stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

ÉBERT TIBOR

TARJÁN Tamás: A hűség évtizedei. Beszélgetés Ébert Tiborral. = Népszabadság 1990. júl. 19. 9.

ELMER ISTVÁN

TARJÁN Tamás: A létezés: ámulat – állítja E. I. [Interjú.] = Népszabadság 1990. okt. 31. 9.

ÉLTETŐ LAJOS

KONTRA Miklós: Változnak a csillagok felettünk. Beszélgetés Éltető Lajossal. = Ttáj 1990. 1. sz. 89–93.

EÖRSI ISTVÁN

E. I.: Az elfojtás és elfojtása. = Kr 1990. 10. sz. 30–34. [Politika és irodalom 1956 után, önéletrajzi részletekkel.] Hozzászólás: Domokos Mátyás = MNapló 1990. Válasz: Eörsi István = MNapló 1990. 38. sz. 6.

ALMÁSI Miklós: Csomó a törülközőn. E. I. polit-groteszkjei. = Népszabadság 1990. aug. 11. 8.

BERTHA Bulcsu: Anyám félt, hogy szétroncsol a gyűlölet. E. I. (ítélet: 8 év). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 52–74.

ESZÉKI Erzsébet: Nagy szellemek a lichthófban. E. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 193–197.

LÁNG Zsuzsa: A politika ihlető forrás. Beszélgetés Eörsi Istvánnal. = Népszabadság 1990. ápr. 24. 9.

MIHANCSIK Zsófia–SZÉNÁSI Sándor: Baloldalról a baloldalra. Beszélgetés Eörsi Istvánnal. = Kr 1990. 5. sz. 4–8.

MOLNÁR GÁL Péter: Glosszák Eörsi glosszáihoz. = MV 1990. 1. sz. 91–99.

Színikritikusok díja 1989/90. = Szính 1990. 10. sz. 35–48. [A legjobb új magyar dráma: E. I.: Az interjú.] Barabás Tamás, Barta András, Bérczes László, Bogácsi Erzsébet, Csáki Judit, Ézsiás Erzsébet, Földes Anna, Kállai Katalin, Koltai Tamás, Kovács Dezső, Metz Katalin, Mihályi Gábor, P. Müller Péter, Nánay István, Róna Katalin, Stuber Andrea, Szántó Judit, Szűcs Katalin, Takács István, Tarján Tamás, Tegyi Enikő, Zappe László írásai.

SZIRTES, George: Against forgetfulness. = Times Literary Supplement (London) 1990. (febr. 5–márc. 5.) 4534. sz. 195.

VARGA Zoltán: A totalitarizmus világszínháza. Egy “fenegyerek” drámakötete – a kihátrálás látószögéből. = Üzenet 1990. 2. sz. 126–134. [E. I.: Kilenc dráma. 1988]

EÖTVÖS JÓZSEF

E. J.: A francia forradalom története. (Szöveggond., bev., jegyz. Gángó Gábor.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 308 l. (Ritkaságok)

DEÁK Ágnes: “A magyar nemzet jövője cultura kérdése.” E. J. nemzetiségpolitikai koncepciója (1850–1868). = Aetas 1990. 1–2. sz. 7–28.

FEJTŐ Ferenc: Néhány szó Eötvös Józsefről. = Je 1990. 10. sz. 833–835.; Látóh 1990. 10–12. sz. 262–266.

GERGELY András: Liberalizmus és nemzet. E. J. és a Habsburgok az 1840-es években. = Vil 1990. 1. sz. 1–8.

KÖPECZI Béla: E. J., a művelődéspolitikus. = Vil 1990. 2–3. sz. 170–173.

MADARÁSZ Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách. Pannon, Bp., 1990. 68 l.

SCHLETT István: Leviathan megfékezése. = Vil 1990. 2–3. sz. 158–169.

SURÁNYI István: Az eötvösi koncepció fő vonásai és azok megvalósulása 1919-ig. = MaHol 1990. 1. sz. 97–105. [A közoktatási reformról]

EÖTVÖS KÁROLY

SÁNDOR Iván: A vizsgálat iratai. Tudósítás a tiszaeszlári per körülményeiről. In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 35–132. [E. K. védőügyvédi szerepéről is]

SÜKÖSD Mihály: Tiszaeszlár árnyéka? = Népszabadság 1990. febr. 3. mell. 21.

VIRÁG Teréz: E. K. igazsága. Tudatos és tudattalan gondolkodás a tiszaeszlári perben. = MúltJövő 1990. 1. sz. 67–72.

ERDÉLY MIKLÓS

LEGÉNDY Péter György: Semmi van. Emlékirat Erdély Miklósról. = ÚjHölgyfutár 1990. 2. sz. 36–37.

PETŐCZ András: Jegyzet Erdély Miklósról. = Holmi 1990. 9. sz. 1037–1044.

ERDÉLYI JÁNOS

E. J. Emlékülés az Akadémián. 1989. november 20. Beszámoló: T. Erdélyi Ilona = MTud 1990. 8. sz. 978–980.

BALASSA Iván: E. J., a folklór kutatója. = Széphalom, 1990. 3. sz. 243–256.

T. ERDÉLYI Ilona: E. J. írói hagyatékának sorsa. = MKsz 1990. 1–2. sz. 79–82.

FARAGÓ József: E. J. és az erdélyi magyar népköltészet. = Művelődés 1990. 4–5. sz. 29–33.

KOROMPAY H. János: A népköltészet szerepe E. J. irodalomkritikájának első korszakában. = ItK 1990. 5–6. sz. 629–647.

SZENTIMREI Mihály: E. J. mint főkönyvtárnok. = Széphalom, 1990. 3. sz. 257–262. [A Sárospataki Református Kollégium könyvtárában]

ERDÉLYI JÓZSEF

KISS Tamás: Emlékek Erdélyi Józsefről. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 130–138.

MÁTYÁS Ferenc: Akiket karjára vett az irgalmas idő. = Magyarok 1990. 11. sz. 54–61.

ESTERHÁZY PÁL

KOVÁCS Sándor Iván: Koboz és virginál. Békéscsaba.

“Kik Marsnak merészségét követik.” Kísérlet E. P. “Csudálatos ének”-ének megfejtésére. 43–63. – Koboz és virginál. E. P. költészetéről.

KOVÁCS Sándor Iván: Koboz és virginál. E. P. költészetéről. = Dunatáj 1990. 2–3. sz. 3–11.

ESTERHÁZY PÉTER

E. P.: Hrabal meg én, két valaki. = Hitel 1990. 12. sz. 17.

E. P. beszélget Marianna D. Birnbaummal. = 2000 1990. 2. sz. 46–53.

BÁLINT Annamária: Ironikus, lírai és tragikus. = Helikon 1990. 27. sz. 11. [A Fuharosok színpadi változata]

BALLA Zsófia: Kedves Mester! = MNapló 1990. 31. sz. 5.

CSELÉNYI László: Bevezetés a szépirodalomba. E-montázs. = ISz 1990. 1. sz. 43–47.

DOMOKOS Johanna: Posztmodern magyar pornográfia? = Helikon 1990. 27. sz. 11.

KIS PINTÉR Imre: Mire az élet? (E. P. és a Termelési-regény.) In: K. P. I.: Esélyek. 70–80.

LÁNG Zsolt: Olvasónapló. Esterházy könyve. = Látó 1990. 10. sz. 1246–1248. [Hrabal könyve]

LUKÁCSY Sándor: A legyek urai. = MNapló 1990. 31. sz. 5. [Jókai-motívum a Termelési-regényben]

SZALAY Károly: A kifőzött hattyú zöld címermezőben. = ÚjIdő 1990. 8. sz. 10–14.

*THOMKA Beáta: Függő világok. In: T. B.: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 163–169.

TÓTFALUSI István: Esterházy svédül. = Nagyv 1990. 2. sz. 286–287. [A szív segédigéi Csatlós János fordításában]

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret