stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

IGNOTUS PÁL

PELLE János: Szubjektív jegyzetek Ignotus Pálról. = Szombat 1990. 4. sz. 7–8.

ILLÉS ENDRE

I. E.: Halandók és halhatatlanok. Kiadatlan esszék és kritikák. (Vál., sajtó alá rend. Kónya Judit.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 478 l.

I. E. levelei Mezei Máriának. (Közli Szigethy Gábor.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 147–159. [11 levél 1945–1977 között]

KISS Tamás: Búcsú Illés Endrétől. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 150–154.

MELCZER Tibor: Elízium és a Jajgató mocsár. I. E. – Vas István: Trisztán. = MNapló 1990. 18. sz. 14. [Bemutató a Rádiószínházban]

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

I. E. Igézet. 144–146. – Az idő anatómiája. 147–152.

SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Krétarajz Illés Endréről. = ÉI 1990. 5. sz. 6.

ILOSVAI SELYMES PÉTER

VÉGH Balázs: Ilosvai Toldijáról. = Látó 1990. 2. sz. 220–221.

ILLYÉS ELEMÉR

SKULTÉTY Csaba: I. E. sírjánál. = HSíp 1990. 3. sz. 26–27.

ILLYÉS GYULA

I. Gy.: Naplójegyzetek. 4. köt. 1973–1974. (Vál., szerk., sajtó alá rend. Illyés Gyuláné, Illyés Mária.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 415 l.

I. Gy.: Naplójegyzetek, 1974. = Kort 1990. 1. sz. 82–93.

I. Gy.: Naplójegyzetek, 1975. (1–2.) = Kort 1990. 3. sz. 3–14.; 6. sz. 3–30.

I. Gy.: Naplójegyzetek, 1976. (1–4.) = Kort 1990. 9. sz. 74–91.; 10. sz. 85–93.; 11. sz. 5–18.; 12. sz. 41–57.

ALEXA Károly: Ő és Az. I. Gy. rámutat a Zsarnokságra. [Egy vers vokális szerkezete.] = Hitel 1990. 26. sz. 33.

BODOSI György: I. Gy. Tihanyban. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 143 l., 32 t. (Pannonia könyvek)

CZÍMER József: Dante apródja. Monológ. Szabad Tér, Bp., 1990. 397 l.

CSÁNYI László: A naplóíró Illyés. = ÚÍ 1990. 10. sz. 61–67.

FAZEKAS Zsuzsa: I. Gy.: Úrfelmutatás. = Vig 1990. 11. sz. 842–844.

E. FEHÉR Pál: Illyés Petőfije szlovákul. = Népszabadság 1990. júl. 12. 9. [Ctibor Stítnicky fordítása]

HALÁSZ Anna: Egy időszerű római tragédia. = AHét 1990. 31. sz. 5. [A kegyenc]

HELTAI Nándor: Adalékok Németh László, I. Gy. és Kodály Zoltán kecskeméti kapcsolataihoz. = Fo 1990. 9. sz. 80–84.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

A férfikor és a költő. [1937] 105–109. – Puszták népe. I. Gy. könyve. [1936] 263–264.

Illyéstől Illyésről. [Szemelvények.] (Összeáll. Pásztor Bertalan.) Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 392 l.

KISS László: Mítosz és valóság. I. Gy. balatoni versei. = Árgus 1990. 4. sz. 30–33.

NÉMETH G. Béla: Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem. Márai, Kassák, Illyés. = 2000 1990. 2. sz. 56–60. [I. Gy.: Puszták népe]

RÓNAY László: I. Gy. paradoxonai. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 129–143.

SIMON Károly: Illyés és Veszeleiék Dombóváron. = Dunatáj 1990. 2–3. sz. 45–61.

TIMÁR György: Emlékezés Illyés Gyulára. = MNőkL 1990. 51–52. sz. 3.

IMRE LÁSZLÓ

I. L.: A magyar verses regény. Akadémiai, Bp., 1990. 313 l. (Irodalomtörténeti könyvtár 39.)

IRHÁZI JÁNOS

B. KISS Botond: I. J. mélyvizei. = Látó 1990. 1. sz. 90–91.

JAKAB ELEK

EGYED Ákos: J. E. és a szülőföld. = Kor 1990. 2. sz. 255–258.

JANCSIK PÁL

J. P.: Hogyan lettem gyermekversíró? = Helikon 1990. 9. sz. 2.

JANKOVICH FERENC

KISS Tamás: J. F. 1907–1971. Előszó válogatott verseihez. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 155–161.

JÁNOSFALVI SÁNDOR ISTVÁN

FARAGÓ József: J. S. I. székelyhoni utazása a két Homoród mellett. = Helikon 1990. 8. sz. 2.; Művelődés 1990. 10. sz. 24–26.

JÁNOSY ISTVÁN

J. I.: Távolodó arcok. Elbeszélések, emlékezések. Magvető, Bp., 1990. 397 l. [A Visszatekintés c. önéletrajzi írással, 11–62.]

BAÁN Tibor: Thészeusz a labirintusban. (J. I. indulása.) = Tekintet 1990. 4. sz. 84–91.

JANOVICS JENŐ

VISKY András: J. J., avagy Az értékőrzés erkölcse. In: Erdélyi csillagok. 10–26.

JANUS PANNONIUS

J. P. búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban. (Szerk., tanulmány, jegyz. Kovács Sándor Iván.) Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 192 l. (Pannonia könyvek)

JANKOVITS László: A Heliasok mítosza J. P. költészetében. = ItK 1990. 5–6. sz. 686–700.

KOCZISZKY Éva: A csillaghit Janus költészetében. (Előtanulmány.) In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 53–63.

SÁRKÖZY Péter: Il poeta che scrisse solo in latino: J. P. In: S. P.: Letteratura unghe-rese – Letteratura italiana. Roma. 116–124.

TÖRÖK László: Szövegproblémák J. P. epigrammáiban. = ItK 1990. 4. sz. 499–505.

VADÁSZ Géza: J. P. két pythagoreus szellemű verse. = MFilSz 1990. 3–4. sz. 199–203. [De Monade et Dyade, numeris. – De corporibus mathematicis]

JÁROSI ANDOR

Reményik Sándor Járosi Andorhoz írt levelei. (Közli Vita Zsigmond.) = Helikon 1990. 27. sz. 8. [13 levél, 1929–1940.]

JÁSZI OSZKÁR

J. O. válogatott levelei. (Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János.) Magvető, Bp., 1990. 624 l., 8 t.

GÁLL Ernő: Jászi és Bibó. A dunai nacionalizmusok elemzői. = Kor 1990. 1. sz. 62–67.

LITVÁN György: J. O. és a Maléter család kapcsolata (1925–1947). = Regio 1990. 4. sz. 170–188. [4 levél közlésével]

SZARKA László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről. = Regio 1990. 1. sz. 49–65.

JÉKELY ZOLTÁN

LATOR László: Két “dal”. Dsida Jenő Légyott-ja. Jékely hosszúcsontú inkái. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 281–291.

MÁTYÁS Ferenc: Jékely barátsága. = ÚÍ 1990. 8. sz. 85–90. [J. Z. levele 1973-ból]

POMOGÁTS Béla: Küzdelem idővel, történelemmel. J. Z. emlékezete. = Hitel 1990. 10. sz. 18–19.

JÓKAI ANNA

J. A.: Mi ez az álom? [Tanulmányok, beszélgetések, kritikák.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 296 l., 1 t.

J. A.: Egy regény előélete és utóhatása. = ErdélyiMság 1990. 4. sz. 19. [Szegény Sudár Anna]

BOZÓKY Éva: A karácsony csöndje. Látogatás Jókai Annánál. [Interjú.] = MNőkL 1990. 51–52. sz. 6.

[ELMER István] (e. i.): A töve és a gallya. Az Új Ember beszélgetése Jókai Annával. = ÚjEmb 1990. 50. sz. 6.

RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Jókai Annához és Ágh Istvánhoz. = ÚjIdő 1990. 10. sz. 48–51.

JÓKAI MÓR

FÁBRI Anna: Idő- és térviszonyok J. M. társadalmi regényeiben. = ItK 1990. 2. sz. 168–184.

(földessy): Jókainál Komáromban. = Népműv 1990. 1–2. sz. 4. [Jókai-emlék-múzeum]

GYŐRFFY Miklós: Jókai, a szőlősgazda. = Új Horizont 1990. 1–2. sz. (Irodalomismeret c. különszám) 32–36.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

J. M. (1825–1904). [1954.] 179–181. – “Kiadód maga a nemzet.” Jegyzetek új s régi Jókai-sorozatokról. [1954.] 181–186.

LUKÁCSY Sándor: A legyek urai. = MNapló 1990. 31. sz. 5. [Jókai-motívum Esterházy Péter Termelési-regényében]

NAGY Jenő: Jókai elvtárs. = ISz 1990. 5. sz. 535–538. [J. M. emléke Csehszlovákiában]

SZILASI László: A nagy nemzetiszín kolbászvágógép. = MNapló 1990. 16. sz. 3. [Az És mégis mozog a föld c. regény magyarságszemléletéről]

WIMMER Éva: Egy Jókai kézirat-töredék a Bibliotheca Bodmerianában. = MKsz 1990. 1–2. sz. 74–75. [A Szeretve mind a vérpadig részlete Genfben]

JOÓS SÁNDOR

HÁRS József: Egy nagygeresdi parasztfiú és a költészet. = VasiSz 1990. 1. sz. 118–120.

JÓSIKA MIKLÓS

FRIED István: A könnyelműek. (J. M. regényének értelmezése.) = ItK 1990. 5–6. sz. 648–655.

FRIED István: Az Abafi Jósikája. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1–2. sz. 48–56.

HAUSNER Gábor: Zrínyi eszméi a reformkorban. J. M.: Zrínyi a költő. = Som 1990. 4. sz. 78–81.

J. M. – a botrányhős. (Közli Sebestyén Mihály.) = Helikon 1990. 9. sz. 6. [A Királyi Ítélőtábla elmarasztaló ítélete, 1820.]

JÓZSEF ATTILA

J. A.: Szabad-ötletek jegyzéke. (Közzéteszi Stoll Béla.) Atlantisz, Bp., 1990. 96 l. (Veszedelmes viszonyok)

BERNÁTH Attila: Becsapott-e J. A.? A jövő nemzedék a “Munkások”-ról. = Népszabadság 1990. dec. 15. 9. [Szakmunkástanulók véleménye a versről]

BÓKAY Antal: J. A.: Az a szép, régi asszony. = ItK 1990. 5–6. sz. 656–668.

FODOR András: J. A. halhatatlansága. In: F. A.: Szülöttem föld. 273–276.

GÖMÖRI György: J. A., testközelből. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 90–95.

HORVÁTH Zsuzsanna: Az istengyermekség élménye J. A. és Sík Sándor költeményeiben. = Vig 1990. 12. sz. 918–919.

József Attilától a posztmodernig. Kőrössi P. József és Bán Magda rádióbeszélgetése Marno Jánossal. = MNapló 1990. 12. sz. 8.

KELLÉR Andor: J. A. a Closerie des Lilas-ban. = Helikon 1990. 19. sz. 8.

KŐSZEGFALVI Ferenc: “Jó szóval oktasd...” J. A. és Buday György a vásárhelyi munkásotthonban. = Délszig 1990. 16. sz. 31–32.

KUNSZERY Gyula: Babits és J. A. kálváriája. 2. = NÉvsz 1990. 3. sz. 17–20. [Írás 1942-ből]

LENGYEL András: Adalékok J. A. utolsó éveihez. = ItK 1990. 2. sz. 237–241.

Mesélő kéziratok. Szárszói jegyzőkönyv. (Közli Cs. I.) = ÚjIdő 1990. 7. sz. 60. [J. A. halálának körülményeiről. Fotómásolat]

MÓZES Huba–VARGHA Jenő László: A J. A.-rejtély nyomában. Újabb kísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. = Kor 1990. 11. sz. 1505–1509.

NAGY Sz. Péter: A Szép Szó ideológiája. = ÚÍ 1990. 10. sz. 77–84.

STOLL Béla: J. A. 1922-i verseinek új időrendje. = ItK 1990. 4. sz. 515–519.

STOLL Béla: J. A. olvasmányaihoz. = MKsz 1990. 1–2. sz. 75–77. [Gróf Balassa Bálint és hatása J. A. verseire]

SZŐKE György: “Amit szívedbe rejtesz...” A költő és a pszichoanalízis. = TanTud 1990. 5. sz. 141–146.

TAKÁCS László: Négy állomás J. A. életútján. Gyula, Öcsöd, Mezőhegyes, Battonya. Battonyai Városi Tanács–Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága–Mezőhegyesi Városi Tanács, Battonya–Békéscsaba, 1990. 100 l. (A Békés megyei múzeumok közleményei 15.)

TAKÁCS László: Néhány adalék J. A. és Gyula város kapcsolatához. = KörVidéke 1990. 193–203.

TAMÁS Attila: Németh Andor J. A.-írásairól. = ÚjFo 1990. 2. sz. 101–103.

TÖRÖK Gábor: Újabb J. A.-kommentárjaimból. 3. (Nietzsche hatása? A kő archetípus?) = Nyr 1990. 3–4. sz. 176–190. [Előzménye: uo., 1988.]

TVERDOTA György: J. A. keserű megdicsőülése. = ItK 1990. 3. sz. 360–368.

TVERDOTA György: J. A. kultuszának kezdetei. = BUKSZ 1990. 1. sz. 98–105.

TVERDOTA György: Text and context. On two poems by Attila József. = NHQu 120. sz. 1990. 17–23. [Tiszta szívvel; Születésnapomra]

JUHÁSZ FERENC

BODNÁR György: J. F. mitológiája: a Fekete Saskirály. = Lit 1990. 2. sz. 217–229.

ESZÉKI Erzsébet: Akartam a változást. J. F. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 93–97.

KABDEBÓ Tamás: A költészet és a nézőpont. = MNapló 1990. 19. sz. 2.

JUHÁSZ GYULA

Szerelmes levelek. (Bev. Abody Béla.) = NÉvsz 1990. 3. sz. 52–54. [J. Gy. Sárváry Annához; Anna Juhász Gyuláról; Ismeretlen nő Juhász Gyulához]

JUNG KÁROLY

BÁNYAI János: A fogat szorító csend versei. = Híd 1990. 9. sz. 895–897.

BORI Imre: J. K.: Őszelő a birtokon. = Híd 1990. 5. sz. 558.

GEROLD László: J. K.: Fújnak a böjti szelek. = Híd 1990. 5. sz. 562.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret