stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

LACKNER KRISTÓF

GRÜLL Tibor: L. K. könyvtárának maradványai. = MKsz 1990. 3–4. sz. 132–133.

LADÁNYI MIHÁLY

4 éve halt meg L. M. – Rab László = Népszabadság 1990. szept. 20. 9.

LAKATOS DEMETER

SASZET Géza: Egy csángó-magyar költő ébresztése. = Helikon 1990. 6. sz. 4.

LAKATOS ISTVÁN

BERTHA Bulcsu: Másfél évig magánzárkán. L. I. (ítélet: 1 év 10 hónap). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 165–186.

LANTOS LÁSZLÓ

FEKETE J. József: Hadiállapotban. = ISz 1990. 4. sz. 351–357.

LASKAI CSÓKÁS PÉTER

DANKANITS Ádám: L. Cs. P. könyvei. = Lymbus 2. sz. 1990. 33–35. [Könyvjegyzék közlésével]

H. HUBERT Gabriella: Az éneklés Laskai Csókás Péter teológiai rendszerében. = ItK 1990. 2. sz. 218–223. [L. Cs. P.: Speculum exilii]

LÁSZLÓ DEZSŐ

CSEKE Péter: Szerkesztette: L. D. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval 1984-ben. = Látó 1990. 11. sz. 1353–1366. [Erdélyi Fiatalok]

LÁSZLÓFFY ALADÁR

L. A.: Printre candidaţi – scriitori Clujeni. = Tribuna (Cluj) 1990. 19. sz. 6.

“Csak most vettük észre, hogy milyen vékony jégen álltunk.” Beszélgetés Lászlóffy Aladárral. (Riporter Filep Tamás Gusztáv.) = SzabadU 1990. 2. sz. 118–121.

KÓSA Csaba: L. A. A mérceállító. = ÚjIdő 1990. 11. sz. 14–15.

LÁSZLÓFFY CSABA

L. Cs.: Ki vagyok? = Kelet–Nyugat 1990. 8. sz. 6.

LATÁK ISTVÁN

URBÁN János: Emlékezés egy osztályharcos íróra. Húsz éve hunyt el L. I. = Üzenet 1990. 1. sz. 28–29.

LATINOVITS ZOLTÁN

HEGYI Béla: A személyiség jegyei. L. Z. In: H. B.: Különböznünk szabad? 105–112.

SZÉNÁSI Sándor: A tartás zsenije: Latinovits. A cenzúrát nem ismerte. = 168 óra 1990. 18. sz. 24–25. [Interjú Molnár Gál Péterrel Latinovits-könyvéről]

LATOR LÁSZLÓ

FODOR András: Szülöttem föld.

Lator Lászlóról, Makón. 367–372. – Tanít a táj. Emlékek, otthonok, szülőföld és költészet. Beszélgetés Lator Lászlóval. [1983.] 373–385.

LÁZÁR ERVIN

Gy. Sz. É.: Az író igazsága. Beszélgetés Lázár Ervinnel. = Népszabadság 1990. jún. 12. 9.

TÜSKÉS Tibor: A mese bennünk van. L. E.: A Masoko Köztársaság. = Árgus 1990. 3. sz. 67–70.

LENGYEL ANDRÁS

L. A.: Útkeresések. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Magvető, Bp., 1990. 493 l.

LENGYEL BALÁZS

L. B.: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Jelenkor, Pécs, 1990. 241 l.

H. T.: A szebeni fiúk. = BécsiN 1990. 3. sz. 12. [A regény német nyelvű kiadása: Die Jungen von Hermannstadt. Mödling–Wien, 1989]

LENGYEL JÓZSEF

SÁNDOR Iván: Auschwitz és a Gulag között. L. J. és alakjai. In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 218–224.

LENGYEL PÉTER

KIS PINTÉR Imre: Mi a kultúra? (L. P.: Cseréptörés.) In: K. P. I.: Esélyek. 65–69.

LÉVAY JÓZSEF

HORVÁTH Barna: “Lévay daráló.” Jelentés a költő halálának 72. évfordulója alkalmából. = RefL 1990. 39. sz. 3.

ZIMÁNYI Katalin: Egymásról Lévay, Ady és Rákosi Jenő. = Holnap 1990. 3. sz. 46.

LISZT FERENC

ECKHARDT Mária: A L. F. Emlékmúzeum új szerzeményei 1986–1989. = MZene 1990. 3. sz. 233–254. [L. F. hat levelének közlésével]

HAMBURGER Klára: Kiadatlan Liszt-levelek Münchenben. = MZene 1990. 4. sz. 377–393. [Tizenkilenc levél és egy életrajzi vázlat közlése]

KOVÁCS Mária: L. F. belgiumi levelei másolók kézírásában. = MZene 1990. 4. sz. 394–397. [Három levél közlése]

LŐKÖS ISTVÁN

CS. VARGA István: Hidak jegyében. Négyszemközt Lőkös Istvánnal. [Interjú.] = Délszig 1990. 17. sz. 30–32.

LUKÁCS GYÖRGY

L. Gy.: Szolzsenyicin-tanulmányok. Európa, Bp., 1990. 120 l.

BAYER József: Lukács és a sztálinizmus. = Vil 1990. 11. sz. 858–866.

BEDŐ Iván: A L. Gy.-krimi. Az embermentés kudarca. = 168 óra 1990. 11. sz. 22. [Interjú Walter Jankával]

BENDL Júlia: L. Gy. heidelbergi könyvtára. = Hel 1990. 2–3. sz. 341–353. [Katalógus közlésével]

FEJTŐ Ferenc: Tisztelet és távolság. L. Gy. és Thomas Mann különös viszonya. = MNapló 1990. 14. sz. 7.

GÁBOR Éva: Megsemmisített drámák. A fiatal L. Gy. zsengéinek nyomában. = Szính 1990. 1–2. sz. 17–19.

HELLER Ágnes: Viszonyomról L. Gy. Etikájához. (Válasz Rüdiger Dannemann kérdéseire.) = Hiány 1990. 5. sz. 24–27. [Levélinterjú 1986-ban]

INDIG Ottó: “Tévedni lehet, sőt a tévedést bevallani sem tilos.” 105 éve született L. Gy. = Kelet–Nyugat 1990. 12–13. sz. 3.

KARDOS András: Az “iskolamester”. (Interjú Fehér Ferenccel.) = Hiány 1990. 3. sz. 22–26.

KARIKÓ Sándor: Lukács-szimpozion Szegeden. Tízéves a szegedi Lukács-kör. = Létünk 1990. 1. sz. 141–144.

KLEEMANS, Jos: Dionysos voorbij. = Groniek (Groningen) 1990. 107. sz. 45–55. [L. Gy. Adyról]

LÖFFLER Tibor: L. Gy. trónfosztása? A szegedi Lukács-konferenciáról. = Pal 1990. 4. sz. 39–46.

Lukács-dokumentumok. = Szính 1990. 1–2. sz. 16–17. [Naplórészlet 1910-ből és levél Balázs Bélának 1940-ből]

MÁRKUS György: Elidegenedés és eldologiasodás Marxnál és Lukácsnál. = Vil 1990. 11. sz. 824–842.

Miért Lukács? A szegedi Lukács-szimpozion anyaga. [Előadások.] (Szerk. Szabó Tibor.) ELTE, Bp., 1990. 239 l. [1989. november 16–17.]

OCSOVAI Gábor: Az elveszett Lukács. Kincs a mínusz 3. emeleten. = 168 óra 1990. 4. sz. 18–19. [Interjú Bendl Júliával az ifjúkori Lukács-könyvtárról]

SCHAEFFER CORREDOR, Eva: Georg Lukacs as critic of French literature – or the literary test as a pretext. UMI, Ann Arbor, 1990. 421 l.

SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Lukács és Szolzsenyicin. = Népszabadság 1990. okt. 13. 21.

SZABÓ Tibor: Két monográfia az “érett” Lukácsról. = MFilSz 1990. 3–4. sz. 415–422. [Sziklai László: Proletárforradalom után; Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér]

SZABÓ Tibor: Miért olvassuk ma Lukácsot? = Ttáj 1990. 4. sz. 93–98.

SZALAY Károly: Zord filozófus vagy galamblelkű komisszár? = ÚjIdő 1990. 7. sz. 12–20.

VAJDA Mihály: A filozófus és a politika. (Martin Heidegger és Lukács György.) = 2000 1990. 1. sz. 51–57.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret