stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

1990-ben ismertetett irodalomtörténeti művek

Abody Béla: Indulás, érkezés. Bp., 1990. – Ism. Kristó Nagy István = Könyvvilág 1990. 8. sz. 29.

Aczél Géza: Termő avantgarde. Bp., 1988. – Ism. Ferenczi László = ItK 1990. 2. sz. 274–275.

Adj ideákat az időnek! Kerényi Károly és Gulyás Pál barátságának dokumentumai. (Sajtó alá rend. Lisztóczky László.) Bp., 1989. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 44. sz. 11.; Saáry Éva = BécsiN 1990. 2. sz. 11.

Ady és Debrecen. (Összeáll. Szabó Sándor Géza. Szerk. Simon Zoltán.) Debrecen, 1977. – Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 219–224.

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása. Bp., 1990. – Ism. Császtvay Tünde = ÚÍ 1990. 11. sz. 115–116.; Hajdú Gergely = Holmi 1990. 12. sz. 1445.; Kovács Dezső = MNapló 1990. 22. sz. 12.; Takács Péter = Holnap 1990. 2. sz. 20–21.

Albert Gábor: Szétszóratás után. Bp., 1989. – Ism. Széplaki György = Confessio 1990. 2. sz. 120–121.; Csillag Tibor = Stádium 1990. 1. sz. 85–86.

Angol életrajz Zrínyi Miklósról. Bp., 1987. – Ism. Héjjas Eszter = ItK 1990. 2. sz. 279–281.

Bakonyi István: Elidegenedés és társadalmi cselekvés. Tanulmány Németh László szépprózájáról. Székesfehérvár, 1990. – Ism. Kocsis Rózsa = Stádium 1990. 3. sz. 96–97.

Balassa Péter: Hiába: valóság. Civilpróza. Bp., 1989. – Ism. Lengyel Balázs = MNapló 1990. 16. sz. 12.; Mészáros Sándor = Alf 1990. 4. sz. 82–84.; Nagy Sz. Péter = ÉI 1990. 36. sz. 10.; Rónay László = Vig 1990. 3. sz. 234–235.

Balassa Péter: A másik színház. Bp., 1989. – Ism. Babarczy László = Holmi 1990. 1. sz. 87–92.; Csuhai István = Alf 1990. 4. sz. 77–82.; Marno János = Kort 1990. 1. sz. 162–168.

Barlay Ö Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Bp., 1986. – Ism. Kilián István = Hel 1990. 4. sz. 510–511.

Beke György: Régi erdélyi skólák. Barangolások térben és időben. Bp., 1989. – Ism. Gábor Csilla = Kor 1990. 9. sz. 1219–1221.; Petró András = Könyvvilág 1990. 3. sz. 26.; Pomogáts Béla = NyéK 1990. 78. sz. 102–104.; Takács Géza = MNapló 1990. 14. sz. 12.

Beke György: Régi erdélyi skólák. Barangolások térben és időben. Bp., 1989. – Ism. Fábián Ernő = AHét 1990. 21. sz. 7.

Benedek Elek emlékkönyve. (Szerk. Lengyel László.) Bp., 1990. – Ism. Sasvári Márta = Könyvvilág 1990. 11. sz. 10.

Beney Zsuzsa: József Attila-tanulmányok. Bp., 1989. – Ism. Bata Imre = ÚÍ 1990. 11. sz. 114–115.; Szőke György = Holmi 1990. 3. sz. 334–336.; Tverdota György = Vig 1990. 5. sz. 392–393.

Benkő József levelezése. (Összegyűjt. jegyz. Szabó György, Tarnai Andor.) Bp., 1988. – Ism. Németh S. Katalin = BUKSZ 1990. 1. sz. 130–131.

(Berger, Albert: Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. 1203–1570. 1–2. Köln–Wien, 1986.) – Ism. Szabó T. Ádám = MNy 1990. 1–2. sz. 107–111.

Bertha Zoltán: Bálint Tibor. Bp., 1990. – Ism. (végh) = Könyvvilág 1990. 8. sz. 29.

Bethlen Miklós levelei. (Összegyűjt. sajtó alá rend. bev. jegyz. Jankovics József.) 1–2. Bp., 1987. – Ism. Ifj. Barta János = ErdélyiT 1990. 1. sz. 33–34.

Biharfüred. Egy meghiúsult írótalálkozó néhány dokumentuma. (Szerk. vál. szöveggond. jegyz. Téglás János.) Bp., 1990. – Ism. Kárpáti Kamil = Stádium 1990. 3. sz. 92–94.

Bodor Pál: Hazába kiáltott szó. Irodalmi és közírói tárcák. Bp., 1989. – Ism. Csáky Pál = Hét 1990. 11. sz. 10.

Bodor Pál: Az olvasás ihlete. Bp., 1988. – Ism. Pomogáts Béla = NyéK 1990. 77. sz. 103–104.

Bodosi György: Illyés Gyula Tihanyban. Pécs, 1990. – Ism. Rádics József = Könyvvilág 1990. 10. sz. 11.

Boglári Békés István: Népi írók, ifjú kommunisták és más rebellisek. Bp., 1987. – Ism. M. Pásztor József = It 1990. 1. sz. 203–204.

Borbándi Gyula: Ötszáz mérföld. Esszék és naplók. München, 1989. – Ism. Báthori Csaba = BécsiN 1990. 3. sz. 10.; Hanák Tibor = Szivárvány 30. sz. 1990. 131–133.; Lőkkös Antal = KatSz 1990. 3. sz. 280–282.; Pomogáts Béla = ÉI 1990. 1. sz. 10.; Saáry Éva = Nemzetőr 1990. 481. sz. 5.; Szakolczay Lajos = Kort 1990. 5. sz. 154–160.

Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai. 2. Naturalizmus. 1. Újvidék, 1989. – Ism. Tüskés Tibor = ÚjSymp 1990. 1–2. sz. 71–72.

Bori Imre: Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról. Újvidék, 1987. – Ism. Lőkös István = ItK 1990. 1. sz. 127–132.

Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben, 1678–1688. (Közreadja Herner János.)Bp. Szeged, 1988. – Ism. Varga Imre = ItK 1990. 1. sz. 133–135.; Rady, Martin = SEER 1990. 2. sz. 337.

Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521–1945. Bp., 1985. – Ism. Balázs Mihály = ItK 1990. 4. sz. 558–559.

Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Bp., 1989. – Ism. J. Soltész Katalin = MTud 1990. 9. sz. 1119–1121.

Canadian studies on Hungarian, 1886–1986. An annotated bibliography. (Compil. by John Miska.) Regina, 1987. – Ism. Bali Brigitta = Szivárvány 31. sz. 1990. 182–184.

Czímer József: Dante apródja. Bp., 1990. – Ism. Tarján Tamás = Könyvvilág 1990. 11. sz. 13.

Csányi László: Babits átváltozásai. Bp., 1990. – Ism. Végh Ferenc = Könyvvilág 1990. 9. sz. 13.

Csányi László: Somlyó György. Bp., 1988. – Ism. Ferdinándy Klára = Som 1990. 3. sz. 92–94.

Csáth Géza: Napló. Szekszárd, 1989. – Ism. Farkas Zsolt = Je 1990. 1. sz. 46–48.; Hózsa Éva = Üzenet 1990. 6. sz. 511–512.; Vajda Gábor = 7Nap 1990. 2. sz. 30.

A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája. 1. köt. 1945–1960. 2. köt. 1961–1970. 3. köt. 1971–1980. (Összeáll. Szőke József.) Bratislava–Bp., 1982., 1984., 1987. – Ism. Németh S. Katalin = ItK 1990. 4. sz. 569–570.

Csontos János: Együtt és külön. [Interjúk.] Bp., 1990. – Ism. T. T. [Tarján Tamás] = Könyvvilág 1990. 12. sz. 43.

Csoóri Sándor bibliográfia. (Összeáll. Agócs Sándor.) Bp., 1990. – Ism. Fogarasi Zsuzsa = Confessio 1990. 2. sz. 119–120.

Csoóri Sándor breviárium. (Vál. szerk. Vasy Géza.) Bp., 1988. – Ism. Cselényi [László] = Hét 1990. 5. sz. 9.

Csorba Sándor–TAKÁCS Péter: Kölcsey és Szatmár megye. Nyíregyháza, 1988. – Ism. Kerényi Ferenc = ItK 1990. 1. sz. 143–145.

Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa. Tanulmány Kálnoky Lászlóról. Bp., 1988. – Ism. Rónay László = ItK 1990. 3. sz. 420–422.

Dávidházi Péter: “Isten másodszülöttje.” A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp., 1989. – Fried István = Vig 1990. 4. sz. 314–315.; Széky János = Szính 1990. 12. sz. 48.; Széles Klára = MNapló 1990. 18. sz. 12.; Takács Ferenc = Kort 1990. 5. sz. 120–127.; Tarján Tamás = Népszabadság 1990. jan. 30. 9.

“Debrecen, ó-kikötő...” Árkádiától Európáig. (Szerk. Lenkey István.) Debrecen, 1988. – Ism. Kilián István = MKsz 1990. 1–2. sz. 85–86.

Deme Zoltán: Klasszikusok öröksége. Greenwood Lake, 1988. – Ism. Szilasi László = ItK 1990. 2. sz. 275–277.

Dér Zoltán: Perben a pusztulással. Újvidék, 1989. – Ism. Mák Ferenc = MKépesÚjs 1990. 28. sz. 16.; Vajda Gábor = Fo 1990. 6. sz. 89–92.

Diptichon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről 1986–88. Bp., 1988. – Ism. Angyalosi Gergely = Je 1990. 3. sz. 273–277.

Dobossy László: Gondban, reményben azonosan. Esszék és tanulmányok a közös múltról. Bp., 1989. – Ism. Szirmay Endre = Som 1990. 3. sz. 94–94.

Domokos Pál Péter: Múltbanéző. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 39. sz. 11.

Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése, különös tekintettel az aktuális mondattagolásra. Bp., 1986. – Ism. Pettrits Mária = FUF 1990. 1–3. sz. 234–236.

Életem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései. Bp., 1990. – Ism. Vezér Erzsébet = ÉI 1990. 40. sz. 10.

Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. (Szerk. Kántor Lajos.) Héttorony, Bp., 1990. 229 l.

Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták. 1930–1940. (Közzéteszi László Ferenc, Cseke Péter.) Bukarest, 1986. – Ism. Ism. Beke György = ÉI 1990. 35. sz. 11.; Gáll Ernő = AHét 1990. 15. sz. 9.; Imreh Lajos = KerMagv 1990. 2. sz. 134–135.; Lászlóffy Aladár = Helikon 1990. 9. sz. 6.; Nagy Pál = Látó 1990. 5. sz. 599–603.; Ö. J. = Üzenet 1990. 2. sz. 7.; Ism. Pomogáts Béla = NyéK 1990. 78. sz. 104–106.

Esterházy Pál: Mars Hungaricus. Bp., 1989. – Ism. Németh S. Katalin = ItK 1990. 3. sz. 405–408.

Fábián Dániel: József Attiláról. Bp., 1989. – Ism. Szepessi Attila = Hitel 1990. 20. sz. 53–54.

Fehér Ferenc: Vállalt világ. Esszék és jegyzetek. Újvidék, 1988. – Ism. Vajda Gábor = 7Nap 1990. 27. sz. 24.

Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma. A költő és a francia forradalmak. Bp., 1989. – Ism. Zentai Mária = BUKSZ 1990. 2. sz. 247–248.

Fodor András: Szülöttem föld. Bp., 1990. – Ism. Bodnár György = ÚÍ 1990. 10. sz. 106–108.

Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. 1. (Összeáll. Balázs Mihály.) Bp., 1989. – Ism. Petró András = PedSz 1990. 4. sz. 386–388.; Takács József = BorsMűv 1990. 1. sz. 95–96.

Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. 1–2. München, 1987–1988. – Ism. Daugsch, Walter = Ungarn-Jahrbuch 1990. Tom. 18. 258–261.; Ism. Posgay Ildikó = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 241–243.

Földényi F. László: A túlsó parton. Bp., 1990. – Ism. Payer Imre = Könyvvilág 1990. 12. sz. 32.

Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungariae Centralis. Bp.–Wiesbaden, 1988. – Ism. Winter, Ursula = Zentralblatt für Bibliothekswesen 1990. 3. sz. 134–135.

Frank-Schneider Katalin: A magyar irodalom fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban. Bp., 1985. – Ism. R. Takács Olga = ItK 1990. 4. sz. 563–564.

Fried István: Kelet- és Közép-Európa között. Irodalmi párhuzamok és szembesítések a kelet-közép-európai irodalmak köréből. Bp., 1986. – Ism. Heé Veronika = It 1990. 1. sz. 169–172.

Fried István: Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban. Bp., 1989. – Ism. Olasz Sándor = Diakonia 1990. 2. sz. 86–87.; Pálfalvi Lajos = Életünk 1990. 3. sz. 282–283.; Szeli István = Híd 1990. 4. sz. 477–480.

Futaky István–Schwam, Kristin: Die Ungarn betreffenden Beiträge in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen, 1739–1839. Bp., 1987. – Ism. Kókay György = MKsz 1990. 3–4. sz. 178–179.

Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások. 1. köt. Cikkek, tanulmányok 1902–1908. Bp., 1988. – Ism. Csűrös Miklós = Hitel 1990. 11. sz. 58–59.

Fülöp László: Realizmus és korszerűség. XX. századi magyar regényírók. Bp., 1987. – Ism. Porkoláb Tibor = Fo 1990. 3. sz. 93–94.; Határ 1990. 6–7. sz. 135–138.

Gáll Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. Bp., 1987. – Ism. Vajda Gábor = Híd 1990. 7–8. sz. 847–853.

Gárdonyitól – Gárdonyiról. (Összeáll. Tóth Tibor.) Bp., 1990. – Ism. Petró András = Könyvvilág 1990. 8. sz. 11.

Gazda István: Könyvkereskedők a régi Váci utcában a pesti könyvnyomtatás első száz évében. Bp., 1988. – Ism. G. Szilágyi Imre = MTud 1990. 12. sz. 1505.

George, Emery: The poetry of Miklós Radnóti. New York, 1986. – Ism. Gspann Veronika = FilKözl 1990. 3–4. sz. 178–181.

Gombos Gyula: Szabó Dezső. Bp., 1989. – Ism. Olasz Sándor = Életünk 1990. 8. sz. 692–694.; Salamon Konrád = Könyvvilág 1990. 3. sz. 8.

Gömöri György: Angol–magyar kapcsolatok a XVI–XVII. században. Bp., 1989. – Ism. Szőnyi György Endre = BUKSZ 1990. 2. sz. 259–260.

Gömöri György: Nyugatról nézve. Bp., 1990. – Ism. Bitskey István = Kr 1990. 12. sz. 40.

Grezsa Ferenc: Németh László Tanú-korszaka. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 39. sz. 11.; Görömbei András = Ttáj 1990. 12. sz. 86–89.

Cs. Gyímesi Éva: Ćlom és értelem. Szilágyi Domokos lírai létértelmezése. Bukarest–Bp., 1990. – Ism. Bányai János = Híd 1990. 12. sz. 1265–1268.; Thomka Beáta = MNapló 1990. 36. sz. 12.

Gyöngyösi Gergely: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. Bp., 1988. – Ism. Varga Imre = ItK 1990. 4. sz. 564–566.

Gyulai Pál válogatott művei. (Vál. szöveggond. Kovács Kálmán.) Bp., 1989. – Ism. Dénes = Hét 1990. 29. sz. 9.

Hamvas Béla–Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon. 2. jav. kiad. Pécs, 1989. – Ism. Antal István = Hitel 1990. 10. sz. 57–58.

Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat. München, 1983. – Ism. T. Zselensky Péter = Kapu 1990. 6. sz. 73.

Hegyi Béla: Különböznünk szabad? Bp., 1990. – Ism. Donáth [László] = Könyvvilág 1990. 12. sz. 7.

Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a XX. századi Magyarországon. 1–2. Bp., 1987. – Ism. Füzi László: Szerepek és lehetőségek. 188–195.

Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig. Bp., 1988. – Ism. Bitskey István = It 1990. 2–4. sz. 499–502.

Hunfalvy Pál: Napló, 1848–1849. Bp., 1986. – Ism. Hermann Róbert = Száz 1990. 1. sz. 153–161.

Huszár Tibor: Bibó István. Bp., 1989. – Ism. Bozóky Éva = Diakonia 1990. 1. sz. 91–92.

Illés Endre: Halandók és halhatatlanok. Bp., 1990. – Ism. Bodnár György = ÚÍ 1990. 11. sz. 112–113.

Illyés Gyula-emlékkönyv. Bp., 1984. – Ism. Gömöri György In: Nyugatról nézve. 175–177.

Illyés Gyula: Naplójegyzetek. 4. köt. 1973–1974. Bp., 1990. – Ism. Falusi József = Somogyo 1990. 16. sz. 12.

Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra: József Attila utolsó hónapjairól. Békéscsaba, 1984. – Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 168–172.

Illyéstől Illyésről. (Összeáll. Pásztor Bertalan.) Bp., 1990. – Ism. Petró András = Könyvvilág 1990. 8. sz. 11.

Imre László: A magyar verses regény. Bp., 1990. – Ism. Nagy Miklós = Alf 1990. 12. sz. 59–62.; Wéber Antal = MTud 1990. 10. sz. 1250–1251.

Az irodalom “mindenese”: Fábián Zoltán. (Szerk. Futaky László.) Nyíregyháza, 1989. – Ism. Miklós Elemér = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 107–110.

Az irodalomtörténet elmélete. 1–2. (Szerk. Szili József.) Bp., 1989. – Ism. Thomka Beáta = Lit 1990. 4. sz. 405–410.

Jastrz\c ebska, Jolanta: Personnages tragiques et grotesques dans la Littérature hongroise contemporaine. Amsterdam–Atlanta, 1989. – Ism. Angyalosi Gergely = MNapló 1990. 26. sz. 13.; Varga László = Hel 1990. 4. sz. 520–521.

Jászi Oszkár válogatott levelei. (Összeáll. jegyz. Litván György, Varga F. János.) Bp., 1990. – Ism. Erényi Tibor = Múltunk 1990. 4. sz. 197–200.; Széchenyi Ćgnes = Könyvvilág 1990. 8. sz. 13.

Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Bp., 1988. – Ism. Nagy Gusztáv = ÚjSymp 1990. 1–2. sz. 50–52.

Jókai Anna: Mi ez az álom? Bp., 1990. – Ism. Budai Katalin = ÉI 1990. 38. sz. 11.

Jósika Miklós: “Idegen, de szabad hazában.” (Összeáll. bev. Kokas Károly, Szajbély Mihály.) Bp., 1988. – Ism. Mezei Márta = ItK 1990. 5–6. sz. 761–764.

Juhász Géza levelesládája. Bp., 1987. – Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 262–268.

Iuhász Gyula: Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet, 1938–1944. Bp., 1987. – Ism. L. Nagy Zsuzsa = Száz 1990. 2. sz. 328–329.; Tilkovszky Lóránt = Száz 1990. 5–6. sz. 874–877.

Kántor Lajos: Hamlet a bántott félhez tartozik. Az erdélyi magyar színház két évszázados történetéből. Bp., 1990. – Ism. Berkes Erzsébet = Könyvvilág 1990. 10. sz. 13.

Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei. Bp., 1958. – Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 139–143.

Kazinczy Ferenc: Az én életem. (Összegyűjt. szerk. Szilágyi Ferenc.) Bp., 1987. – Ism. Kerényi Ferenc = It 1990. 2–4. sz. 508–511.

Kedves Anyóli! Gábor Andor levelei Vidor Ferikének. (Vál. sajtó alá rend. jegyz. Petrányi Ilona.) Bp., 1988. – Ism. Kovács József = ItK 1990. 4. sz. 568–569.

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp., 1988. – Ism. Héjjas Eszter = ItK 1990. 4. sz. 562–563.; Németh S. Katalin = MKsz 1990. 1–2. sz. 83–84.

Kemény Katalin: Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek Hamvas Béla Karneváljához. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 40. sz. 10.; De Coll Lajos = Könyvvilág 1990. 5. sz. 45.; . AKMagazin 1990. 1–2. sz. 15.

Kerényi Károly–Mann, Thomas: Beszélgetések levélben. Bp., 1989. – Ism. Galicza Péter = BUKSZ 1990. 1. sz. 41–46.; Szendi Zoltán = Je 1990. 12. sz. 1012–1017.

Keresztury Dezső: “Csak hangköre más.” Arany János 1857–1882. Bp., 1987. – Ism. Varga Pál = It 1990. 1. sz. 183–191.

Keresztury Dezső: Kapcsolatok. Bp., 1988. – Ism. Lőrinczy Huba = ItK 1990. 2. sz. 272–274.

Keresztury Dezső: Mindvégig. Arany János 1817–1882. Bp., 1990. – Ism. Karácsondi Imre = Könyvvilág 1990. 11. sz. 9.

Kiss Ferenc: Csoóri Sándor. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 39. sz. 11.

Kiss Jenő: A műfordító emlékeiből. Bukarest, 1988. – Ism. Köllő Károly = Kor 1990. 4. sz. 515–518.

Kner Imre emléke: 1890–1990. (Szerk. Haiman György.) Békéscsaba–Gyomaendrőd, 1990. – Ism. Kelecsényi Ćkos = MKsz 1990. 3–4. sz. 155–156.

Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988. Bp., 1989. – Ism. Fenyő István = Kr 1990. 10. sz. 37–40.; Könczöl Csaba = Világ 1990. 21. sz. 38–41.; Szabó Ferenc = BékésiÉ 1990. 3. sz. 404–406.; Tarján Tamás = AKönyv 1990. 2. sz. 41–47.; Vasy Géza = Fo 1990. 12. sz. 91–94.

A Kosztolányi család levelezéséből. (Vál. Dér Zoltán.) Szabadka, 1988. – Ism. Vajda Gábor = 7Nap 1990. 13. sz. 23.

Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1990. – Ism. Dénes [György] = Hét 1990. 19. sz. 9.; Károlyi Csaba = MNapló 1990. 34. sz. 12.; Mák Ferenc = Üzenet 1990. 12. sz. 1002–1005.; Vajda Gábor = 7Nap 1990. 29. sz. 24.

Kotvan, Imrich–Frimmová, Eva: Incunabula quae Martini in bibliotheca nationali slovaca societatis Matica slovenskŐ dictae asservantur. Martin, 1988. – Ism. Borsa Gedeon = MKsz 1990. 1–2. sz. 86–87.

Kovács Albert: Műfajok, műformák, motívumok. Tanulmányok, esszék. Bukarest, 1989. – Ism. Borcsa János = Kor 1990. 9. sz. 1224–1225.; Kozma Dezső = Látó 1990. 3. sz. 348–350.

A Kriterion műhelyében. Beszélgetések Domokos Gézával a Kriterion Könyvkiadóról. Bp., 1988. – Ism. Pomogáts Béla = NyéK 1990. 78. sz. 101–102.

“Küzdés az élet...” Madách Imre válogatott művei. Bp., 1989. – Ism. Zalabai [Zsigmond] = Hét 1990. 9. sz. 8.

Laczkó András: Takáts Gyula. Bp., 1976. – Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 173–176.

Lakatos István: Németh László betegsége és halála. Tatabánya, 1989. – Ism. Monostori Imre = Ttáj 1990. 11. sz. 97–100.

Laurus Austriaco–Hungarica. Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. (Hrsg. Béla Köpeczi, Andor Tarnai.) Bp.–Wien, 1988. – Ism. Cushing, G[eorge] F[rederick] = SEER 1990. 2. sz. 334–335.; Németh S. Katalin = Hel 1990. 4. sz. 512–514.

Legendy a kroniky koruny uherské. (V\'ybor uspo\v r. Richard Pra\v zák.) Praha, 1988. – Ism. Käfer István = Vig 1990. 9. sz. 716–717.

Lengyel András: Útkeresések. Bp., 1990. – Ism. Lengyel András = Könyvvilág 1990. 7. sz. 6.

Lengyel Balázs: Visszatérés. Pécs, 1990. – Ism. Tarján Tamás = Könyvvilág 1990. 12. sz. 17.

Lengyel József: Beszélgetések. Bp., 1988. – Ism. Gömöri György = KatSz 1990. 3. sz. 282–285.

Lengyel József noteszeiből. 1955–1975. (Vál., sajtó alá rend., előszó Major Ottó.) Bp., 1989. – Ism. Dénes [György] = Hét 1989. 10. sz. 9.; Gömöri György = KatSz 1990. 3. sz. 282–285.; Vajda Gábor = Üzenet 1990. 4. sz. 313–316.

Les LumiŐres en Pologne et en Hongrie. Bp., 1988. – Ism. Ferenczi László = ItK 1990. 5–6. sz. 756–759.

Madarász Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 44. sz. 11.

Magyar könyvészet 1921–1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. 5. Művészet, sport, földrajz, életrajz, történelem. Bp., 1989. – Ism. Kelecsényi Ćkos = MKsz 1990. 3–4. sz. 170–171.; Pamer Nóra = Műev 1990. 4. sz. 253–254.

Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. (Összeáll. szerk. sajtó alá rend. Domokos Mátyás.) Bp., 1990. – Ism. Kiss Tamás = Alf 1990. 11. sz. 96–98.; Vargha Balázs = ÉI 1990. 33. sz. 11.

Magyar reneszánsz udvari kultúra. (Szerk. R. Várkonyi Ćgnes.) Bp., 1987. – Ism. Hopp Lajos = Hel 1990. 4. sz. 509–510.

Magyar sajtóbibliográfia, 1705–1849. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1–2. köt. Bp., 1986. – Ism. Szabó G. Zoltán = ItK 1990. 2. sz. 281–282.

Magyarországi boszorkányperek. 1–2. (Összeáll. Klaniczay Gábor, Kristóf Ildikó, Pócs Éva.) Bp., 1989. – Ism. Pócs Éva = Demos 1990. 2. sz. 122.

A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma. 1/2. köt. A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. 1561–1773. Bp., 1986. – Ism. Hopp Lajos = Hel 1990. 1. sz. 139–140.

Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Újvidék, 1990. – Ism. Gerold László = Híd 1990. 5. sz. 595–598.; Lábadi Károly = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 15.

Márai Sándor: Napló, 1943–1944. Bp., 1990. – Ism. Almási Miklós = Kr 1990. 12. sz. 20–21.; Fenyő István = Kr 1990. 12. sz. 21–22.; Szekér Endre = Ttáj 1990. 10. sz. 74–78.

Markó Béla: Olvassuk együtt. Versmagyarázatok. Bukarest, 1989. – Ism. Kereskényi Sándor = Kor 1990. 1. sz. 132–133.

Márkus Béla: Magányos portyázók. Bp., 1989. – Ism. Görömbei András = Ttáj 1990. 7. sz. 74–77.

Martinkó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Bp., 1988. – Ism. Jákli István = KatSz 1990. 1. sz. 72–78.

Mennyei riport Karinthy Frigyessel. (Összeáll. Fráter Zoltán.) Bp., 1987. – Ism. Kappanyos András = It 1990. 1. sz. 198–202.

Mészáros István: Oskolák és iskolák. Epizódok tizenhat régi iskolánk történetéből. Bp., 1988. – Ism. Takács Géza = PedSz 1990. 4. sz. 394–395.

Mészöly Miklós: A negyedik út. Esélyek és kockázatok az ezredvég küszöbén. Szombathely, 1990. – Ism. Miszlivetz Ferenc = Életünk 1990. 8. sz. 687–688.

Monostori Imre: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Bp., 1989. – Ism. Anóka Eszter = MFórum 1990. 7. sz. 9.; Gróh Gáspár = MNapló 1990. 38. sz. 12.

Mónus Illés válogatott írásai. Bp., 1988. – Ism. Jemnitz János = Száz 1990. 5–6. sz. 860–862.

Műelemzés – műértés. (Szerk. Sipos Lajos.) Bp., 1990. – Ism. Karádi Zsolt = Pedműh 1990. 6. sz. 63–65.

P. Müller Péter: A groteszk dramaturgiája. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 39. sz. 11.; Tarján Tamás = Könyvvilág 1990. 10. sz. 25.

Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York, 1984. – Ism. Csermely Tibor = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 105–107.

Nagy Károly: Szigetmagyarság és szolidaritás. Montreal, 1988. – Ism. Csermely Tibor = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 105–107.

Nagy Sz. Péter: Zsolt Béla. Bp., 1990. – Ism. V. F. = Könyvvilág 1990. 8. sz. 29.

Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság. Bp., 1989. – Ism. Grezsa Ferenc = Kort 1990. 1. sz. 149–152.; R. Takács Olga = Vig 1990. 4. sz. 313–314.; Tandori Dezső = Nagyv 1990. 4. sz. 597–600.

Pál József: A neoklasszicizmus poétikája. Bp., 1988. – Ism. Megela, Ivan = It 1990. 2–4. sz. 502–505.

Pálmai Kálmán: Kerecsényi Dezső. Bp., 1988. – Ism. Bitskey István = ItK 1990. 4. sz. 559–560.

Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete. 1–4. köt. Bp., 1973–1987. – Ism. Pettrits Mária = FUF 1990. 1–3. sz. 232–234.

Pintér Lajos: A vadszeder útján. Bp., 1989. – Ism. Tüskés Tibor = ÉI 1990. 33. sz. 10.; Vasy Géza = Alf 1990. 12. sz. 81–82.

Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca. Egy esztendő irodalmi élete. 1956. Bp., 1989. – Ism. Pomogáts Béla = BücherUng 1990. 1–4. sz. 29–31.; Ruzsa Ágnes = BUKSZ 1990. 4. sz. 508–509.; Sz. Z. = SzegE 1990. 1. sz. 5.; Tóthpál József = Könyvvilág 1990. 3. sz. 11.; Vasy Géza = Fo 1990. 7. sz. 90–92.; Valuch Tibor = Alf 1990. 12. sz. 83–84.

Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., 1986. – Ism. Kiss Tamás: Arcok és emlékek. Debrecen. 162–167.

Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Bp., 1987. – Ism. Szakolczay Lajos = Holmi 1990. 3. sz. 336–339.

Radnóti Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? Bp., 1988. – Ism. Angyalosi Gergely = MNapló 1990. 16. sz. 13.; Csűrös Miklós = Kort 1990. 1. sz. 157–161.

Radnóti Sándor: “Tisztelt közönség, kulcsot te találj...” Bp., 1990. – Ism. Kisbali László = Beszélő 1990. 24. sz. 28–29.

Radó György: Madách Imre. Életrajzi krónika. Salgótarján, 1987. – Ism. Győrffy Miklós = It 1990. 1. sz. 192–196.

Rainer M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban, 1953–1956. Bp., 1990. – Ism. Szalay Károly = Könyvvilág 1990. 9. sz. 11.

Rákóczi László naplója. (Feltárta, közreadja, jegyz. Horn Ildikó.) Bp., 1990. – Ism. Jankovics József = BUKSZ 1990. 3. 379–381.

Regards sur Kosztolányi. Actes du Colloque organisŐ par le Centre interuniversitaire d'Őtudes hongroises. Paris, 17–18 dŐcembre 1985. (Publ. par Bertrand Boiron.) Paris–Bp., 1988. – Ism. Ćdám Anikó = ItK 1990. 3. sz. 409–412.

Régi magyarországi szerzők. (Összeáll. Szabó Géza, Pintér Gábor.) Bp., 1989. – Ism. Klinda Mária = Ktáros 1990. 5. sz. 310–311.; Kulcsár Péter = MKsz 1990. 3–4. sz. 171–174.

Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetéből. (Szerk. Csáki Judit, Kovács Dezső.) Bp., 1990. – Ism. Sükösd Mihály = ÉI 1990. 44. sz. 10.

Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencről. (Szerk. Taxner-Tóth Ernő, G. Merva Mária.) Bp., 1990. – Ism. Hamar Péter = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 481–483.

Rónay László: Márai Sándor. Bp., 1990. – Ism. Nagy Sz. Péter = MNapló 1990. 34. sz. 12.; Pomogáts Béla = Üzenet 1990. 10. sz. 815–816.; Sipos Lajos = Vig 1990. 10. sz. 800.

Rónay László: Társunk, az irodalom. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 48. sz. 11.; Pomogáts Béla = Üzenet 1990. 10. sz. 815–816.

Rózsa György: “Tudományok és művészségek szeretete...” Írások az MTA Könyvtáráról. Bp., 1986. – Ism. Czirok Mária = Száz 1990. 1. sz. 149–150.

Sándor András: Kicsoda legyen irgalmas nekünk? Tanulmányok. Miskolc, 1990. – Ism. Cs. Varga István = Holnap 1990. 1. sz. 21–22.

Sándor Iván: A föld alá vitt tények üzenete. Bp., 1990. – Ism. Bata Imre = ÉI 1990. 23. sz. 10.; Vekerdi László = Ttáj 1990. 11. sz. 85–93.

Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek. – A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. Bp., 1988. – Ism. (cselényi) = Hét 1990. 30. sz. 9.

Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp., 1990. – Szádeczky-Kardoss Kinga = Könyvvilág 1990. 8. sz. 7.

Seidler, Andrea–Seidler, Wolfram: Das Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809. Kommentierte Bibliographie der deutsch- und ungarischsprachigen Zeitschriften in Wien, Pressburg und Pest-Buda. Wien–Köln–Graz, 1988. – Ism. Kókay György = Neohel 1990. 1. sz. 299–303.; Tarnai Andor = ItK 1990. 5–6. sz. 759–760.

Sík Sándor: Esztétika. [Hasonmás kiad.] Szeged, 1990. – Ism. Bata Imre = ÉI 1990. 46. sz. 10.

Simon Zoltán: Az irodalom peremvidéke. Bp., 1990. – Ism. B. Juhász Erzsébet = Könyvvilág 1990. 5. sz. 20.; Kamarás István = Alf 1990. 12. sz. 85–87.

J. Soltész Katalin: Arany János verselése. Bp., 1987. – Ism. Ferencz Győző = It 1990. 2–4. sz. 512–517.

Somlyó György: A költészet ötödik évada. Bp., 1988. – Ism. Széles Klára = Je 1990. 2. sz. 188–190.

Sors és példa. Tanulmányok Lengyel Józsefről. (Szerk. Laczkó András.) Marcali, 1987. – Ism. Olasz Sándor = ItK 1990. 4. sz. 562.

Sükösd Mihály: Utópia lovagjai. Bp., 1990. – Ism. Almási Miklós = Népszabadság 1990. dec. 5. 9.; Bozóki András = Könyvvilág 1990. 11. sz. 8.

Szabó Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi “theologia scholastica” Pázmány művében. Roma, 1990. – Ism. Bitskey István = Vig 1990. 10. sz. 793–794.; Kabdebó Tamás = KatSz 1990. 4. sz. 386–387.

Szabó T. Attila: Válogatott tanulmányok, cikkek. 7. köt. Nyelv és település. Bp., 1988. – Ism. Kálmán Béla = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 227–228.

Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 1988. – Ism. Kabán Annamária = Kor 1990. 4. sz. 518–520.; J. Nagy Mária = NyIrK 1990. 1. sz. 103–105.

Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp., 1989. – Ism. Kontra Ferenc = Üzenet 1990. 6. sz. 513–514.

Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp., 1989. – Ism. Grezsa Ferenc = Fo 1990. 12. sz. 81–82.; Mák Ferenc = 7Nap 1990. 13. sz. 24.; Könyvvilág 1990. 3. sz. 24.; Szekér Endre = Köznevelés 1990. 19. sz. 12.

Szávai János: Introduction ů la littérature hongroise. Bp.–Paris, 1989. – Ism. Green, Maria = Literature Today 1990. 2. sz. 337–338.

Szávai János: Magyar emlékírók. Bp., 1988. – Ism. Hima Gabriella = It 1990. 1. sz. 204–212.

Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., 1989. – Ism. Imre László = Ttáj 1990. 12. sz. 89–91.; Poszler György = BUKSZ 1990. 1. sz. 69–73.

A székely művelődés évszázadai. (Szerk. Balás Gábor.) Bp., 1988. – Ism. Nábrádi Mihály = PedSz 1990. 2. sz. 180–181.

Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben. Bp., 1988. – Ism. Kemény Gábor = Nyr 1990. 1–2. sz. 120–122.; Szathmári István = Fo 1990. 10. sz. 90–92.

Szenteleky Kornél: Egy fáradt szív szerelmei. Újvidék, 1988. – Ism. Mák Ferenc = MKépesÚjs 1990. 11. sz. 15.

Szepes Erika: Magyar költő, magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája. Bp., 1990. – Ism. Sasvári Márta = Könyvvilág 1990. 12. sz. 37.

Szerdahelyi István: Lukács György. Bp., 1988. – Ism. Péter László = ItK 1990. 4. sz. 560–562.

Szigeti Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény. Motívumértelmezések. Bp., 1988. – Ism. Tverdota György = ItK 1990. 3. sz. 412–420.

Szilágyi Péter: Ady Endre verselése. Bp., 1990. – Ism. Bodor Béla = ÉI 1990. 48. sz. 11.; P. Kovács Imre = Köznevelés 1990. 27. sz. 12.

Színek Fábry Zoltán portréjához. (Vál. szerk. Batta György.) Bratislava–Bp., 1990. – Ism. E. F. P. [E. Fehér Pál] = Népszabadság 1990. okt. 16. 9.

Szörényi László: “Multaddal valamit kezdeni.” Bp., 1989. – Ism. Horkay Hörcher Ferenc = MNapló 1990. 18. sz. 12.; Szajbély Mihály = Ttáj 1990. 7. sz. 78–81.

Szuvizsenko, Leonyid Ivanovics: Zsigmond Moric i ego vrema. Leningrad, 1988. – Ism. Urbán Nagy Rozália = It 1990. 1. sz. 196–197.

Tamás Attila: Illyés Gyula. Bp., 1989. – Ism. Csillag Tibor = Stádium 1990. 3. sz. 98–100.; Grezsa Ferenc = Ttáj 1990. 7. sz. 71–74.; Szekér Endre = ÚjFo 1990. 4. sz. 116–118.

Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. Magyarok, grúzok, cserkeszek a kezdetektől 1848-ig. Bp., 1988. – Ism. Bíró Margit = Keletkut 1990. 2. sz. 109–113.

Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. – Ism. Csányi Erzsébet = HungKözl 1990. 1–2. sz. 171–172.; Fogarassy Miklós = Holmi 1990. 9. sz. 1070–1073.; Nagy Sz. Péter = BUKSZ 1990. 2. sz. 258–259.

Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky. Írások tőle és róla. Bp., 1986. – Ism. Dombrády Loránd = Száz 1990. 2. sz. 329–333.

Ungvári Tamás: A szépség születése. Bevezetés az irodalomelmélet alapfogalmaiba. Bp., 1988. – Ism. Egri Péter = It 1990. 1. sz. 212–215.

Várkonyi Nándor: Petőfi arca. 2. kiad. Bp., 1990. – Ism. Lukácsy Sándor = Könyvvilág 1990. 12. sz. 44.; Szitányi György = Igen 1990. 19. sz. 30.

Vasvári Pál: “A márciusi ifjak egyike én valék.” Válogatott írások, levelek, beszédek. Bp., 1988. – Fenyő D. György = It 1990. 1. sz. 180–183.

Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. (A cura di Zsuzsa Kovács e Péter Sárközy.) Bp., 1990. – Ism. Madarász Imre = ItK 1990. 5–6. sz. 764–765.

Veöreös Imre: A középpont felől. Bp., 1988. – Ism. Jánosy István = Confessio 1990. 2. sz. 121–123.

Vigilia. Repertórium 1935–1984. (Szerk. Stauder Mária.) Bp., 1987. – Ism. R. Takács Olga = MKsz 1990. 1–2. sz. 84–85.

“Világ világa, virágnak virága...” Ómagyar Mária-siralom. A hasonmásban mellékelt vers szövege. Bp., 1986. – Ism. Jákli István = KatSz 1990. 1. sz. 72–78.

Visszavont remény. Szilágyi Domokos levelei Méliusz Józsefhez. (Összeáll. jegyz. tanulmány Ćgoston Vilmos.) Bp., 1990. – Bodor Béla = ÉI 1990. 48. sz. 11.; Németi Rudolf = MNapló 1990. 24. sz. 12.

Vitéz János levelei és politikai beszédei. (Vál. szöveggond. bev. Boronkai Iván.) Bp., 1987. – Ism. Pajorin Klára = ItK 1990. 1. sz. 132–133.

Zágonyi Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Bp., 1990. – Ism. Barabás Judit = Könyvvilág 1990. 8. sz. 8.

Zöldi László: A múlt prófétája avagy A Nemeskürty-rejtély. Bp., 1989. – Ism. Iszlai Zoltán = ÉI 1990. 8. sz. 10.; Saáry Éva = Szivárvány 31. sz. 1990. 181–182.

Zsuffa, Joseph: Béla Balázs, the man and the artist. Berkeley–Los Angeles–London, 1987. – Ism. Bíró Yvette = BUKSZ 1990. 1. sz. 57–60.

Vissza a tartalomjegyzékhez
Hungarológiai Értesítő
Címlap

 

 

 

 

 

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret