stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   A 2000. június 3-i közgyűlés iratai

Üdvözlőbeszédek

Benkő Samu, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke megnyitó szavaiban hangsúlyozza, hogy jelen alkalommal ünnepi közgyűlést tartunk a millennium jegyében. Kiemeli Szent István országalapító tettének jelentőségét: az államalapítással indult el a magyarság az európaiság útján a nyugati keresztény kultúrkörban. Egyesületi szóhasználatunkban régi hagyományunk, hogy két parancsolatot veszünk figyelembe. Az egyiket a kőtábláról ismerjük: az Úrnak nevét hiába fel ne vedd, a másik Dsida Jenő Psalmus Hungaricusából való, ahol ez olvasható: már félezernyi verset megírtam, de e szót, hogy magyar, le nem írtam. Mi is ritkán használjuk e szent szavakat, tudván, hogy igazi értéküket a gyakori használat csökkentené.

 

Glatz Ferenc tisztelettel és szeretettel üdvözli a megjelenteket a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége nevében, azon tudományos intézmények nevében, amelyek eddig is megtartották, ezután is meg fogják tartani a magyarságot. A következőben a tudománypolitikával foglalkozó kutató szemével tekinti át a magyarság megőrzésének intézményes lehetőségét, a magyar kultúra egységes, államhatároktól független fejlődését. Azt kell bizonyítanunk most, hogy nemcsak múltunk volt, hanem jövőnk is van. Mint magyar kutató a jövő alternatíváit állítja fel. Meggyőződése, hogy európai ügyet szolgálunk. Amikor a kis népek kultúráját államhatárokon belül és kívül is megfelelő szinten szeretnénk tartani, modernizálni, nem valami talajgyökeres nemzeti elfogultság vezet bennünket, hanem nagyon is az európaiság követelménye. Kérdés az most a 21. század elején, hogy megmaradnak-e a kisnépi-nyelvi kultúrák a globalizáció korában, vagy pedig csak a nagy nyelvi kultúrák, az angol, a spanyol, az orosz, talán a kínai lesznek meghatározóak. Az Európai Uniót annak idején a technokraták, később a jogászok hozták létre, ma van védelmi politikája is a NATO-ban, van gazdaságpolitikája. Az európai értelmiségnek viszont arról nincs elképzelése, hogy mi lesz az európai emberrel. Holott Európában nemcsak technokraták, tőkések, katonák és jogászok élnek, hanem emberek is. Magyarország a különböző európai fórumokon tíz év óta állandóan hangsúlyozza, hogy a kisebbségvédelem, a nemzeti nyelv megtartása, a migráció, a munkavállalás kérdésében is közös álláspontot kell kialakítani.

A magyar állam művelődéspolitikáját államnemzeti alapról kultúrnemzeti alapra kívánjuk helyezni, ezzel nemcsak nemzeti ügyet, hanem 21. századi európai ügyet, a kis nemzetek megtartását szolgáljuk. A szomszédos nemzetek is hasonló problémákkal küzdenek, nem egymásnak vagyunk riválisai, hanem inkább sorstársaik. Ha nem épülnek ki európai szinten a kis népek kultúráját őrző intézmények, a román művelődés ugyanúgy szubkultúrává süllyed majd, mint a magyar, a szlovák ugyanúgy, mint a délszláv. A kis nemzeti kultúrákat fokozottan kell támogatni Európában, ha versenyképesek akarunk maradni pl. Japánnal szemben. A tudomány, a kultúra értékeit versenyképes szinten csak anyanyelven lehet elsajátítani. Ma a globalizáció fenyegeti a nemzeti kultúrákat, ezzel a ténnyel együtt kell élnünk. Ha kultúránkat védjük, az nem nacionalizmus, hanem európai tett. Ez az európai nemzeti elkötelezettség hajtotta mindig is.

Feladatunk ma: partnereink, tudományos akadémiák, kormányok meggyőzése arról, hogy a kisnemzeti kultúrák államhatároktól független ápolása, együttműködés, egyetértés kialakítása szükséges, mégpedig őszintén, nyíltan tárgyalva. E tárgyalások során világossá kell tenni, hogy a megegyezés feltétlenül szükséges, ellenkező esetben ugyanis hanyatlás vár mindenkire. A magyarságot megtartó erők támogatása feltétlenül szükséges a határokon kívül is;, erre sokféle módszer van, és a legmegfelelőbbeket nekünk kell megtalálnunk. A rendszerváltás gondjai még csak most erősödnek, hiszen a többpártrendszer vagy az állampolgári szabadság még nem old meg mindent. A fejekben is rendszerváltás kell. Nagyon sok kicsi Sztálin él még köztünk, akik nacionál-bolsevik gondolkodással alkalmaznak diktatorikus módszereket a demokráciában. Ez Kelet-Közép-Európa minden államára érvényes. Betiltani mindezt nem lehet, leküzdeni igen. A kisebbségek támogatásának módszereit most ki kell találni. A magyarországi nemzetiségek támogatása öncélú, nem hoci-nesze alapú, nem csupán az a célja, hogy cserébe a trianoni határon kívüli magyarokkal is jól bánjanak az utódállamok. A magyaroknak természetesen elsősorban az fáj, hogy a szomszédos államokban élő magyarok nem tudják kulturális, emberi jogaikat teljes mértékben kiélni. A közép-európai románnak vagy szlováknak meg természetesen az fáj, hogy nemzettestvérei Magyarországon vagy másutt nem tudják teljes nemzeti mivoltukat kiélni. A magyarországi magyar is fájlalja, ha országában nincs pl. teljes értékű szlovák vagy román kultúra, de hasonló érzést vár el a romániai romántól a romániai magyar művelődés gondjai iránt. A megoldás módszereit e nemzeteknek együtt kell megtalálniuk.

1990 óta sok minden történt a kisebbségi kérdés megoldása ügyében. A magyar türelmetlen nép, talán ez is adta azt a szellemi dinamizmust, ami Nobel-díjak tucatjaihoz vezetett. Türelmetlenek vagyunk magunkkal szemben is, kevésnek tartjuk az 1989 óta elért eredményeket. A szovjet rendszerben felnőtt idősebbek, az érzelmi magyarság megszállottai azonban nem tudták volna elképzelni pl. a nyolcvanas években azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke itt, a Teológia dísztermében szól, és ilyen szavakat mond. 1989 karácsonya után a román művelődési minisztert próbálta ilyen új közép-európai művelődéspolitika irányába biztatni. Akkor fő cél volt a határon túli magyarság értelmiségének megerősítése, értelmiségi réteg nélkül ugyanis nincs gazdasági és szociális fellendülés. Első lépésként kínálkozott a magyarországi tanulás, kutatás lehetőségének megvalósítása, a tudományos együttműködés. Benkő Samu és Jakó Zsigmond már akkor hangsúlyozta, hogy ez kevés, a szülőföldi oktatás megerősítése kell. A magyar állam a határon túli magyar értelmiségi képzés és továbbképzés tekintetében jól vizsgázott, a kormányok politikai színezetétől függetlenül. 1995-ben beindult a PhD-képzés a határon túli magyar fiatalok számára is, 1998-ban a Domus-program indult meg a régiókbeli idősebb és fiatalabb tudományos kutatók támogatása céljával. Magyarországi egyetemek, főiskolák szép számban fogadnak határon túli kutatókat saját erőből.

1998-ban azonban fordulatra volt szükség, a szülőföldön való segítés programja indult el. A felsőoktatás és a tudományos támogatás terén a régióbeliek mondják meg, miként és milyen segítség szükséges. A módszerek kialakítása a határontúliak és a magyarországiak együttműködésével lehetséges. A pluralitás erősödése tapasztalható, többféle egyetemi, főiskolai képzés alakul ki Európában. Különféle típusú felsőoktatási és tudományos intézmények lehetségesek Erdélyben is. A vonatkozó költségtípusokat meg kell határozni, s azt is, hogy ezek közül melyeket vállalhat fel a többségi kormányzat, és melyek várhatók a magyarországi támogatóktól. Ez utóbbit indokolni kell az ottani adófizetők számára is. A munkamegosztás e tekintetben az MTA és a kormányzat között már megvalósult, tanszéki csoportok, intézetek megnyíltak határon túli kutatók előtt. Mindezek hasznos kezdeményezések, de hiányzik a rendszer. Ősszel konferencia lesz az MTA-nál a tudományszervezés, felsőoktatás a kisebbségben témakörrel, legyen vita a kerítés egyik és másik oldalán élő magyar szakemberek között, de végül egyezzünk meg az alapelvekben. Nem kell sem panaszkodni, sem követelőzni, itt cselekvésre van szükség. Konkrét programokat kell majd kidolgozni, ehhez az EME mellett más erdélyi tudományos társaságok részvételére is számít.

 

Monok István jelzi, hogy az Országos Széchényi Könyvtár tudományos partnere a határon túli tudományos intézményeknek. Értelmiség nélkül nincs magyar nemzeti kultúra, viszont értelmiség sincs könyvtár, tudományos infrastruktúra nélkül. A globalizáció tény, tudomásul kell venni, akárcsak az információs társadalmat. A 21. század az információ társadalma lesz, ez már most nyilvánvaló. Az információs társadalom alapja a hagyományos gyűjtőhely, a könyvtár. A stratégiai tervek megszületésekor az információs bázis, a könyvtár helyét nagyon pontosan ki kell jelölni, lehetőségeit figyelembe kell venni, az eddigi pazarló, szervezetlen rendszert tudatossá, összefogottá tenni. Helybeli, hazai könyvtári-információs hálózat kialakítása kell. Modern könyvtári intézményrendszert kell kiépíteni. Régi hagyományokat fel kell adni, sok külön apró gyűjtemény nem lehet. Közösen használható nagy gyűjtemények kellenek. Magyarországról ne csak leselejtezett könyvanyag kerüljön ki. Segíteni kell a feldolgozást, technikai lehetőség van, ma Magyarországon 35 könyvtár 1 címleírással dolgozik. Ha Erdélyben kiépül a modern könyvtár, magyarországi kötelespéldányból egy sorozat ide kerül.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret