stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

KÁDÁR ENDRE

KENYERES Zoltán: K. E.: Balalajka. = Vig 1990. 4. sz. 283–285.

KAFFKA MARGIT

LENKEI Júlia: “Azután dolgoznánk szépen együtt...” Száz éve született Bauer Ervin. = Liget 1990. 3. 50–62. [Bauer Ervin 9 levele Kaffka Margithoz, 1915–1918 között]

110 éve született K. M. – Implon Irén = Kelet–Nyugat 1990. 19. sz. 3.

KÁJONI JÁNOS

JÁNOSY Erzsébet: Az első erdélyi katolikus nyomda. Beszélgetés Pap Leonárd szerzetes atyával. = CsaládiT 1990. 9. sz. 10. [A csíksomlyói ferences kolostor nyomdája. K. J. alapítása 1675-ben]

KALÁSZ MÁRTON

KEMSEI István: K. M. költői fejlődése. Vázlat. = Műhely 1990. 3. sz. 48–51.

KALLÓS ZOLTÁN

HORVÁTH Arany: Csángó magyarok között. Interjú Kallós Zoltánnal. = Művelődés 1990. 3. sz. 8–9.

KIRÁLY László: Békés nyomozás K. Z. után. = Helikon 1990. 3. sz. 2.

KÁLNOKY LÁSZLÓ

K. L. néhány levele. (Közli Bakonyi István.) = Árgus 1990. 3. sz. 71–73. [11 levél Bakonyi Istvánnak 1982–1985-ből]

KÁNTOR LAJOS

K. L.: Hamlet a bántott félhez tartozik. Az erdélyi magyar színház két évszázados történetéből. Esszé. Héttorony, Bp., 1990. 87 l., 10 t.

K. L.: Kolozsvári tükör. = Látó 1990. 7. sz. 853–861. [Önéletrajzi írás]

K. L.: Printre candidaţi – scriitori Clujeni. = Tribuna (Cluj) 1990. 19. sz. 6.

BERECZKI Károly: Európai idő. Kultúra és művelődés. K. L.-interjú. = Mo 1990. 18. sz. 4–5.

CSORDÁS Gábor: Nem lesz díszmenet. Beszélgetés Kántor Lajossal. = MNapló 1990. 12. sz. 10.

POMOGÁTS Béla: Erdélyi magyarok, akik a hírekben szerepelnek. K. L. = MFórum 1990. 22. sz. 10.

WALKÓ György: A kiáltó szavak után jött a hívó szó. Beszélgetés K. L. kolozsvári irodalomtörténésszel. = Népszabadság 1990. jan. 6. mell. 1.

KÁNYÁDI SÁNDOR

BÍRÓ Béla: Nem vagyok optimista, csak reménykedem. Kolozsvári beszélgetés Kányádi Sándorral. = BrassóiL 1990. 21. sz. 1, 3.

LAUNONEN, Hannu: Tudósítás a kisebbségekről palackpostán. (K. S., Erdély költője hatvanéves.) = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 82–84.

MÁRKUS Béla: ?“irodalom csak játék az egész”? K. S. újabb verseiről. = Ttáj 1990. 3. sz. 81–95.

POMOGÁTS Béla: Erdélyi magyarok, akik a hírekben szerepelnek. K. S. = MFórum 1990. 23. sz. 10.

POMOGÁTS Béla: Megtartó hagyomány. K. S.: Fekete-piros. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 187–200.

PÓSA Rózsa: Levél Kányádi Sándornak Kolozsvárra. = MKépesÚjs 1990. 7. sz. 16.

 

KARÁCSONY SÁNDOR

K. S.: A cinikus Mikszáth. (Jegyz. Lendvai L. Ferenc.) = MFilSz 1990. 3–4. sz. 212–356. [A magyar észjárás c. mű 1939-es autoreferátumának közlése]

Boros Dezső kiadatlan dolgozatai K. S. pedagógiájáról és a tanárképzésről. KLTE, Debrecen, 1990. 136 l. (Acta paedagogica Debrecina 92.)

TRENCSÉNYI László: K. S. növendékeinek emlékező találkozója. Földes, 1989. szeptember. = MPed 1990. 3–4. sz. 204–206.

KARANCSY LÁSZLÓ

CSILLAG Tibor: A cseppfolyós ember. K. L.: Tolsztoj lélekábrázoló módszere c. könyvének megjelenése alkalmából. = Stádium 1990. 3. sz. 45–55.

KARDOS G. GYÖRGY

ESZÉKI Erzsébet: Csak le kéne hajolni értük. K. G. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 51–56.

VARSÁNYI Gyula: “Ne kelljen mérlegelni, mit mondhatok.” Beszélgetés a hatvanöt éves Kardos G. Györggyel. = Népszabadság 1990. máj. 10. 9.

KARDOS LÁSZLÓ

FODOR András: A műfordító öröksége. K. L.: Három lovag és az ing. In: F. A.: Szülöttem föld. 252–258.

KARIG SÁRA

OCSOVAI Gábor: Gulag magyar túlélője. = 168 óra 1990. 15. sz. 22–23. [Interjú]

KARINTHY FERENC

BALÁZS Mihály: Írók ifjúsága, írók iskolái. K. F.: Nagyon nem akartam író lenni. = Köznevelés 1990. 24. sz. 25–26.

ESZÉKI Erzsébet: Napló, riport, regény. K. F. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 34–38.

KARINTHY FRIGYES

Bíráló álruhában. Tanulmányok Karinthy Frigyesről. (Vál., szerk. Angyalosi Gergely.) Budapest Főváros XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal–Maecenas, Bp., 1990. 218 l. [Az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Karinthy Frigyes Emlékbizottság által 1988. május 17–18-án rendezett ülésszak előadásai]

BRABANT, Éva: K. F. utazása a pszichoanalízis körül. = Hel 1990. 2–3. sz. 286–292.

DÉRCZY Péter: Epikus hagyomány és személyiségválság. K. F. szépprózájáról. = Lit 1990. 2. sz. 207–216.

K. F. és Ferenczi Sándor vitája. = Hel 1990. 2–3. sz. 331–340. [A Világban és a Nyugatban megjelent vitaírások közlése, 1924.]

KISS József: Az Így írtok ti és a paródia elmélete. = Kort 1990. 4. sz. 128–137.

PAŠIAKOVÁ, Jaroslava: Utópia és valóság Karel Čapek és K. F. életművében. = ISz 1990. 3. sz. 303–307.

KÁROLY SÁNDOR

Cs. J.: Kedves Könyvvilág! = Könyvvilág 1990. 8. sz. 14. [Olvasói levél K. S.: 1984 c. regényéről, Brassó, 1934.]

KÁROLYI AMY

RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Károlyi Amyhoz és Bertha Bulcsuhoz. = ÚjIdő 1990. 11. sz. 45–47.

KÁROLYI GÁSPÁR

ÁGOSTON István: K. G. és a vizsolyi Biblia. Új Kilátó, Bp., 1990. 31 l.

B. B.: “...Tiszta, igaz magyar szóval...” = EvÉ 1990. 43. sz. 2.

BENEDEK Zoltán: Nagykároly ünnepe. = Helikon 1990. 45. sz. 11.

CSONKARÉTI Károly: 400 éves a Vizsolyi Biblia. = Köznevelés 1990. 18. sz. 11.

Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. (Szerk. Barcza József.) Református Zsinati Iroda, Bp., 1990. 233 l.

FARKASDY Dezső: A Károlyi-biblia keletkezéséhez. Károlyi “Elöljáró beszéd”-e. = ItK 1990. 5–6. sz. 700–710.

HARSÁNYI András: K. G. szolgálata és a Vizsolyi Biblia helvét irányú teológiája a glosszák alapján. = TheolSz 1990. 3. sz. 150–159.

HORVÁTH Barna: “Az élet költészete.” = RefL 1990. 32. sz. 1.

JUHÁSZ Péter: “Az örök Isten beszél – magyarul.” 400 éve jelent meg az első teljes magyar bibliafordítás. = BrassóiL 1990. 20. sz. 5.

K. P.: Új kézikönyv a Károli Bibliához. Az első magyar teljes újszövetségi konkordancia a revideált Károli-szöveghez. = RefL 1990. 4. sz. 6. [Balázs Károly munkája]

KOMÁROMI Tünde: 400 éves a Biblia-fordításunk. = Aranyosvidék (Torda) 1990. 3. sz. 2.

KÓSA László: Négyszáz éves a Vizsolyi Biblia. = KörVidéke 1990. 26–32.

KOZMA Zsolt: A Vizsolyi Biblia könyvészete. = TheolSz 1990. 6. sz. 348–352.

KÖNCZE GERÉB Árpád: Magyar bibliafordítók. 400 éves a Károli Biblia. = ErdélyiF 1990. 2. sz. 8–9.

LUGOSI Mihály: “Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni... én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész bibliát.” (K. G.) = ErdélyiF 1990. 2. sz. 9.

G. NAGY Ágota: A szellemi nyitottság évszázada. Beszélgetés a reformáció koráról. = RefL 1990. 1. sz. 4. [Szabó Andrással]

NAGY Lenke: “Ragyogni kezd, mint a Nap, a Bibliám.” Tudományos ülés a Vizsolyi Biblia évfordulóján a Ráday Kollégiumban. = RefL 1990. 41. sz. 1. [1990. október 1.]

400 éves a Vizsolyi Biblia. Találkozásom a Bibliával. [Szerkesztőségi körkérdés.] = Confessio 1990. 3. sz. 45–59. [Bálint Péter, Domahidy András, Fodor András, Kányádi Sándor, Kósa László, Lőrincze Lajos, Nádas Péter, Rab Zsuzsa válasza]

A 400 éves Vizsolyi Bibliáról. = TheolSz 1990. 3–4. sz.

HARSÁNYI András: Károli Gáspár szolgálata és a Vizsolyi Biblia helvét irányú teológiája a glosszák alapján. 3. sz. 150–159. – BORSA Gedeon: A magyar Biblia és a hazai könyvnyomtatás a XVI–XVII. században. 3. sz. 160–162. – HELTAI János: A protestáns magyar Biblia XVII. század eleji könyvtári kultúránkban. 4. sz. 218–223. – FABINY Tibor: A Biblia és a reformáció Magyarországon a XVI. században. 4. sz. 223–225.

ÖTVÖS László: K. G. bibliafordításának kiadásai. = Jászk 1990. 5. sz. 72–77.

S. K. K.: Szatmárnémeti ünnepség a Vizsolyi Biblia évfordulóján. = RefL 1990. 45. sz. 5. [1990. október 18.]

SASZET Géza: “Isten az én jó lelkiismeretem.” A 400 éves Vizsolyi Biblia üzenete. = Művelődés 1990. 8. sz. 27–28.

(szá): A századok megtartó öröksége. (Négyszáz éves a Vizsolyi Biblia.) = UnitáriusK 1990. 4. sz. 8.

SZILÁGYI Ferenc: K. G. és a Vizsolyi Biblia. = NyéK 78. sz. 1990. 65–71.

TELEGDI Imre: A Vizsolyi Biblia szerencsi emlékünnepe. = RefL 1990. 48. sz. 5. [1990. november 10–11.]

–: Vizsoly, 1590.–Debrecen, 1990. = EvÉ 1990. 46. sz. 1. [Ünnepség Debrecenben 1990. október 31-én]

KÁROLYI MIHÁLY

K. M. levelezése. 2. köt. 1921–1925. (Szerk. Hajdu Tibor.) Akadémiai, Bp. 1990. 1094 l., 30 t.

KÁROLYI PÉTER

PIRNÁT Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged, 179–184. [K. P.: Az halálról, feltámadásról és az örök életről hasznos és szükséges könyvecske (Debrecen, 1575) c. művének hivatkozásai alapján]

KÁRPÁTI AURÉL

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

Vallomás K. A. új könyvéről. Menekülő lélek. [1935.] 253–254. – Él még Bánk! K. A. regénye. [1955.] 299–300.

KÁRPÁTI KAMIL

BERTHA Bulcsu: A rabok sírtak az éhségtől. K. K. (2 év 10 hónap internálás + ítélet: 10 év). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 101–128.

G. KOMORÓCZY Emőke: Recsk és az “ötvenes évek”. Faludy György, K. K. költészetében. = Árgus 1990. 4. sz. 14–17.

KASSÁK LAJOS

ACZÉL Géza: A bukolika felé. Kassák szemléletváltása a 30-as évek második felében. = ÚÍ 1990. 11. sz. 86–96.

BEREGI Tivadar: K. L. Párizsban. = Délszig 1990. 17. sz. 56–57.

FERENCZI László: Kassák és Ady. = Lit 1990. 2. sz. 191–206.

HEGYI Béla: Kassák és mások. Elég nekem furcsa emberségemet cepelnem. (Kassák: Honvágy.) In: H. B.: Különböznünk szabad? 41–65.

Kassák. Esszék, tanulmányok. (Szerk. Szávai János.) Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 174 l.

SZÁVAI János: A Kaland és a Rend pörpatvara. Kassák és az avantgárd. 7–19. – GYERGYAI Albert: K. L. válogatott versei. 19–45. – LENGYEL Balázs: A Kassák-parabola. 46–66. – HARKAI VASS Éva: Kassák dadaista-szürrealista “kiáltása”. 67–72. – TOLDI Éva: Halál és tisztaság. 73–79. – BORI Imre: “A tisztaság kristály tenyerén...” 80–87. – NÉMETH G. Béla: A jövő biztonságvágyának eufóriája. 88–98. – NÉMETH G. Béla: Kassák klasszicizálódása. 99–107. – BORI Imre: Elégiák költője K. L. 108–115. – FRIED István: Biblikus motívumok K. L. költészetében. 116–126. – SZÁVAI János: Az önéletíró Kassák. 127–136. – PERNECZKY Géza: A boldog sziget. 137–155. – ANDRÁSI Gábor: Forma és “képtest” Kassák korai művein, 1920–1924. 156–166. – ANDRÁSI Gábor: Látvány és konstrukció. 167–174.

KENYERES Zoltán: K. L.: Misilló királysága. = Vig 1990. 3. sz. 175–180.

G. KOMORÓCZY Emőke: A forradalom Eposza. (K. L.: Máglyák énekelnek. 1919.) = TanTud 1990. 5. sz. 125–140.

MOLNÁR János: Dokumentumok a Szociáldemokrata Párt 1944 utáni irodalompolitikájáról. = It 1990. 1. sz. 147–162. [K. L. két levele Révai Józsefnek 1946-ból és egy levele Justus Pálnak 1948-ból]

NÉMETH G. Béla: Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem. Márai, Kassák, Illyés. = 2000 1990. 2. sz. 56–60. [K. L.: Egy ember élete]

SZABÓ György: Il rinnovamento del Linguaggio poetico. Due proposte per un dinamismo espressivo. L’attivismo di L. Kassák ed il futurismo di T. Marinetti. In: Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. 373–383.

KATONA JÓZSEF

INDIG Ottó: “Míg tűrhetém, tűrtem becsületesen.” 160 esztendeje halt meg K. J. = Kelet–Nyugat 1990. 10. sz. 3.

KOVÁCS Gábor: Németh Antal “Bánk bán-rendezése”. (Nemzeti Színház 1936.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 48–75.

KAZINCZY FERENC

DANKÓ Géza: Kazinczy örökségének hasznosítása ma. = Széphalom 1990. 3. sz. 323–330. [A gimnáziumi irodalomtanításban]

GERGYE László: Az akadémiai Kazinczy-hagyaték története. = ItK 1990. 1. sz. 111–121.

GERGYE László: K. F. Gráciái. Kazinczy ars poeticája. = ItK 1990. 4. sz. 470–498.

K. F. és családjára vonatkozó iratok, dokumentumok Zemplén vármegye levéltárában. (Összegyűjt. Hőgye István.) Kazinczy Társaság–Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Sátoraljaújhely–Miskolc, 1990. 194 l. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 30.)

Kazinczy és társai örökségéből. = Széphalom, 1990. 3. sz.

HŐGYE István: Regmectől Kassáig. 17–23. – BUSA Margit: Kazinczy, a szabadőművesek titkára. 25–33. – KOVÁTS Dániel: Két szerkesztő: Batsányi és Kazinczy. 35–42. [Magyar Muséum, Kassa, 1788–1793; Orpheus, Kassa, 1790–1792] – VÁCZY János: Széphalom 2. 61–94. – SZ. KÜRTI Katalin: Kazinczy és a debreceni művészeti élet. 95–118. – RUZSICZKY Éva: Kazinczynak a német felvilágosodás két fő képviselőjéhez fűződő kapcsolatáról. [Johann Gottfried Herder, Christoph Martin Wieland] 119–140. – BÍRÓ Ferenc: A Kazinczy-kutatások helyzete, 1988. 141–147.

KISS László: Kazinczy Hont megyei levelezőtársa: Majthényi László. = ISz 1990. 6. sz. 637–643.

KŐVÁGÓ Sarolta–DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. K. F. (1759–1831). = ÉT 1990. 19. sz. 600.

SÁRKÖZY Péter: Elementi italiani del neoclassicismo di Ferenc Kazinczy. In: S. P.: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Roma. 159–164.

SZILÁGYI Ferenc: K. F. fordítása, a Természet Oeconomiája. Észrevételek Kulcsár Péter szövegközléséhez. = ItK 1990. 4. sz. 510–514. [Megjelent: ItK 1987–1988. 4. sz.]; Válasz: Kulcsár Péter = ItK 1990. 4. sz. 514–515.

TAXNER-TÓTH Ernő: Kölcsey Kazinczy iskolájában. = ItK 1990. 2. sz. 147–167.

KAZINCZY LAJOS

K. L. anyjához írt levelei. (Szerk., tanulmány Z. Szabó László.) Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 1990. 73 l. [A függelékben Kazinczy Ferencné Török Sophie kézzel írt Kis magyar gramaticája fia, K. L. számára]

KELEMEN LAJOS

JAKÓ Zsigmond: K. L., 1877–1963. In: Erdélyi csillagok. 51–74.

KEMENES GÉFIN LÁSZLÓ

“Az egyetemes magyar irodalom – teljesen élő közeg.” Kemenes Géfin Lászlóval beszélget Endrődi Szabó Ernő. = Árgus 1990. 3. sz. 61–66.

KEMÉNY ZSIGMOND

GYAPAY László: K. Zs. társadalomszemlélete. = ItK 1990. 2. sz. 223–231.

IMRE László: Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányá-ban. (Kemény regényírói módszeréhez.) = ItK 1990. 1. sz. 90–94.

NAGY Miklós: K. Zs. és a történelmi regény kortárs nyugati mesterei. = ItK 1990. 2. sz. 231–237. [Walter Scott, Victor Hugo, Prosper Mérimée, Alfred de Vigny]

SÜKÖSD Mihály: Közelítések. = Népszabadság 1990. márc. 15. mell. 15.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Tragikum és irónia K. Zs. történetszemléletében. = ItK 1990. 1. sz. 94–100.

KENÉZ FERENC

FÖLDEÁK Iván: Bukaresti magyar gyerekverskötet. K. F.: Eltérített világ. = Stádium 1990. 2. sz. 73.

KÉPES GÉZA

DÁVID Ferencné: Istenkép és bibliai motívumok K. G. lírájában. = TheolSz 1990. 1. sz. 42–47.

SZATHMÁRY Lajos: Emlékezés Képes Gézára. = Szivárvány 30. sz. 1990. 156–158.

UVAROV, Anatolij: A felejthetetlen Géza bácsi. K. G. emlékére. = SzI 1990. 6. sz. 132–134.

KERECSENDI KISS MÁRTON

-y -n: Búcsú Kerecsendi Kiss Mártontól. = Nemzetőr 1990. 482. sz. 8.

KERÉNYI GRÁCIA

KARSAI László: Kislány rövid copfokkal, aranyszínű mackóval. K. G. Auschwitzban. = Kr 1990. 9. sz. 26–30.

KERÉNYI KÁROLY

K. K.: A magyarság diaszpóra-helyzete. (Közli Lisztóczky László.) = Polisz 1990. 2. sz. 12–16. [Előadás 1960-ban]

FERDINANDY Mihály: Utak és útitársak. K. K. posztumusz műve. = Je 1990. 12. sz. 999–1012. [Wege und Weggenossen. 1–2. München–Wien, 1985–1988.]

INFRANCA, Antonino: Bevezetés. = MFilSz 1990. 5–6. sz. 593–595. [A Hegel és Görögország istenei c. előadás szövegközléséhez, uo. 596–606.]

KERESZTURY DEZSŐ

K. D.: Bécsi séta Grillparzerrel. Önéletrajzi részlet vázlata. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 171–185.

K. D.: Mindvégig. Arany János 1817–1882. Szépirodalmi, Bp., 1990. 563 l.

FODOR András: Villanó képek a kollégiumigazgatóról. In: F. A.: Szülöttem föld. 128–152.

MATYIKÓ Sebestyén József: “A nemzeti műveltség eszméje széttörött.” Beszélgetés Keresztury Dezsővel. = Som 1990. 3. sz. 65–75.

SINKOVITS VITAI András: K. D. köszöntése többszörösen összetett mondatban. = FSzM 1990. 37. sz. 18.

VARGHA Balázs: Irodalmi levél Kereszturynak. = ÉI 1990. 13. sz. 8.

KERTBENY KÁROLY

FÉRAY, Jean-Claude–HERZER, Manfred: Kertbeny, une énigmatique “mosaďque d’incongruités”. = ÉFOu Tom. 22. 1990. 215–239.

KERTÉSZ ÁKOS

ALFÖLDY Jenő: A jobb sorsra érdemes ember K. Á. regényeiben. = Ttáj 1990. 11. sz. 67–73.

ESZÉKI Erzsébet: Írni csak arról érdemes, ami fáj. K. Á. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 176–179.

HALMOS Ferenc: Értéktendenciák K. Á.: Makra című regényében. (Elemzés-kísérlet.) = Tekintet 1990. 1. sz. 95–108.

NÁDOR Tamás: K. Á.: Zakariás. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 7. sz. 5.

TORMA Tamás: Látszólag divatjamúlt dolgok. “...most már nem az olvasó népért kell harcolni, hanem az éhen nem haló népért.” Beszélgetés Kertész Ákossal. = Világ 1990. 21. sz. 36–37.

KERTÉSZ IMRE

K. I.: Gályanapló. Lapok egy író jegyzetfüzetéből (1963–1983). = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 91–109.

KOPPÁNY Márton: Halálfúgák. K. I. regényeiről. = MúltJövő 1990. 1. sz. 93–96.

KERTÉSZ LÁSZLÓ

KISS Tamás: K. L. (1935–1971). In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 203–205.

KESZEI ISTVÁN

GÖMÖRI György: A létentúliság vonzásában. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 154–157.

POMOGÁTS Béla: Poeta angelicus. K. I. arcképéhez. = Árgus 1990. 2. sz. 20–21.

KESZELI FERENC

TÓTH László: Ez nem Amerika. Beszélgetés Keszeli Ferenccel és Anton Hykisch-sel. = ÚjFo 1990. 3. sz. 69–83.

KINCSES ELEMÉR

A sátán szelleme tovább kísért. Kincses Elemérrel beszélget Ablonczy László. = Ttáj 1990. 9. sz. 85–95.; Látóh 1990. 10–12. sz. 203–221.

KIRÁLY ISTVÁN

A hit logikája. (1–2.) Landler Máriával beszélget Széchenyi Ágnes. = NÉvsz 1990. 1. sz. 5–17.; 2. sz. 13–24. [K. I. felesége – életéről]

K. I. emlékezete. = SzI 1990. 2. sz. 147–154. [E. Fehér Pál, Szergej Fagyejev, Mosztaj Kerim, David Kugultinov, Vlagyimir Ognyev, Alekszandr Prohanov, Inna Rosztovceva, Szentmihályi Szabó Péter, Tandori Dezső, Tarján Tamás emlékezései]

UNGVÁRI Tamás: Az ideológus halálára. = Kapu 1990. 5. sz. 51–54.

Nekr. Grezsa Ferenc = Ttáj 1990. 1. sz. 111–112.; Rónay László = ItK 1990. 4. sz. 571–572.; Szathmáry Lajos = Szivárvány 31. sz. 1990. 187–189.

KIRÁLY LÁSZLÓ

“Tudtuk, hogy szakadni fog minden.” Beszélgetés Király Lászlóval. (Riporter Filep Tamás Gusztáv.) = SzabadU 1990. 1. sz. 5–9.

KIS PINTÉR IMRE

K. P. I.: Esélyek. [Kritikák.] Magvető, Bp., 1990. 270 l.

A kritika – értékközvetítés. Válaszok Görömbei Andrásnak. [Interjú 1979-ben.] 7–19.

KIS ZOLTÁN

TARJÁN Tamás: Egy Borges-unoka. Beszélgetés Kis Zoltánnal. = Népszabadság 1990. aug. 2. 9.

KISFALUDY KÁROLY

ÁCS Tibor: “Nem csügged s honvéd tisztét teljesíti.” K. K. katonaévei. = Kort 1990. 3. sz. 110–115.

ILLÉS Endre: Az Auróra-kör. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 117–123.

KISFALUDY SÁNDOR

K. S. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, Veszprém, 1990. 92 l. (Pannon pantheon 1.)

HAMVAS Béla: Egy költő apológiája. 23–35. – LIPTÁK Gábor: K. S. 37–55. – TAMÁS István: A ház és asszonya. [A badacsonyi Szegedy Róza-ház.] 57–69.

KISS DÉNES

BERTHA Bulcsu: Gyilkosokat rendeltek fölénk. K. D. (internálás). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 129–149.

KISS FERENC

K. F.: Csoóri Sándor. Magvető, Bp., 1990. 153 l.

ANNUS József: K. F. Csoóri-könyvéről. = Hitel 1990. 22. sz. 37.

SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Csoóri, K. F. és az értékek szövetsége. = Népszabadság 1990. aug. 18. 20–21.; Hozzászólás: VASY Géza = Népszabadság 1990. szept. 7. 7.; Válasz: SÜKÖSD Mihály = uo.

“A világ leszek vagy meghalok...” Kis Pintér Imre és Varga Lajos Márton beszélgetése. = MNapló 1990. 38. sz. 11. [K. F. Csoóri Sándor című könyvéről]

KISS TAMÁS

K. T.: Arcok és emlékek. Piremon, Debrecen, 1990. 285 l.

A verseléstől a poézisig. [Önéletrajzi írás.] 7–26. – Megkésett nemzedék? Válaszok Selmeczi Zsuzsanna kérdéseire. 246–254. – Rejtett évgyűrűk. [Önéletrajzi írás.] 255–261.

KLEBELSBERG KUNÓ

Tudomány, kultúra, politika. Gróf K. K. válogatott beszédei és írásai, 1917–1932. (Vál., bev., jegyz. Glatz Ferenc.) Európa, Bp., 1990. 585 l.

VÁRADI Júlia: A hermafrodita gróf feltámadása. A konzervatív reformer. = 168 óra 1990. 25. sz. 20–21. [Interjú Glatz Ferenccel, a Tudomány, kultúra, politika c. Klebelsberg-kötet összeállítójával]

KNER IMRE

Fülep Lajos és K. I. levelezése. (Összeáll., bev., jegyz. Sümegi György. Szöveggond. Kőhegyi Mihály. Szerk. Erdész Ádám.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1990. 291 l. 12 t. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 17.)

K. I.-breviárium. A száz esztendeje született tipográfus írásaiból. (Vál. Murányi Gábor.) = AKönyv 1990. 2. sz. 17–26.

K. I. emléke: 1890–1990. (Szerk. Haiman György.) Kner Nyomda, Békéscsaba–Gyomaendrőd, 1990. 221 l.

TOLNAI Gábor: Egy centenárium felé. 9–10. – KNER Erzsébet: Az asztalfőn. 13–20. – NAGY Péter: A könyvkiadó. 23–30. – RÉNYI Péter: A reformer. 33–58. – HAIMAN György: A nevelő és tanító. 61–69. – KNER Zsuzsa: Édesapámról. 73–77. – ERDÉSZ Ádám: Apa és fia. 81–95. – KNER Imre Kner Mihályhoz. [Levél 1936-ból.] 96–108. – HUDÁK Julianna: ...emléke a múzeumban... 111–117. – Kner Imre életéből. [Fotógyűjtemény.] 121–163. – Kner Imre munkáiból. [Fotók a kiadványokról.] 167–183. – Időrendi tábla. 185–194.

K. I. két levele. (Közli Erdész Ádám.) = Hitel 1990. 24. sz. 17–19. [Kner Mihályhoz 1938-ból és Kner Alberthez 1941-ből]

SZÁNTÓ Tibor: Száz éve született K. I. = MúltJövő 1990. 1. sz. 105–110.

Szétváló utak. (Kner-levelek Gyomáról és Chicagóból.) (Közli Erdész Ádám.) = KörVidéke 1990. 98–124. [A Kner-család tíz levele 1940–1941-ből]

SZILÁGYI Ferenc: Személyes emlékek a Kner családról. = Új Horizont 1990. 1–2. sz. Irodalomismeret c. különszám, 18–23.

100 éve született K. I. – Rényi Péter = Népszabadság 1990. febr. 3. 17.

KNER IZIDOR

K. I. aforizmái. 1–2. köt. Kner Nyomda, Gyomaendrőd, 1990. 235, 247 l. [Miniatűr kiadvány]

KOCZOGH ÁKOS

KISS Tamás: K. Á. hetvenéves. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 181–185. [1985]

KODÁLY ZOLTÁN

Bartók és Kodály levelezése. (Közli Eősze László.) = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 375–409. [34 levél 1906–1941 között]

HELTAI Nándor: Adalékok Németh László, Illyés Gyula és K. Z. kecskeméti kapcsolataihoz. = Fo 1990. 9. sz. 80–84.

KODOLÁNYI JÁNOS

K. J.: Írói vallomás a freudizmusról. = Hel 1990. 2–3. sz. 314–318. [1935]

CSERES Tibor: Emléktábla avatásra. In memoriam K. J. = MNapló 1990. 15. sz. 6.

CSŰRÖS Miklós: Kodolányi – egy levél apropóján. = Délszig 1990. 17. sz. 27–29. [Szabó Istvánnak 1949-ből]

CSŰRÖS Miklós: “Nem lehetsz szegény...” K. J. és Szabó István levelezéséből. = Kort 1990. 4. sz. 79–96. [K. J. négy, Szabó István három levele, 1949–1955]

GÖMÖRI György: K. J.: Új ég, új föld. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 96–100.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

A tizenharmadik század víziója. K. J. történelmi regénytrilógiájáról. [1938.] 129–132. – Szakadékok. K. J. regénye. [1927.] 227–228. – A vas fiai. K. J. történelmi regénye. [1936.] 265–267. – Pogány tűz. K. J. drámája a Nemzeti Színházban. [1937.] 424–425. – Földindulás. K. J. drámája a Belvárosi Színházban. [1939.] 451–452.

MEDVIGY Endre: Még egyszer Kodolányi Jánosról, Sinka Istvánról és Törökbá-lintról. = Hitel 1990. 6. sz. 58.

TÜSKÉS Tibor: Hosszú novella. K. J.: Sötétség. = ÚjFo 1990. 4. sz. 94–103.

KOHÁRY ISTVÁN

ŠPITZER, Juraj: Barokový básnik Štefan Koháry. = SlovPohl’ady 1990. 7. sz. 65–72.

KOLOZSI TIBOR

BURKUS Valéria: Emlékfoszlányok. = Üzenet 1990. 10. sz. 744–746.

DÉR Zoltán: Az életrevalóság érvei. Az Őrtűz fényében tanulságai. = Üzenet 1990. 10. sz. 747–748.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL

BEDECS Éva: ...És a nők! Tesztelés Tahiban. [Interjú.] = Mo 1990. 2. sz. 27.

ESZÉKI Erzsébet: Utazás az irodalmi valóság körül. K. G. E. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 119–123.

GAAL György: A két Grandpierre Kolozsvárja. = Helikon 1990. 22. sz. 4–6. [K. G. E. és édesapja, Grandpierre Emil, 1874–1938.]

SZEGHALMI Elemér: Látókép. K. G. E. = ÚjIdő 1990. 10. sz. 30–38.

KOLUMBÁN MIKLÓS

Interjú Kolumbán Miklóssal Oláh János budapesti író közreműködésével. = Szivárvány 30. sz. 1990. 127–130.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY

MÁRKUS Mihály: K. Cs. Gy. Egyháztörténeti értekezés. Református Zsinati Iroda, Bp., 1990. 262 l.

KOMJÁTHY JENŐ

EISEMANN György: A létformák ritmusa. Misztika és gnózis K. J. lírájában. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 266–280.

NAGY Attila Kristóf: Komjáthy és Petőfi. (Részlet a Szellemi bonctan című monográfiából.) = Folyam 1990. 3. sz. 34–43.

KONDOR BÉLA

ERDÉLY Miklós: KB. = KultKöz 1990. 4. sz. 142–146.

MOLNÁR Edit: K. B. = Kort 1990. 3. sz. 97–109.; Látóh 1990. 6. sz. 7–26.

P. SZABÓ Ernő: ...szeretettel Kondor. = AKönyv 1990. 2. sz. 87–96.

KONRÁD GYÖRGY

K. Gy.: Európa köldökén. Esszék, 1979–1989. Magvető, Bp., 1990. 470 l.

K. Gy.: Egy nap íve. = EurUtas 1990. 1. sz. 68–70.; Tér-Kép 1990. 14. sz. 3–4. [Önéletrajzi írás]

BOGDÁN László: Konrád-kalauz. = AHét 1990. 28. sz. 6–7.

BUSEK, Erhard: Egy közép-európai polgár köszöntése. = Beszélő 1990. 40. sz. 31. [Beszéd az 1990-es Manes Sperber-díj átadásakor]

ESZÉKI Erzsébet: Szeretek normális lenni. K. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 206–211.

FÖLDES Anna: Igazi órák boldogsága. Beszélgetés Konrád Györggyel. = MNőkL 1990. 51–52. sz. 10–12.

GYÖRGYEY Klára: “Hűvös magány lesz az új korszak...” K. Gy. a Nemzetközi PEN Klub elnöke. = NyugMság 1990. 6. sz. 8.

GYÖRGYEY Klára: Tisztelgés K. Gy. előtt. = BécsiN 1990. 4. sz. 10.

JAKABFFY Tamás: K. Gy.: A látogató. = Helikon 1990. 18. sz. 6.

MÉLYKÚTI Ilona: Szorongások és félelmek. Kinek lehet hitele? Nem csattantak pofonok, nem csattogtak gumibotok. [Interjú.] = 168 óra 1990. 1. sz. 8.

VAJDA Gábor: A patológia legyőzése. = Üzenet 1990. 1. sz. 74–75. [K. Gy.: A cinkos]

VÁRADI Júlia: Bolond író, aki nem liberális. A gondolatnak ne legyen bírája. [Interjú.] = 168 óra 1990. 20. sz. 21.

KORMOS ISTVÁN

CSUKÁS István: Mit visz a folyó? K. I. legendái. = ÚjIdő 1990. 4. sz. 34.

FODOR András: K. I. bolyongásai. In: F. A.: Szülöttem föld. 296–308.

KORNIS MIHÁLY

ESZÉKI Erzsébet: A titokra vagyok kíváncsi. K. M. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 154–158.

A jeti talpa. Beck András beszélgetése Kornis Mihállyal. = NHáz 1990. 2. sz. 42–46.

KIS PINTÉR Imre: Élünk-e csakugyan? (K. M.: Végre élsz.) In: K. P. I.: Esélyek. 81–86.

VÁRADI Júlia: Halálra ítélt Európa? Zöld jövendölések. [Interjú.] = 168 óra 1990. 16. sz. 24–25.

VÁRADI Júlia: A magyar film halála? A szellemi csőd látlelete. [Interjú.] = 168 óra 1990. 6. sz. 22–23.

KÓS KÁROLY

K. K.: “Hát, mondom, nem megyek el...” (Közreadja Kovács György.) = Kor 1990. 3. sz. 305–314. [Magnós interjú 1966-ból]

K. K. levelei Vita Zsigmondhoz. (Közli, bev. Vita Zsigmond.) = Kor 1990. 3. sz. 289–293.

BALOGH Edgár: A karizmás ember, K. K. In: Erdélyi csillagok. 104–125.

BENKŐ Samu: Kortársunk, K. K. = AHét 1990. 22. sz. 1, 6–7.

HEIM András: K. K. avantgardizmusa. = Kor 1990. 3. sz. 315–318.

[INDIG Ottó] I. O.: A szám képzőművésze K. K. = Kelet–Nyugat 1990. 1. sz. 11.

K. K. és az ifjúsági mozgalmak. Cseke Péter kérdéseire Debreczeni László válaszol. = Kor 1990. 3. sz. 277–288. [Az Erdélyi Fiatalokról]

KÁNTOR Lajos: Erős, sorsszerű parancs. = Kor 1990. 3. sz. 294–304.

KÓNYA Sándor: Arca ráncában kőgyöngy. = Kor 1990. 4. sz. 466–467.

KOÓS Zsófia: Illatok és szokások a Varjúvárban. = Kor 1990. 11. sz. 1448–1450. [S. Muzsnay Magda beszélgetése az író lányával]

PAPP László: K. K. üzenete avagy amerikai és magyar építész kapcsolataink. = Szivárvány 30. sz. 1990. 98–107.

POMOGÁTS Béla: Az erdélyi történelmi regény. K. K.: Varju nemzetség. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 31–45.

TÓBIÁS Áron: Megmentett hangszalagok. Erdély öröksége. Kolozsvári látogatás a 88 esztendős Kós Károlynál. = Látó 1990. 7. sz. 842–852. [1971-es interjú a Petőfi Irodalmi Múzeum hangszalagtárából]

VASAS Samu: Egyéniségvarázs, avagy Hogyan él ma K. K. a kalotaszegi nép emlékezetében? = Kor 1990. 3. sz. 319–325.

KOSSUTH LAJOS

H. HARASZTI Éva: Kossuth as an English journalist. Social Science Monographs – Atlantic Research and Publications – Akadémiai–Boulder (Co.), Highland Lakes (N. J.)–Bp., 1990. 404 l., 8 t. (Atlantic studies on society in change 63.) (East European monographs 295.) [1851–1855 között Angliában megjelent tanulmányai és újságcikkei közlésével]

HERMANN Róbert: Egy ismert-ismeretlen Kossuth-levél 1849-ből. = Fo 1990. 3. sz. 70–72. [Csongrád város lakóinak]

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

EISEMANN György: Poesis perennis. (Vázlat Kosztolányi lírájáról.) = Vig 1990. 12. sz. 925–931.

FODOR András: Kosztolányiról Szabadkán. Szoboravató, 1985. In: F. A.: Szülöttem föld. 267–272.

GEORGE, Emery: K. D. mint Hölderlin ambivalens fordítója. = FilKözl 1990. 1–2. sz. 33–52.

HORVÁTH Mária: Költő a költőről. Kosztolányi írásai Petőfiről. = Nyr 1990. 1–2. sz. 53–58.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

K. D. [1936.] 88–92. – Kosztolányi. [1976.] 210–211. – A Kosztolányi-kiállítás megnyitója. [1985.] 212–213. – Aranysárkány. [1984.] 303–306. – Édes Anna. K. D. regénye a Belvárosi Színházban. [1937.] 412–413.

KOSZTOLÁNYI Dezsőné: K. D. Életrajzi regény. Holnap, Bp., 1990. 305 l.

LŐRINC László: Kosztolányi és a bábszínház. Egy Kosztolányi-fordítás háttere. = ItK 1990. 1. sz. 101–110. [A lovag meg a kegyese. Óflamand játék]

MOHAI V. Lajos: A két sárszegi regény: rokon vonások és különbségek. (Adalék a Pacsirta és az Aranysárkány olvasásához.) = Som 1990. 2. sz. 30–34.

NÉMETH Zsuzsanna: Szín- és fényhatások A szegény kisgyermek panaszai című Kosztolányi-kötetben. = Nyr 1990. 3–4. sz. 190–200.

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

K. D. Kosztolányi közelsége. 69–72. – A magyar nyelv szerelmese. 72–81. – Az élet költője. 81–86. – Időszerűsége. 86–94.

TAMÁS Attila: K. D. és az osztrák líra. = StudLittDebr Tom. 26. 1990. 69–83.

TANDORI Dezső: K. D. (Az élhető líra 3.) = It 1990. 1. sz. 23–38.

*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988.

“A küzdő kétség.” 23–31. – A bensőségesség tere. [Kosztolányi és Rilke.] 32–38. – A félelem tere. [Kosztolányi és Edgar Allan Poe.] 39–46. – Tudattörténés és álomelbeszélés. 47–53.

TÜSKÉS Tibor: Mozaik novella. K. D.: Petőfi Sándorka. = Üzenet 1990. 12. sz. 965–975.

VITÉZ Ildikó: Kosztolányi – Büchner társszerzője. (A Danton halála – magyar fordításainak tükrében.) = It 1990. 2–4. sz. 368–389.

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Akadémiai, Bp., 1990. 218 l. (Modern filológiai füzetek 47.)

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi japán versfordításai – forrásaik fényében. (2.) = ItK 1990. 1. sz. 46–70. [Első része: uo., 1986. 3. sz.]

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi kései, névtelen Szologub-fordítása. = SzI 1990. 4. sz. 150–153.

KOVÁCS GYÖRGY

NEMESS László: K. Gy. arca. = Látó 1990. 10. sz. 1244–1246.

KOVÁCS IMRE

NAGY Károly: Egy tanú, aki állta a próbákat. Vázlatok Kovács Imréről. = Fejérm-Ktáros 1990. 2. sz. 37–59.

T. I. L. [TÓTH Imre László]: “Minden nemzedéknek kell egy március.” = Holnap 1990. 2. sz. 33.

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN

K. S. I.: Koboz és virginál. Három tanulmány. Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1990. 87. l. [Esterházy Pál, Gyöngyösi István, Zrínyi Miklós]

KOZMA GYÖRGY

TARJÁN Tamás: “Nyüzsi a Kozmoszban.” Beszélgetés Kozma Györggyel. = Népszabadság 1990. aug. 9. 9.

KOZMA SZILÁRD

HARASZTI Mária: Elnémulni vagy eltávozni. [Interjú.] = Hét 1990. 15. sz. 11.

KŐBÁNYAI JÁNOS

TARJÁN Tamás: Sodorjanak az események! Beszélgetés Kőbányai Jánossal. = Népszabadság 1990. okt. 24. 9.

KÖLCSEY FERENC

BALOGH Edgár: Kölcsey igaza. = Művelődés 1990. 8. sz. 29–30.

CSORBA Sándor: Debreceni kollégisták levelei Kölcsey Ferenchez. 1. köt. Bányay József et al. leveleinek fakszimiléjével. Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1990. 86 l. (A Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola füzetei)

CSORBA Sándor: Szatmár vármegyei tisztségviselők levelei Kölcsey Ferenchez. [Tanulmány.] Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, 1990. 100 l. (Szabolcsi téka 12.) [Szövegközléssel]

Egymaga egy hazát. K. F. a magyar költészetben. (Gyűjt., vál., szerk., jegyz. Bényei József.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, Nyíregyháza, 1990. 132 l. (Koszorú 3.)

ERDMANN Gyula: Himnuszunk költője: K. F. Gondolatok születésének 200. évfordulóján. = KörVidéke 1990. 32–38.

GÁBOR Csilla: “Jelszavaink valának: haza és haladás.” = CsaládiT 1990. 9. sz. 12–13.

HAMAR Péter: A Kölcsey Társaságról. = Pedműh 1990. 3. sz. 60–63. [Fehérgyarmat, 1988-tól]

HANÁK Tibor: Közénk való volt. K. F. születésének 200. évfordulóján. = BécsiN 1990. 4. sz. 9.

HÁRSFALVI Péterné: Kölcseys diákok Kölcseyről. Értekezések és vallomások egy iskola névadójáról. = Pedműh 1990. 4. sz. 43–50.

JAKABFFY Tamás: Olvassuk együtt. K. F.: Vanitatum vanitas. = Látó 1990. 8. sz. 978–981.

K. F. Emlékház, Álmosd. A költő születésének 200. évfordulóján megnyílt állandó kiállítás vezetője. (A kiállítást rendezte, a kiadványt szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona. Bev. Szuromi Lajos.) Déri Múzeum, Debrecen, 1990. 32 l.

K. F., 1790–1838. Ajánló bibliográfia a költő születésének 200. évfordulójára. (Összeáll. Kricsfalussy Istvánné.) Városi Könyvtár, Debrecen, 1990. 40 l.

K. F. levelezése. Válogatás. (Sajtó alá rend. Szabó G. Zoltán.) Gondolat, Bp., 1990. 411 l.

200 éve született K. F. = Alf 1990. 11. sz.

LUKÁCSY Sándor: A Parainesis. 49–60. – VELIKY János: Nemesi erkölcs – polgári erény. Kölcsey politikai-etikai programja a magyar társadalom fejlődéséhez. 60–63.

200 éve született K. F. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 3. sz.

JÁNOSI Zoltán: K. F. szíve. 262. – Kölcsey koszorúja. (Összeáll. Koroknay Róza.) [Szemelvények a Kölcsey-szakirodalomból.] 263–282. – JÁNOS István: “A dalköltőn fekszik átok...” (A lírikus Kölcsey.) 282–294. – MARGÓCSY József: K. F. és a “Huszt”. 295–299. – UJSZÁSZI Zsuzsanna: Kölcsey-versek a kortárs angol fordító, John Bowring antológiájában. [Poetry of the Magyars. London, 1830.] 300–305. – CSORBA Sándor: Levelek a csekei udvarházbeli életről. [K. F. és családja levelezéséből és irataiból, 1819–1838 között.] 305–315. – PÁL György: Kölcsey munkásságának tanítása századunk néhány iskolatípusában. 316–325. – ÁGOSTON István: Ahol a Himnusz született. [Szatmárcseke.] 326–332. – MANKÓ Mária: Kölcsey – 1990. 332–342.

KORKOS Ildikó: K. F.: Vanitatum vanitas (1823). = Pedműh 1990. 4. sz. 37–43.

Kölcsey-emlékszám 1790–1990. = Szamoshát 1990. 7. sz.

GÁL Elemér: Augusztusi csillagok. 1. – MÁRIÁS József: Az élet fő célja – tett. Tehát tégy! Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. 1, 4. – KÁDAS József: A költő és az író szeme. 1. – GELLÉRT Sándor: Kölcsey Pozsonyban az országgyűlési ifjak körében. 2. – GELLÉRT Sándor: Kölcsey a Hymnus mérlegén. 2. – MÁRIÁS József: “A magot elvetjük...” A társadalmi haladásért vívott harc élvonalában. 3. – LIGETI L. Zoltán: Adósai vagyunk Kölcseynek... 4. – BURA László: K. F. nevéhez méltón. 4, 8.

Kölcsey két évszázada. = Népszabadság 1990. aug. 4.

NÉMETH G. Béla: Az értelmi s erkölcsi ember példája. 27. – L. Zs.: Emberi tartása, bátorsága a legcsodálatraméltóbb. [Interjú Kiss Gy. Csabával.] 27. – L. Zs.: Liberális, ellenzéki politikus volt. [Interjú Vásárhelyi Miklóssal.] 27.

KŐVÁGÓ Sarolta–DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. K. F. (1790–1838). = ÉT 1990. 41. sz. 1303.

LÁSZLÓFFY Aladár: Kölcsey bennünk. = Helikon 1990. 32. sz. 1, 6.

LUKÁCSY Sándor: A Hymnus koordinátái. = Holmi 1990. 8. sz. 922–928.; Látóh 1990. 7–9. sz. 213–223.

LUKÁCSY Sándor: Kölcsey ünnepén. = Vig 1990. 12. sz. 920–923.

MADARÁSZ Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Pannon, Bp., 1990. 68 l.

“A mag kikél.” Előadások Kölcsey Ferencről. (Szerk. Taxner-Tóth Ernő.) PIM–Kölcsey Társaság, Bp.–Fehérgyarmat, 1990. 161 l.

ÚJFALUSSY József: Bevezető. 9–10. – NÉMETH G. Béla: A magát formáló ember, a történelmet alakító személyiség. 11–18. – SZÖRÉNYI László: A diák Kölcsey ismeretlen latin nyelvű műve. [Szövegközléssel, fordítással.] 19–29. – TAXNER-TÓTH Ernő: Kölcsey és Szemere barátságának kezdete. 30–48. – WÉBER Antal: Irodalomkritikai elvekről. 49–52. – CSETRI Lajos: A Vanitatum vanitas értelmezéséhez. 53–57. – SZAJBÉLY Mihály: Vélemények az 1830-as évek magyar prózájáról. 58–66. – FRIED István: Filológiai megjegyzések néhány Kölcsey-műhöz. 67–81. – MEZEI Márta: Kölcsey és az Akadémia. 82–95. – SZABAD György: Kölcsey, az érdekegyesítő. 97–101. – FENYŐ István: “Küzdés a pálya.” (Az Országgyűlési Napló művészi sajátosságairól.) 102–109. – PAJKOSSY Gábor: Kölcsey és a liberálisok elleni politikai perek. 110–120. – TAKÁCS Péter: Kölcsey és a szatmárcsekei határperek. 121–125. – LUKÁCSY Sándor: A Parainesis. 126–138. – DÁVIDHÁZI Péter: A Vanitatum Vanitas és a magyar kritika. 139–158. – NÉMETH G. Béla: Zárszó. 159–161.

MÁRTON László: “Törvényem él.” A sors princípiuma Kölcsey költészetében. = Holmi 1990. 8. sz. 907–921.

MASITS László: K. F. hiteles ábrázolása. = DMÉ 1988. [!1990.] 307–325.

MÓZES Attila: “Egy ezred egy buborék?” = Helikon 1990. 32. sz. 5.

NÉMETH G. Béla: Az önmagát alakító, a társadalmat formáló ember. = Kr 1990. 11. sz. 3–5.

PÁSKÁNDI Géza: Egy himnusz, avagy: hogyan lesz egy ember himnuszköltő? = Kort 1990. 9. sz. 92–106.

Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencről. (Szerk. Taxner-Tóth Ernő, G. Merva Mária.) Kölcsey Társaság, Bp., 1990. 155 l.

WÉBER Antal: A theoretikusnak állapotja. 7–17. – LUKÁCSY Sándor: Kölcsey: Vanitatum vanitas. 18–51. – BARÓTI Dezső: Szabadság és szerelem. (K. F.: A Szabadsághoz.) 52–59. – SZABÓ G. Zoltán: A Kölcsey-napló Wesselényije és a Wesselényi-napló Kölcseyje. (Egy barátság eseményei avagy kevéssé ismert adalékok egy majdani Kölcsey-biográfiához.) 61–69. – FENYŐ István: Kölcsey és a centralisták. 70–86. – TAXNER-TÓTH Ernő: K. F. és Vécsey Miklós kapcsolata. (Egy levél ürügyén.) 87–97. – CSORBA Sándor: Bay György levelei Kölcsey Ferenchez. [34 levél közlése, 1816–1831 között.] 98–131. – RATZKY Rita: Kézirattárak mélyén. 147–155.

SZABÓ G. Zoltán: Egy ismeretlen Kölcsey-vers és egy versváltozat. = ItK 1990. 5–6. sz. 672–674. [Emlékkönyvi vers Pulszky Ferenc naplójából. Szövegközléssel]

SZABÓ G. Zoltán: Kölcsey ismeretlen köszönőlevele a Közép-Szolnoki Kaszinónak. = MNapló 1990. 32. sz. 2. [1835.]

SZELI István: K. F. Születésének kétszázadik évfordulóján. = Üzenet 1990. 10. sz. 738–743.

SZŐCS István: Kölcsey és a (mi?-rock...szex?-punk?) = Helikon 1990. 32. sz. 6. [A Parainesis]

TAXNER-TÓTH Ernő: A lélek és az élet. Kölcsey lelkiállapotának változásairól. = It 1990. 2–4. sz. 304–327.

TAXNER-TÓTH Ernő: Kölcsey Kazinczy iskolájában. = ItK 1990. 2. sz. 147–167.

TŐKÉCZKI László: K. F. – liberális és protestáns örökségünk. = Holnap 1990. 4. sz. 33–34.

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Watson Kirkconell Kölcsey-fordításai. = ItK 1990. 2. sz. 248–255.

–: Kölcsey, a debreceni diák. = RefL 1990. 41. sz. 6.

200 éve született K. F. – Balogh Ernő = Népszabadság 1990. aug. 8. 9.

200 éve született K. F. – Ligeti L. Zoltán = RomániaiMSzó 1990. júl. 15. 3.

KÖRMENDI LAJOS

KŐVÁRY E. Péter: Az eltűnt író hazatalált. Mitől európai egy karcagi igric? [Interjú.] = Népszabadság 1990. júl. 21. 19.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

LE CALLOC’H, Bernard: Alexandre Csoma de Kőrös n’est pas mort du paludisme. = OtK 1989–1990. 1–8. sz. 5–32.

LE CALLOC’H, Bernard: Miben halt meg K. Cs. S.? = Som 1990. 4. sz. 24–28.

LE CALLOC’H, Bernard: Un document suspect: le laissez-passer frontalier d’ Alexandre Csoma de Kőrös. = ÉFOu Tom. 22. 1990. 5–45.

MÁRTONFFY András: K. Cs. S. sírjánál. = Kapu 1990. 7–8. sz. 60–61.

PRESITS Antal: Kőrösi Csoma emlékhely Szécsényben. = Keletkut 1990. 1. sz. 107–115.

SHAKSPO, Nawang Tsering: Alexander Csoma de Kőrös and contemporary Ladakh with special reference to Zanskar. = AOH Tom. 44. 1990. 1–2. sz. 97–101.

SZILÁGYI Ferenc: Kelet és Nyugat határán. (Eurázsia-tudatunk és K. Cs. S.) = Magyarok 1990. 9. sz. 21–38.

KÖRÖSSI PAPP JÓZSEF

ZUDOR János: Az utolsó utáni pillanatban. Beszélgetés Körössi Papp Józseffel, a Magyar Írószövetség titkárával. = Kelet–Nyugat 1990. 7. sz. 12.

KŐVÁRY LÁSZLÓ

FARAGÓ József: Nyelvében él a nemzet. Egy szállóige keletkezése. = MKépesÚjs 1990. 16. sz. 14. [K. L.: Székelyhonról]

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ

LUKÁCSI Béla: Közeleg a Harag napja. Rémálom itt ez az egész! [Interjú.] = 168 óra 1990. 3. sz. 24–25.

KRISTÓF GYÖRGY

GAAL György: K. Gy. könyvtára. = Helikon 1990. 44. sz. 1–2.

KRIZA JÁNOS

FARAGÓ József: K. J. és Nagyajta – egykor és ma. = KerMagv 1990. 2. sz. 73–75.

GÁL Mária: A vadrózsák ünnepén. = UnitáriusK 1990. 2. sz. 5–6.

KRÚDY GYULA

CAVAGLIŔ, Gianpiero: K. Gy. és a pszichoanalízis. = Hel 1990. 2–3. sz. 279–285.

JUHÁSZ Erzsébet: A Habsburg-mítoszról, különös tekintettel K. Gy. Monarchia-élményére. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 89–104.

MÁRAI Sándor: Jegyzet. = ÉI 1990. 36. sz. 5. [M. S.: Szindbád hazamegy]

KUBINYI FERENC

K. F.: Miért léptem ki a MÚOSZ-ból? = Kapu 1990. 3. sz. 59–61.

KUCZKA PÉTER

LÁNG Zsuzsa: Fogyatkozások. Beszélgetés Kuczka Péterrel. = Népszabadság 1990. nov. 10. 21.

KULIN FERENC

CSÁKY Pál: Reformok dilemmái. Gondolatok K. F. Kölcsey című vitadrámája kapcsán. = Hét 1990. 1. sz. 10–11.

KUNCZ ALADÁR

BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: K. A. és a szabadkőművesek. = It 1990. 1. sz. 62–73.

POMOGÁTS Béla: A megőrzött humánum. K. A.: Fekete kolostor. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 46–83.

KUNSZABÓ FERENC

BERTHA Bulcsu: Álmaimban még rab voltam. K. F. (ítélet: 10 év). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 150–164.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret