stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

BABITS MIHÁLY

B. M.: A messzeség és az itthoni fű. Cikkek, előadások, nyilatkozatok. (Vál. szerk. jegyz. Téglás János.) Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari és Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Intézet, Bp., 1990. 307 l. (A nyomdaipari szakközépiskola kiadványai) [Miniatűr kiadvány]

BAKÓ Endre: „Végzetes versigény interferencia történt...” Gulyás Pál és B. M. = ÚjFo 1990. 5. sz. 52–60.

Biharfüred. Egy meghiúsult írótalálkozó néhány dokumentuma. (Szerk., vál., szöveggond., jegyz. Téglás János.) Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Bp., 1990. 308 l., 16 t. (A nyomdaipari szakközépiskola és a Zrínyi Nyomda Babits-sorozata 17.)

BÖRÖNDI Lajos: Szíttál-e lassú mérgeket? = Hét 1990. 5. sz. 10–11.

CSÁNYI László: Babits átváltozásai. Akadémiai, Bp., 1990. 241 l. (Egyéniség és alkotás)

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

B. M. új könyve. [Írók két háború közt. 1941] 152–155. – Halálfiai. B. M. regénye. [1927] 225–227. – Az európai irodalom története. B. M. könyve. [1936] 261–263.

KEDVES Csaba: Szellemi hajótörés. = Látó 1990. 8. sz. 987–988. [A gólyakalifa]

KEDVES Csaba: Poeta febricolosus – csoportkép: Babits, Orpheus és Szentkuthy hármasban az elképzelt-valódi valóság határán. = Kelet–Nyugat 1990. 24. sz. 4.

KELEVÉZ Ágnes: B. M. abbahagyott tanulmányai. = Holmi 1990. 3. sz. 299–311. [Szövegközléssel]

KISS Tamás: Emlékezés Babits Mihályra. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 94–99.

KÓSA Csaba: Az Aranyhegy. = Magyarok 1990. 10. sz. 50–53. [B. M. esztergomi nyaralója]

KUNSZERY Gyula: Babits kálváriája. 1. = NÉvsz 1990. 2. sz. 12. [Írás 1942-ből]

KUNSZERY Gyula: Babits és József Attila kálváriája. 2. = NÉvsz 1990. 3. sz. 17–20.

KÜLLEY Lea: „...lengve int búcsút a kert...” [Visszaemlékezések.] Babits, Szekszárd, 1990. 150 l.

RÓNAY László: Társunk, az irodalom.

B. M. A százéves író. 39–49. – Szív és ész harmóniája. 49–53. – Babits, Freud és Jung. (Jegyzetek A gólyakalifáról.) 54–62. – Konok próféta a hegyen. (A Jónás könyve.) 62–68. – Az esszé igazsága. (Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő.) 337–344.

Sáfáry László öt levele 1931–1941-ből. (Közli Turczel Lajos.) = ISz 1990. 9. sz. 953–958. [Egy levél Babitsnak 1931-ből]

SÁNDOR Iván: Mérték és hiány. Babits Mihályról. In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 235–243.

SÁRKÖZY Péter: La questione del „decadentismo” della traduzione di Mihály Babits. In: S. P.: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Roma. 212–223.

SCHILLER Róbert: Ikerbércek között. Egy nyári és egy téli vers. = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 292–295. [Petőfi Sándor: Szülőföldemen. – B. M.: Ősz és tavasz között]

SZÁLLÁSI Árpád: Babits betegségei. = Limes 1990. 1. sz. 5–9.

TÖTTŐS Gábor: Irredenta volt-e B. M.? = Magyarok 1990. 6. sz. 78–85.

Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia.

RÁBA György: Al crocevia del decadentismo e delle avanguardie: Mihály Babits. 281–288. – SÁRKÖZY Péter: Dante, modello poetico-umano della poesia di Mihály Babits. 289–311. – CAVAGLIŔ, Gianpiero: La vera patria. Mihály Babits e l’idea di nazione 1913–1919. 313–321. – MELCZER Tibor: Un poeta europeo. Liberalismo, cattolicesi-mo, nazionalismo ed europeismo nell’opera di Mihály Babits. 323–337. – ANGELINI, Maria Teresa: Due romanzieri: Mihály Babits e Giuseppe Antonio Borgese. 339–346.

VILCSEK Béla: A drámaíró Babits. A második ének. = TanTud 1990. 5. sz. 110–117.

BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE

KÓSA Csaba: Levél az eliziumi mezőkre: Bajcsytól Bajcsyig. = ErdélyiMság 1990. 4. sz. 28.

TILKOVSZKY Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky könyve Erdélyről. = Vil 1990. 10. sz. 767–779.

TILKOVSZKY Lóránt: A munkásosztály és a szocializmus helye Bajcsy-Zsilinszky nemzeti felfogásában és politikájában. (1.) = Múltunk 1990. 4. sz. 33–58.

BAJOR ANDOR

KÁNTOR László: B. A.: A kurdokról is szó volt... [Interjú.] = Művelődés 1990. 3. sz. 19–20.

BAKA ISTVÁN

ÁRPÁS Károly: B. I.: Vörösmarty-töredékek. = Ttáj 1990. 4. sz. 62–73.

BAKSAY SÁNDOR

BATA Imre: Epika és életkép. B. S. elbeszélő művészete. = Kort 1990. 12. sz. 143–153.

BAKTAY ERVIN

KUBASSEK János: India szerelmese. Száz éve született B. E. = Népszabadság 1990. jún. 23. 20–21.

WOJTILLA Gyula: B. E. hagyatéka. = ÉT 1990. 52. sz. 1652–1653.

BAKUCZ JÓZSEF

Nekr. Vitéz György = NyugMság 1990. 10–12. sz. 9.

BALASKÓ JENŐ

SZŐNYEI Tamás: Költő feketében és fehérben. Találkozás az ötvenéves Balaskó Jenővel. = AVilág 1990. 3. sz. 38–40.

TÁBOR Ádám: Hosszú weekend. Jegyzetek egy Balaskó-versről. = ÉI 1990. 27. sz. 15.

BALASSA PÉTER

HEGYI Béla: Észjárások és tanulságok. B. P. In: H. B.: Különböznünk szabad? 69–81.

JAKABFFY Tamás: B. P.: Se pajzzsal, se dárdával. (Válaszlevél Csengey Dénesnek.) = Helikon 1990. 45. sz. 2. [Megjelent 1987-ben az Életünkben]

KIS PINTÉR Imre: Esélyek.

Művészet mint megváltás. (B. P.: A színeváltozás.) 142–158. – Ceruzasorok Balassa Péterről. 159–165.

SZALAY Károly: A bálványcsináló (kritikus is) ember. = ÚjIdő 1990. 10. sz. 42–45.

BALASSI BÁLINT

B. B., 1554–1594. Bibliográfia. (Összeáll. a Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár helyismereti részlege.) Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján, 42 l.

B. B., 1554–1594. Bibliográfia. (Összeáll. Oroszné Katona Anna.) Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján, 1990. 51 l.

GÖMÖRI György: B. B. és a korabeli lengyel költészet. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 7–22.

ÖTVÖS Péter: Rimay Balassi-kiadásának tervéhez. Egy meg nem kapott levél. = ItK 1990. 1. sz. 81–87. [Bornemisza János levele Bosnyák Tamásnak, 1629]

BALÁZS ATTILA

ZALÁN Tibor: Éjszakai élet az ultrarövid hullámon. Balázs Attiláról, a Ki ölte meg Mészáros Kelement? című hangjátéka alkalmából. = Hitel 1990. 7. sz. 59.

BALÁZS BÉLA

Fénykép a tanítványoknak... Emlékek Balázs Béláról – részletek Tényi István filmjéből. = Filmv 1990. 8. sz. 18–25. [Szőts István, Major Tamás, Hegedűs Géza, Radványi Géza, Makk Károly, Nemeskürty István, Banovich Tamás, Révész György, Kovács András, Bacsó Péter visszaemlékezése]

Lukács-dokumentumok. = Szính 1990. 1–2. sz. 16–17. [Lukács György naplórészlete 1910-ből és levele Balázs Bélának 1940-ből]

BALÁZS FERENC

B. F. végrendelete. = SzabadU 1990. különszám, 100–101.

BÁGYONI SZABÓ István: B. F., avagy az Opus folytatása. = SzabadU 1990. különszám, 85–87.

CSEKE Péter: Az önszervező társadalom erdélyi építője, B. F. In: Erdélyi csillagok. 137–153.; Kor 1990. 4. sz. 445–454.

KESZEG Vilmos–FÜLÖP Ferenc: Emlékek Balázs Ferencről. (1–4.) = Aranyosvidék (Torda) 1990. 1. sz. 2.; 2. sz. 2.; 3. sz. 2.; 4. sz. 2. [Beszélgetés Jobbágy Miklóssal és Fülöp Ferencné Gálffy Rózsikával]

BALÁZS SÁNDOR

PÁLL Árpád: Önfeladás nélkül. [Interjú.] = Val 1990. 12. sz. 72–85.

BÁLINT PÉTER

VALASTYÁN Tamás: “Csak az emlékezés szeretete boldog.” (Beszélgetés B. P. íróval.) = EgyÉ 1990. 4. sz. 4.

BÁLINT TIBOR

BERTHA Zoltán: B. T. Akadémiai, Bp., 1990. 175 l. (Kortársaink)

BALLA D. KÁROLY

BODOR Pál: Balla Karcsi portréja. = MúltJövő 1990. 3. sz. 57–58.

HODOSSY Gyula: Az elefánt sokáig haldoklik. Beszélgetés B. D. K. költővel, a Hatodik Síp című folyóirat főszerkesztőjével. = ISz 1990. 6. sz. 632–635.

TÓTH István: “...demokratikus országban szeretnék élni.” (Beszélgetés Balla D. Károllyal, a Hatodik Síp című folyóirat főszerkesztőjével.) = Magyarok 1990. 9. sz. 68–75.

BALLA ZSÓFIA

EGYED Péter: Igeidők értelme – B. Zs. = Ezredvég (Temesvár) 1990. 1. sz. 71–79.

MARTOS Gábor: “Egy kicsit mindenből kimaradt ez a nemzedék.” Beszélgetés Balla Zsófiával. = Életünk 1990. 12. sz. 1047–1055.

BALLAGI MÓR

ELEK László: Emlékezés B. M. szarvasi tanári munkásságára születésének 175. évfordulóján. = KörVidéke 1990. 40–68.

BALOGH EDGÁR

B. E.: Tanúságtétel Bolyai-ügyben. = AHét 1990. 7. sz. 4. [A Bolyai Egyetem egykori rektorának visszaemlékezése]

B. E.: Válasz nélkül maradt levél 1988-ból. = Látó 1990. 2. sz. 214–219.

B. E.: Visszajátszások három pergetésben. = Ttáj 1990. 3. sz. 20–30.; Látóh 1990. 6. sz. 31–46. [Önéletrajzi írás]

ANISZI Kálmán: Bizakodva. Beszélgetés Balogh Edgárral. = Kr 1990. 11. sz. 20–23.

PÁLL Árpád: Egy könnyelműen bátor vállalkozás. B. E. a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonról. [Interjú.] = AKönyv 1990. 2. sz. 49–56.

POMOGÁTS Béla: Tanúság és vallomás. B. E. két erdélyi emlékirata. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 134–155.

BÁN IMRE

Nekr. Tarnai Andor = ALitt 1990. 1–2. sz. 3–4.; ItK 1990. 5–6. sz. 771.

BÁNFFY GYÖRGY

RÁDAI Eszter: Nem tragédia a Bánffy-dráma. Színdarab az 50-es évekből. = 168 óra 1990. 11. sz. 16–17. [A Számon kéri az ország c. egyfelvonásosról]

BÁNFFY MIKLÓS

BAJOR Andor: B. M. Erdélyi története. In: Erdélyi csillagok. 27–50.

INDIG Ottó: “...szeretne komolyok által is komolynak vétetni...” B. M. emlékezete. = Kelet–Nyugat 1990. 18. sz. 3.

POMOGÁTS Béla: A számvetés regénye. B. M.: Erdélyi történet. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 84–107.

BANNER ZOLTÁN

GYÖNGYÖSI Gábor: B. Z. opusai. Egy versmondó dicsérete. = Holnap 1990. 2. sz. 27–28.

BÁRÁNY PÉTER

GYÁRFÁS Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és története. B. P.: Jelenséges lélek- mény. MTA, Bp., 1990. 375 l. 64 t. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 27-102.)

BARANYAI DECSI JÁNOS

BALÁZS Mihály–MONOK István–VARGA András: Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. = Lymbus 2. sz. 1990. 37–42. [Latin és magyar nyelvű szövegközléssel, uo. 43–100.]

KIRÁLY Béla: Históriai örökségünk. B. D. J. = EurIdő 1990. 9. sz. 2.

NÉMETH Béla: Népnevek B. D. J. szólás- és közmondásgyűjteményében. = ErdélyiT 1990. 2. sz. 21–22.

BÁRDOS PÁL

BERKES Erzsébet: Te meg én ülünk a vonaton. B. P. Stan és Pan című regényéről. = MúltJövő 1990. 1. sz. 87–89.

BARI KÁROLY

V. Gy. [VARSÁNYI Gyula]: A cigányságnak van eredeti kultúrája. Beszélgetés Bari Károllyal. = Népszabadság 1990. jún. 2. 15.

BARTA JÁNOS

B. J.: Ma, tegnap, tegnapelőtt. Tóth Árpád, Babits Mihály, Arany János, Gyulai Pál, Kemény Zsigmond. [Tanulmányok.] (Vál., szerk. Imre László.) Csokonai, Debrecen, 1990. 201 l.

TAMÁS Attila: Vonások B. J. arcképéhez. = Új Horizont 1990. 1–2. sz. 16–17. [Az Irodalomismeret c. különszámban]

BARTA SÁNDOR

G. KOMORÓCZY Emőke: Egy korán eltemetett művészházaspár. B. S. (1897–1938) és Újvári Erzsi (1899–1940). = Délszig 1990. 16. sz. 9–12.

BARTHA MIKLÓS

FITOS Vilmos: B. M. emlékezete. = ErdélyiT 1990. 2. sz. 27–28.

BARTÓK BÉLA

B. B. írásai. 5. köt. A magyar népdal. (Közreadja Révész Dorrit.) Zeneműkiadó, Bp., 1990. 368 l.

Bartók és Kodály levelezése. (Közli Eősze László.) = ÚjholdÉvk 1990. 1. sz. 375–409. [34 levél 1906–1941 között]

FANCSALI János: B. B. sepsiszentgyörgyi hangversenye. = MZene 1990. 3. sz. 255–262. [1927-ben]

FODOR András: Szülöttem föld.

Bartókról az Eötvös-kollégiumban. 155–162. – Új dokumentumkötetek Bartók Béláról. Ifjú B. B. publikációi apjáról. 163–177. – Bartók és a magyar költők. 178–192.

FUTAKY István: Bartók-Tag in Göttingen. = SüdOE-Mit 1990. 1. sz. 88–89. [1989. nov. 1.]

GERGELY, Jean–VIGUÉ, Jean: Conscience musicale ou conscience humaine? Vie, oeuvre et héritage spirituel de Béla Bartók. Le Revue Musicale, Paris, 1990. 250 p. 10 t. (Bibliothčque finno-ougrienne 7.) [A kötet megjelent az ADEFO (Paris)–Akadémiai (Bp.) közös kiadásában is]

PAP Gábor: Csak tiszta forrásból. Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez. Kós Károly Egyesülés–Mandátum, Bp., 1990. 304 l.

SZABÓ Csaba: Jelleg és prozódia. Szöveg és zene a Cantata profanában. = TanFTudKözlSzombathely Társtud 3. sz. 1990. 171–196.

VIKÁRIUS László: Bartók libretti in English translation. = NHQu 120. sz. 1990. 120. 158–161. [A kékszakállú herceg vára. – Cantata Profana]

VOLLY István: 3404. Bartók román népdalgyűjtése. = ÚÍ 1990. 8. sz. 3–19. Hozzászólás: Breuer János = ÚÍ 1990. 11. sz. 101–102.

BARTOS IMRE

B. ISTVÁN József: Alázatos léptek az oltár felé. = Üzenet 1990. 4. sz. 322–323.

BARTOS TIBOR

FORGÁCS Rezső: B. T. [Interjú.] In: F. R.: ...azt hiszem... 81–94.

BÁTHORY ISTVÁN, ECSEDI

Collectanea Tiburtiana. Szeged.

BALÁZS Mihály: E. B. I. levele Báthory Andráshoz. [1599-ből. Szövegközléssel.] 253–256. – SZABÓ András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. [1599-ből. Szövegközléssel.] 257–259.

KISS Tamás: Az országbíró hagyatéka. E. B. I. arcképe. In: K. T.: Arcok és emlékek. Debrecen. 27–47.

BATSÁNYI JÁNOS

KOVÁTS Dániel: Két szerkesztő: Batsányi és Kazinczy. = Széphalom 1990. 3. sz. 35–42. [Magyar Museum, Kassa, 1788–1793; Orpheus, Kassa, 1790–1792]

BATTHYÁNY IGNÁC

MARTON József: B. I. = KerSzó 1990. 1. sz. 7.

BATTHYÁNY VINCE

HELMEDACH, Andreas von: Die Reiseberichte des Grafen Vincenz Batthyány. Quellen zur Social- und Wirtschaftsgeschichte Südosteuropas und zur ersten Reformergene-ration in Ungarn. = Südost-Forschungen (München) 49 sz. 1990. 129–192.

BÄCHER IVÁN

ESZÉKI Erzsébet: Evésnek, írásnak szeretném megadni a módját. B. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 137–142.

BÉKÁSSY FERENC

GÖMÖRI György: B. F. levelei J. M. Keyneshez. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 239–242.

BEKE GYÖRGY

B. Gy.: A lándzsa hegye. Egy befejezhetetlen per naplója. (1–2.) = Kort 1990. 5. sz. 93–109.; 6. sz. 86–101. [Napló, 1983–1990. Az írás romániai visszhangjáról: uo, 11. sz. 152–153.]

KÁNTOR Lajos: Riport – szorítóban. Beszélgetés Beke Györggyel. = Fo 1990. 7. sz. 32–58.

BEKE MIHÁLY ANDRÁS

Kisebbségből kisebbségbe. Beke Mihály Andrással beszélget Varga Imre. = SzabadU 1990. 1. sz. 91–96.

BÉKÉS PÁL

ESZÉKI Erzsébet: A világgal – amúgy – nem békéltem meg. B. P. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 142–146.

BÉKÉSI GYULA

FUTAKY László: Jegyzetek B. Gy. új kötetéről. = Pedműh 1990. 6. sz. 45–48. [Tetőt-len ég]

BÉL MÁTYÁS

WELLMANN Imre: B. M. Magyarország közgazdaságáról. = Lymbus 2. sz. 1990. 2. 185–197. [Szövegközléssel]

ZÁVADOVÁ, Katarína: Ilustrátori diel Mateja Bela a otázka vzniku osvietenskej ilustrá-cie na Slovensku. = Kniha ’89 1990. 95–107.

BELLA ISTVÁN

ESZÉKI Erzsébet: A vers nem a fecsegés műfaja. B. I. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 102–107.

SZEGHALMI Elemér: Látókép. B. I. = ÚjIdő 1990. 12. sz. 38–44.

TÓTH Bálint: A való világ evangélistája. = ÉI 1990. 31. sz. 10.

VASY Géza: Bella-poéta. = Holnap 1990. 1. sz. 12–13.

BENAMY SÁNDOR

Nekr. Hegyi Béla = NÉvsz 1990. 2. sz. 56.

BENEDEK ELEK

BALOGH Edgár: B. E. mesekincse kapcsán. = Kor 1990. 2. sz. 263.

B. E. emlékkönyve. (Szerk. Lengyel László.) Móra, Bp., 1990. 94 l.

BENEDEK ISTVÁN

B. I.: Közérdekű magánügyeim. [Visszaemlékezések, tanulmányok.] Magvető, Bp., 1990. 462 l.

BENJÁMIN LÁSZLÓ

75 éve született B. L. – E. Fehér Pál = Népszabadság 1990. dec. 15. 9.

BENKŐ JÓZSEF

CSŰRÖS István: Tragikus sors – nagyszerű teljesítmény. B. J. emlékezete. = Művelődés 1990. 11–12. sz. 42–43.

BERDA JÓZSEF

TÓTH Sándor: B. J. végrendelete. = SzabadU 1990. 1. sz. 121–122. [Szövegközléssel]

BEREMÉNYI GÉZA

ANTAL István: A modern világ agóráján? [Interjú.] = FSzM 1990. 38. sz. 6.

ESZÉKI Erzsébet: Habzsoltuk a világot. B. G. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 180–184.

GÖMÖRI György: Legendárium a hetvenes évekből. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 172–174.

SZEPESI Dóra: Mindent bele! Beszélgetés Bereményi Gézával, új színházáról. = ÉI 1990. 42. sz. 7.

BERTHA BULCSU

B. B.: Írók, színészek, börtönök. [Interjúk.] Új Idő, Bp., 1990. 277 l. (Új Idő könyvek)

BODNÁR György: A mánia igazsága. B. B.: Füstkutyák. – A bajnok élete. = ÚÍ 1990. 8. sz. 91–94.

ESZÉKI Erzsébet: Szeretném, ha rend lenne körülöttem. B. B. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 13–18.

RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Károlyi Amyhoz és Bertha Bulcsuhoz. = ÚjIdő 1990. 11. sz. 45–47.

SZÁVAI Géza: “Jó reggelt, mit álmodtál?” avagy háudujudú, Európa! = Magyarok 1990. 10. sz. 109–113.

SZEGHALMI Elemér: Látókép. B. B. = ÚjIdő 1990. 7. sz. 50–57.

BERTÓK LÁSZLÓ

“Az összecsúszó szerepek.” Lator László és Varga Lajos Márton beszélgetése B. L. Kő a tollpihén című verseskönyvéről. = MNapló 1990. 36. sz. 13.

KIS PINTÉR Imre: “Még akkor is, ha dől a fal.” (B. L. költészetéről.) In: K. P. I.: Esélyek. 50–64.

BERZSENYI DÁNIEL

ÁGH István: Lengyel világfi, magyar gazdálkodó. Zygmunt Krasiński és B. D. = Som 1990. 3. sz. 43–48.

BESSENYEI GYÖRGY

BAKÓ Endre: B. Gy. Bakonszegen. In: Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg [!Debrecen]. 489–506.

BÁNSZKI István: B. Gy. bölcsész-költő élete, 1747–1811. Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság, Nyíregyháza, 1990. 8 l.

KOLÁR, Jaroslav–HUSOVÁ, Marcella: Adalék a Szent Tamásról szóló prédikáció Bes-senyei-fordításához. = ItK 1990. 4. sz. 528–538. [P. Jordan Simon német nyelvű prédikációja]

KŐVÁGÓ Sarolta–DÖRNYEI László: B. Gy., az irodalmár. = ÉT 1990. 2. sz. 56.

SZILÁGYI Ferenc: Bessenyei megtalált “Ősholmi”-ja. = ItK 1990. 2. sz. 256–271. [Szö-vegközléssel]

BEZERÉDJ AMÁLIA

TAKÁCS Géza: “A rossz kutya ugat, / A jó gyermek hallgat.” Százötven éves az első magyar eredeti gyermekkönyv. = PedSz 1990. 9. sz. 904–905. [B. A.: Flóri könyve. 1840]

BIBÓ ISTVÁN

B. I.: Lancelot de Bohčme. (Előszó ifj. Bibó István.) = Holmi 1990. 3. sz. 253–265. [1971–1972-ben magnóra mondott filmvázlat szövege]

B. I.: Válogatott tanulmányok. 4. köt. 1935–1979. (Vál. ifj. Bibó István, Huszár Tibor. Szerk. ifj. Bibó István.) Magvető, 810 l. [Huszár Tibor: B. I. – a gondolkodó, a politikus c. tanulmányával]

B. I.-est a Ráday Kollégiumban 1989. október 23-án. = Confessio 1990. 1. sz.

B. I.: Uchronia. [Részletek.] 5–12. – SZESZTAY András: Amnesztiával szabadulóknak. 12–15. – VÁLYI NAGY Ervin: Gondviselés – hit – contra és pro. B. I. “Uchro-niá”-ja elé. 16–20. – BÁRCZAY Gyula: B. I. és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 20–23. – GÖNCZ Árpád: B. I. – amilyennek én látom. 23–25. – LITVÁN György: Bibó és Mérei. Kommentár az Uchronia egyik epizódjához. 25–27. – ROSDY Pál: A szekularizáció és a szakadás nem csak “az ördög műve”. 27–28. – VASS Csaba: B. I. Uchroniája – B. I., az uchronista. 28–31.

*BIRÓ Katalin: Egy parasztpárti politikus a népművészetről 1947-ben. = DMÉ 1988. 327–351. [“Parasztpárt és parasztkultúra.” Szabad Szó, 1947. Veres Péter és Muharay Elemér hozzászólásával]

FENYŐ István: Demokrácia és magyarság. B. I. válogatott tanulmányainak negyedik kö-tetéről. = Népszabadság 1990. nov. 3. 27.

FRICZ Tamás: B. I. tradicionalizmusa és modernitása. = Kr 1990. 9. sz. 41–45.

GÁLL Ernő: Jászi és Bibó. A dunai nacionalizmusok elemzői. = Kor 1990. 1. sz. 62–67.

KISS Ferenc: Bibó Gondolatai. = Hitel 1990. 25. sz. 30–32.

LENGYEL András: Egy szabadságideológia megformálódása. A fiatal Bibó értékelvei. = Je 1990. 2. sz. 147–157.

MÉSZÖLY Miklós: Félelem és demokratikus érzés. (Kulcsszavak B. I. életművében.) In: M. M.: A negyedik út. Szombathely. 59–79.

SÁNDOR Iván: A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete. 505–540.

SZÉNÁSI Sándor: Bibó, a belső emigráns. Elvetélt modernizáció. = 168 óra 1990. 23. sz. 24–25. [Interjú Szabó Miklós történésszel]

SZENTGÁLI Zoltán: B. I., a felelős nemzeti és társadalmi gondolkodó. Beszélgetés Litván Györggyel. = SzabadU 1990. 2. sz. 3–7.

TÓTH Imre László: A szabadság igénye. B. I. és a népi mozgalom szabadságeszméje. = Holnap 1990. 3. sz. 31–32.

BIBÓ LAJOS

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

A búzát azért learatják. B. L. új elbeszélései. [1934] 243–245. – Nincs irgalom. B. L. új regénye. [1935] 252–253. – A gyerek. B. L. új regénye. [1938] 286–287. – Üveghintó. B. L. vígjátéka a Nemzeti Színházban. [1937] 415–416.

BIHARI SÁNDOR

B. S.: Megújult eszmélet. = ÚÍ 1990. 4. sz. 121–128. [Önéletrajzi írás]

BIKFALVI FALKA SÁMUEL

SZÁNTÓ Tibor: Egy reformkori magyar betűmetszőről. = AKönyv 1990. 3–4. sz. 169–176.

BIRKÁS ENDRE

RÓNAY László: Az élet hiábavalósága. B. E. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 217–224.

BÍRÓ LAJOS

KENYERES Zoltán: A Nyugat könyvespolcán. B. L.: A Serpolette. = ÚÍ 1990. 9. sz. 80–84.

BISZTRAY GYÖRGY

A Vigilia beszélgetése Bisztray Györggyel. (Riporter Kenyeres Zoltán.) = Vig 1990. 12. sz. 947–950.

BITAY ÁRPÁD

KOVÁCS Ferenc: B. Á. és a csángók. = KerSzó 1990. 5. sz. 6.

BOCATIUS JÁNOS

B. J.: Opera quae exstant omnia. Poetica. 1–2. (Ed. Franciscus Csonka.) Akadémiai, Bp., 1990. 601, 605–1116. l. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum 12.)

CSONKA Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. In: Collectanea Tiburtiana. Szeged. 241–251.

BODOR ÁDÁM

BOGDÁN László: Balsejtelmek, avagy Mi történik, amikor nem történik semmi? = AHét 1990. 16. sz. 6–7.

BODOR PÁL

B. P.: A hisztéria szükségállapota. Kellemetlen kézikönyv Romániáról. Szabad Tér, Bp., 1990. 350 l.

B. P.: Miért írtam meg A hisztéria szükségállapotát? = ÉI 1990. 31. sz. 5, 8.

ÁGH István: A szépíró közíró. B. P. hazába kiáltott szava. = Népszabadság 1990. febr. 10. mell. 20–21.

BOGDÁN László: Névtelen, Maghiar, Diurnus, avagy Vázlat Bodor Pálról. = AHét 1990. 27. sz. 6–7.

SEBESTYÉN Mihály: Bodor úr. = Helikon 1990. 35. sz. 11.

BOÉR GÉZA

BORCSA János: B. G. hagyatékából. = Kor 1990. 5. sz. 573–577. [Négy vers közlésével]

KISS Éva–OROSZ István: “...Veszteségek szobra (fölosztva) fájó darabokra...” In memo-riam B. G. = SzékelyÚ 1990. 6. sz. 2.

BOGYAY TAMÁS

KOVÁCS Ágnes: Interjú Bogyay Tamással 80. születésnapján. München, 1989. = Szivárvány 30. sz. 1990. 118–127.

BOHUNICZKY SZEFI

B. Sz. naplófeljegyzései 1956. október 23-tól november 25-ig. (Közli Petrányi Ilona.) = Vig 1990. 10. sz. 751–759.

BÓKA LÁSZLÓ

RÓNAY László: Regény és játék: B. L. In: R. L.: Társunk, az irodalom. 192–199.

BÓKAY JÁNOS

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

Lebegő realitás. [1937] 279–281. – Megvédtem egy asszonyt. B. J. vígjátéka a Belvárosi Színházban. [1936] 397–398. – Ragaszkodom a szerelemhez. B. J. vígjátéka a Belvárosi Színházban. [1938] 441–442.

BÓKKON GÁBOR

B. G. 1954–1990. = Stádium 1990. 4. sz.

HAJNAL Gábriel: Szabálytalan emlékezés. 80. – SPOT János: Tisztelt Főszerkesztő Úr! 82. – KÁRPÁTI Kamil: Kedves Spot János uram! 82–84.

EÖRSI István: B. G. hagyatékából. = ÉI 1990. 36. sz. 10. [Hét vers közlésével]

MOGYORÓSI Erika: Utolsó levél. – Búcsú Bókkon Gábortól (1954–1990). = Hitel 1990. 6. sz. 15.

BONCZA BERTA

CSINSZKA: Életem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései. (Sajtó alá rend. B. Lukáts Júlia. Utószó Benedek István. Jegyz. Vitályos László.) Kelenföld, Bp., 1990. 248 l., 20 t.

BORBÁNDI GYULA

VASS Zsolt: Az emigránslét tudósa. Beszélgetés B. Gy. történésszel. = Kapu 1990. 6. sz. 21–24.

BORI IMRE

FEHÉR Magda: Első hatvan évem. Beszélgetés Bori Imrével. = Üzenet 1990. 1. sz. 60–65.

A 60 éves B. I. köszöntése. – –. = Híd 1990. 1. sz. 113–114.

BORNEMISZA PÉTER

V. ECSEDY Judit: A Bornemisza–Mantskovit nyomda története. OSZK, Bp., 1990. 59, 36 l. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 1.)

SCHULEK Tibor: B. P. gyónó imádsága. = Diakonia 1990. 2. sz. 61–63. [Szövegköz-léssel]

BOZSIK PÉTER

HÁSZ-FEHÉR Katalin: B. P.: Mire. = Híd 1990. 5. sz. 561–562.

BÖZÖDI GYÖRGY

EGYED Ákos: B. Gy. történetírói munkássága. = Művelődés 1990. 6–7. sz. 40–41.

GÁLFALVI György: B. Gy. galibái. = Látó 1990. 2. sz. 127–133.

SZATHMÁRY Lajos: Kettős sirató. = Szivárvány 31. sz. 1990. 184–185. [B. Gy. és Teleki Béla halálára]

SZÁVAI Géza: Egy fogalom bűvkörében. Gondolatok a népi fogantatásúnak mondott líra egyetemes esélyeiről. = Magyarok 1990. 5. sz. 72–80.

SZŐCS István: A hetvenhetedik esztendejét. = Helikon 1990. 2. sz. 3.

BRASSAI SÁMUEL

190 éve született B. S. – I. O. [Indig Ottó] = Kelet–Nyugat 1990. 1. sz. 14.

BRÓDY ELLA

SÁRKÖZI Mátyás: Lilában. = Alf 1990. 2. sz. 26–28.

BUDA FERENC

Nem a börtönnek, nem magamnak, hanem a Jóistennek tartozom hálával. B. F. költővel beszélget Frigyesy Ágnes. = Honism 1990. 5–6. sz. 29–32.

BUDAY GYÖRGY

KŐSZEGFALVI Ferenc: “Jó szóval oktasd...” József Attila és B. Gy. a vásárhelyi munkásotthonban. = Délszig 1990. 16. sz. 31–32.

Nekr. Pócsi László = Ttáj 1990. 10. sz. 95–96.

 


+ betűméret | - betűméret