Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Könyv
vIKTOR E. FRANKL – PINCHAS LAPIDE:
ISTENKERESÉS ÉS ÉRTELEMKÉRDÉS

 

Az Istenkeresés és értelemkérdés című könyv lényegében egy „nyílt beszélgetés" Viktor E. Frankl és Pinchas Lapide között. A párbeszéd egyik résztvevője Viktor E. Frankl (1905-1997) zsidó orvos és filozófus, a harmadik bécsi pszichoterápiás iskola képviselője, egy új irányzat, a logoterápia és egzisztenciaanalízis megalapítója. Legfontosabb tanítása, hogy az egészséges élethez elengedhetetlen, hogy az ember felismerje az élete értelmet és aszerint éljen. Felfedezte, hogy sok betegség forrása pont az értelmetlenség érzéséből fakad. Frankl nagyszerűsége, hogy több olyan gondolata van, amelyeket a keresztények Jézustól ismernek, Frankl pedig ugyanazt a pszichológia nyelvén fogalmazta meg. A beszélgetés másik szereplője Pinchas Lapide (1922-1997) teológus és vallástudós. Izraelben, Németországban és Svájcban tanított. Munkásságának középpontjában a zsidó-keresztény párbeszéd áll. „Pszichoterápia és a teológia, tudomány és hit oly sokáig és oly hiábavalóan hadakoztak és mellőzték egymást, hogy megérett az idő egy nyílt beszélgetésre azok között, akik az ember üdvözülésének és gyógyulásának elősegítésére törekszenek - ki-ki hovatartozásától függően" - olvashatjuk a könyv bevezetőjében. Így, e gondolatoktól vezetve jött létre 1984-ben a Frankl és Pinchas közötti párbeszéd. Ez több olyan témát érint, amely a mai társadalmat meghatározza, érinti, foglalkoztatja, ilyenek a hit, az ateizmus, a boldogság, az önmegvalósítás, a lelkiismeret, az értelem, a szenvedés stb.

Az ateizmusról beszélve Lapide azt mondja, szerinte a szó valódi értelmében nagyon kevés ateista van a világon, hiszen azok legtöbbjét, akik ateistáknak vallják magukat, három kategóriába lehet sorolni: az antiklerikálisak, a pszeudo-ateisták („akik arra a törpeistenre haragszanak, akit otthon vagy az iskolában bebeszéltek nekik, mert annak így egyáltalán semmi köze a szívüket gyötrő hit utáni vágyhoz" - 13.) és az anti-teisták (akik Istennel hadakoznak, mert

nem tudják megbocsátani a világban levő gonoszt, szenvedést). Így tehát nem beszélhetünk a-teistákról, csak anti-teistákról. Hiszen - mondja Lapide - az ateizmus olyan magatartásforma, ami „Istennek az arcába ásít", míg az anti-teisták Istennel való veszekedésük során sok verítéket és fáradozást áldoznak.

Az önmegvalósítás - mondja Frankl - per effectum, és nem per intencionem érhető el. Vagyis az önmegvalósítás csak akkor és olyan mértékben lehetséges, amilyen mértékben elveszítem, elfelejtem és figyelmen kívül hagyom magamat. Mert rendelkeznem kell egy alappal, hogy megvalósítsam önmagamat. Az alap abból áll, hogy átadom magam egy ügynek vagy egy személynek. „De ha már nem az ügyet vagy a személyt tartom szem előtt, amelyek fontosak nekem, hanem saját magamat, abban a pillanatban semmilyen alapom sincs már, hogy megvalósítsam önmagam. Az egész figyelem magára az önmegvalósításra irányul." (20.)

Az élet értelmét minden embernek saját magának kell megtalálnia. Ezt háromféle módon érheti el: tesz vagy alkot valamit, szeret valakit, és ha egy szituációt nem tud megváltoztatni (amikor tehetelennek érzi magát, amikor szenved), megtalálja az élet értelmét azáltal, hogy a szenvedést teljesítménnyé változtatja.

A szenvedéssel kapcsolatban Frankl és Lapide is ugyanazt vallja: „Ez a legnemesebb az emberben, ami létezik. Itt fellobban az isteni szikra" (56.). A szenvedésben is meg kell találni az értéket, az értelmet. Ezt pedig csak egyénileg lehet megtenni (Isten segítségével, tesz-szük hozzá „keresztényül").

A könyv nagy részét a két szerző közötti párbeszéd teszi ugyan ki, de útbaigazításul a függelékben információkat kaphatunk Viktor Frankl életéről és munkásságáról (Batthyány Alexander tollából), illetve Pinchas Lapide életéről és munkásságáról (Ruth Lapide-től). Ugyancsak a függelékben Batthyány Alexander beszámol arról, hogyan jött létre a könyv, a magnószalagra vett anyag milyen javításokon ment keresztül. A szöveget Szemere János fordította magyarra, az utószóban pedig Sárkány Péter, a kérdés szakértője bemutatja Viktor Fankl vallásbölcseletének alapvonalait.

Jel Kiadó, Budapest 2007

Hodor Erika

Keresés a Katholikos oldalain

Támogassa a Keresztény Szót kiadó Verbum Egyesületet adójának 2 százalékával!

Idén is 2010- es évi adójának 2 SZÁZALÉKÁT ajánlhatja fel nonprofit intézmények számára. 
Kérjük, amennyiben fontosnak tartja intézményünk fejlődését, a 2010- es adóbevallási ív leadásakor adója 2 százalékát ajánlja a VERBUM Egyesületnek.

Adataink:
Asociaţia Culturală Creştină VERBUM
VERBUM Keresztény Kulturális Egyesület
C.I.F. : RO17111720
Cont bancar (IBAN): RO45RNCB01060266 04990001
BCR Cluj

 

 

biblia

Minden kegyelem

A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése