stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

MÁCS JÓZSEF

HAJBA Ferenc: Kisebbség a csendes forradalomban. Beszélgetés M. J. szlovákiai magyar íróval. = Népszabadság 1990. febr. 14. 9.

MADÁCH IMRE

CUSHING, George F.: Az ember tragédiája angolul. = Nagyv 1990. 6. sz. 908–915. [George Szirtes és Thomas R. Mark fordítása]

DOBAI Péter: Madách magányos lírája. = Pal 1990. 2. sz. 65–68.

ILLÉS Endre: Magyar író Nyugaton. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 17–19. [Az ember tragédiája bemutatója a bécsi Burgtheaterben 1934-ben]

KOLTAI Tamás: Az ember tragédiája a színpadon, 1933–1968. Kelenföld, Bp., 1990. 283 l., 24 t.

KOZMA György: Ádám, a gólem. Gnosztikus-kabbalista vándormotívum a Tragédiá-ban. = MúltJövő 1990. 4. sz. 88–89.

MADARÁSZ Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Pannon, Bp., 1990. 68 l.

RADÓ György: Így élt M. I. Móra, Bp., 1990. 199 l. (Így élt)

RÓHEIM Géza: Ádám álma. = Hel 1990. 2–3. sz. 310–313. [Megjelent: Nyugat, 1934]

VERESS Dániel: “A valódi humor keserű.” Madách és Arisztophanész. = EurIdő 1990. 20. sz. 7.

MADÁCSY LÁSZLÓ

MADÁCSY Piroska: “Tartsatok meg emlékezetetekben.” Zolnai Béla születésének centenáriumán M. L. és Zolnai Béla levelezéséből. = Juss 1990. 2. sz. 120–128.

MAGYAR JÓZSEF

DUSA Lajos: M. J. verseiről. = Holnap 1990. 2. sz. 22.

GYÜRE Ágnes: “Olyan ez, mintha Godotra várnék.” M. J. verseskönyveiről. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 483–486.

MAJOROS SÁNDOR

JUHÁSZ Géza: A képzelet testet öltött játékai. = Üzenet 1990. 3. sz. 242–244.

–: Szirmai Károly irodalmi díj. = MKépesÚjs 1990. 43. sz. 6.

MAJOR-ZALA LAJOS

MÓZES Attila: “nincs Pokol csak a szeretetlenségben.” = Helikon 1990. 38. sz. 4.

SZAKOLCZAY Lajos: Vendégünk: M. Z. L. [Interjú.] = ÉI 1990. 18. sz. 7.

MÁK FERENC

M. F.: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum, Újvidék, 1990. 142 l.

CSORDÁS Mihály: Utcaivá züllesztett nemiség. Beszélgetés M. F. irodalomkritikussal a pornográfiáról, giccsről. = 7Nap 1990. 11. sz. 26–27.

MAKKAI SÁNDOR

M. S.: Szolgálatom. Teológiai önéletrajz, 1944. (Sajtó alá rend., jegyz. Barcza József.) Református Zsinati Iroda, Bp., 1990. 141 l.

FEKETE Károly: Száz éve született M. S. 1890–1951. = TheolSz 1990. 3. sz. 172–181.

HANÁK Tibor: M. S. = BécsiN 1990. 3. sz. 9.

KOVÁCS Ferenc: M. S.: A fejedelem rózsája. = Helikon 1990. 20. sz. 8.

LADÁNYI Sándor: Teológiai önéletírások. Révész Imre, M. S. = RefL 1990. 50. sz. 6. [M. S.: Szolgálatom. 1944]

POMOGÁTS Béla: M. S. száz esztendeje. = NyéK 77. sz. 1990. 3–7.

SÁNDOR Gyula: A “Magyar fa sorsa”. = RefL 1990. 43. sz. 6. [M. S. tanulmánya Adyról, 1927]

100 éve született M. S. = Confessio 1990. 2. sz.

M. S.: Vallásos fejlődésem. [Önéletrajz 1923-ból.] 20–23. – KOCSIS Elemér: M. S., a teológus. 23–31. – VETÉSI László: M. S., az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. 31–36. – Ifj. FEKETE Károly: M. S. misszió elkötelezettje. 36–40. – POMOGÁTS Béla: Magunk revíziója. M. S. és a kisebbségi humánum eszméje. 40–44. – KÁNTOR Lajos: Mentség-kísérlet Makkai-ügyben. (Levél a szerkesztőhöz.) 44–45.

SZŐCS István: Szép kísértet. M. S. születésének 100. évfordulója alkalmából. = Látó 1990. 5. sz. 559–565.

100 éve született M. S. – Pomogáts Béla = Köznevelés 1990. 20. sz. 13.

MÁLYUSZ ELEMÉR

BÉLAY Vilmos: M. E. (1898–1989). = LK 1990. 1–2. sz. 201–202.

MÁNDI MÁRTON ISTVÁN

SZABÓ György: “A pápai Kant.” M. M. I. (1760–1831) emlékezete. = RefL 1990. 39. sz. 5.

MÁNDY IVÁN

ESZÉKI Erzsébet: A szobának hiányzik az ember. M. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 171–175.

SZÉLES Klára: “...a múltat végképp eltörölni”? M. I. és az önéletrajz. = Ttáj 1990. 4. sz. 99–105.

MÁRAI SÁNDOR

M. S.: Napló, 1943–1944. Akadémiai–Helikon, Bp., 1990. 323 l. (M. S. művei)

M. S.: Napló, 1945–1957. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta, Grozdits Judit.) Akadémiai–Helikon, Bp., 1990. 390 l. (M. S. művei)

M. S.: Jegyzet. = ÉI 1990. 36. sz. 5. [A Szindbád hazamegy c. kötetéről]

BALASSA Zoltán: Egy polgár visszatér. = KeletiN 1990. 1. sz. 3.

BÁLINT B. András: Tartás és irodalom. M. S. a szabadságról és a borról. = MNőkL 1990. 10. sz. 12.

BALÓ Júlia: Próba közben. M. S. a Nemzetiben. = Playboy 1990. 7. sz. 108–109. [A kassai polgárok színreviteléről]

FRIED István: M. S. elfelejtett színdarabja. = Vig 1990. 2. sz. 119–122. [Männer. Berlin, 1921]

FRIED István: M. S. íróportréi. = Diakonia 1990. 2. sz. 32–40.

FRIED István: M. S. Kalandja. = SzínhSz 1990. 27. sz. 106–122.

FRIED István: M. S. és a nemzetnevelés. (Egy röpirat és visszhangja.) = It 1990. 2–4. sz. 390–419. [Röpirat a nemzetnevelés érdekében. 1942]

FURKÓ Zoltán: M. S. üzenete. Püski, Bp., 1990. 159 l.

HABSBURG Ottó: Márai hazatér. = Vig 1990. 2. sz. 123–126.

ILLÉS Endre: Válás Budán. M. S. új regénye. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 256–258.

LENGYEL Balázs: Márai. = Stádium 1990. 3. sz. 30–33.

LŐKÖS István: A gyertyák csonkig égnek. Egy Márai-regény margójára. = Magyarok 1990. 9. sz. 102–104.

NÉMETH G. Béla: Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem. Márai, Kassák, Illyés. = 2000 1990. 2. sz. 56–60. [M. S.: Egy polgár vallomásai]

NÉMETH G. Béla: A vádolt s a vágyott Európa. = Népszabadság 1990. aug. 25. 19.

OLTYÁN Béla: M. S. “korszakváltása”. (Az erősítő narrációs szerkezete.) = Életünk 1990. 11. sz. 1018–1024.

POSZLER György: M. S. és Kassa mítosza. = Kort 1990. 3. sz. 116–129.

RÓNAY László: M. S. Magvető, Bp., 1990. 415 l.

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

Arckép a homályból. M. S. Alkonyati fények. 97–113. – Márai az emigrációban. 113–125.

SNEÉ Péter: Emigráns Európa-napló. (A naplóíró M. S.) = Hiány 1990. 11. sz. 28–33.

SNEÉ Péter: M. S. drámái. = Hitel 1990. 25. sz. 53–55.

SZAKOLCZAY Lajos: Egy Márai-vers rejtélye. = Kort 1990. 3. sz. 131–132. [Himnusz]

SZATHMÁRY Lajos: Márai útja a Székelyföldön 1942 nyarán. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 71–73.

TURCSÁNY Péter: 1968 – és Márai. = MNapló 1990. 35. sz. 4.

Nekr. Turczel Lajos = Hét 1990. 15. sz. 12.

MARCZALI HENRIK

GUNST Péter: Egy történeti monográfia születése. (M. H.: Magyarország története II. József korában.) = Száz 1990. 2. sz. 275–296. [1–3. köt., 1881–1888]

MARKÓ BÉLA

BEKE Mihály András: “Mi nem visszakérünk régi jogokat...” M. B. a demokráciáról és az erdélyi irodalomról. = Magyarok 1990. 10. sz. 30–34.

Az ismeretlen elem. Keresztury Tibor beszélgetése Markó Bélával. = Alf 1990. 11. sz. 34–42.

MÁRKUS Béla: Egy korszerűtlen esszéista. M. B.: Olvassuk együtt. = Alf 1990. 11. sz. 43–48. [Bukarest, 1989]

TOMPA Gábor: Ellenzék és erkölcs. Beszélgetés M. B. költővel, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei szenátorával. = SzabadU 1990. 3. sz. 127–129.

MARNO JÁNOS

József Attilától a posztmodernig. Kőrössi P. József és Bán Magda rádióbeszélgetése Marno Jánossal. = MNapló 1990. 12. sz. 8.

MARSALL LÁSZLÓ

FORGÁCS Rezső: M. L. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 7–21.

MARTINKÓ ANDRÁS

Nekr. Sipos Lajos = It 1990. 2–4. sz. 518–519.

MÁRTON ÁRON

ANTAL Árpád: Áron püspök arca – kettős tükörben. = KerSzó 1990. 4. sz. 4–5.

ANTAL Árpád: Szemtől szemben Áron püspökkel. = KerSzó 1990. 7. sz. 4–5.

Dokumentum. M. Á. erdélyi püspök 1948. szeptember 15-én kelt körleveléből az iskolák államosításáról. = KerSzó 1990. 5. sz. 7.

Az erdélyi magyarság 1945-ben. M. Á. helyzetelemzése a Vatikánnak. (Közli Balogh Margit.) = MNapló 1990. 36. sz. 8–9.

FODOR Sándor: Példaképünk. = ErdélyiF 1990. 4. sz. 8.; KerSzó 1990. 1. sz. 5.

JAKAB Gábor: A meggyilkolt bíboros kései utóda: M. Á. = Kor 1990. 10. sz. 1278–1286.

M. Á. (Összeáll. P. Szőke János.) Görög Katolikus Püspöki Hivatal, Nyíregyháza, 1990. 519 l.

BARANYI Mária: M. Á. püspök szülőfaluja és az erdélyi helyzet. 11–21. – P. SZŐKE János: Erdély története. 23–85. – P. SZŐKE János: Az erdélyi püspökség története. 87–122. – P. SZŐKE János: M. Á. életrajza. 123–174. – SZÉKELY Pál: A katolikus egyház helyzete a Román Szocialista Köztársaságban. 175–216. – BARANYI Mária: M. Á. írásaival tanít. 217–230.

MÉSZELY József: M. Á. püspök húsvéti szózatának időszerűsége. (1–2.) = EurIdő 1990. 11. sz. 3.; 12. sz. 3. [1945-ben]

SZÉKELY András Mihály: A M. Á.-címer üzenete. = KerSzó 1990. 6. sz. 7.

P. SZŐKE János: M. Á. Szent Márton Alapítvány, Bp., 1990. 519 l.

–: M. Á. püspök a fajgyűlölet ellen. = Szombat 1990. 9. sz. 12.

MÁRTON LÁSZLÓ

TARJÁN Tamás: Feltámadás vagy kakasviadal? Beszélgetés Márton Lászlóval. = Népszabadság 1990. júl. 5. 9.

MÁTÉ IMRE

SINKA Erzsébet: “Érzem a pogány pusztulását.” = Kelet–Nyugat 1990. 21. sz. 5.

MÁTYÁS, király

BORI Imre: Matthias rex – Mátyás, az ember. = 7Nap 1990. 15. sz. 21. [Ludovicus Tubero és Galeotto Marzio Mátyásról]

BORI Imre: Mátyás királyról. = 7Nap 1990. 14. sz. 23. [Mátyás levelezése]

Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. (Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bev. Pach Zsigmond Pál.) Zrínyi, Bp., 1990. 413 l., 1 t.

PAJORIN Klára: Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére. 333–361.

JÁSZAY Magda: Egy humanista szemben Mátyás királlyal: Callimachus Experiens. = LK 1990. 1–2. sz. 23–39.

E. KOVÁCS Péter: Matthias Corvinus. Officina Nova, Bp., 1990. 201 l., 48 t.

Mátyás király-emlékszám. = Ezredvég 1990. 1–2. sz.

Rex Invictissimus Rex Hungariae Mátyás király úr. (Vál., összeáll. Merész Irén.) [Dokumentumok, visszaemlékezések részletei.] 5–37. – TANDORI Dezső: Szép Ernő, az igazságos, avagy: Mátyás király tréfái. 38–41. – CHOLI DARÓCZI József: Hunyadi Mátyás és a cigányok Magyarországon. 45–46. – SZEPES Erika: Néhai való jó Mátyás királ... (Ismeretlen szerző.) [Emlékdal M. k. haláláról, 1490–1510 körül.] 50–61. – CZIGÁNY Ildikó: Tények és legendák. M. k. az irodalomban, zenében, képzőművészetben. 132–135. – KULCSÁR Péter: Zrínyi Miklós Elmélkedései Mátyás királyról. 168–176.

Mátyás király és a vidéki Magyarország. Az 1990. május 2-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. (Bev. Rottler Ferenc.) Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága, Tata, 1990. 91 l. (Tudományos füzetek. Komárom-Esztergom megyei múzeumi szervezet 6.)

Mátyás király, 1458–1490. [Tanulmányok.] (Szerk. Barta Gábor.) Akadémiai, Bp., 1990. 226 l., 8 t.

A Mátyás-krónikája. Görcsöni Ambrus krónikás énekének hasonmása. Haiman György tanulmányával. Zrínyi, Bp., 1990. 156, 106 l. [Miniatűr kiadvány]

PAJORIN Klára: Mátyás király és a humanista nevelés. = Vig 1990. 11. sz. 824–827.

TEKE Zsuzsa: Mátyás, a győzhetetlen király. Helikon, Bp., 1990. 238 l., 20 t.

ZRÍNYI Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések. (Sajtó alá rend., jegyz., utószó Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter. Szerk. Szántó Tibor.) Magyar Bibliofil Társaság, Bp., 1990. 74 l.

MÉCS LÁSZLÓ

FÓNOD Zoltán: Arcok az irodalomból. M. L. költészete. = ISz 1990. 4. sz. 432–436.

MONOSZLÓY Dezső: “Kóborló elődöm, Tinódi Sebestyén.” = ISz 1990. 8. sz. 834–846.

–: Olvasnivaló. = NÉvsz 1990. 3. sz. 21–22. [M. L.: Imádság a nagy lunatikusért. 1942]

MELIUS JUHÁSZ PÉTER

[CSOMA GYÖRGY] CS. GY.: Az első magyar gyógynövénykönyv – Melius Péter Herbáriuma. = ErdélyiF 1990. 4. sz. 13.

PIRNÁT Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához. In: Collectana Tiburtiana. Szeged. 179–184.

MÉLIUSZ JÓZSEF

M. J.: Az illúziók kávéháza. Vallomások. 1966–1971. Szépirodalmi, Bp., 1990. 512 l.

DALI Endre: Kelet-európai gyász. = Magyarok 1990. 8. sz. 46–48.

MÉLIUSZ Anna: Így történt... = Magyarok 1990. 8. sz. 50–74. [M. J. és családja meghurcoltatása az ötvenes években]

POMOGÁTS Béla: Átutazás életen és halálon. M. J.: Tranzit kávéház. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 156–172.

Visszavont remény. Szilágyi Domokos levelei Méliusz Józsefhez. (Összeáll., jegyz,. tanulmány Ágoston Vilmos.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 224 l., 16 t.

MÉRAY TIBOR

RÓZSA László: A Szabad Néptől az Irodalmi Újságig. M. T. a megtett útról beszélget a Népszabadság munkatársával. = Népszabadság 1990. aug. 4. 19.

MÉREI FERENC

ERŐS Ferenc: “Az informális stratégiája” a művészetben és a társadalomban. M. F. életművéről. = Filmkult 1990. 4. sz. 60–63.

ERŐS Ferenc: A marginális identitás problémája M. F. életművében. = Jászk 1990. 3. sz. 28–32.

MÉSZÖLY DEZSŐ

FORGÁCS Rezső: M. D. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 23–31.

MÉSZÖLY MIKLÓS

M. M.: A negyedik út. Esélyek és kockázatok az ezredvég küszöbén. [Esszék, tanulmányok.] Életünk Szerkesztőség–Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Magyarországi Csoport, Szombathely, 1990. 308 l. (Életünk könyvek)

Huszonhárom év. [Veres Péterhez 1964-ben írott levelének első teljes közlésével.] 177–195.

M. M. bevezető írása a Szenvtelen följegyzések című novellájához. = Playboy 1990. 11. sz. 31.

BRANDT, Juliane: Die unbegreifliche Einmaligkeit individuellen Lebens. Miklós Mészöly: Der Tod des Athleten. = BBHung Tom. 5. 1990. 67–79.

KÁROLYI Csaba: “Megszámlálhatatlan szám” és “összegezhetetlen összeg”. Mészöly Miklósról. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 304–311.

SÁNDOR Iván: “Történt Auschwitzban; és történik bárhol, ahol megtörténhet.” M. M. két leveléhez. = Életünk 1990. 4. sz. 332–333.

SZÁVAI Géza: Gondolatlátványok. Széljegyzetek M. M. prózájához. = ÚjFo 1990. 6. sz. 62–74.

*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988.

Saulus térbeli formája. 143–155. – Az ötödik kérés. [M. M.: Megbocsátás.] 156–162.

Töredékből torzó. Balassa Péter és Varga Lajos Márton beszélgetése. = MNapló 1990. 42. sz. 11. [M. M.: Wimbledoni jácint]

MEZEI ANDRÁS

ESZÉKI Erzsébet: Puli a függöny mögött. M. A. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 18–22.

FORGÁCS Rezső: M. A. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 49–72.

MIKES IMRE

szenyei: Mikes Imréről – nem elfogultan. Elődeink. = BrassóiL 1990. 11. sz. 5.

A 90 éves M. I. köszöntése. – Márton István = Kelet–Nyugat 1990. 5. sz. 3.

MIKES KELEMEN

BODÓ Márta: Mikes-összefüggések. = Kor 1990. 9. sz. 1161–1162.

GÁL Elemér: Háromszáz éve született M. K. = Szamoshát 1990. 7. sz. 5.

JOÓ Kristóf: Mikes-napok, Sepsiszentgyörgy, Zágon. = Helikon 1990. 40. sz. 12. [1990. szeptember 22–23]

KISS Dénes: Bujdosó irodalom – nyelvi rejtőzködések. = Magyarok 1990. 9. sz. 124–128.

KÓSA Csaba: A 121. = Magyarok 1990. 9. sz. 121–123. [M. K. 121. levele]

LÁSZLÓFFY Aladár: Mikestől – magunkig. = Helikon 1990. 35. sz. 1–2.

MOLNOS Lajos: Levél Rodostóba. = Helikon 1990. 35. sz. 2.

PINTÉR Márta Zsuzsanna: Mikes egy kolozsvári Mátyás-iskoladrámában. = Művelődés 1990. 10. sz. 29–31. [A jezsuita iskola 1702-es színielőadása]

SYLVESTER Lajos: M. K.-évforduló Háromszéken. = NyugMság 1990. 6. sz. 12.

SZABÓ Gyula: “Jól foly az erekben a vér.” Háromszáz éve született M. K. = UnitáriusK 1990. 2. sz. 8–9.

SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? (1–3.) = SzabadU 1990. 1. sz. 10–21.; 2. sz. 93–104.; 3. sz. 64–77.

VERESS Dániel: Mikes, a hazagondoló. = Látó 1990. 9. sz. 1105–1115.

300 éve született M. K. – Dénes György = Hét 1990. 32. sz. 12–13.; Z. L. [Zappe László] = Népszabadság 1990. aug. 31. 7.

MIKÓ IMRE

EGYED Ákos: M. I. – Erdély Széchenyije. = Művelődés 1990. 2. sz. 12–14.

MIKOVINY SÁMUEL

ZÁVADOVÁ, Katarína: Ilustrátori diel Mateja Bela a otázka vzniku osvietenskej ilustrácie na Slovensku. = Kniha ’89 1990. 95–107.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

CSÁKY Károly: Mikszáth-művek néprajzi elemei s azok utóélete. (1–2.) = ISz 1990. 2. sz. 188–197.; 3. sz. 322–331.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

Mikszáth és Schöpflin. [1941.] 158–161. – Mindenki lépik egyet. M. K. dramatizált elbeszélése a Magyar Színházban. [1935.] 343–345.

KARÁCSONY Sándor: A cinikus Mikszáth. (Jegyz. Lendvai L. Ferenc.) = MFilSz 1990. 3–4. sz. 212–356. [A magyar észjárás 1939-es autoreferátuma]

PÁLL Jenő: Mikszáth parlamenti karcolatai. = Kelet–Nyugat 1990. 17. sz. 5.

SZABÓ András: Idill Nedecen. (Mikszáth olvasása közben.) = Pal 1990. 2. sz. 69–73.

SZITHA Mária: Benczúr, a barát. = Pedműh 1990. 2. sz. 30–37. [M. K. és Benczúr Gyula]

80 éve halt meg M. K. – Csáky Károly = Hét 1990. 19. sz. 11.

MOCSÁR GÁBOR

KISS Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen.

A “kálvinista Rómá”-tól a szolgáló egyházig. M. G.: Délibábjaim városa c. könyve egy fejezetéről. 225–232. – A tanú beszélni kezd. M. G.: Minden időben. 233–238.

MOHÁS LÍVIA

M. L.: A Jung-i “árnyék” és a Rókavadászat. = Je 1990. 10. sz. 843–848.

MOLDOVA GYÖRGY

ESZÉKI Erzsébet: A krémet már leszedték, mélyebbre kell ásni. M. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 38–44.

MOLNÁR ATTILA

HODOSSY Gyula: Nyílt levél Molnár Attilának Csíkszeredára. = Csallóköz 1990. 1. sz. 5.

MOLNÁR BORBÁLA

SZILÁGYI Márton: Egy XVIII. század végi verseskönyv kiadástörténete. = MKsz 1990. 3–4. sz. 137–139.

MOLNÁR FERENC

GAJDÓ Tamás: M. F., a rendező. = Szính 1990. 10. sz. 22–24.

GUELMINO Sándor: Legenda nélkül. A Liliom újvidéki előadásáról. = Üzenet 1990. 4. sz. 235–239.

LADJÁNSZKY Katalin: Az időkezelés és a helyszín megválasztása M. F. dramaturgiájában. = TanTud 1990. 5. sz. 118–124.

SZILÁGYI Ágnes: M. F. dramaturgiájának forrásai két bohózatfordítása tükrében. = SzínhSz 1990. 27. sz. 91–105. [Robert de Flers – Gaston Armand de Caillavet: Buridán szamara és Papa c. darabja]

MOLNÁR H. LAJOS

K. JAKAB Antal: Hős köröztetik. (1–2.) = Helikon 1990. 1. sz. 4.; 2. sz. 6. [M. H. L.: És akkor átmentem a tűzön]

MOLNÁR IMRE

Nekr. Bene Sándor = ItK 1990. 4. sz. 572–573.

MOLNÁR JÓZSEF (1819–1874)

TÓTH József: Egy elfelejtett “oladi polgár”. = VasiSz 1990. 1. sz. 115–117.

MOLNÁR JÓZSEF (1918–)

HEIM András: Folyóiratot teremteni. Beszélgetés Molnár Józseffel. = Kor 1990. 12. sz. 1573–1579. [Az Új Látóhatárról]

LACZKÓ András: Menhelytől a müncheni nyomdáig. Találkozás Molnár Józseffel. [Interjú.] = Életünk 1990. 8. sz. 674–686.

MOLTER KÁROLY

HERCEG János: Derűsen és bölcsen. A százesztendős Molter Károlyról. = Üzenet 1990. 12. sz. 936–937.

IZSÁK József: M. K. száz éve. = Helikon 1990. 49. sz. 9.

VARGHA Gyula: Molter tanár úr. = Helikon 1990. 49. sz. 9.

100 éve született M. K. – E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. dec. 1. 9.

MONOSZLÓY DEZSŐ

“Élni nem fontos, írni kell!” Bécsi beszélgetések Monoszlóy Dezsővel. (Lejegyezte Pete György.) = Életünk 1990. 10. sz. 805–816.

KÓTAI-SZARKA Klára: “Donald kacsa táncra kérte Hófehérkét és Piroskát.” Rendhagyó beszélgetés Monoszlóy Dezsővel. = Tér-Kép 1990. 23. sz. 7–8.

MÓRICZ PÁL

*NAGYBÁKAY Antal Zelmos: Egy negyedszázados barátság története. = DMÉ 1988. [1990.!] 383–399. [M. P. és Nagybákay Antal Lajos]

MÓRICZ ZSIGMOND

BODNÁR György: Egy nyolcvanéves kihívás. M. Zs.: Sárarany. = MNapló 1990. 40. sz. 11.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

Móricz Virág: Apám regénye. [1953.] 172–178. – A bőségről és a mértékről. [1970.] 203–205. – Az asszony beleszól. M. Zs. új regénye. [1934.] 240–242. – Légy jó mindhalálig. M. Zs. színdarabja a Magyar Színházban. [1938.] 435–436. – Légy jó mindhalálig. Magyar Színház. [1938.] 437.

KARÁDI Zsolt: “Életem legsúlyosabb élménye ő.” (Móricz és Ady.) = Pedműh 1990. 5. sz. 37–48.

M. Zs. naplójából. Választások után. (Közli M. V. [Móricz Virág]) = MNapló 1990. 20. sz. 6. [1935. április 28]

Magyar hegyibeszéd. Magyar költők Móricz Zsigmondról. [Antológia.] (Összegyűjt., vál., szerk., előszó, jegyz. Bényei József.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, Nyíregyháza, 1990. 187 l. (Koszorú 2.)

Munkanélküli kőműves. M. Zs. kiadatlan naplójegyzete. (Közli M. V. [Móricz Virág].) = MNapló 1990. 36. sz. 10. [1935-ben]

SHARIF Mohamedné: Hogyan tanítom Móriczot középfokon? (Elhangzott Fehérgyarmaton, a Szatmári Irodalmi Napok szekcióülésén 1989-ben.) = Pedműh 1990. 1. sz. 5–10.

MÓZSI FERENC

BRÁDY Zoltán: M. F. Chicagóból. = Kapu 1990. 12. sz. 56. [Beszélgetés a Szivárvány c. folyóiratról]

MÜLLER PÉTER

JÁLICS Kinga: Magyar dráma a Brightoni Fesztiválon. = FSzM 1990. 15. sz. 12–13. [Beszélgetés Szomorú vasárnap c. darabjáról]

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret