stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

NADÁNYI ZOLTÁN

BAKÓ Endre: N. Z. bakonszegi évei. In: Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg [!Debrecen]. 507–522.

NÁDAS PÉTER

N. P.: Az égi és a földi szerelemről. [Esszé.] = Holmi 1990. 1. sz. 39–50.

ESZÉKI Erzsébet: Hány kiló a tehetség? N. P. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 163–167.

GODARD, Colette: A feketeruhás hölgy titka. Nádas-bemutató Avignonban. = Szính 1990. 12. sz. 47. [Találkozás. A cikk megjelent: Le Monde, 1990. júl. 14]

KIS PINTÉR Imre: Túl jón és rosszon. Adalékok egy nagy regény anatómiájához. (N. P.: Emlékiratok könyve.) In: K. P. I.: Esélyek. 185–207.

RAB László: Ha az a fa nagy lesz. Gombosszegi beszélgetés Nádas Péterrel. = Népszabadság 1990. ápr. 21. 21.

SOLIS, René: Mauvaise “rencontre”. Rendez-vous raté entre Alain Timar et l’écrivain hongrois Péter Nádas. = Libération (Paris) 1990. júl. 18. 21. [A Találkozás az avi-gnoni Théâtre des Halles-ban]

*THOMKA Beáta: Homíliák az Emlékiratok könyvéhez. In: T. B.: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 170–196.

NÁDASDI BÁLINT

VIZKELETY András: N. B. omniáriuma és beszéde a fejedelmi tisztről. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 121–128.

NAGY ATILLA KRISTÓF

TARJÁN Tamás: Az élet a kulcsszó. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jún. 27. 9.

NAGY GÁSPÁR

KÁRPÁTI Kamil: “Múlik a jövőnk.” N. G. válogatott versei. = Árgus 1990. 1. sz. 38—40.

KOLCZONAY Katalin: Kétkedések és ragaszkodások. Beszélgetés N. G. költővel. = Confessio 1990. 1. sz. 56–61.

LENGYEL Boldizsár: Türelem kell és több megértés. (Beszélgetés N. G. költővel.) = Jászk 1990. 6. sz. 4–7.

MÁRKUS Béla: A költő egyszemélyes pere. N. G.: Múlik a jövőnk. = Ttáj 1990. 10. sz. 44–52.

TURCSÁNY Péter: “A tapétás dalnokoktól fényévekre.” Tallózás N. G. versei közt. = Jászk 1990. 6. sz. 8–10.

NAGY IMRE

KISS Tamás: N. I., a diákköltő (1817–1840). = Jászk 1990. 4. sz. 70–75.

NAGY ISTVÁN

N. I.: Az első vonat. = Kor 1990. 4. sz. 435–459. [Önéletrajzi írás]

P. NAGY ISTVÁN

MÁK Ferenc: Az idegen csend hatalma. = Üzenet 1990. 4. sz. 319–320.

NAGY KÁROLY

KÖNCZÖL Csaba: Magyarnak lenni – Amerikában. Interjú dr. N. K. New Brunswick-i szociológia professzorral. = Kr 1990. 1. sz. 16–19.

NAGY LAJOS

BORI Imre: Olvasónapló. (N. L. a Szovjetunióban.) = 7Nap 1990. 13. sz. 23.

NAGY LÁSZLÓ

DUKAI István: Népiség és mítosz N. L. költészetében. Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1990. 57 l. (Módszertani levelek./Megyei Pedagógiai Intézet 1990/2.)

GÖMÖRI György: A tündérkedő ember himnuszai. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 137–141.

GÖRÖMBEI András: Bolgár elemek N. L. költészetében. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 117–140.

GÖRÖMBEI András: Rege a tűzről és jácintról. = Ttáj 1990. 9. sz. 62–76.

NAGY Gáspár: “Tisztának a tisztát őrizzük meg...” = Hitel 1990. 4. sz. 2.

PÁSZTOR Bertalan: “Oltani akarok, nem gyilkolni.” A késmotívum N. L. költészetében. = MaHol 1990. 1. sz. 51–57.

TAKÁCS Imre: A szívhalálról. = Életünk 1990. 3. sz. 215–218.

NAGY PÉTER

N. P.: Párizsi kilátó. [Tanulmányok, kritikák, úti jegyzetek.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 178 l.

NÉGYESY LÁSZLÓ

BUCSÁNY György: N. L. országgyűlési képviselőségének története. = Új Horizont 1990. 1–2. Irodalomismeret c. különszám, 4–5.

KOMLOVSZKI Tibor: Négyesy Lászlóról. = Új Horizont 1990. 1–2. Irodalomismeret c. különszám, 14–15.

NEMES NAGY ÁGNES

RÓNAY László: Az esszé igazsága. (N. N. Á.: A hegyi költő.) In: R. L.: Társunk, az irodalom. 337–344.

SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220–1234. [N. N. Á. levele 1946. dec. 18-án Somlyó Györgynek]

NEMESKÜRTY ISTVÁN

N. I.: Egy gyermekkor világa. = ÚÍ 1990. 9. sz. 120–128. [Önéletrajzi írás]

LŐCSEI Gabriella: Nem szabad félni... A Teológia beszélgetése Nemeskürty Istvánnal. = Teol 1990. 2. sz. 84–86.

RODEK Ilona: Magasugrás. (Kérdések Nemeskürty Istvánhoz és Szakonyi Károlyhoz.) = ÚjIdő 1990. 9. sz. 36–38.

NEMESS LÁSZLÓ

FERENCZY Judit: “Az eleven fájdalom példatára...” = Látó 1990. 1. sz. 76–78.

NÉMETH ANDOR

TAMÁS Attila: N. A. József Attila-írásairól. = ÚjFo 1990. 2. sz. 101–103.

NÉMETH ANTAL

KOVÁCS Gábor: N. A. “Bánk bán-rendezése.” (Nemzeti Színház 1936.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 48–75.

VARGHA Kálmán: Színpad, közönség, filológia. N. A. és a Vigilia. = Vig 1990. 9. sz. 677–681.

NÉMETH ERVIN

N. E.: “Jelet hagyni...” Epikus művek elemzése a magyar és a világirodalom köréből. Magyar Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1990. 103 l.

NÉMETH G. BÉLA

BUDAI Katalin: “A legnagyobb veszély: a frázisgondolkodás.” Beszélgetés Németh G. Bélával. = ÉI 1990. 16. sz. 6–8.

A Vigilia beszélgetése Németh G. Bélával. (Riporter Kabdebó Lóránt.) = Vig 1990. 11. sz. 866–872.

NÉMETH GÁBOR

TARJÁN Tamás: Angyal és bábu. Beszélgetés Németh Gáborral. = Népszabadság 1990. szept. 19. 9.

NÉMETH ISTVÁN

N. I. hatvanéves. = Üzenet 1990. 6. sz.

JUHÁSZ Géza: Nem lehet igaz író, aki... 471–474. – JUNG Károly: N. I. válogatott elbeszéléseiről. 475–480. – DÉR Zoltán: A bölcsőhely emlékei. A Vörösbegy írásairól. 481–482.

A hatvanéves N. I. köszöntése. – Szekér Endre = Fo 1990. 7. sz. 60–61.

Z. NÉMETH ISTVÁN

HIZSNYAI Zoltán: Z. N. I. versei elé. = ISz 1990. 4. sz. 404–407.

NÉMETH LÁSZLÓ

BAKONYI István: Elidegenedés és társadalmi cselekvés. Tanulmány N. L. szépprózájáról. Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 1990. 104 l.

BAKONYI István: N. L. időszerűsége. (A Sorskérdéseket olvasva.) = Stádium 1990. 2. sz. 10–12.

BÍRÓ Zoltán: N. L. “harmadik útja”. = Hitel 1990. 13. sz. 8–10.

CSIBRA István: A romantikus reformer. N. L.: Széchenyi. = Népszabadság 1990. febr. 10. mell. 21.

DÉKÁNY Endre: Sorskérdések. = TheolSz 1990. 1. sz. 60–65.

DOMOKOS Mátyás: Levél – az elefánttemetőből. = Holmi 1990. 7. sz. 785–795.; Látóh 1990. 7–9. sz. 62–79. [N. L. Veres Péterhez írott, elküldetlen levele 1945-ből]

Egy barátság levelekben. Gulyás Pál és N. L. levelezése. (Sajtó alá rend.,jegyz. Gulyás Klára, G. Merva Mária. Utószó Gulyás Klára.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 523 l., 8 t.

FODOR András: N. L. hangja. Az Élőszóval című hanglemezről. In: F. A.: Szülöttem föld. 287–290.

FODOR András: “Világító tekintet udvarában...” = ÚjFo 1990. 2. sz. 57–58. [Bevezető Fodor András és N. L. levelezéséhez]

FRIED István: N. L. Tanú-korszaka. Grezsa Ferenc monográfiájának margójára. = Ttáj 1990. 12. sz. 76–85.

FÜZI László: Szerepek és lehetőségek.

N. L. pályája a Tanú előtt. 9–95. – Egy barátság története. N. L. levelei Veres Péterhez. [17 levél közlésével, 1940–1967.] 96–133. – Kultúra – civilizáció – világcivilizáció. A távlatosság jegyei N. L. gondolkodásában – 1945 után. 134–153. – Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természetrajza. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. 174–187.

A gondolkodó N. L. Konferencia Hódmezővásárhelyen 1990. április 28-án. (Szerk. Grezsa Ferenc.) Németh László Társaság – Petőfi Művelődési Központ, Hódmezővásárhely, 1990. 53 l. (Juss füzetek 1.)

SÁNDOR Iván: A látóhatár a Dunavölgyből. 8–12. – KOCSIS Rózsa: “Egyéniség”-tudatú életfilozófia. 13–18. – SALAMON Konrád: N. L. minőségszocializmusa. 19–23. – VEKERDI László: A Magyarság és Európa – ma. 24–27. – BÍRÓ Zoltán: N. L. “harmadik útja”. 28–33. – KISS Gy. Csaba: A kelet-közép-európai nemzetfogalom és N. L. 34–38. – MONOSTORI Imre: “Faj” és “alkat”. 39–47. – FÜZI László: A civilizációs szemléletmód N. L. gondolkodásában – 1945 után. 48–53.

GÖRÖMBEI András: Modell értékű nemzeti minőség. N. L.: Sorskérdések. = Alf 1990. 10. sz. 64–72.

GREZSA Ferenc: A Kisebbségben-metafora jelentésváltozatai. = Kort 1990. 11. sz. 141–151.

GREZSA Ferenc: “A legbűnösebb magyar egyfelvonásos.” N. L.: Petőfi Jászberényben. = Ttáj 1990. 12. sz. 70–75.

GREZSA Ferenc: N. L. Tanú-korszaka. Szépirodalmi, Bp., 1990. 417 l.

GREZSA Ferenc: A politikus N. L. = Hitel 1990. 3. sz. 18–19.

HELTAI Nándor: Adalékok N. L., Illyés Gyula és Kodály Zoltán kecskeméti kapcsolataihoz. = Fo 1990. 9. sz. 80–84.

HERCEG János: Rapszodikus sorok Németh Lászlóról. = Fo 1990. 6. sz. 65–71.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

A Tanú. N. L. kritikai folyóirata. [1934.] 242. – Bűn. N. L. regénye. [1936.] 264–265.

“Isten velünk és mindenki ellenünk.” Kovács György beszélgetése Tamási Áronnal, 1936-ból. = MNapló 1990. 35. sz. 11. [N. L. Magyarok Romániában c. írásáról]

KABDEBÓ Lóránt: N. L. Miskolcon. = Új Horizont 1990. 1–2. Irodalomismeret c. különszám, 24–28.

KIS PINTÉR Imre: Esélyek.

N. L. és démonai. 211–222. – A Kisebbségben magyarságképéhez. 223–232.

KISS Gy. Csaba: A kelet-közép-európai nemzetfogalom és N. L. = Látó 1990. 10. sz. 1223–1228.

KOCSIS Rózsa: “Egyéniség”-tudatú életfilozófia. = Árgus 1990. 4. sz. 98–101.

LAKATOS István: N. L. – 1956. november. = Hitel 1990. 1. sz. 18. [N. L. eddig kiadatlan cikkével]

LŐKÖS István: N. L. délszláv irodalmi tárgyú esszéi. (1–3.) = Kort 1990. 4. sz. 118–127.; 5. sz. 128–139.; 6. sz. 137–141.

MÁRIÁS József: “A megismerés: megértés, a megértés: szeretet.” N. L. gondolatai a duna-völgyi sorsközösségről. = Szamoshát 1990. 3–4. sz. 1, 4.

MÁRIÁS József: Az Irgalom-ról román nyelvű kiadása alkalmából. = ErdélyiF 1990. 3. sz. 1, 6. [Indurare. Hegedüs László fordítása]

N. L. és Fodor András levelezése. (1–3.) (Közli Fodor András.) = ÚjFo 1990. 2. sz. 58–72.; 3. sz. 93–106.; 4. sz. 83–93.

PORKOLÁB Tibor: N. L. Emberi színjáték című regényéről. = Fo 1990. 6. sz. 72–80.

POSZLER György: Bennszülött-bölcselet. N. L.: Kisebbségben. Szubjektív kommen-tárok. = Kort 1990. 11. sz. 114–140.

SÁNDOR András: A minőség forradalma és kritikus távlatok. In: S. A.: Kicsoda legyen irgalmas nekünk? Miskolc. 7–27.

SÁNDOR Iván: A föld alá vitt tények üzenete.

A N. L.-pör. A muri másnapján. 251–257. – Helyesen gondolkozni: erkölcs. 258–278. – Szembenézni a történelemmel. 279–315. – Az irodalom: vállalás és minőség. 316–336. – Regényíró, regényvilág. A Németh-regény jellege. 337–354. – Dráma és színpad. A drámák helye az életműben. 355–368. – Kié a pör? 369–371.

VÁRADI-STERNBERG János: A rejtélyes S. M. avagy N. L. beregszászi ismerőse. = HSíp 1990. 3. sz. 28–30. [Sóskuti Margit]

CS. VARGA István: “Éltető eszme.” N. L. Széchenyi-képéről. = Árgus 1990. 4. sz. 102–104.

CS. VARGA István: “Értem a legnagyobbat tevő ember.” N. L. és Démusz Ella Gödöllőn. = TanTud 1990. 5. sz. 147–153.

VEKERDI László: Ismét a Sorskérdésekről. = Ttáj 1990. 8. sz. 24–29. [Bertha Zoltán recenziójához, Ttáj 1990. 5. sz.]

NIKLAI ÁDÁM

KISS Tamás: N. Á. (1924–1985). In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 206–208.

NYÍRI JÁNOS

CSÖRGŐ Zoltán: Magyarnak lenni bűn? Beszélgetés Nyíri Jánossal. = ÉI 1990. 33. sz. 7.

NYÍRŐ JÓZSEF

LŐKÖS István: Két Nyírő-könyv margójára. = ErdélyiT 1990. 1. sz. 37–38. [Mádéfalvi veszedelem; Leánykérés a havason]

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret