stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Magyar irodalom külföldön

ÁGOSTON Vilmos: A magyar könyv és a szórványmagyarság. = AKönyv 1990. 3–4. sz. 29–34. [Interjú Bordás Győzővel, Debreczeni Mihállyal és Domokos Gézával]

BEKE György: Egyazon égbolt alatt. = Ttáj 1990. 9. sz. 44–52. [A Kárpát-medence magyarságáról]

(f.): Kisvárdai esték. (1–4.) = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 16.; 28. sz. 15.; 29. sz. 15.; 30. sz. 17. [A Magyar Nemzetiségi Színházak II. Fesztiválja, 1990. június 7–10.]

FÜR Lajos: Kisebbségi magyarok történelmi tudata. = Ttáj 1990. 6. sz. 34–53. [Csehszlovákiai, jugoszláviai és romániai történelemtankönyvek alapján]

FÜZI László: Önismeretre törekvés és megújulás a határon túli magyar irodalmakban. = Holnap 1990. 3. sz. 18–21.

GÖRÖMBEI András: Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban. = Látó 1990. 11. sz. 1326–1343.

HIZSNYAI Zoltán: Regionk szellemi terrénuma. = ISz 1990. 5. sz. 545–549. [A Regio c. kisebbségtudományi folyóirat]

KAJETÁN Endre: Az elcsatolt irodalom. Vázlat a Trianon és a magyar irodalomtörténet c. eszmefuttatáshoz. = Délszig 1990. 17. sz. 1–6.

Karácsonyi utazás. = Beszélő 1990. 50–51. sz. 26–34. [Balla D. Károly, Gerhard Baum-gartner, Grendel Lajos, Cs. Gyímesi Éva, Hódi Sándor írásai a határon túli magyarokról]

KISS Gy. Csaba: Magyarság – határokon kívül és belül. Néhány szempont a határon túli magyarság kutatásához. = Ttáj 1990. 4. sz. 74–80.

MEZEY László Miklós: A határon túli magyar irodalom és a közművelődési könyvtár. = Ktáros 1990. 2. sz. 79–82.

POMOGÁTS Béla: Irodalmunk egysége (és ami ebből következik...) = Regio 1990. 2. sz. 45–51.

POMOGÁTS Béla: Kisebbségek Európája. = EurUtas 1990. 1. sz. 37–40.

POMOGÁTS Béla: A magyar irodalom egysége. = HSíp 1990. 3. sz. 1–2.

POMOGÁTS Béla: Nemzeti integráció irodalmunkban. = ErdélyiT 1990. 4. sz. 8–9.

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret