stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

XX. század II. fele (1945 után)

ALBERT Gábor: A bedobott törülköző suhogása. (Elhangzott – némi kihagyással a Ma-gyar Írók Szövetsége 1989. november 25-én tartott közgyűlésén.) = Stádium 1990. 3. sz. 17–19. [Az írószövetségről]

BALASSA Péter: Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról, 1978–1984. 2. kiad. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 321 l. (Műelemzések kiskönyvtára)

BERKES Erzsébet: Tűnünk – tűnődünk – tüntetünk. Politikai költészetünk színeváltozásáról. = MV 1990. 4. sz. 123–128.

BERTHA Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. [Interjúk.] Új Idő, Bp., 1991. 277 l. (Új Idő könyvek)

BODRI Ferenc: A messzeség és az itthoni fű. = ÉI 1990. 26. sz. 7. [A Tótfalusi Kis Mik-lós Nyomdaipari Szakközépiskola könyvsorozata]

BOR Ambrus: Könyvkintornán régi dal. = MNapló 1990. 40. sz. 4–5. [Könyvkiadásunk]

BORBÁNDI Gyula: Népiség és emigráció. = Életünk 1990. 5–6. sz. 448–461.

BOROS Géza: Látványköltészet. ,,Az irodalom palackszárítói." = Világ 1990. 21. sz. 42–43. [Interjú Petőcz Andrással a Médium-art című antológiáról]

BŐGEL József: A Móricz Zsigmond Színház hat éve – nyitott igazgatási modell. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 4. sz. 450–460.

BUKTA Zsuzsa: BUKSZ. = ÉI 1990. 1. sz. 2.

CZIGÁNY LÓRÁNT: Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon 1946–1988. Gondolat, Bp., 1990. 201 l. (Terep)

CSAJKA Gábor Cyprian: Itt és must! Beszélgetés Zimonyi Zoltánnal a Tokaji Írótáborról. = ÉI 1990. 36. sz. 7.

CSALOG Zsolt: Írószövetségi közgyűlés, 1981. december 12–13. Kollektív ,,szamizdat" Napló, 1981. december 22. (1980–81. évfolyam.) = Hiány 1990. 10. sz. 21–23.

CSONTOS János: Együtt és külön. Széphalom Könyvműhely, Bp., 1990. 90 l. [Beszél-getések a Kilencek költőcsoport tagjaival]

DE BIE-KERÉKJÁRTÓ Ágnes–JASTRZĘBSKA, Jolanta: Hongaarse literatuur in de ja-ren zeventig en tachtig. = Groniek (Groningen) 1990. 107. sz. 57–68.

DOMONKOS László: A Délszigetről és szerkesztőjéről. = Stádium 1990. 2. sz. 102–103. [Moldvay Győző]

DUBA Gyula: Káderezés a (zseb) Parnasszuson. [Irodalmi karikatúrák, paródiák.] 2. bőv. kiad. Madách–Szépirodalmi, Bratislava–Bp., 1990. 349 l.

ENDRŐDI SZABÓ Ernő: Lomb és gyökér. Válság és lírakritika a ‘80-as évek irodalmában. = Jászk 1990. 4. sz. 61–69.

EÖRSI István: Az elfojtás és elfojtása. = Kr 1990. 10. sz. 30–34. [Politika és irodalom 1956 után]

ESZÉKI Erzsébet: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék a nyolcvanas évekből. [Interjúk.] Múzsák, Bp., 1990. 213 l.

K. ESZTÁRI Andrea–KRASZTEV Péter: BUKSZ a borotvaélen, avagy megbosszulja-e magát a minőség. Beszélgetés Klaniczay Gáborral és Szörényi Lászlóval, a BUKSZ szerkesztőivel. = Beszélő 1990. 28. sz. 30–31.

K. ESZTÁRI Andrea–KRASZTEV Péter: ,,Ha lenne egy újság..." = Beszélő 1990. 46. sz. 30. [Beszélgetés a Nappali Ház szerkesztőivel]

Az ÉT kérdezi: Mivé lesz a Valóság? = ÉT 1990. 29. sz. 904. [Interjú Lázár István főszer-kesztő-helyettessel]

ÉZSIÁS Erzsébet: Az Új Idő egy éve. = MNapló 1990. 22. sz. 15. [Interjú Gyurkovics Ti-bor szerkesztővel]

D. FELDER Katalin: Múlt és Jövő. Zsidó kulturális folyóirat. = ÚjÉ 1990. 8. sz. 4.

FILIP Gabriella: Megújuló írótábor. Beszélgetés Zimonyi Zoltánnal, az Egyesület kuratóriumának tagjával. = Holnap 1990. 3. sz. 37–39.

FODOR András: Költő-vetélkedő a Gellérthegyen. = Magyarok 1990. 12. sz. 80–85. [1948-ban az Eötvös Kollégiumban]

FORGÁCS Rezső: ...azt hiszem... [Interjúk.] (Szöveggond. Moldován László, Modor Ádám.) Katalizátor, Bp., 1990. 193 l.

FÜZI László: Kenyérre és vízre azonban szükségem van. = MNapló 1990. 35. sz. 16. [Könyvkiadásunk]

FÜZI László: A nyolcvanas évek irodalma. (1–2.) = Je 1990. 11. sz. 911–920.; 12. sz. 1031–1042.

GOLDSTEIN Imre: A history of Hungarian drama between 1945 and 1970. 1–2. University of Michigan, Ann Arbor, 1990. 319, 320–741. l. [Disszertáció 1975-ben, The City University of New York]

GÖMÖRI György: Husz János alakja az újabb magyar irodalomban. In: G. Gy.: Nyugatról nézve. 74–85. [Háy Gyula, Németh László, Sánta Ferenc műveiben]

GYARMATI SZABÓ Éva: Magyar dráma: gazda nélkül. = Népszabadság 1990. máj. 11. 7. [Beszélgetés Békés Pállal, Csurka Istvánnal, Páskándi Gézával]

GYÖRGYEY Klára: Szomorú színházi beszámoló. = Szivárvány 32. sz. 1990. 182–186.

h. s.: Harminc éves a Matyóföld. = Holnap 1990. 4. sz. 47.

HODOSSY Gyula: Magyar Műhely. = Csallóköz 1990. 31. sz. 6.

HORGAS Béla: Liget-könyvek. = Könyvvilág 1990. 5. sz. 39.

HORPÁCSI Sándor: Oly szép legkisebbet is tenni nemzetünknek nemesítésére! Beszélgetés a Kazinczy Ferenc Társaság elnökével. = Széphalom, 1990. sz. 349–352. [Kováts Dániellel]

Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Stan-deisky Éva.) Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1990. 451 l., 16 t. (Irányított irodalom)

B. JUHÁSZ Erzsébet: A posztmodern irodalom. A nyolcvanas évek új prózaíró-nemze-dékéről. = Népszabadság 1990. márc. 3. 21.

JUHÁSZ Mária: Irodalom – Tudomány. Az MSZMT folyóirata 1945–1946-ban. = SzI 1990. 4. sz. 116–119.

KARÁDI Zsolt: Társasági Füzetek. = Szabolcs-SzatmáriSz 1990. 1. sz. 110–112.

Kik ma a népi írók, a népi mozgalom örökösei? Részletek az Új Márciusi Front 1990. július 12-i vitaülésének előadásaiból. 1. (Szerk. T. I. L. [Tóth Imre László]) = Holnap 1990. 4. sz. 37–40.

KISS Kálmán: Válságjelzések a 70-es évek magyar lírájában (avagy feljelentettem a ma-gyar költészetet?) = MaHol 1990. 2. sz. 129–134.

KISS Tamás: Huszonöt év Debrecen irodalmi életéből (1944–1969). In: K. T.: Arcok és emlékek. 269–278.

KOCZOGH Ákos: Az Alföld születése. = Alf 1990. 7. sz. 44–49.

KOLTAI Tamás: Papírszínház. Évadok a mérlegen, 1984–1985. Múzsák, Bp., 1990. 561 l.

KOMLÓSI József: Irodalmi és tudományos folyóiratok Székesfehérváron. = Limes 1990. 2. sz. 44–59.

A kortárs magyar dráma színművészetünkben, 1957–1982. Bibliográfia. 1. köt. A–K. 2. köt. L–Z. (Összeáll., szerk., mutató Némethné Fertsek Ilona.) Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Bp., 1990. 277, 328 l.

KŐVÁRY E. Péter: Mi lesz a vidéki irodalmi lapokkal? Politikai szorongattatás helyett anyagi fenyegetettség. = Népszabadság 1990. febr. 6. 9. [Beszélgetés Hatvani Dániellel és Körmendi Lajossal]

KULCSÁR SZABÓ Ernő: Szövegkultúra és hagyománytudat. Irodalmunk szellemi hely-zetének kérdéséhez. = Je 1990. 1. sz. 63–73.

KUNTÁR Lajos: Az irodalmi élet újraindulása Szombathelyen 1945 után. = VasiSz 1990. 4. sz. 546–551.

KURUCZ Gyula: A könyvszakma magyar csődje. 1. Mi a helyzet? 2. A válság. 3. A könyvterjesztés – a második retesz. 4. Az áldozat. 5. Sto gyeláty? = MNapló 1990. 36. sz. 4.; 37. sz. 4.; 38. sz. 4.; 39. sz. 4.; 40. sz. 4.

LUKÁCS László: Mitől félünk? Miben reménykedünk? = Vig 1990. 12. sz. 882–907. [Balassa Péter, Beney Zsuzsa, Endreffy Zoltán, Esterházy Péter, Ferencz Győző, Giczy György, Cs. Gyímesi Éva, Jánosy István, Kabdebó Lóránt, Karátson Endre, Karátson Gábor, Márton László, Pomogáts Béla, Poszler György, Sándor Iván, Szabó Magda, Szentágothai János, Takács Zsuzsa, Vásárhelyi Miklós, Vidrányi Katalin válasza]

MADÁR János: A Váci Mihály Irodalmi Kör 1990. évi Alkotótábora Nyírszőlősön. = Pedműh 1990. 6. sz. 26–35.

,,Mad’jar Mjuhej" v Vengrii. = Inostrannaja Literatura 1990. 5. sz. 250. [Interjú Papp Tiborral, a Magyar Műhely szerkesztőjével]

A magyar irodalom története, 1945–1975. Akadémiai, Bp., 1990. – 3/1. köt. A próza. (Szerk. Béládi Miklós, Rónay László. A szerk. munkatársa Erdődy Edit.) 689 l. – 3/2. köt. A próza és a dráma. (Szerk. Béládi Miklós, Rónay László. A szerk. munkatársa Erdődy Edit.) 697–1618. l.

A magyar sajtó a könyvszakmáról. (1989. január 1.–december 31.) [Válogatott cikkbibliográfia.] (Összeáll. Jávori Jenő.) = AKönyv 1990. 2. sz. 149–165.

MARTOS Gábor: Pótszék(es) előadások. (Egy amatőr színjátszó csoport története, avagy helyzetjelentés a profi és az amatőr színház határmezsgyéjéről.) = Fo 1990. 7. sz. 79–87. [Pótszék Színpad, Kecskemét]

MÉSZÖLY Miklós: A negyedik út. Szombathely.

Egy közgyűlési vita elé. (1986, Írószövetségi közgyűlés.) 157–162. – Lábjegyzet a dia-lógushoz. [1987. áprilisi levél az Írószövetség elnökségéhez.] 163–175.

MICHELLER Magdolna: A MEFESZ szervezeti élete és politikai tevékenysége (1945–1950). = Múltunk 1990. 4. sz. 131–148. [Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége]

MIHANCSIK Zsófia–SZÉNÁSI Sándor: Fiatal írók, rövid pórázon. A FIJAK felfüggesztésének különös története. (1–2.) = 168 óra 1990. 19. sz. 24–26.; 20. sz. 24–25. [Beszélgetés Agárdi Péterrel, Bíró Zoltánnal, Csák Gyulával, Elek Istvánnal, Köpfl Lászlónéval, Szilágyi Ákossal és Zelei Miklóssal a Fiatal Írók József Attila Köréről]

Mit vártak a könyvkiadástól? [Körkérdés] (Összeáll. Kocsis L. Mihály.) = AKönyv 1990. 2. sz. 57–85. [Válaszol: Ádám György, Bognár József, Göncz Árpád, Gyarmati István, Horn Péter, Horváth Sándor, Huszár István, Juhász Gyula, Konrád György, Liska Tibor, Nyers Rezső, Pozsgay Imre]

MOLNÁR János: Dokumentumok a Szociáldemokrata Párt 1944 utáni irodalompolitikájáról. = It 1990. 1. sz. 147–162.

MOLNÁR Miklós: Az érzelmi elit. = Kr 1990. 1. sz. 4–8. [Szellemi élet az ötvenes években]

ms: ,,A nívó önmagában is irányzat..." = Beszélő 1990. 24. sz. 29–30. [Interjú Radnóti Sándorral a Holmiról]

P. MÜLLER Péter: Drámairodalmunk – Örkény után. = Szính 1990. 5. sz. 1–10.

Napról-napra, lapról lapra. 1956 a Magyar Nemzetben. Murányi Gábor sajtótörténeti krónikája. Héttorony, Bp., 1990. 96 l.

Nemzet és nemzetiség Közép-Európában. Az Aetas körkérdése. = Aetas 1990. 1–2. sz. 111–168. [Balla D. Károly, Bodor Pál, Borbándi Gyula, Csalog Zsolt, Füzi Mihály, Stefan Frâtean, Grendel Lajos, Gunda Béla, Cs. Gyímesi Éva, Gyulay Endre, Horn Gyula, Imrényi Tibor, K. Lengyel Zsolt, Kozma Mihály, Márk György, Németh Géza, Gregor Papucek, Rehák László, Szász Zoltán, Szirtesi Zoltán, Tabajdi Csaba, Vass Csaba, Vígh Károly válasza. Magyarországi szlovák értelmiségiek levelének közlésével Chrudinák Alajoshoz]

NYILASY Balázs: Válság és költészet ürügyén. = Kr 1990. 1. sz. 22–24. [A költői attitűd, nyelv és a líra szerepe 1956 utáni irodalmunkban]

NYILASY Balázs: A visszavétel stációi. Adalékok az újabb magyar költészet vizsgálatához. (1–2.) = MV 1990. 9. sz. 109–122.; 10. sz. 106–120.

ÓLMOSI Zoltán: A Petőfi-kör sajtóvitája és a hatalom. 1956 nyara. = Múltunk 1990. 1. sz. 33–61.

PÁLYI András: Nem létező könyveim. = MNapló 1990. 22. sz. 2. [A szamizdat-iroda-lomról]

Politika, Pénz, (im)Potencia. Spiró György és Radnóti Sándor disputája a televíziózásról. = Kr 1990. 9. sz. 37–39. [Drámai művek a képernyőn]

POMOGÁTS Béla: Egy korszak végén. = Lit 1990. 2. sz. 178–190. [A nyolcvanas évek magyar irodalma]

POMOGÁTS Béla: A magyar irodalom az ezredfordulón. Előadás a Szivárvány cso-bánkai összejövetelén. = Szivárvány 32. sz. 1990. 125–131.

RADNÓTI Sándor: Hímvessző és irodalom. = Holmi 1990. 1. sz. 92–96. [Erotika a mai magyar irodalomban]

RAINER M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban, 1953–1956. Magvető, Bp., 1990. 411 l. (Gyorsuló idő)

REMÉNYI József Tamás: A Függetlenek. Beszélgetés Kolozsvári Grandpierre Emillel. = MNapló 1990. 24. sz. 1. [Független Magyar Írók Szövetsége]

RÓNAY László: A magyar esszé új korszaka (1945–1985). In: R. L.: Társunk, az irodalom. 285–321.

SÁNDOR Iván: A föld alá vitt tények üzenete.

Meddig tanulsz még? Kezdj már tanítani is! Gondolkodó magyarok. 375–387. – És az irodalom? A mai kultúra határsávhelyzete. 462–501. – Határponton. A kultúra, az irodalom és a műhelyek a korválságban. 541–553.

SERFŐZŐ Simon: Napjainktól a Holnapig. = Holnap 1988. 1. sz. 3.

SZABÓ Ferenc: A Békési Élet negyedszázadáról. = BékésiÉ 1990. 4. sz. 423–426.

R. SZÉKELY Julianna: Például az ÉS. = MV 1990. 4. sz. 36–42.

SZEKÉR Endre: ,,A hátha, a mégis, a remény." Az 1989-es év magyar verseiből és verseiről. = Fo 1990. 5. sz. 67–72.

Szerkesztőségi körkérdés az 1945 utáni magyar irodalomról. = Alf 1990. 9–12. sz. DOMOKOS Mátyás: ,,Nem az irodalmi érték van válságban, hanem az ember." 9. sz. 4–6. – HATÁR Győző: A fekete lyuk. 9. sz. 6–8. – NÁDAS Péter: ,,Az írók mindig átcipelik a szellemi poggyászukat. 9. sz. 9–10. – GYERTYÁN Ervin: Akik az irodalomtörténetet összetévesztik a Szentírással. 9. sz. 11–16. – LENGYEL Balázs: Iroda-lomtörténet-írás, irodalmi értékrend. 9. sz. 16–19. – VAS István: ,,Ahány igazi érték, annyi értékszempont." 10. sz. 48–52. – JÓKAI Anna: Mi történt – mi történik? 10. sz. 52–55. – TANDORI Dezső: Hogy már magunkra ne legyintsünk a bajban. (Irodalom ,,1945" után, 1956 előtt-után: ahogy láthattam, megjegyzem, hál’istennek; 1990 májusában; s vidéke.) 10. sz. 55–63. – FEJES Endre: ,,Ez a század az elejétől tisztázásra szorul." 11. sz. 64–69. – KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: ,,Ma is a klikkek idejét éljük." 11. sz. 70–71. – VASY Géza: Értékek és közvetítők. 11. sz. 71–79. – KUL-CSÁR SZABÓ Ernő: Az univerzális tündérmesék után. 12. sz. 36–45. – ILLÉS László: Az elméleti tisztázás igényéről és a ,,nemes elfogultság hevületéről". 12. sz. 45–52.

A színházak államosítása 1949-ben. = Szính 1990. 9. sz.

Sivó Emil: Kár volt államosítani? 9–11. – Székely György: Államosítás: a színe és a visszája. 12–14. – Egri István: A ,,fordulat éve". 15–18.

P. SZŰCS Julianna: Tisztelt Igazolóbizottság! = MV 1990. 4. sz. 53–61. Hozzászólás: Veress Miklós = MNapló 1990. 29. sz. 5. [A Mozgó Világ 1984-es főszerkesztői váltásáról]

TÁBOR Ádám: Két Té között a fű alatt. Budapesti underground irodalom a hetvenes években. = 2000 1990. 2. sz. 41–44.; Látóh 1990. 5. sz. 159–167. Hozzászólás: Eörsi István = 2000 1990. 5. sz. 58–59. Válasz: Tábor Ádám = 2000 1990. 6. sz. 42–43.

*THOMKA Beáta: A regény öntudata. Tézisek az új magyar regényről. In: T. B.: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 132–142.

TÓTH Dezső: Kísérletek eredmény nélkül. (Irodalmi lapkezdeményezések Veszprém me-gyében.) = Limes 1990. 2. sz. 100–108.

TÖTTŐS Gábor: Érdek és irodalom. = Magyarok 1990. 3. sz. 99–105. [A vidéki könyvkiadás és irodalom]

TURCZI István: Írók vihar után. (1–4.) = Kapu 1990. 2. sz. 40–42.; 3. sz. 54–58.; 4. sz. 70–71.; 5. sz. 56–58. [1956 novembere után]

UTRY Attila: Megtűrt Kelet. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Módszertani Központ, Miskolc, 1990. 86 l. (Közművelődéstörténeti füzetek 9.) [Kelet Irodalmi és Közművelődési Alkotócsoport]

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium színházi iratai. (Vál., szerk. Dancs Rózsa.) 2/1–2. köt. 1946–1949. Magyar Színházi Intézet, Bp., 1990. 492, 495–901. l. (Szín-háztörténeti könyvtár 25.)

VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Fekete György a könyvszakma helyzetéről. [Interjú.] = Könyvvilág 1990. 10. sz. 4.

VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Reményi József Tamás és Kis Pintér Imre a Magyar Naplóról. = Könyvvilág 1990. 3. sz. 4.

VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Sándor Iván az Írószövetség könyvkiadással foglalkozó javaslatairól. = Könyvvilág 1990. 8. sz. 4.

VÉGH Ferenc: Három évtized magyar irodalomtörténete – prózában. Beszélgetés a szerkesztőkkel. = AKMagazin 1990. 1–2. sz. 7–8. [Bodnár Györggyel, Erdődy Edittel, Rónay Lászlóval A magyar irodalom története 1945–1975 c. sorozatról]

VEKERDI László: Az Új Forrás 2 x 10 esztendeje. = Limes 1990. 2. sz. 133–141.

VINCZE Gábor: A könyvszakma az átalakulás kényszerében. = ÉI 1990. 2. sz. 4.

ZALÁN Tibor: A szomorú aranykor után. = Szivárvány 32. sz. 1990. 141–146. [Irodalmunk a Kádár-korszak alatt és után]

ZAPPE László: Magától vált politikai tetté. Beszélgetés a Naplóról. = Népszabadság 1990. dec. 30. 11. [Barna Imrével és Kornis Mihállyal]

ZUDOR János: Az utolsó utáni pillanatban. Beszélgetés Körössi Papp Józseffel, a Magyar Írószövetség titkárával. = Kelet–Nyugat 1990. 7. sz. 12.

 

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret