Interjú Sulyok Vincével.] 34–36. – Magyar–magyar kapcsolatok. [Interjú Szépfalusi Istvánnal.] 36–37. – A valahová tartozás biztonsága. [Interjú Borbándi Gyulával.] 38–41.

POLGÁRI Sándor: Túlterheltség vagy közöny? (Eretnek elmélkedések a magyar emigrációs sajtó helyzetéről.) = Szivárvány 31. sz. 1990. 140–160. [Kérdőíves felmérés alapján, az 1978–1987 közötti időszakban]

POMOGÁTS Béla: Az „emigráció” a megmaradásért. = ErdélyiMság 1990. 1. sz. 16–17.

POMOGÁTS Béla: Hazatérő irodalom. A nyugati magyar irodalom a nyolcvanas évek végén. = Kr 1990. 1. sz. 14–15.

RÓNAY László: A nyugati magyar irodalom a változó világban. (1–2.) = Népszabadság 1990. márc. 31. 25.; ápr. 7. 19.

SAÁRY Éva: Szűkülő vagy táguló horizontok? Elmélkedés a nyugati magyarság új feladatairól. = Nemzetőr 1990. 481. sz. 7.

Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör 13. tanulmányi napjai. Lugano, 1989. november 1–5. – Beszámoló: Saáry Éva = Nemzetőr 1990. 476–477. sz. 6.; Sz. L. [Szathmáry Lajos] = Szivárvány 30. sz. 1990. 158–159.

SZAKOLCZAY Lajos: Az Új Látóhatár (Látóhatár) költészete. Negyven év versei közt lapozgatva. = Ttáj 1990. 1. sz. 73–77.

SZAKOLCZAY Lajos: Vallomások az Új Látóhatárról. = Ttáj 1990. 1. sz. 77–88. [Ba-ránszky László, Csiky Ágnes Mária, Domokos Mátyás, Herceg János, Hornyik Miklós, Kántor Lajos, Radnóti Sándor, Thinsz Géza írása]

SZERDAHELYI Pál: Száz esztendő a magyar kultúra szolgálatában. = VasiSz 1990. 4. sz. 571–579. [Felsőőri magyar református kultúregylet]

SZILÁGYI Ferenc: „Várország”-i barangolás. Burgenland magyar emlékei. = NyéK 77. sz. 1990. 47–55.

VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Siklós István a nyugati magyar irodalomról. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 9. sz. 4.

VEZÉNYI Pál: Emlékezés egy bécsi magyar lapra és szerkesztőjére. = MNapló 1990. 31. sz. 4. [A Magyar Híradó és Sebestyén György]

– : Felmérési kísérlet a nyugati magyar sajtóról és könyvkiadásról. = BécsiN 1990. 2. sz. 9.

– : Hungarian Heritage Center in the USA. = HungDig 1990. 1. sz. 92–95. [New Bruns-wickban, Molnár Ágoston vezetésével]

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret