stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

CHOLNOKY VIKTOR

D’ ALESSANDRO, Marinella: Regionalismo e mito nell’opera di Viktor Cholnoky. In: Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. 229–242.

CZAKÓ GÁBOR

V. KULCSÁR Ildikó: Jó nekem itt. [Interjú.] = MNőkL 1990. 44. sz. 8–9.

CZIBOR JÁNOS

ABODY Béla: Cz. J. emlékére. = NÉvsz 1990. 2. sz. 2–7.

CSUKÁS István: Mit visz a folyó? Két arckép. = ÚjIdő 1990. 6. sz. 38. [Cz. J., Tamkó Sirató Károly]

CZIGÁNY LÓRÁNT

GÖMÖRI György: Magyar irodalomtörténet – angoloknak. Cz. L. könyve. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 264–274. [Oxford History of Hungarian Literature, Clarendon Press, Oxford, 1984]

CZÍMER JÓZSEF

Cz. J.: Dante apródja. Monológ. Szabad Tér, Bp., 1990. 397 l.

CZÓBEL MINKA

UJSZÁSZI Zsuzsanna: Cz. M. “Éji ének” című verse W. Kirkconnell antológiájában. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 71–78. [The Magyar Muse, 1932]

CZUCZOR GERGELY

Eredeti Cz. G.-levelek. (Thain János hagyatékából.) (Közli Strba Sándor.) = ISz 1990. 5. sz. 539–544. [2 levél Szabó Béla ügyvédnek, 1848, 1851]

CSALOG ZSOLT

F. P.: Az élő emlékezet megmentése. Cs. Zs. új könyve: Doku ‘56. = Népszabadság 1990. júl. 17. 9. [Beszélgetés Csalog Zsolttal, Radnóti Sándorral, Vásárhelyi Miklóssal]

GUBÁS M. Ibolya: “Hősiesen őrizte élete nagy szerelmét...” Beszélgetés Csalog Zsolttal a Doku ’56-ról. = MNőkL 1990. 42. sz. 12–13.

CSANÁDI IMRE

DIENES Ottó: “Szólj, emberekhez, embermódra.” Cs. I. válogatott és kiadatlan versei. = Árgus 1990. 3. sz. 88–90.

TÖRÖK Rózsa: Cs. I. gyermekköltészete s felhasználása a nevelésben. = FejérmKtáros 1990. 2. sz. 7–21.

A 70 éves Cs. I. köszöntése. – Vargha Balázs = ÉI 1990. 2. sz. 7.

CSAPLOVICS JÁNOS

Cs. J.: Ethnographiai értekezés Magyar Országról. (Szerk. Hála József. Utószó Paládi-Kovács Attila.) MTA Néprajzi Kutató Csoportja, Bp., 1990. 126 l. [A Tudományos Gyűjtemény 1822. évi köteteiben folytatásokban megjelent mű reprint kiadása]

CSÁSZÁR ISTVÁN

ESZÉKI Erzsébet: Mint Mohamed koporsója. Cs. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 47–51.

CSÁTH GÉZA

HÓZSA Éva: Tudunk-e Csáthul? = Üzenet 1990. 2. sz. 152–154. [Cs. G.: U nepoznatoj kući. Szabadka, 1989]

*THOMKA Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988.

A kárhozat grammatikája. 5–13. – Csáth kettős naprendszere. 14–22.

VAJDA Gábor: Időrablás. = Üzenet 1990. 2. sz. 150–152. [Cs. G.: U nepoznatoj kući. Szabadka, 1989]

CSATLÓS JÁNOS

Cs. J. 70. [Tanulmányok.] Horváth T. kiad. Bp., 1990. 138 l.

CSÉCSY IMRE

Cs. I.: Naplórészletek – 1956. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 410–437. [Bán D. András előszavával]

SZENTGÁLI Zoltán: Cs. I. tisztánlátása és tévedése. Beszélgetés Litván Györggyel. = SzabadU 1990. 3. sz. 10–13.

CSELÉNYI BÉLA

KŐRÖSSI P. József: Nem a versem volt szép, hanem a naplemente. Beszélgetés Cselényi Bélával, 1989 nyár derekán. = Életünk 1990. 7. sz. 573–586.

CSELÉNYI LÁSZLÓ

7 x 1 x 7. Cs. L.: Kiegészítések Hérakleitoszhoz. = ISz 1990. 1. sz. 86–88. [Berényi József, Csanda Gábor, Hajtman Béla, Hizsnyai Zoltán, D. Kovács József, Cs. Liszka Györgyi, H. Tóth Ildikó Cs. L. verseiről]

CSENGEY DÉNES

Cs. D.: Mezítlábas szabadság. Esszék, beszédek 1984–1989. Püski, Bp., 1990. 203 l.

JAKABFFY Tamás: Balassa Péter: Se pajzzsal, se dárdával. (Válaszlevél Csengey Dénesnek.) = Helikon 1990. 45. sz. 2. [Megjelent 1987-ben az Életünkben]

CSERES TIBOR

Cs. T.: 1943. február 15. Ami a Parázna szobrokból kimaradt. = Kort 1990. 12. sz. 69–82. [A regényrészlet közlése]

Aggodalom és gyónás. Kérdező: Szakolczay Lajos. [Interjú.] = Kort 1990. 6. sz. 127–136.

ESZÉKI Erzsébet: Az író legyen istenkísértő. Cs. T. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük ma-gunkat. 83–90.

HOVANYECZ László: Magyarok és nem magyarok. Beszélgetés Cseres Tiborral. = Népszabadság 1990. jan. 27. 9.

KOLOZSVÁRI PAPP László: Sós vízben konzerválva... Beszélgetés a 75 éves Cseres Tiborral. = Kor 1990. 5. sz. 560–563.

[VARSÁNYI Gyula] V. Gy.: Talán a Tündérkert foszlányai megmaradhatnak. Cs. T. új regényéről. [Interjú.] = Népszabadság 1990. jún. 2. 14.

A 75 éves Cs. T. köszöntése. – Iszlai Zoltán = FSzM 1990. 14. sz. 12.

CSIKI LÁSZLÓ

Cs. L.: Idegen tollaim. Vélekedések és vallomások. Szépirodalmi, Bp., 1990. 362 l.

BOGDÁN László: Változatok a félelemre. = AHét 1990. 13. sz. 6–7.

CSIKY GERGELY

NAGY Adrienne: “De a művészet mindörökre él.” (Cs. G. ünnepi prológusai.) = SzínhSz 1990. 27. sz. 79–90.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

DEBRECZENI Attila: “Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek.” Pope Essay on man-je Csokonai világkép-szintézisében. = It 1990. 2–4. sz. 279–303.

SÁRKÖZY Péter: La poesia arcadica ungherese. (Ferenc Faludi e Mihály Csokonai Vitéz.) In: S. P.: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Roma. 152–159.

*SZILÁGYI Ferenc: Carmen Gratulatorium. Egy Csokonainak (is) tulajdonított névtelen latin és magyar nyelvű vers 1794-ből. = DMÉ 1988. 353–363.

SZILÁGYI Márton: Cs. V. M. apjának életpályája. = ItK 1990. 4. sz. 506–510. [Csokonai József]

CSOÓRI SÁNDOR

Cs. S.: Antigoné megfakult arca. Töprengések a cenzúráról. = Alf 1990. 3. sz. 6–13.

Cs. S.: Felszólalások a Magyar Írók Szövetsége közgyűlésein. 1981, 1986. = Alf 1990. 3. sz. 23–29.

Cs. S.: Tizenegy évnek kellett eltelnie... = Népszabadság 1990. márc. 14. 4. [Nyilatkozat a Kossuth-díjról]

ALFÖLDY Jenő: Karácsonyi beszélgetés. [Interjú.] = Alf 1990. 4. sz. 29–33.

ALFÖLDY Jenő: Születésnapi rapszódia. Cs. S. köszöntése. = ÉI 1990. 5. sz. 14.

ANNUS József: Kiss Ferenc Csoóri-könyvéről. = Hitel 1990. 22. sz. 37.

BAKONYI István: Vázlat Cs. S. költészetéről. (Részlet.) = Árgus 1990. 2. sz. 59–63.

BORBÁNDI Gyula: Megengedhetetlen gondolatok szószólója. A hatvanéves Cs. S. = BécsiN 1990. 2. sz. 9.

CZIGÁNY Zoltán: “Loboncos, zöld fák üszkösödnek.” = Kapu 1990. 3. sz. 53–55. [Cs. S. szülőháza Zámolyon]

Cs. S. bibliográfia. (Összeáll. Agócs Sándor.) Hitel, Bp., 1990. 46 l.

Cs. S. 60 éves. = Alf 1990. 3. sz.

GRÓH Gáspár: Az evidenciák prófétája. Az esszéíró Cs. S. 36–43. – Cs. NAGY Ibolya: A szülőföldélmény Cs. S. költészetében. 44–49. – “Feszültséggel teli csend.” Részletek finn és svéd kritikákból. (Összeáll. Jávorszky Béla.) 50–53.

ESZÉKI Erzsébet: Tudom, többféle szabadság létezik. Cs. S. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 197–205.

HEGYI Béla: Haza és költészet. Cs. S. In: H. B.: Különböznünk szabad? 9–23.

KISS Ferenc: Cs. S. Magvető, Bp., 1990. 153 l.

KÓNYA Sándor: A hatlábú Pegazus lovasa. Cs. S. hatvanéves. = Kor 1990. 1. sz. 82–83.

Köszöntjük a hatvanéves Csoóri Sándort. = MFórum 1990. 5. sz.

ÁGH István: “Vonulnak rózsák és sebek.” 9. – MARSALL László: Levél Csoóri Sándorhoz. 9.

GY. MISZLAI Gabriella: Szabadvers és verszene. Cs. S. “Erdősödik a világ körülöttem” c. versének ritmikai értelmezése. = Nyr 1990. 1–2. sz. 58–66.

MÓSER Zoltán: Képek – töredékek. Vázlat egy meg nem írt forgatókönyvhöz. = Árgus 1990. 2. sz. 26–30.

NAGYFALUSI Tibor: Így akarjuk látni... = ÚjFo 1990. 3. sz. 3–6.

POMOGÁTS Béla: Az otthonosság költője. A hatvanéves Csoóri Sándorról. = Üzenet 1990. 3. sz. 187–189.

-sch-: Der Prophet für seine/deine Zeit. Sándor Csoóri zum 60. Geburtstag. = BpRund-schau 1990. 8. sz. 10.

SÜKÖSD Mihály: Közelítések. Csoóri, Kiss Ferenc és az értékek szövetsége. = Népszabadság 1990. aug. 18. 20–21. Hozzászólás: Vasy Géza = Népszabadság 1990. szept. 7. 7. Válasz: Sükösd Mihály = uo.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Cs. S. hatvan éves. = NyugMság 1990. 1–2. sz. 9.

TÓTH Bálint: A sárkányszelídítő. = ÉI 1990. 5. sz. 14.

TŐZSÉR Árpád: Egy csallóközi hóemlék. (Pozsonyi üdvözlet a 60 éves Csoóri Sándornak.) = ISz 1990. 3. sz. 225–226.

TŐZSÉR Árpád: Megkésett olvasónapló a Nomád naplóról. = ISz 1990. 3. sz. 227–230. [Írás 1980-ból]

“A világ leszek vagy meghalok...” Kis Pintér Imre és Varga Lajos Márton beszélgetése. = MNapló 1990. 38. sz. 11. [Kiss Ferenc Cs. S. című könyvéről]

A 60 éves Cs. S. köszöntése – Balogh Ernő = Népszabadság 1990. febr. 3. 9.

A 60 éves Cs. S. köszöntése. – Berkes Erzsébet = Kr 1990. 2. sz. 2.; Cs. Varga István = Délszig 1990. 16. sz. 39–40.

Cs. S. Nappali hold c. esszéjének (Hitel 1990. szept. 5.) vitája

ALFÖLDY Jenő: Jó hecc. = ÉI 1990. 46. sz. 2.

BARABÁS Tamás: A Csoóri-kivételezettek, és akik nem azok. = ÚjÉ 1990. 22. sz. 5.

BARTA Gábor: A csapda. = Hitel 1990. 22. sz. 20–23.

DESSEWFFY Gyula: Türelmet, megértést és tiszta beszédet. = Hitel 1990. 24. sz. 20.

V. DOMOKOS György: Hol vagytok? = Hitel 1990. 23. sz. 19–21.

ENDRŐDI SZABÓ Ernő: Cui prodest?! Magánvallomás közügyben. = Hitel 1990. 24. sz. 13–16.

HIDVÉGI Máté: És este lett és reggel. = Hitel 1990. 23. sz. 18.

KISS Gyula: Ady “antiszemitizmusa”. A Csoóri-vita szünetében. = Holnap 1990. 3. sz. 47.

LÁNYI András: Az zsidó áfium ellen való orvosság. = Hitel 1990. 22. sz. 17.

A Magyar Írószövetség Elnökségének állásfoglalása. = MNapló 1990. 40. sz. 1.

POGONYI Lajos: Nappali hold, avagy nappali sötétség. Csoóri is lemond? = Népszabadság 1990. okt. 1. 5. [Írótársak nyilatkozataival]

CSORBA BÉLA

UTASI Csaba: Cs. B.: Elegico-óda egy felvilágosult férfiúhoz. = Híd 1990. 5. sz. 563.

VAJDA Gábor: A csapdák elkerülése. = Üzenet 1990. 2. sz. 158–160.

CSORBA GYŐZŐ

ESZÉKI Erzsébet: A jó vers mindig közéleti. Cs. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 112–116.

CSORDÁS GÁBOR

UNGÁR Tamás: Fagylalt és múzeum. Beszélgetés Csordás Gáborral. = Népszabadság 1990. okt. 6. 24.

CSÖRGITS JÓZSEF

BOSNYÁK István: Cs. J.: Érik a tök? Zajlik a bál. = Híd 1990. 5. sz. 559–560.; MKépes-Újs 1990. 10. sz. 14.

CSUKÁS ISTVÁN

SZEGHALMI Elemér: Látókép. Cs. I. = ÚjIdő 1990. 9. sz. 55–60.

VARGHA Balázs: Szívem dobog, karórám ketyeg. Egy Csukás-vers és környéke. = Holmi 1990. 6. sz. 708–709.

CSURKA ISTVÁN

BERTHA Bulcsu: Betoncellában a föld alatt. Cs. I. (internálás). [Interjú.] In: B. B.: Írók, színészek, börtönök. 5–24.

KENEDI János: Egy Csurka-levél 1987-ből. = Népszabadság 1990. máj. 11. 6. [Vásár-helyi Miklósnak a demokratikus ellenzékről. Szövegközlés Cs. I. jegyzetével]

m. sz. m.: Film a lovakról. = MNarancs 1990. 18. sz. 2. [Beszélgetés Gebék és paripák c. forgatókönyvéről]

MOLNÁR GÁL Péter: Stan és Pan a kommunizmusban. = MV 1990. 3. sz. 122–128. [Döglött aknák]

 


+ betűméret | - betűméret