stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1990

XIX. század II. fele

BALOGH Edgár: Erkölcsi próba Kolozsvárt 1849-ben. = Helikon 1990. 27. sz. 1–2. [A Szabadság c. lap 12 megjelent számáról]

BÄCHER Iván: A Pesti Napló esete. = Népszabadság 1990. dec. 29. 7. [Újságírósztrájk 1896-ban]

BENCSIK Gábor: A valóság legendája. Jegyzetek a XIX. század második fele útleírásainak illusztrációihoz. = AKönyv 1990. 2. sz. 131–147.; Látóh 1990. 10–12. sz. 324–339.

BÉNYEI Miklós: Az első közös lap. Debreczen–Nagyváradi Értesítő 1843–1902. = ErdélyiT 1990. 1. sz. 23–24.

FAZEKAS György: 115 éve jelent meg az első nagybányai újság. = ErdélyiF 1990. 3. sz. 12. [Nagybánya és Vidéke, 1875–1933]

Föltámadhat-e a keresztény-nemzeti kurzus? Németh G. Béla művelődéstörténésszel és Vekerdi László könyvtárossal beszélget Hovanyecz László. = TársSz 1990. 8–9. sz. 5–17.; Látóh 1990. 7–9. sz. 299–321.

HEGEDŰS Éva: Élclapok Székesfehérváron a századfordulón. = Limes 1990. 2. sz. 60–76.

INDIG Ottó: Nagyváradi századvég. (4–7). = Kelet–Nyugat 1990. 4. sz. 7.; 5. sz. 8.; 6. sz. 8.; 7. sz. 8. [Újságok és irodalmi élet]

LENGYEL András: Egy szegedi lapalapítási kísérlet 1881-ben. = MKsz 1990. 3–4. sz. 152–154. [Magyar Újság. Pósa Lajos és Kulinyi Zsigmond tervezett lapja]

MÁRFI Attila: Színház a millennium tiszteletére. (A Pécsi Nemzeti Színház építéstörténetéhez.) = Baranya 1990. 1. sz. 72–84. [1895]

MÁRKUS Mihály: Egy tatai iskolarektor verses országleírása. = Honism 1990. 1. sz. 24–28. [Flóris Benő: Kis utazó az elemi iskolák számára. 1857]

*NYAKAS László–VÁRHELYI Ilona: Nemzeti színház a Péterfia utcán. = DMÉ 1988. 365–381. [Debrecen, 1861–1865]

PIFKÓ Péter: Színházi élet Esztergomban a sajtó tükrében. = Limes 1990. 2. sz. 109–117.

PIFKÓ Péter–ZACHAR Anna: Színház és közönség az önkényuralom éveiben Esztergomban. = Limes 1990. 1. sz. 57–70.

SZ. RINDÓ Klára: Az elfeledett Magyar Szemle. (Szépirodalmi hetilap a XIX. századból.) = Vig 1990. 6. sz. 436–439. [1888–1904]

SZEGLETI Ildikó: Veszprém megye sajtója a XIX. század második felében. = Limes 1990. 2. sz. 91–99.

 

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret