stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Jugoszláviában

BARÁCIUS Zoltán: Csöndes vegetálás. Színházi levél Szabadkáról. = MKépesÚjs 1990. 5. sz. 15. [Szabadkai Népszínház]

HORVÁTH Mátyás: A vajdasági középiskolások olvasáskultúrájának szociológiai aspektusai. = Üzenet 1990. 4. sz. 289–295.

ILLÉS Sándor: Például a Vajdaság. = Mo 1990. 24. sz. 26.

KOVÁCS József: Találkozások. A Vajdaság üzenete. = HungKözl 1990. 1–2. sz. 105–117. [Vajdasági magyar írók a húszas-harmincas évek amerikai magyar sajtójában. Az Új Előre és a Kanadai Magyar Munkás alapján]

LOBODA Gábor: Háromágú síp. (Megalakult a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság.) = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 11.

LŐKÖS István: A jugoszláviai vajdasági magyar kultúra és irodalom. = Napj 1990. 2. sz. 18–21.; Látóh 1990. 5. sz. 137–149.

MÁK Ferenc: Kettétört léniák. A vajdasági magyar oktatás gondjairól. = Kor 1990. 9. sz. 1180–1184.

MÁK Ferenc: Újrafogalmazni minden biztatást. Könyvek a Vajdaságból. = Könyvvilág 1990. 7. sz. 23.

NAGY János: Vajdasági magyarok között. Jegyzetek irodalmi előadó körutamról. = NyéK 78. sz. 1990. 51–56.

Regények, kéziratok. = Híd 1990. 6. sz. 733–737. [Bányai János, Mák Ferenc, Vajda Gábor jelentése a Forum Könyvkiadó 1989. évi regénypályázatáról, Hornyik György Morotva, Szathmári István Álmok és életek, Végel László Eckhart gyűrűje, avagy a permanens polgárháború c. regényéről]

SILLING István: Jugoszláviai magyar alkotók vallomásai nemzetiségükről. = BékésiÉ 1990. 3. sz. 327–343. [Franyó Zsuzsanna, Herceg János, Jung Károly]

A tavalyi Szenteleky-nap anyagából. = Üzenet 1990. 1. sz.

Gobby Fehér Gyula: A Szenteleky-díj és a Bazsalikom-díj megokolása. 46–47. – Penavin Olga: Továbbra is folytatom... 47–48.

VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Végel László a jugoszláviai magyar iro-dalomról. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 7. sz. 4.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret