stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

XX. század I. fele

BÁRDOS István: Színtársulatok, előadások, közönség Esztergomban (1919–1944). = ÚjFo 1990. 6. sz. 44–54.

BÁRDOS István: Újságok a Horthy-korszakbeli Esztergomban. = Limes 1990. 2. sz. 118–132.

BRUNDA Gusztáv: Gazdakörök, olvasóegyletek, társaskörök, kaszinók a két világháború között Nógrádban. = Pal 1990. 4. sz. 47–61.

Egységes magyarság. A Nyugat ankétja. (Szerk. Téglás János. Előszó Keresztury Dezső.) Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, Bp., 1990. 77 l. [Válogatás a Nyugat körkérdésére a folyóiratban 1940. november–1941. január között megjelent hozzászólásokból]

Az Emberismeret körkérdése magyar írókhoz (1935). A pszichoanalízis hatása írókra és irodalomra. = Hel 1990. 2–3. sz. 322–330. [Földi Mihály, Füst Milán, Kassák Lajos, Komlós Aladár, Komor András, Kosztolányi Dezső, Vámbéry Rusztem, Zsolt Béla válasza]

FEHÉR Ferenc: A Kazinczy kör története 1. (1902–1914.) = Széphalom, 1990. 3. sz. 331–347. [Zemplén vármegyei Kazinczy-kör, Sátoraljaújhely]

FEJTŐ Ferenc: Kései utószó a Mi a magyar most? A Szép Szó 1937. júniusi különszáma újranyomásához. = MúltJövő 1990. 3. sz. 53–56.

GAZDAG István: Fejezetek a Magyar Kulturális Egyesületek Szövetsége történetéből. = H-BMLÉ 1990. 17. sz. 99–110.

GREMSPERGER Zsuzsanna: A Györffy-kollégium gyökerei. = Jászk 1990. 3. sz. 72–78. [Falukutatás, népfőiskolák a két világháború között]

GUTTER József: A századelő magyar szellemi-ideológiai fejlődésének vázlata. = TanFTudKözlSzombathelyTárstud Tom. 2. 1990. 17–32.

K. HAVAS Géza.: Talpra, halottak! Publicisztikai írások, 1937–1944. (Sajtó alá rend. Kenedi János.) Gondolat–Nyilvánosság Klub–Századvég, Bp., 1990. 244 l. (Ars scribendi)

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok.

Mi változott itt Csokonai óta? [1931] 9–13. – Három magyar profil. [Írónemzedékekről 1934-ben] 19–25.

INDIG Ottó: Várad vonzásában. Vázlat az újságírás holnapos évtizedéről. = ErdélyiT 1990. 3. sz. 8–14. [Nagyvárad, 1900–1913]

Az irodalom köztársasága. Magyar irodalmi mozgalmak a huszadik század első felében. [Szemelvények.] (Szerk. Pomogáts Béla.) Múzsák, Bp., 1990. 235 l.

KASSAI György: A Nyugat és a pszichoanalízis. = Hel 1990. 2–3. sz. 171–182.

KEREKES Imre: Népfőiskolák Baranyában, 1924–1947. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 111 l., 8 t. (Pannonia könyvek)

KOLLER Györgyi: A zalaegerszegi Magyar Paizs Zrínyi-kultusza. = Som 1990. 4. sz. 84–87. [1900–1917]

F. KOMÁROMI Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetéből, 1900–1944. Móra, Bp., 1990. 352 l.

LACKÓ Miklós: Trianon és a magyar kultúra. = Vil 1990. 8–9. sz. 715–720.

LENGYEL András: A Szeged története (1920–1925). II. = MKsz 1990. 1–2. sz. 45–67. [Első része: uo., 1989. 4. sz.]

LŐRINCZY Huba: A lélek és a szépség. Adalékok a századelő irodalmi progressziójához. = TanFTudKözlSzombathelyTárstud Tom. 2. 1990. 33–40. Hozzászólás: Láng Gusztáv = uo. 121–122.

NAGY Sz. Péter: A Szép Szó ideológiája. = ÚÍ 1990. 10. sz. 77–84.

ÓNODY Éva: Trianon hatása a korabeli magyar irodalomban. = Magyarok 1990. 6. sz. 65–77.

POGÁNY György: A Könyvtári Szemle és Asztalos Miklós. = Ktáros 1990. 6. sz. 337–344. [1934–1935]

POMOGÁTS Béla: Vérző Magyarország. = Magyarok 1990. 6. sz. 86–88. [Kosztolányi által szerkesztett antológia Trianonról]

S. RADIMETZKY Györgyi: A két világháború közötti vallásos ifjúsági folyóiratokról. = Confessio 1990. 4. sz. 34–38.

SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. (Sajtó alá rend. Sebes Katalin.) Szépirodalmi, Bp., 1990. 450 l.

*THOMKA Beáta: Az elbeszélt monológ. In: T. B.: Esszéterek, regényterek. Újvidék, 1988. 54–62. [A harmincas évek magyar regényei]

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret