stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány

GÁBOR ANDOR

PETŐ Gábor Pál: Két sajtóhiba között. (Adatok G. A. életéhez születésétől első publikációjáig.) = It 1990. 1. sz. 135–146.

TÁBOROSI Zsuzsa: A humanista humorista G. A. = MaHol 1990. 2. sz. 159–167.

GAGYI LÁSZLÓ

LŐRINCZ György: “Továbbzengeni az emberek szívében.” = Látó 1990. 6. sz. 731–732.

GALAMBOS LAJOS

JÁNOSI Zoltán: A szülőföld poézise G. L. művészetében. (2.) Ki volt Jurankó Pál? Egy Galambos-hős arcképéhez. = Pedműh 1990. 1. sz. 62–69.

KARÁDI Zsolt: “Igaz legyen a könyv...” G. L. műveinek befogadása a hatvanas években. = Pedműh 1990. 2. sz. 25–29.

GÁLFALVI GYÖRGY

DARVASI László: Kilövési tilalom. Beszélgetés Gálfalvi Györggyel. = MNapló 1990. 25. sz. 5.

GÁLFALVI ZSOLT

BEKE György: Folytatás és szakítás. Beszélgetés Gálfalvi Zsolttal. = Népszabadság 1990. dec. 15. 25.

GALGÓCZI ERZSÉBET

BATA Imre: A hiány. = ÉI 1990. 34. sz. 15.

ESZÉKI Erzsébet: Belőlem az ötvenes évek csinált írót. G. E. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 29–33.

ZAPPE László: Cherchez la femme! = Népszabadság 1990. nov. 12. 8. [A főügyész felesége c. tévéfilmjéről]

60 éve született G. E. – Z. L. [Zappe László] = Népszabadság 1990. aug. 27. 8.

GÁLL ERNŐ

VADÁSZ Ferenc: Kiírtunk magunkból mindent? = Szombat 1990. 10. sz. 6–8. [G. E.: Végső búcsú az Ettersbergtől]

GÁLL ISTVÁN

FODOR András: A szomszéd adóssága. Gáll Istvánról. In: F. A.: Szülöttem föld. 309–316.

GARACZI LÁSZLÓ

Dp–Sa: G. L. Norbert C. Kaser-díja. = BécsiN 1990. 4. sz. 8.

TARJÁN Tamás: Garaczilaczi. Levélbeszélgetés Garaczi Lászlóval. = Népszabadság 1990. szept. 26. 9.

GÁRDONYI GÉZA

Gárdonyitól Gárdonyiról. (Összeáll. Tóth Tibor.) Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 353 l.

KOROMPAI János: Adatok a Gárdonyiról elnevezett irodalmi társaságok történetéhez. = Agria 25–26. sz. 1990. 657–673.

GÁSPÁR MARGIT

A 85 éves G. M. köszöntése. – M. G. P. [Molnár Gál Péter] = Népszabadság 1990. aug. 1. 9.

GAZDAG ERZSI

FODOR András: Az enyészeten is átsajgó szívű nővér. G. E. költészetéről. In: F. A.: Szülöttem föld. 317–322.

GÉCZI JÁNOS

DORKOVICS Ágnes: Üzenet az üzenetről. G. J.: [kontinentális kedd]. = Jászk 1990. 1. sz. 21–23.

“ennyi elég a magányhoz.” Keresztury Tibor beszélgetése Géczi Jánossal. = Alf 1990. 3. sz. 64–75.

Exkluzív. G. J. beszélget G. J.-vel. = Jászk 1990. 1. sz. 16–18. [Öninterjú]

MÁNYOKI Endre: Az elodázott konfliktus. Géczi-problémák. = Alf 1990. 3. sz. 76–81.

SARUSI Mihály: Jókor jöttél vagy rosszkor. = Jászk 1990. 1. sz. 19–20.

GEDÉNYI MIHÁLY

KELECSÉNYI László: Tűnődés egy írósors fölött. = MNapló 1990. 29. sz. 2.

GELLÉRI ANDOR ENDRE

KACZIÁN János: G. A. E. olvasása közben. = TolnaiKtáros 1990. 1–2. sz. 29–32.

GELLÉRT SÁNDOR

GÁL Elemér: G. S. emlékezete. = Szamoshát 1990. 1. sz. 2.

KASZTOVSZKI László: G. S. költői indulása. = Szamoshát 1990. 2. sz. 5.

GERGELY ÁGNES

CSILLAG Tibor: A láthatatlan ember. G. Á.: Lélekvesztő. = Stádium 1990. 1. sz. 86–87.

A gyökérzet európai. (Maria Ortman malmői interjúja Gergely Ágnessel.) = MúltJövő 1990. 3. sz. 40–41.

GERLEI JÓZSEF

SZEGHALMI Elemér: Egy írói születésnapra. (G. J. 70 éves.) = Jel 1990. 2. sz. 33–34.

GION NÁNDOR

G. N.: Naplórészlet. = Híd 1990. 1. sz. 5–7.

GODA GÁBOR

ESZÉKI Erzsébet: Az igazi író mer hazudni. G. G. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 61–65.

GÖMÖRI GYÖRGY

G. Gy.: Miért fordítottam Paszternákot? = SzI 1990. 2. sz. 132–134.

G. Gy.: Nyugatról nézve. Szépirodalmi, Bp., 1990. 281 l.

BALLA D. Károly: 3 kérdés Gömöri Györgyhöz. [Interjú.] = HSíp 1990. 1. sz. 30–31.

BUKTA Zsuzsa: Nyugatról nézve. Mint a forradalmi ifjúság szervezőjének – távoznia kellett. [Interjú.] = Világ 1990. 23. sz. 39.

GÜLCH Csaba: “Legyünk szabadok térben és időben.” Interjú Gömöri Györggyel. = ÚjFo 1990. 5. sz. 65–70.

P. A.: Balassitól Gombrowiczig. [Interjú.] = MNapló 1990. 24. sz. 15.

GÖNCZ ÁRPÁD

G. Á.: Az irodalom mint életpótlék. G. Á. megnyitója a könyvhéten. = MNapló 1990. 24. sz. 2.

BERTHA Bulcsu: A halálraítéltek kiáltásai. G. Á. (ítélet: életfogytiglan). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 75–100.; ÚjIdő 1990. 3. sz. 12–17.

NÁDOR Tamás: G. Á.: Mérleg. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 9. sz. 5.

“Nem vagyok céhbeli.” Kérdező: Varga Lajos Márton. [Interjú.] = Kort 1990. 5. sz. 110–119.

RÁDAI Eszter: Közéleti közelképek. Elnök is járhat villamossal. A történelem mindenbe belebeszél. [Interjú.] = 168 óra 1990. 18. sz. 4–5.

REMÉNYI József Tamás: Kirekesztés nélkül. Hat kérdés Göncz Árpádhoz. [Interjú.] = MNapló 1990. 19. sz. 1.

SZITÁNYI György: G. Á. a Térszínház előadásáról. Reneszánsz Mária-siralom. [Interjú.] = Stádium 1990. 3. sz. 6–8.

SZÖRÉNYI László: A Vigilia beszélgetése Göncz Árpáddal. = Vig 1990. 7. sz. 538–549.

TAMÁS Ervin–VAJDA Péter: G. Á. nyilatkozata a Népszabadságnak. [Interjú.] = Népszabadság 1990. dec. 23. 3.

VARGA József: G. Á. = BécsiN 1990. 3. sz. 4.

GRENDEL LAJOS

G. L.: Székfoglaló beszéd helyett. = ISz 1990. 4. sz. 339–341. [Az Irodalmi Szemle új főszerkesztője]

E. FEHÉR Pál: Szóljanak a művek helyettem. Beszélgetés G. L. főszerkesztővel. = Népszabadság 1990. dec. 8. 24. [A pozsonyi Irodalmi Szemléről]

WLACHOVSKÝ, Karol: Madách Imre-díjak. = ISz 1990. 9. sz. 1005–1006. [Szakítások c. regényéért]

GREZSA FERENC

G. F.: Németh László Tanú-korszaka. Szépirodalmi, Bp., 1990. 417 l.

FRIED István: Németh László Tanú-korszaka. G. F. monográfiájának margójára. = Ttáj 1990. 12. sz. 76–85.

FÜZI László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természetrajza. G. F. és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. In: F. L.: Szerepek és lehetőségek. 174–187. [G. F.: Németh László háborús korszaka 1938–1944. 1985.; Sándor Iván: A Németh László-pör. 1986.]

GULYÁS PÁL

Egy barátság levelekben. G. P. és Németh László levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz. Gulyás Klára, G. Merva Mária. Utószó Gulyás Klára.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1990. 523 l., 8 t.

BAKÓ Endre: “Végzetes versigény interferencia történt...” G. P. és Babits Mihály. = ÚjFo 1990. 5. sz. 52–60.

CS. GYÍMESI ÉVA

HÁMORI Ferenc: “Nem tűnt el a honvágyam a hazámban.” Az oktrojált gondoskodás és a nemzeti totalitarizmus. Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával. = Magyarok 1990. 6. sz. 61–64.

“Még nem adatott meg számomra a szabadság ajándéka...” Dura László interjúja Cs. Gyímesi Évával. = Ttáj 1990. 4. sz. 80–85.

NAGY Margit: Európához kapcsolódni. [Interjú.] = 7Nap 1990. 8. sz. 18–19.

POMOGÁTS Béla: Cs. Gy. É. = MFórum 1990. 21. sz. 10.

“A szabadság kötelez.” Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával. Kérdezett: Lászlóffy Csaba. = CsaládiT 1990. 2. sz. 11.

VISKY András: 1990 mit jelent? Kolozsvári beszélgetés Cs. Gyímesi Évával. = Látóh 1990. 12. sz. 1418–1424.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN

KOVÁCS Sándor Iván: Gy. I. Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi. In: K. S. I.: Koboz és virginál. Békéscsaba. 5–42.

GYŐRFFY LÁSZLÓ

TARJÁN Tamás: Fémsárkány. Beszélgetés Győrffy Lászlóval. = Népszabadság 1990. okt. 25. 9.

GYÖRGY LAJOS

KOVÁCS Ferenc: Az építkező Gy. L. = KerSzó 1990. 6. sz. 6.

KOVÁCS Ferenc: Gy. L. építkezései. = Kor 1990. 5. sz. 642–645.

NAGY Pál: Gy. L. és az igazságtevő idő. = AHét 1990. 14. sz. 6–7.

GYÖRGYEY KLÁRA

“Egy amerikai igazgatónak égnek állna a haja.” Szakolczay Lajos beszélgetése Györgyey Klárával. = MNapló 1990. 35. sz. 6–7.

GYŐRI KLÁRA

NAGY Olga: Gy. K. könyvének pere. = Magyarok 1990. 11. sz. 90–110. [Kiszáradt az én örömem zöld fája. Bukarest, 1975.]

GYŐRY DEZSŐ

TURCZEL Lajos: Ismeretségem és barátságom Győry Dezsővel. = ISz 1990. 3. sz. 297–302.

90 éve született Gy. D. – Duba Gyula = Hét 1990. 11. sz. 11.

GYULAY PÁL

SZABÓ György: Gy. P. és Marcello Squarcialupi. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 185–187.

GYURCSÓ ISTVÁN

TURCZEL Lajos: Emlékezés a barát és “rokon” Gyurcsó Istvánra. = Hét 1990. 4. sz. 12–13.

GYURKOVICS TIBOR

Gy. T.: Bicikli-(pályám emlékezete). = ÚÍ 1990. 10. sz. 112–128. [Önéletrajzi írás]

SZEGHALMI Elemér: Látókép. = ÚjIdő 1990. 11. sz. 24–33.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret