stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

OLÁH MIKLÓS

FODOR István: O. M. Hungariája. Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai. Akadémiai, Bp., 1990. 110 l., 16 t. (Humanizmus és reformáció 17.)

OLTYÁN LÁSZLÓ

GÁLFALVI György: Búcsú Oltyán Lászlótól. = Látó 1990. 11. sz. 1367–1368.

ORBÁN BALÁZS

O. B.: Sztambultól Szejkéig. Válogatott írások. (Vál., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibliogr. Balázs Ádám.) Csokonai, Debrecen, 1990. 263 l.

ALBERT Dávid: O. B. iskolái. = Művelődés 1990. 4–5. sz. 35–36.

CSUTAK Levente: A nagy példakép. = BrassóiL 1990. 9. sz. 4–5.

EGYED Ákos: O. B. a kortársak szemével. = Látó 1990. 6. sz. 722–726.

EGYED Ákos: O. B. emlékezete. = CsaládiT 1990. 6. sz. 13.

GAAL György: O. B. halála és temetése. = KerMagv 1990. 3. sz. 168–176.

IMREH István: A múltbeli minta. = AHét 1990. 15. sz. 3.

IMREH István: O. B. – székelység – szabadság. = UnitáriusK 1990. 1. sz. 9.

IMREH István: Tallózás O. B. írásaiban. = Kor 1990. 4. sz. 488–492.

LÁSZLÓFFY Aladár: O. B. és Torda. = Aranyosvidék (Torda) 1990. 4. sz. 3.

LŐRINCZ György: Emlékező bölcsőhely. O. B. emlékezete. 1890–1990. = ErdélyiF 1990. 7. sz. 18.

NAGY Tamás: O. B. emlékezete. Imreh István – szabadegyetemi előadás – 1990. március 20-án. = SzékelyÚ 1990. 14. sz. 2, 3.

O. B., 1829–1890. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. Császi Irén, Héthy Zoltán. Bev. Benedek László.) Bihari Múzeum – Városi Könyvtár, Berettyóújfalu, 1990. 28. l.

O. B. ismeretlen leveleiből. (Közli Balázs Ádám.) = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 191–202. [7 levél 1857–1888 között]

O. B. végrendelete és alapítványa a székelykeresztúri unitárius gimnázium részére. (Közli Erdő János.) = KerMagv 1990. 3. sz. 176–181.

SZABÓ Gyula: Adományozások. = UnitáriusK 1990. 1. sz. 8, 14.

SZABÓ Gyula: Nemességet csak a szülőföld adományozhat. = ErdélyiMság 1990. 4. sz. 16–17.

–: O. B. = Duna (Zürich) 1990. 3–4. sz. 17.

160 éve született O. B. – I. O. [Indig Ottó] = Kelet–Nyugat 1990. 2. sz. 3.

ORBÁN OTTÓ

ESZÉKI Erzsébet: Líra anyó talányosan mosolyog. O. O. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 107–111.

FORGÁCS Rezső: O. O. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 39–48.

Gy. Sz. É.: A vers: hibernált életdarab. Beszélgetés Orbán Ottóval. = Népszabadság 1990. jún. 8. 7.

KIS PINTÉR Imre: „Eszme és légitámadás.” (O. O. világlátásáról.) In: K. P. I.: Esélyek. 114–130.

KŐRÖSI Zoltán: Reménymérgezés. Beszélgetés Orbán Ottóval. = Kr 1990. 6. sz. 13–16.

MARSALL László: Levél Orbán Ottóhoz. = MNapló 1990. 12. sz. 9.

ORTUTAY GYULA

O. Gy. emlékezete. = Üzenet 1990. 7–9. sz.

HERCEG János: Ortutay. 521–522. – KATONA Imre: O. Gy. életműve az idő mérlegén. 523–541. – VOIGT Vilmos: O. Gy. tudományos munkásságának kezdetei. 542–545. – PÉTER László: Ortutayra emlékezem. 546–549. – KOMÁROMI József Sándor: Látogatás az élő magyar néprajznál. Arcélvázlat Ortutay Gyuláról. [1977.] 550–553. – Szervezettebb néprajzkutatás. [Interjú 1974-ben.] 554.

OSVÁT ERNŐ

BALOG József: Osvát. = SzegE 1990. 20. sz. 5.

NAGY Sz. Péter: Egy régi párbaj. = Mo 1990. 34. sz. 27. [O. E. és Hatvany Lajos.]

OSZTOJKÁN BÉLA

L. Zs.: Lassan hanyatlik a Nap. Nyűgös beszélgetés Osztojkán Bélával. = Népszabadság 1990. jún. 23. 14.

OTTLIK GÉZA

In memoriam O. G. (1912–1920). = Híd 1990. 11–12. sz.

BÁNYAI János: „Fanyar, jóízű regénylevegő.” Régi és újabb alkalmi írás Ottlik Gézáról. 11. sz. 1131–1138. – JÓSVAI Lídia: O. G. novellaformái. (1–2.) 11. sz. 1139–1149.; 12. sz. 1255–1264.

KIS PINTÉR Imre: Lenni, de látni is a létezést. (O. G. világegyenleteiről.) In: K. P. I.: Esélyek. 166–184.

O. G. emlékezete. = Vig 1990. 12. sz.

TANDORI Dezső: „Saint Mandé”. 942–945. – KOSZTOLÁNCZY Tibor: Délsziget. 946.

RÓNAY László: Kegyelemtan – O. G. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 159–181.

SALAMON István: Beszélgetéstöredék Ottlik Gézával. = AVilág 1990. 2. sz. 38–39. [Az 1986 júniusában sugárzott rádióbeszélgetés kihagyott részleteivel]

SÁRKÖZI Mátyás: Ottlik-mozaikok. = ÉI 1990. 44. sz. 7.

SZEKSZÁRDI Ferencné: A zsarnokság vége. = Hitel 1990. 7. sz. 44–46.

TATÁR Sándor: A “létezés-szakma”: elébevágni a nyelvnek. (O. G.: A Valencia-rejtély.) = Életünk 1990. 8. sz. 658–665.

Nekr. Balla Zsófia = Je 1990. 12. sz. 1057.; Balog József = SzegE 1990. 18. sz. 5.; Mogyorósi Dorottya = Igen 1990. 23. sz. 31.: Vörös T. Károly = Népszabadság 1990. nov. 6. 9.: – = Hitel 1990. 22. sz. 7.

ÖRDÖGH SZILVESZTER

VARSÁNYI Gyula: Forradalom a lelkekben. Ö. Sz. a Tekintetről és arról, amire az vetül. = Népszabadság 1990. febr. 13. 9.

ÖRKÉNY ISTVÁN

Ö. I. levelei Sulyok Máriához. (Közli Radnóti Zsuzsa.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 160–166. [Kilenc levél 1972–1978 között és hat névjegykártya]

KARINTHY Ferenc: Óh, azok a szép idők. = Népszabadság 1990. dec. 1. 23. [Ö. I. levele 1950-ben az Irodalmi Alapnak egy szövőnő nevében, Karinthy Ferenc jobb ellátása érdekében]

MADARÁSZ Imre: Örkény in Italien. = BücherUng 1990. 1–4. sz. 35–36.

MÁTÉ Györgyi: Örkény és a Vadzab. A Tóték franciául. = MHírek 1990. 18. sz. 41. [A lille-i Folle Avoine színház bemutatója]

P. MÜLLER Péter: A groteszk dramaturgiája. Magvető, Bp., 1990. 157 l. (JAK füzetek 53.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret