stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

Egyes szerzők

ID. AÁCH MIHÁLY

JAKUS Lajos: Két XVII. századi prédikátor. A Vas megyei születésű idősb és ifjabb Ács Mihály. = VasiSz 1990. 2. sz. 225–245.

IFJ. AÁCH MIHÁLY

JAKUS Lajos: Két XVII. századi prédikátor. A Vas megyei születésű idősb és ifjabb Ács Mihály. = VasiSz 1990. 2. sz. 225–245.

ABODY BÉLA

A. B.: A baloldal jobbszárnyán. Kirúgatásom okairól és módjairól (1956–57). = NÉvsz 1990. 3. sz. 4–8.

A. B.: Indulás, érkezés. Esszék, cikkek, kritikák. Magvető, Bp., 1990. 543 l.

Nekr. Lukácsy András = ÉI 1990. 36. sz. 2.

ADONYI NAGY MÁRIA

A. N. M.: Beteljesülés. = Helikon 1990. 4. sz. 1, 4. [Beteljesülés c. verséről, szövegközléssel]

ADY ENDRE

A. E. összes prózai művei. (Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet.) 2., átd. kiad. 1. köt. Újságcikkek, tanulmányok. 1897. szeptember–1901. május. Akadémiai, Bp., 1990. 955 l., 8 t. (A. E. összes művei)

Ady-bibliográfia, 1896–1987. A. E. önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom. Kiegészítő kötet. (Összeáll., szerk. Vitályos László.) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Bp., 1990. 23, 425 l. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei)

BURA László: Olvassuk együtt. A. E.: Az eltévedt lovas. = Látó 1990. 1. sz. 86–89.

CSINSZKA: Életem könyve. Boncza Bertának, A. E. özvegyének visszaemlékezései. (Sajtó alá rend. B. Lukáts Júlia. Utószó Benedek István. Jegyz. Vitályos László.) Kelenföld, Bp., 1990. 248 l., 20 t.

Emlékezések Ady Endréről. 4. köt. (Gyűjt., sajtó alá rend., magyarázatokkal kieg. Kova-lovszky Miklós.) Akadémiai, Bp., 1990. 856 l. (Új magyar múzeum 16.)

FERENCZI László: Kassák és Ady. = Lit 1990. 2. sz. 191–206.

GLUCK, Mary: Endre Ady. An East European response to the cultural crisis of the fin de sičcle. University of Michigan, Ann Arbor, 1990. 259 l. [Disszertáció 1977-ben, Columbia University]

GNISCI, Armando: Amore e tempo nella poesia di Endre Ady. In: Venezia, Italia e Un-gheria tra decadentismo e avanguardia. 267–279.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

Ady Lőrincné halálára. [1937] 109–111. – Ady és Hatvany. Hatvany Lajos új könyve. [1928] 236–237.

KARÁDI Zsolt: „Életem legsúlyosabb élménye ő.” (Móricz és Ady.) = Pedműh 1990. 5. sz. 37–48.

KIS PINTÉR Imre: A. E. Pályakép-kísérlet. In: K. P. I.: Esélyek. 233–269.

KISS Gyula: Ady „antiszemitizmusa”. A Csoóri-vita szünetében. = Holnap 1990. 3. sz. 47.

KLEEMANS, Jos: Dionysos voorbij. = Groniek (Groningen) 1990. 107. sz. 45–55. [Lu-kács György Adyról]

KOVÁCS Sándor: Ady nyomdokain. = SzilágyságiSzó 1990. 12. sz. 3. [Ady-emlékek Lompért faluban]

LŐKÖS István: Az élménytől a recepcióig. (Krleža és Ady viszonyáról.) = Ttáj 1990. 10. sz. 62–73.

LUX Ágnes: Megértik-e a finnek Adyt? = Négykezes 1990. 1. sz. 31–32.

MÁRIÁS József: Szamoshát-antológia. A. E. = Szamoshát 1990. 6. sz. 1, 5.

SÁNDOR Gyula: A „Magyar fa sorsa”. = RefL 1990. 43. sz. 6. [Makkai Sándor tanulmánya Adyról, 1927]

SCHWEITZER Pál: Vitázó megjegyzések A. E. összes versei kritikai kiadásának második kötetéhez. = ItK 1990. 5–6. sz. 674–685.

SÜMEGI György: Kedves, jó Adél. Ismeretlen Ady-dokumentumok. = MNapló 1990. 15. sz. 6. [Egy-egy levél Diósiné Brüll Adélnak, Makoldy Miklósnak, Farkas Ignácnak 1904–1909-ből]

SZILÁGYI Péter: A. E. verselése. Akadémiai, Bp., 1990. 561 l.

VÁSÁRHELYI Katalin: A. E. Brassóban. Varga Vilmos tolmácsolásában. = BrassóiL 1990. 7. sz. 4. [Interjú az előadóművésszel]

ZIMÁNYI Katalin: Egymásról Lévay, Ady és Rákosi Jenő. = Holnap 1990. 3. sz. 46.

ÁGH ISTVÁN

Á. I.: Kidöntött fáink suttogása. [Visszaemlékezés.] Magvető, Bp., 1990. 254 l.

RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Jókai Annához és Ágh Istvánhoz. = ÚjIdő 1990. 10. sz. 48–51.

ALBERT GÁBOR

NAGY László: A szeretettől ösztönzött igazság. Beszélgetés Albert Gáborral. = Diakonia 1990. 1. sz. 36–40.

UGRIN Aranka: A hatvanéves A. G. köszöntése. = Confessio 1990. 1. sz. 66–68.

ALEXA KÁROLY

MÁTYÁS Győző: „A regulázottság és a szabadság együttesen működhet csak...” Beszélgetés Alexa Károllyal. = Kr 1990. 8. sz. 31–35.

ANDRASSEW IVÁN

TARJÁN Tamás: Meddig él egy író? Beszélgetés Andrassew Ivánnal. = Népszabadság 1990. júl. 20. 7.

ANGYAL ISTVÁN

LUKÁCSY András: A. I. börtönversei. = NÉvsz 1990. 2. sz. 31–32. [Szövegközléssel]

 

ANONYMUS

SÜPEK Ottó: L’oeuvre et la personne de l’Anonymus hongrois. = ÉFOu Tom. 22. 1990. 191–214.

VIZKELETY András: Megjegyzések a latinitás és az anyanyelv szerepéhez a középkori historiográfiában. = Vig 1990. 9. sz. 682–684.

ANTAL JÁNOS

HAAS György: Egy fiatal költő indulásához. = Nemzetőr 1990. 480. sz. 6.

APÁCZAI CSERE JÁNOS

BINDER Pál: A. Cs. J. Farkas utcai lakása. = Helikon 1990. 13. sz. 3. [Kolozsvárott]

DERZSI Elza: Apáca. „Örökké rendelj.” = CsaládiT 1990. 10. sz. 8–9. [A. Cs. J. szülőfaluja]

INDIG Ottó: „Minden tisztességes dolog törvény szerént való.” 365 esztendeje született A. Cs. J. = Kelet–Nyugat 1990. 21. sz. 8.

MÉSZÁROS István: Egy régi álom mai tanulságai. Apáczai erdélyi egyetem-terve 1658-ból. = Kor 1990. 9. sz. 1201–1208.

SZABÓ Gyula: Testamentum. (1–4.) = Helikon 1990. 1. sz. 6.; 2. sz. 7.; 3. sz. 7.; 4. sz. 7.

APOR ELEMÉR

CS. VARGA István: Testvérmúzsák egri költője. = Délszig 1990. 17. sz. 38–39.

ÁPRILY LAJOS

GÖMÖRI György: Örökzöld költő. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 116–119.

CS. GYÍMESI Éva: A teremtő fájdalom költője, Á. L. In: Erdélyi csillagok. 126–136.

POMOGÁTS Béla: „Transzszilván hősköltemény.” Á. L.: Tetőn. In: P. B.: Kisebbség és humánum. 18–30.

VITA Zsigmond: Reményik Sándor és Á. L. leveleiből. = NyIrK 1990. 1. sz. 79–84.

APRÓ ISTVÁN

VARGA István: Némileg bizonytalan elmozdulás. = Üzenet 1990. 1. sz. 77–78.

ARANKA GYÖRGY

ENYEDI Sándor: Szigethy Mihály könyvnyomtató levelei Aranka Györgyhöz. = MKsz 1990. 3–4. sz. 147–154. [1806]

ERDEI Sándor: A. Gy. és Fekete János levelezése 1799-ben. = It 1990. 2–4. sz. 435–498. [16 levél szövegközlése]

Péteri Takáts József levelei Aranka Györgyhöz. (Közli Enyedi Sándor.) = MKsz 1990. 1–2. sz. 69–74. [4 levél 1798–1800 között]

ARANY JÁNOS

EISEMANN György: Az Arany-balladák tragikumához. = ÚÍ 1990. 9. sz. 100–111.

HORVÁTH Károly: A. J. Dante ódája. = ItK 1990. 1. sz. 21–45.

KERESZTURY Dezső: Mindvégig. A. J. 1817–1882. Szépirodalmi, Bp., 1990. 563 l.

NYILASY Balázs: A beteljesített szerepek verse. (A. J.: Rozgonyiné.) = It 1990. 1. sz. 106–120.

VARGHA Balázs: A játékmester: A. J. Egyre rövidebb verssorok. = Magyarok 1990. 12. sz. 44–63.

ASPERJÁN GYÖRGY

ESZÉKI Erzsébet: Nincs másom, csak a proligőgöm. A. Gy. [Interjú.] In: E. E.: Kibeszéljük magunkat. 132–137.

ASZLÁNYI KÁROLY

ÁGOSTON Hugó: Egy korai Murphy. = AHét 1990. 18. sz. 10.

ASZTALOS MIKLÓS

POGÁNY György: A Könyvtári Szemle és A. M. = Ktáros 1990. 6. sz. 337–344. [1934–1935]

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret