stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

FÁBRY ZOLTÁN

F. Z. összegyűjtött írásai. (Vál., összeáll. Fónod Zoltán.) 9. köt. Újságcikkek, tanulmányok, kritikák 1959–1963. (Jegyz., utószó Alabán Ferenc. A bibliográfiát összeáll. Reguli Ernő.) Madách–Szépirodalmi, Bratislava–Bp., 1990. 355 l.

GÁL Sándor: “Ami ezután lesz, az még nehezebb lesz.” Húsz éve halt meg F. Z. = Hét 1990. 22. sz. 10–11.

GYÜRE Lajos: Stószi őrségben. (A húsz éve halott F. Z. emlékének.) = Holnap 1990. 1. sz. 10–11.

KÓSA Csaba: Az ember hangja. 20 éve halott F. Z. = Magyarok 1990. 5. sz. 50–61.

MÁTÉ László: F. Z. méltósága. = Holnap 1990. 4. sz. 45.

Színek F. Z. portréjához. (Vál., szerk. Batta György.) Madách–Szépirodalmi, Bratislava–Bp., 1990. 132 l., 16 t. [Visszaemlékezések és F. Z. levelei Arató Máriához]

TÓTH László: “A magyar kormány ne kövesse vakon...” F. Z. levele Esterházy Jánosról. = MNapló 1990. 26. sz. 9. [1947]

FALUDI FERENC

KOVÁCS Sándor Iván: “Versírásban kik boldogok.” F. F. költészetéről. = Dunatáj 1990. 4. sz. 13–16.

PAPP János: F. F. költeményeinek idegen nyelvű fordításai és kiadásai. = VasiSz 1990. 4. sz. 581–583.

SÁRKÖZY Péter: La poesia arcadica ungherese. (Ferenc Faludi e Mihály Csokonai Vitéz.) In: S. P.: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Roma. 152–159.

FALUDY GYÖRGY

ALEXA Károly: Mese a huszadik századból. = Kort 1990. 5. sz. 147–153. [F. Gy.: Pokolbéli víg napjaim] Hozzászólás: Kéri Kálmán = Kort 1990. 10. sz. 148.; Benkő Zoltán = uo. 148–149. Válasz: Alexa Károly = Kort 1990. 10. sz. 150.

BORSZÉKY György: Levél Faludy Györgynek, aki egyébként éppen nyolcvanéves. = NyugMság 1990. 9. sz. 9.

GYÖRGYEY Ferenc: A “veretes sonka”. = NyugMság 1990. 9. sz. 9.

G. KOMORÓCZY Emőke: Emlékkönyv a rőt Bizáncról – F. Gy. börtön-versei. = Stádium 1990. 1. sz. 35–38.

G. KOMORÓCZY Emőke: Recsk és az “ötvenes évek”. F. Gy., Kárpáti Kamil költészetében. = Árgus 1990. 4. sz. 14–17.

SOMLYÓ Zsuzsa: A kedvem egyre borúsabb. F. Gy. jelenünkről. [Interjú.] = OrszV 1990. 5. sz. 9.

A 80 éves F. Gy. köszöntése. – Szakolczay Lajos = Kort 1990. 12. sz. 134.

FARCZÁDY ELEK

SEBESTYÉN Mihály: Aki eljutott Korinthoszba. = AHét 1990. 16. sz. 9.

SEBESTYÉN Mihály: Közelében többet láttunk... = ErdélyiF 1990. 5–6. sz. 15.

TONK Sándor: Dr. F. E. = Üzenet 1990. 3. sz. 7.

FARKAS ÁRPÁD

F. Á.: Nem ilyen lovat akartam. = Látó 1990. 10. sz. 1239–1243. [Önéletrajzi írás]

BEKE Mihály András: Föl az avarból. F. Á. eddigi hallgatásáról és a hamis testvériségről. = MFórum 1990. 8. sz. 8. [Részlet egy interjúból]

KAPILLER Ferenc: “Amíg a belső szabadság meg nem születik...” Sepsiszentgyörgyi beszélgetés Farkas Árpáddal. = Életünk 1990. 5–6. sz. 443–447.; Látóh 1990 7–9. sz. 94–101.

KIS PINTÉR Imre: “Megyek a télnek.” (F. Á. verseiről.) In: K. P. I.: Esélyek. 43–49.

Porral a szemben. Bérczes László beszélgetése Farkas Árpáddal. = Hitel 1990. 8. sz. 12–14.

S. A.: F. Á. ausztriai körútja. = BécsiN 1990. 3. sz. 6.

FÁY ANDRÁS

KŐVÁGÓ Sarolta–DÖRNYEI László: Reformerek a történelemben. F. A. (1786–1864). = ÉT 1990. 31. sz. 985.

FAZEKAS MIHÁLY

KISS Tamás: F. M. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 71–79. [1958]

FEHÉR FERENC

BORI Imre: Fehér Ferencről a Kossuth Klubban. = ÚÍ 1990. 2. sz. 101–103.

VAJDA Gábor: Emberi arányok. F. F. Szenteleky-képéről. = Üzenet 1990. 1. sz. 51–52.

FÉJA GÉZA

FÜZI László: F. G. szerepe. Jegyzetek a Magyar haláltánc című kötetről. In: F. G.: Szerepek és lehetőségek. 157–166.

FEJES ENDRE

F. E.: Még soha nem találkoztam “a” munkással. = Tekintet 1990. 1. sz. 39–47. [Művei munkás-szereplőiről]

FEJTŐ FERENC

F. F.: Budapesttől Párizsig. Emlékeim. (Ford. Balabán Péter.) Magvető, Bp., 1990. 503 l.

AGÁRDI Péter: A kellemetlen Fejtő. = Népszabadság 1990. nov. 10. 23.

GYŐRFFY Miklós: Európa előszobájában. Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. [Interjú.] = 168 óra 1990. 23. sz. 22–23.

MOLNÁR János: Dokumentumok a Szociáldemokrata Párt 1944 utáni irodalompolitikájáról. = It 1990. 1. sz. 147–162. [F. F. levele Justus Pálnak, 1947]

SZÉCHENYI Ágnes: “Igénymilliomos és zsebproletár.” Portrévázlat a fiatal Fejtő Ferencről. = MV 1990. 5. sz. 113–118.

A zsidóság és a népi–urbánus vita. Hamburger Mihály és Várdy Péter beszélgetése Fejtő Ferenccel. = Századvég 1990. 2. sz. 106–140.

FEKETE GYULA

EÖRSI István: A ma született bárány. = Népszabadság 1990. aug. 22. 9. [Az “Aczél-korszak” értelmisége és a hatalom] Hozzászólás: Hernádi Gyula = Népszabadság 1990. aug. 29. 7. Válasz: Eörsi István = uo.

KULCSÁR Ildikó: A hazugságban az is vétkes, aki elhiszi. Beszélgetés F. Gy. íróval az anyaságról és a családról. = Tér-Kép 1990. 20. sz. 4–5.

FEKETE ISTVÁN

BODÓ Imre: Fekete Istvánra emlékezve... = SomogyiHonism 1990. 2. sz. 39–40.

BODÓ Imre: Kilencven éve született F. I. = SomogyiHonism 1990. 1. sz. 57–59.

90 éve született F. I. – Fenyves Mária = Som 1990. 3. sz. 85–86.; Tóth Sándor = ÚjEmb 1990. 3. sz. 6.

FEKETE JÁNOS

ERDEI Sándor: Aranka György és F. J. levelezése 1799-ben. = It 1990. 2–4. sz. 435–498. [16 levél szövegközlése]

FERDINANDY MIHÁLY

FERDINANDY György: “Én nem menekültem el senki elől.” Puerto Ricó-i beszélgetés dr. F. M. egyetemi tanárral. = Som 1990. 4. sz. 29–31.

A Vigilia beszélgetése Ferdinandy Mihállyal. (Riporter Szörényi László.) = Vig 1990. 10. sz. 778–788.

FERENCZES ISTVÁN

“Az álmaimat kellene egyszer megírni.” Beszélgetés F. I. költővel. (Riporter Filep Tamás Gusztáv.) = SzabadU 1990. különszám, 125–130.

FERENCZY JÁNOS

Horvát István és F. J. levelezése. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Soós István.) MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1990. 309 l. (Magyarországi tudósok levelezése 2.)

FINTA ÉVA

NAGY Zoltán Mihály: A teljesség reménye. [Interjú.] = HSíp 1990. 1. sz. 14–15.

FLÓRIÁN TIBOR

ZAS Lóránt: Flóriánnal Acapulcóban. (A költő “Keserű gyökéren” című kötetét olvasva.) = SzabadU 1990. 1. sz. 127.

FODOR ANDRÁS

F. A.: Eötvös-kollégium, 1949. szeptember. Korabeli naplójegyzetek. = Holmi 1990. 8. sz. 897–904.

F. A.: Először Makón. Napló 1949. = Ttáj 1990. 7. sz. 53–56.

F. A.: Néhány mozzanat az Elszántak című vers élményhátteréről. 1956. október 24. szerda. = Magyarok 1990. 11. sz. 116–118.

F. A.: Szülöttem föld. [Visszaemlékezések, tanulmányok, kritikák.] Szépirodalmi, Bp., 1990. 390 l.

Hogyan lettem a betűk foglya? 9–26. – Köszönet a zsoltárokért. 27–33. – Egy internista emlékezete. Kaposvár 1939–1942. 34–42. – Takáts tanár úr. Naplószilánkok: 1945. november, december. [Takáts Gyula] 43–50. – A legfontosabb hivatás. 51–55. – Gimnazistaként a Berzsenyi Társaságban. 64–69. – Villanó képek a kollégiumigazgatóról. [Keresztury Dezső] 128–152.

F. A.: “Világító tekintet udvarában...” = ÚjFo 1990. 2. sz. 57–58. [Bevezető F. A. és Németh László levelezéséhez]

Németh László és F. A. levelezése. (1–3.) (Közli F. A.) = ÚjFo 1990. 2. sz. 58–72.; 3. sz. 93–106.; 4. sz. 83–93.

Z. SZABÓ László: Az ember megmérettetése. F. A. versei. = Műhely 1990. 4. sz. 46–48.

FODOR GÉZA

NAGY Zoltán Mihály: A gondolat szabadsága. F. G. műhelyvallomása. [Interjú.] = Ablak 1990. 2. sz. 76–78.

TÓTH István: “Kezdenek felnyílni a leragasztott szemek...” Beszélgetés Fodor Gézával. = SzabadU 1990. 3. sz. 136–139.

FODOR SÁNDOR

OCSOVAI Gábor: A szelíd hűség kelepcéje. A diktátor sajtószabadsága. [Interjú.] = 168 óra 1990. 8. sz. 24–25.

FORBÁTH IMRE

BORI Imre: Olvasónapló. (F. I. írásairól.) = 7Nap 1990. 5. sz. 31.

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ

F. F. L.: A medúza pillantása. [Esszék.] Lánchíd, Bp., 1991. 260 l.

F. F. L.: A túlsó parton. Esszék, 1984–1989. Jelenkor, Pécs, 1990. 271 l.

FÖLDY JÓZSEF

SZABÓ Kálmán: Egy tudós tanár portréjához. = AntTan 1989–1990. 1. sz. 91–99.

FÖLDVÁRI GYÖRGY

CSENDES Gyöngyi: F. Gy. mesekönyveiről. = Som 1990. 3. sz. 111–112.

FRONIUS, MARCUS

PHILIPPI, Maja: Die verbrannte Bibliothek des Marcus Fronius. Ein Baustein zur Kulturgeschichte des siebenbürgisch-sächsischen Bürgertums in 17. Jahrhundert. = ZSL 1990. 1. sz. 35–38. [A könyvtár szerzőinek névsorával]

WIRTH-POELCHAU, Lore Von: Die Leichengedichte auf den Kronstädter Stadtpfarrer Marcus Fronius (1713). Ein Beitrag zur Person des Verstorbenen, zu den Gedichten und den Dichtern. = ZSL 1990. 1. sz. 39–61. [Daniel Fronius, Simon Christoph Gaitzer és Michael Fronius epicédiuma]

FÜLEP LAJOS

F. L. és Kner Imre levelezése. (Összeáll., bev., jegyz. Sümegi György. Szöveggond. Kőhegyi Mihály. Szerk. Erdész Ádám.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1990. 291 l., 12 t. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 17.)

F. L. levelei Elek Artúrhoz. (Szöveggond., bev., jegyz. Fülep Katalin.) OSZK, Bp., 1990. 350 l.

F. L. levelezése. 1. köt. 1904–1919. (Szerk., jegyz., a mutatókat összeáll. F. Csanak Dóra.) MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Bp., 1990. 470 l.

KÁROLYI Amy: “Valaki utánam kiált.” = Holmi 1990. 3. sz. 310–311.

SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220–1234. [F. L. levele 1969-ből]

FÜST MILÁN

BORI Imre: Olvasónapló. (F. M.: A néma barát.) = 7Nap 1990. 1. sz. 32.

ITTZÉS Nóra: “Én prófétáktól származom.” Biblikus hatások F. M.: A magyarokhoz című versének költői nyelvében. = Diakonia 1990. 2. sz. 10–14.

KISS Tamás: Hűség az alkotáshoz. F. M. emlékezései és tanulmányai. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen, 110–116.

SÁNDOR Iván: A szavak sorsa. Füst Milánról. In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 244–250.

SOMLYÓ György: Szálak egy levélkazalból. = Holmi 1990. 11. sz. 1220–1234. [F. M. levele 1946-ból]

FÜZESI MAGDA

KŐSZEGHY Elemér: “Itt van jussom borban, búzában.” [Interjú.] = HSíp 1990. 3. sz. 12–13.

FÜZI LÁSZLÓ

F. L.: Szerepek és lehetőségek. Irodalmi tanulmányok. Magvető, Bp., 1990. 194 l. (JAK füzetek 44.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret