stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Csehszlovákiában

BALLA Kálmán: Búcsú a tegnap Holnap-jától. = ISz 1990. 2. sz. 223–224. [A tervezett szlovákiai magyar folyóiratról]

BALLA Kálmán: A csehszlovákiai magyar irodalom válaszútja. = Regio 1990. 1. sz. 149–159.

BARABÁS Béla–KOVÁCS Éva–MOLNÁR Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák diákjainak nemzeti azonosságtudatáról. = Regio 1990. 3. sz. 191–219.

DEBRECZENI Tibor: Hivatalos, félhivatalos kapcsolatok. Szlovákiai magyar színjátszók között 1965–1990. = NyéK Tom. 78. 1990. 45–49.

DUBA Gyula: Volt egyszer egy Akadémia. A csehszlovákiai magyar kisebbség hőskorának reménysége. = MHírek 1990. 17. sz. 58–61. [Masaryk Akadémia, Pozsony, 1930–1945]

EGYED Albert–TARNÓCZY Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. = MTud 1990. 5. sz. 559–568.

FÉNYI Tibor: The Hungarian minority in Slovakia. = NHQu 120. sz. 1990. 93–102.

FÓNOD Zoltán: Új értelemmel és új magyarsággal... A nemzeti kisebbségi irodalom gondjai és teendői. (1–2.) = Hét 1990. 12. sz. 10–11.; 13. sz. 11.

[GÁL Sándor] -gs-: Széljárta tereken. A X. somodi művelődési táborról. = Holnap 1990. 1. sz. 39. [1990. július 21–29.]

HIZSNYAN Géza: A Thália Színpad (vissza)változási kísérlete. = ISz 1990. 7. sz. 767–771. [Kassa]

HODOSSY Gyula: Az egyetemes magyar irodalomért. = Folyam 1990. 2. sz. 68–69.

KIS Tibor: Új magyar kisebbségi intézmény Szlovákiában. Beszélgetés Fónod Zoltánnal a Csehszlovákiai Magyar Írók Társaságának céljairól. = Népszabadság 1990. jan. 31. 6.

KMECZKÓ Mihály: Színjátszás Szlovákiában. = Köznevelés 1990. 23. sz. 9.

KOSÁR Dezső: Visszapillantás. Négyszemközt Janics Kálmánnal. = Magyarok 1990. 3. sz. 45–52. [Beszélgetés A hontalanság évei c. könyvéről]

Kultúra, átalakítás és demokratizálás. A Szlovákiai Írók Szövetsége Magyar Tagozatának javaslatai a társadalmi-politikai átalakítás, a demokratizálódás, valamint a nemzeti politika, kultúra és oktatásügy időszerű kérdéseinek a megoldására. = ISz 1990. 1. sz. 56–65.

LACZA Tihamér: Van-e még irodalmunk? = Hét 1990. 30. sz. 10–11.

MEZEY László Miklós: Közösségtől a lélekig. Nemzedékek és utak a felszabadulás utáni szlovákiai magyar irodalomban. = ÚjFo 1990. 6. sz. 74–84.

MIKLÓSI Péter: Kezdet és folytatás. Beszélgetés Beke Sándorral. = Hét 1990. 10. sz. 14–15. [A kassai Thália Színpadról]

Mint fészkéből kizavart madár... A hontalanság éveinek irodalma Csehszlovákiában, 1945–1949. [Versek, levelek, naplófeljegyzések.] (Vál., összeáll., utószó, jegyz. Molnár Imre, Tóth László. Szöveggond. Tóth László.) Széphalom Könyvműhely, Bp., 1990. 192 l. [Részlet közlése az utószóból: Új Forrás 1990. 4. sz. 66–82.]

MOLNÁR Imre: Emlékirat és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben. = Regio 1990. 1. sz. 112–131. [Az Emlékirat megszövegezője Szalatnai Rezső. Szövegközléssel]

H. OZORAI Katalin: Feltárni a tartalékokat. = Nevelés 1990. 2. sz. 3. [Beszélgetés a Ma-dách Kiadóról Dobos László igazgatóval]

SÁFÁRY László: Nyugat-európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (1920–1938). = Regio 1990. 4. sz. 121–144. [1941-es szakdolgozat rövidített változata]

SINKÓ Ferenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után. = Regio 1990. 2. sz. 148–160.

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között. (1–2.) = Regio 1990. 2. sz. 129–147.; 3. sz. 163–190. [Molnár Imre bevezetőjével, Regio 1990. 2. sz. 124–128.]

TARICS Péter: Két színháza van a csehszlovákiai magyarságnak. Megemlékezés a MATESZ jubileumán. = Kapu 1990. 11. sz. 35–37. [A komáromi Jókai Színház és a kassai Thália Színház]

TÓTH László: Magyar műkedvelő színjátszás Csehszlovákiában 1918 és 1945 között. = Regio 1990. 4. sz. 145–169.; SzabadU 1990. 3. sz. 113–118.

TÓTH László: „...szép s jó teljesítményt.” Magyar nyelvű színjátszás Komáromban az államfordulattól a második világháború végéig. = ÚjFo 1990. 6. sz. 54–61.

TŐZSÉR Árpád: Az „impedimentum” elhagyása. = ISz 1990. 6. sz. 611–619. [Csehszlovákiai magyar költészet 1945 után]

VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években. = Regio 1990. 2. sz. 161–166.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret