stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Cuprins

Egyed Ákos: Problema diasporei în istoriografia interbelică      125

Ilyés Zoltán: Rolul meseriilor artizanale şi al religiei în persistenţa unei colectivităţi alohtone în diasporă        128

Biczó Gábor: În pragul asimilării totale şi a pierderii identităţii: cazul satului Dămăcuşeni, o diasporă maghiară de religie reformată         139

Bodó Barna: Încercarea rolului. Note din tunelul minorităţii        147

Keszeg Vilmos: Destin de diasporă în relatări        159

Albert Ferenc: Modernizarea mediului rural  164

Pozsony Ferenc: O diasporă maghiară din judeţul Sibiu   185

Gazda Klára: Tradiţia legănatului la maghiari într-o viziune comparatistă       193

Olosz Katalin: Un culegător uitat al poeziei populare maghiare: Vass Tamás  237

Demény István Pál  :  Dileme legate de culegerea cântecelor şi a poeziei populare

ciangăieşti din Moldova  246

Atelier

Benkő Samu: Consfătuirea ştiinţifică „În diasporă” (Cuvânt de deschidere)  248

Tóth Pál Péter: Situaţia sociologico-demografică a familiilor maghiare şi mixte (maghiaro-române şi româno-maghiare) din Transilvania de Nord în perioada 1942–1944         251

Imreh István: O evaluare generală a sondajului realizat în 1942   259

Mezei Elemér: Observaţii pe marginea cărţii lui Tóth Pál Péter: „În diasporă”          263

Péntek János: Un diagnostic al consecinţelor lingvistice izvorâte din condiţia de diasporă 287

Birtók József: Religiozitatea      291

Neményi Ágnes: Analiza cărţii lui Tóth Pál Péter „În diasporă” în lumina stării materiale specifice familiilor din satele transilvănene         295

Vetési László: Cartea şi ceea ce urmează      302

Bodó Barna: Investigarea diasporei    312

Gáll Ernő  :  În diasporă  317

Ilyés Szilárd-Zoltán: Schiţă pentru elaborarea unui concept general privind diaspora        319

In memoriam

Vincze Zoltán: Destin de arheolog în Transilvania – Ferenczi István    325

Recenzii

Gyarmati Zsolt: Spaţiul social ca temă istorică       330

Gazda Andrea: Portul popular secuiesc – un sistem complex de simboluri   332

W. Kovács András: Despre două dischete CD–ROM realizate la Archivele Statului ale Ungariei         333

Comunicari ale Societăţii

Documentele adunării generale din 3 iunie 2000

Cuvinte de salut    341

Raportul secretarului general cu privire la activitatea din anii 1999–2000        343

Raportul despre activitatea financiar-economică, prezentat de Soó Tamás    350

Raportul comisiei de cenzori (Kerekes Jenő)         353

Decernarea titlului de membru onorific profesorului Szabó György (Laudaţia lui Antal Árpád)   355

 

Către colaboratorii noştri 357

Colaboratorii numărului prezent          359

 

Contents     360


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret