Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Hatháziné Elena Maria Şorban
tOVÁBBTEREMTÉS
A Csíkszeredai Régizene Fesztivál harmincadik évfordulójára

 

A hangulat

Három éve, hogy a Csíkszeredai Régizene Fesztiválra járok. Egyre jobban érzem a rendezvény másságát. Az idén, amikor annyi leépítés fenyegeti a mindennapi kenyeret, rontva ezzel a munkahelyi emberi kapcsolatokat (mert hát persze így a másik nem kolléga, hanem konkurens), ott, a szervező Hargita Megyei Kulturális Központnál efféle aggodalmak nem mutatkoznak. Egyre többet gondolkodom rajta: keresztény voltunk meghatározó jellemzője, hogy felebarátunkat ne tegyük vetélytárssá - és e világi iroda bizonyítéka annak, hogy az ilyesmi nem utópikus elképzelés. Tavalyi beszámoló cikkemben paradicsomszerűnek minősítettem a fesztivált. Ez 2010-re nézve is érvényes maradt - de hangsúlyoznom kell, hogy nemcsak a zene teszi azzá a rendezvényt, hanem a szervezők igazi együttműködő légköre is.

Az alapítókról

Történelmi előzmények: 1623-1631-ban megépült a Mikó-vár; 1647-ben Kájoni János (1629 körül-1687) belépett a csíksomlyói kolostorba, majd 1675-ben ugyanott nyomdát alapított.

1979-ben a Mikó-várban jubileumi koncertet szerveztek Kájoni emlékére. Az épület maradandósága az „isteni várra" emlékeztet, amely most élő: zeneszó hallszik belőle. 1980-ban elindult a Régizene Fesztivál. Közös alapítókként a Kájoni és a Barozda együttesek tagjai, elsősorban Pávai István és Simó József. Szakmailag kiemelkedő hatással volt a fesztiválra Bab-rik József és Brantner Nóra, a marosvásárhelyi Zenepedagógiai Intézet régizenét művelő tanárai. A cél: szellemi és nemzeti identitásmegőrzés a politikai elnyomás éveiben.

1986-ban az államhatalmi rendszer betiltotta az évente összehívott fesztivált. A sorozat 1990-től folytatódik. Az utóbbi három évben dr. Filip Ignác Csaba fuvolaművész, egyetemi előadó a fesztivál fő művészeti tanácsadója.

Brantner tanárnő díszvendégként volt jelen az idén. Szellemi frissessége elgondolkodtató és ámulatba ejt: az igazi tanár onnan ismerhető fel, hogy szeretik és követik. A Barozda együttes tagjai - európai szétszórtságukból ismét összekerülve -meghatottan és meghatóan muzsikálnak. A táncházmozgalom indítói a történelmi műzene ápolását is hitelesen gyakorolják. Erdélyi 16-18. századi zene hangzott el.

Györfi Erzsébet hangja és Elekes Emőke lantjátéka csillogott a Barozda-keretben, de főleg külön, a Kájoni Cantionale Catholicum összeállításukban, a csíksomlyói kegytemplomban. E műsor apostoli útra érdemes Erdélyben és minden magyarok lakta vidékeken - világszerte. Az énekhang istengyermeki tisztasággal, illetve a parasztos asszonyi hang mélységeivel váltakozik egy és ugyanazon művész átélésében.

Régizenészeink ma

Ők frisset hoznak állhatatosságukban. Húsz éve törzsvendége a csíkszeredai fesztiválnak a baróti Kájoni Consort. Kájoni Kódex-táncokat és spanyol régizenét adtak elő. A kolozsvári Flauto dolce fennállása tíz évét elevenítette fel 20 perc alatt, csillogó bravúrral hozva elénk az erdélyi repertoár olasz, francia, magyar, román, zsidó kincseit, Mihaela Maxim szopránénekes színes közreműködésével. Az 1977-ben alakult nagykárolyi Collegium reneszánsz darabokat, valamint Babrik József hagyományos dallamok feldolgozásait hozta elénk - hitelesen. A bukaresti Lyceum Consort (1992-től) mostani műsora a Felvidéktől Erdélyig összegzett éneket és táncot. A Codex együttes közelebb hozta időben a régizene fogalmát, a 19. századig, amelyben a mű- és nép(ies)-zene összeolvadnak korabeli kiadások tanúságtétele szerint. Látható volt régizenemozgalmunk ereje - a sajnos túl rövidre fogott szereplésekben.

Barokk fesztiválzenekar alakult, amely most lépett fel először. Kezdeményezője Filip Ignác Csaba, vezetője Ulrike Titze drezdai barokk hegedűművésznő, tagjai Erdélyben élő vagy erdélyi származású barokk hangszeresek (hegedű, brácsa, cselló, gamba, bőgő, violone, teorba, oboa, csembaló, csőrfuvola). Első koncertjük a Szent Ágoston-templomban volt, a kb. 700 férőhelyet teltházig töltötték meg az érdeklődők. Műsoruk zöme J. S. Bach-művekből állt, a nagy mester zenéjének barokk, gáláns, rokokó stílusrétegeit kiváló árnyalatgazdagsággal tárva fel.

Vendégek 2010-ben

A fesztivál műsorpolitikáját két pillér határozza meg: egyfelől a hazai együtteseknek teret adni, másfelől a világ régizenei élvonalát bemutatni. Az idén is hallottunk törzsvendégeket, illetve első alkalommal a nagyhírű bécsi Unicorn együttest - amely nem tett különösebb hatást rám. A budapesti Musica Historica a legszínvonalasabbak közé tartozik. Azért, mert szabadon játszanak, mert a dokumentumhitelesség és az improvizatórikus előadás egyaránt megvan, mert sok hagyományt és nyelvet ismernek. Csörsz Rumen Istvánnak, az együttes vezetőjének láthatólag egyetlen „korlátja" van: hogy szájból csak egy, kézből pedig csak kettő jutott neki osztályrészül - mert ha több lenne, egyszerre szólaltatna meg mindenféle sípot, fuvolát, dudát, kürtöt, pszaltériumot, lantot, kobozt, dobot, cimbalmot!

A budapesti Musica Profana 16. századi spanyol muzsikát mutatott be. A szopránénekes Andrejszki Judit azok közé

tartozik, akik joggal és helyesen tartják elsődleges fontosságúnak a szövegkifejezést, és ehhez igazítják a zenei eszközöket - így a saját kezű csembalókíséretet is. Kobzos Kiss Tamás és Kuncz László Tinódi-díjas művészek estjén a zenélő versmondás magaslataira jutottunk, az ibériai költészettől a törökig. Úgy gondolom, a magyar költőket - ez alkalommal Balassit, Pálóczit, Csokonait elevenítették fel - csakis zenével, minőségi verzióban kellene tanítani.

III. Régizenei Nyári Egyetem - vagyis a továbbteremtés

Harmadik éve, hogy a fesztivál nyári egyeteme a továbbte-remtés fő eszköze. Ulrike Titze barokk hegedű-, Guido Titze barokk oboa-, Türk Erich csembaló-, László-Herbert Ilse gam-ba- és számozott basszus-, Andrejszki Judit ének-, Kónya István lant- és gitár-, Széplaki Zoltán furulya- és fuvola-, Kovács Gábor reneszánsz- és barokktánc-tanárok 39 hallgatót oktattak. Ami e rendezvényt különlegessé teszi: minden szinten képeznek jelentkezőket, a kezdőktől a már gyakorló művészekig. A leglátványosabb haladást a tízéves Demeter Ferencnél vettem észre, aki tavaly kezdte a csembalót, az idén pedig magabiztosan adott elő egy Haydn-szonátatételt. Kővári Aranka (13 éves) furulyázása tehetségét és kitartó munkáját bizonyítja. Az itt tanítványokká lett tanárok közül László Mária és Gergely Erna énekeseket emelném ki - annak az eszménynek pél-dázására, hogy a tanulás végtelen. Szeghalmi-Péter Emese csembalónövendékként azok közé tartozik, akik már önállóan szerepelnek, de a maguk iránti magas igénnyel tökéletesítik tudásukat. A vonósok közül a legkisebb Csibi Dávid hegedűst és a művészileg igen érett Kardos Ákos nagybőgőst emelném ki a mindenkit felsorakoztató terjedelmes záró koncertről.

Barokk tánc mindenkinek - eszményi ötlet, mert hát minden zenész játszott már hangszerén menüettet, de annak hitelességéhez a tánc járását is tudni kell! A korabeli táncok tanítását oldotta meg kellemesen és eredményesen Szabó Anikó, a Passeggio táncegyüttes tagja a mindennapi reggeli órán, valamint egy nagyon mozgalmas éjszakai reneszánsz táncház keretében.

A kurzus színvonalát értékes előadások emelték - a korabeli táncdokumentumokról, a néhai Czidra László régizenei munkásságáról, a középkori világi zenéről, magáról a fesztiválról. A cselló és a gamba hangszertörténeti és előadói szembeállítása rendkívül szemléletes volt Kostyák Előd, illetve Salat Zakariás Soma magyarázatai és játéka által, az Amaryllis Társaság közreműködésével.

De több „továbbteremtési" megnyilvánulása is van a fesztiválnak. Hagyományához tartozik a gyermeknap is. Ekkor -szombat délelőttönként - a Pörgettyű és a Talentum Egyesület kézműves-foglalkozásokkal ügyesítik a számos résztvevőt, majd gyermekegyüttesek lépnek fel. Az idén a farkaslaki Schola Cantorum és a kolozsvári Dargason szerepelt igényesen és bájosan. Györfi Erzsébet énekesnő is tudatosan gondoskodik az utánpótlásról: a fiatal Ádám Rebeka énekesi közreműködésével ezt nemesen bizonyította. Mi szól a neve annak a furulya-gyermekegyüttesnek, amelyet Málnási Éva tanárnő vezet és oktat. Kifogyhatatlannak tűnő munkaereje van ennek a fiatal hölgynek, aki a Barokk Fesztiválzenekar tagjaként - és kivált szólistájaként - is bemutatkozott. Ez az együttes nyitja meg játékával a fesztivált. 2011-re ismét várjuk határozott és tiszta megszólalását!

 

Keresés a Katholikos oldalain

Támogassa a Keresztény Szót kiadó Verbum Egyesületet adójának 2 százalékával!

Idén is 2010- es évi adójának 2 SZÁZALÉKÁT ajánlhatja fel nonprofit intézmények számára. 
Kérjük, amennyiben fontosnak tartja intézményünk fejlődését, a 2010- es adóbevallási ív leadásakor adója 2 százalékát ajánlja a VERBUM Egyesületnek.

Adataink:
Asociaţia Culturală Creştină VERBUM
VERBUM Keresztény Kulturális Egyesület
C.I.F. : RO17111720
Cont bancar (IBAN): RO45RNCB01060266 04990001
BCR Cluj

 

 

biblia

Minden kegyelem

A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése