Corvinus Library
#53 Holló

A H O L L Ó
105 SZ. ÖCSCS.
HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG
HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION
Homepage: http://www.hungarianhistory.com
--
Ha nem születtem volna is magyarnak Mert elhagyott, legelhagyottabb
E néphez állanék ezennel én Minden népek között a föld kerekén

53 sz. 2005, október 15
KÖNYVKIADÁSUNK
A Lipcsey és Hévizi könyvek elosztását valószinüleg januárban kezdjük, de ha a Csángó könyv forditása készen lesz karácsonyra, akkor azt is megvárjuk. Háromnak a postázázása alig kerül többe, mint kettöé.
A CD lemezek legújabb kiadása is elkészül november végére. Az valószinüleg a jövedelmi adó elismervényekkel együtt kerül a postára februárban.
A "Magyarország szerepe a Szovjetunió szétrombolásában" cimü régóta tervezett könyvünk végre a megvalósitás stádiumában van. Ugyanis Várdy Béla st. tanácsára fejezetek megirására kérünk föl történészeket és más szakembereket. Jó és sikeres ötlet volt, mert tiz tervezett fejezet közül hat már gazdát talált. Várdy Béla professzor úr is volt szives elvállalni egy fejezet megirását és a szerkesztést is. Úgy véljük ez a könyv lesz az egyik leghasznosabb kiadványunk. Ugyanis a mai 40-50 éves vezetök, politikusok, katonák újságirók javarésze nem is hallott az 56-os forradalomról, tehát nem is lehet tisztában annak jelentöségéröl. Miglen Poznan, a Solidarnosc, Berlin és persze a cseh "bársonyos forradalom" már az embernek a fülén jön ki. Különösen a csehek nem engedik, hogy a világ elfelejtse e vértelen és ennek megfelelöen meglehetösen jelentéktelen "höstettüket". Ezt a könyvet mindenképpen kiadjuk hat hónapon belül és ez lesz a legnagyobb példányszámban terjesztett könyvünk. Mi ezzel járulunk hozzá az 56-os Forradalom ötvenedik évfordulójának nemzetközi megünnepléséhez. Nem engedjük, hogy elfelejtkezzenek rólunk nyugaton!
A magyarok ellen elkövetett atrocitások könyve is egyenesben van. Már vagy két éve a szlovákok magyarirtásával kapcsolatban csak a pozsonyligetfalui és a dobsinai gyilkosságokra volt bizonyitékunk. Most reményünk van arra, hogy két másik - nagyobb arányú tömeggyilkosság adatait is megkapjuk. Ezek nélkül csonka volna a könyv. Persze "megemlékezünk" a Benes Dekrétumokról is.
**********
Ha van számitógépe, kérjük, nézze meg honlapunkat, és adja tovább diákoknak, politikusoknak, ujságíróknak
http://www.hungarianhistory.com
2
JUBILEUMI TÁBOR
A külföldi Magyar Cserkészszövetség augusztus 4-14 között rendezte az ötévenkénti Jubileumi Tábort a csodálatos szépségü Fillmor-i Sik Sándor cserkészparkban.
Több ilyen táboron vettünk részt családunkkal, de állithatom, ez mindegyiknél jobb volt. A szervezök: Lendvai Imre (elnök), Szentkirályi Pál, Lamperth Zoltán, Szórád Gábor, Vajtai István, Gráber István, hogy csak egy maroknyi nevet emlitsek a sok közül, akik felejthetetlen magyarságélményt szereztek több, mint hatszáz résztvevönek és a hétvégi látogatóknak. A KMCSSZ honlapján találhatunk képekkel illusztrált jelentést.
http://www.kmcssz.org/
*****

A SZLOVÁK KÖNYV TERJESZTÉSE
A szlovák történelmi zsebkönyvünk elosztása gyorsan, rendben halad. A munka oroszlánrészét Halzl József vezetésével, az otthoni Rákóczi Szövetség vállalta. Nekik régi megbizható barátunk, a nemzet egyik fáradhatatlan "napszámosa" Hábel György segit. Ök föként az ifjúsági szervezeteken keresztül terjesztik e kicsi, de nagyon fontos kiadványt. A munkában cserkészeink is résztvettek, föként Komáromban és környékén.

A Szövetség a Közös Célokért is teljes erövel résztvesz a munkában. Pogány Erzsike részletes jelentése szerint nemcsak a a könyvtárakban és tudományos intézetekben helyezték el a zsebkönyvet, hanem a politikusok és kormánytagok, képviselök is kaptak belöle. (Kiváncsi vagyok, milyen képet vágott Meciár úr, amikor meglátta....)
Erzsikéék nemcsak a föleg magyarlakta területen terjesztették, hanem olyan helyeken is, mint Rózsahegy, Poprád, Vágújváros, Ótátrafüred. Néhány ismertebb település: Losonc, Fülek, Királyhelmec ,Battyán, Borsi, Nagykapos, Bodrogszerdahely, Rozsnyó, Zseliz, Besztercebánya, Ragyolc, Tornalja, Rimaszombat, Kassa. Még egy német szervezetnek is jutott belöle. A Rákóczi Szövetség jelentését még nem kaptuk meg.
Az újabb szállitmányt rövidesen útnak inditjuk Pozsony felé.
Érdekes, hogy többen tanácsolták a szovákok megajándékozását is. Ha a jelen nyomdai programunk teljesül, a román és szlovák könyvek újabb kiadására kerül sor, abból már nekik is jut böven..
*

Vásárolj magyarországon készült vagy legalább kiszerelt árút
A vonalkódján található számokról megismerheted öket:
599
3
SÓLYOM LÁSZLÓ
Otthon lévén az elnökválasztás idején, hasznosnak véltem tájékoztatni az új köztársasági elnököt, Sólyom László professzor urat a munkásságunkról. Felkerestem az egyetemi irodáját, ahová föként már csak a vizsgáztatásra járt be, igy személyesen nem találkozhattunk.
A rendkivül kedves titkárnöjénél egy kis csomagot hagytam ott részére, aminek talán hasznát veheti hivatalában. A munkásságunkról szoló jelentésen kivül két könyvünket és a CD lemezünk egy példányát hagytam ott. Nemzetközi jogász is lévén, biztosan érdekesnek és hasznosnak találja Balogh Sándor könyvét: Autonomy and the New World Order.
Szeptemberben kaptam egy rövid levelet, amelyben megköszöni a küldeményt.
*
Szabó Dezsö:
"Minden magyar felelös minden magyarért"

*
A sok támogatónk által igényelt CD lemezünket még nem tudtuk kiküldeni, mert bövités alatt áll az anyalemez. A régiekböl kézzel csináljuk a szükséges mennyiséget. Rengeteget osztottunk már szét Magyarországon. Most Dr. Balogh Sándornak adtunk át Budapesten 30-30 darabot. Itthon pedig 150 példányt adtunk át a Washingtoni AHF 1956 Commemoration Congressional Reception egyik rerndezöjének, Bryan Dawsonnak. Ezek zöme az amerikai politikai élet szereplöinek jut.
*
FENYEGETÉSEK
Honlapunk egy kis szórakoztatással is szolgál idönként. Ugyanis kedves ultranacionalista, soviniszta román barátainknak nem nagyon tetszik a saját történelmük valóságnak megfelelö tálalása.
Nemtetszésüknek idönként goromba módon adnak kifejezést. Néha halálos fenyegetést is kapok. Egy ilyen Angliából érkezett. A nekikeseredett Rémus fióka a cége e-mail ciméröl küldte formedvényét, igy könnyü lett volna a fejére ütni. Egy ideig játszottam is a feljelentés gondolatával - ejszen a halálos fenyegetést illik komolyan venni, de inkább nevettem egyet a domnule komolytalankodásán.
Most megint befutott egy gyöngyszem. Ez nem a gorombaságával tünik ki a sorból, hanem az pocsék angolságával. Ime a remekmü:
"You really have no shame. Not only that you insult with no reason a lot of people, but you moque the mere human status.
As an advice: Try to use a better book in logic, yours is much too childish.
P.S. I actually admire your persuassion and ambition in this project, but is time to get real." mircea BUREBISTA (pontosan igy)

4
Csángó kiállitás
A háromszéki Zabolán 2003-ban ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a Moldvai csángó-magyarok hagyományos népmüvészete címü állandó kiállítást, melyet fokozatosan Csángó Múzeummá fejlesztünk. Mivel azóta megjelent az új romániai múzeumi törvény, 2004-ben bejegyeztettük hivatalosan a Pro Museum Egyesületet, mely az intézmény müködtetõje és tulajdonosa. Sürgetõ feladat a kiállításoknak, az irodáknak meg raktáraknak helyet adó épületek telekkönyveztetése, a külsõ falak, az ereszek szigetelése, valamint belsõ nyílászárókkal való ellátása.
Adományaikat a következõ bankszámlára küldhetik:
Számlatulajdonos: Asociatia Pro Museum Egyesulet Zabala/Zabola
Pénzintézet: Banca Comerciala Romana, Sucursala Targu Secuiesc
Számlaszám Euróban: RO26RNCB2430000043650002
***
BÜNÖS NEMZET?
Hernádi Tibor történész érdekes, eddig titkos iratot talált anz angol külügyminisztérium levéltárában. Ez a fontos dokumentum 1943. október 14-i dátummal, C 12035 szám jelzéssel, 1943. október 15, FO 371/34498 számmal van nyílván tartva.
Ebben a dokumentumban, „Namier professzor (zsidó képviselet) aggodalmát fejezi ki Magyarországnak a német szövetségböl való, idö elötti kiugrása miatt. Megállapítja, hogy Magyarországon a zsidók biztonságban élnek, de a háborúból való kilépés, vagy annak akár kísérlete miatt, Németország megszállná Magyarországot és ezzel a zsidók biztonsága veszélybe kerülne.”
Erröl bövebben Mr. A.W.S. Randall az angol külügyminisztérium egyik vezetöje, értekezik. Azt okirat részleges leírása megtekinthetö Juhász Gyula Magyar-Brit titkos tárgyalások, 1943 címu˝ könyvében. Kossuth Könyvkiadó, 1978)
***
LEVELEKBÖL
(Hibákkal együtt)
I have found your website enormously valuable as a resource for information on Hungary’s history. It is also extremely attractive.
Janet Kozlay
***
The Corvinus virtual library is a very interesting website! We find a lot of useful information on it! From an enthousiastic reader of your website,
David L. Matten
***
I just wanted to congratulate with u for your website. I'll (and have already found) many information about Hungarian history in your site.
Vittorio Barison
5
LAJTABÁNSÁG
Nagyon kevesen vagyunk már, akik még legalább hallomásból ismertük Prónay Pált. 45 után, a fasisztának kikiáltott patrióta eltünt. Legfeljebb mocskolódó cikkeket lehetett olvasni róla. Most némi fény derült sorsára:
A trianoni diktátum után Sopronért harcoló Rongyos Gárda vezéralakját 1945. március 20-án hurcolták el az oroszok, de most rehabilitálták a Lajtabánság államföjét.
A Kuruc.hu szerkesztöségének birtokába jutott dokumentum szerint az Oroszországi Föderáció Legföbb Ügyészsége mellett müködö Katonai Föügyészség rehabilitálta Prónay Pált. A Lajtabánság néven 1921. október 4-én, pontosan 84 éve kikiáltott állam elsö emberét 25 évvel késöbb a Szovjetunióban 20 év kényszermunkatáborra ítélték a nyugat-magyarországi felkelésben betöltött vezetö szerepéért. Mint ismeretes, a Rongyos Gárda 1921-ben alakult parasztlegényekböl, iparosokból, diákokból, frontról hazatért katonákból, akik nem tudták elfogadni, a gyalázatot, hogy Trianonban még Ausztriának is ítéltek hazánkból egy falatot.
A felkelök augusztus 28-án Ágfalvánál ütköztek meg elöször a bevonuló, osztrák zsandárokkal - sikeresen. A 3-4 ezernyi (erösen túlzott szám. A szerk.) Rongyos gárdista a környezö terüeteken még hetekig harcolt a többszörös túleröben lévö megszállókkal szemben, míg Ausztria kormánya fegyverszünetet kérve ki nem vonta csapatait.
Október 4-én Sopron népe a szentmise után alkotmányozó nemzetgyüléssé kiáltotta ki magát, és megalapították a Lajtabánságot, mely közel egy hónapig önálló államként müködött, mintegy 200 ezer lakossal. Október 13-án írta alá a magyar és az osztrák kormányfö a terület sorsát rendezö Velencei jegyzökönyvet. Ez alapján a szabadcsapatok kivonásáért cserébe népszavazást tartottak Sopronban és a környezö nyolc település minden lakosa, nemzetiségre való tekintet nélkül, hüséges magyarnak bizonyult. Az 1922 után szétszéledö Rongyos Gárdát egyébként 1938 végén a Felvidéken és Kárpátalján is bevetették, hogy gerillatámadásokkal nyugtalanítsa a megszálló cseheket.

***
KEDVESKEDNEK!!!
A szolgáltatónk értesitett, hogy valakinek sikerült feltörni a berendezésük kódját. Valószinünek tartották, hogy a mi honlapunkba is betörtek. Ennek nyomát sokáig nem vettük észre, mig barátunk, Botos László az ismert amerikai magyar történész nem értesitett bennünket a bajról. Kosztin Árpád ismert könyvét akarta letölteni a honlapja számára, amikor észrevette, hogy valaki ocsmányságokat irt be a szövegbe, méghozzá magyarul.
Most mind a százhuszonegynéhány könyvet és tanulmányt át kell néznünk sorról sorra, megkeresni és kijavitani a rongálást és kitörülni az ocsmányságokat. Ez bizony hosszú idöt vesz igénybe.
6
A MAGYAR-ETRUSZK NYELVROKONSÁG
A fenti könyvet Mario Alinei olasz professzor irta, kinek neve ezideig nem volt ismeretes Magyarországon. Ma viszont már a románok is - kénytelen kelletlen - tudomásul vették létezését, az MVSZ-nek köszönhetöen.
Többek között nyelvész sem lévén, nem tudok hozzászólni a neves tudós elméletéhez , miszerint öslakosok volnánk a Kárpát medencében, talán még (a románok Ceausescu által felfedezett nemzeti hösét) Burebistát is megelözve. Söt! Az etruszkok, Toscana olaszokba oldódott lakói, nyelvrokonságban voltak velünk.
A jeles tanár a nagy nemzetközi feltünést keltett könyvében erösen lándzsát tör e nemes rokonság mellett.
Budapesti elöadása után - horribile dictu - Kolozsvárott a Babes-Bólyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Tanszékének Jean Monet termében angolnyelvü elöadást tartott, amelynek még a cime is hátborzongató lehetett az eredeti bozgorok, azaz a románok számára: Az uráli, indo-európai és altáji kontinuitás-elmélettöl az etruszk-magyar nyelvrokonság tételéig
Hogy a professzor Úr nem akárki, az kitünik az alábbi életmü adataiból
Mario Alinei
Nemzetközi tekintélyü nyelvész, az utrechti egyetem emeritus professzora.
Az International Society for Dialectology and Geolinguistics tagja,
hét éven át elnöke.
A Societas Linguistica Europae elnöke.
A Royal Academy Gustaf Adolf (Uppsala) tagja
Az Accademia Peloritana (Messina) tagja.
A Societa Linguistica Italiana alapító tagja.
Az Atlas Linguarum Europae alapító elnöke.
Számos alapmünek számító könyv szerzöje, közel három tucat nyelvi lexikon és szótár kidolgozásásban vett részt. Publikációinak száma meghaladja a kétszázat.
Két kötetes müve, az Orgini delle lingue d’Europa. La teoria della continuita. Continuita dal Mesolitico all’eta del Ferro nelle principali aree etnolinguistiche, mely a nagy nyelvtartományok folyamatosságát mondja ki, óriási érdeklödést váltott ki tudományos körökben.
Kiss Dénes az ismert költö, nyelvész irta, a nemrégiben megjelent
A magyar-etruszk nyelvrokonság cimü munkáról:
„Magyarként úgy gondolom, hogy nemzetünk szempontjából az elmúlt közel száz esztendöben nem jelent meg e münél fontosabb, jelentösebb könyv.” (Az MVSZ hiradása nyomán)
Itt jegyezzük meg, hogy az Ausztráliában élö Cser Ferenc a magyarság eredetét kutató könyve a "GYÖKEREK" angolnyelvü változata rövidesen megjelenik a honlapunkon
7
A MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE
Évröl évre terjed mozgalunk. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség felhivására, az idén ismét jóval többen csatlakoztak, mint tavaly. Örömünkre, már egyházak, egyesületek hivatalos évi programjukba foglalták ezt a már hagyománynak nevezhetö megemlékezést. A Kárpát-medencei magyar cserkészcsapatok is sok helyen lelkesen léptek soraink közé. Nekik sokat jelent a világ magyarságának szolidaritás vállalása, különösen a tavaly december 5-i gyásznap után.
Az idén, mint eddig is a Csendes óceáni nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, Uj Zélandban és Ausztráliában lobbantak lángra a gyertyák, mécsesek, tábortüzek. Áthaladva Ázsián, Európán, Amerikákon a Hawaii Szigetek fövárosában, Honoluluban hunyt ki a tüz, hogy jövöre újból lángralobbanjon, hirdetve az egész világon szétszórt magyarság megbonthatatlan összetartozását.
Reméljük, hogy a magyar kormány törvénybe iktatott nemzeti mozgalommá nyilvánitja a Cserkész Szövetség 1933-ban elkezdett, majd újjáélesztett kezdeményezését illetve új nevet és értelmet ad a Szent István napi tüzijátéknak.
Köszönjük mindazoknak, akik velünk ünnepeltek egy gyertya, mécses vagy tábortüz gyujtásával. Rövid szemelvények a levelekböl:
*
Meltanyolom az inditvanyt, s mint maganszemely csatlakozom hozza. Augusztus 20.-an Virginia, USA-ban is meggyujtjuk a gyertyat csaladi kereteken belul. Remelem nagyon sokan fognak csatlakozni ehhez a nemes kezdemenyezeshez. Babuskov Edina
*
A viharos idö miatt a szobában gyújtottunk gyertyát és elénekeltük a
Székely himnuszt. A legkisebbik fiamat, akit Farkasnak hívnak, úgy megindította a dolog miután megkérdezte miért ég a gyertya, hogy bejött a dolgozó szobámba a Keresztért, letette az asztalra a gyertya mellé és imádkozott.
Mégcsak nyolc éves és még sosem tett ilyet. Nagyon meglepödtünk. Még nem láttuk imádkozni. Lónay Gyula
*
Igen részt vettünk vagy 21-en fent északon egy nyaralóban,tábortüzet gyujtottunk,meg jonéhány gyertyát is..A "szellö zug távollal" fejeztük be az estét...Ölel. (Lamperth) Zoli (Canada)
*
A csikmadarasi 04-es Szent Istvan cscs.cserkeszei resztvettek a Szolidaritas Tüze elnevezesü programon. Lorant csv! Csémi Ildikó és Szilárd cs.vezetök
*
A nagymegyeri 23. sz. Arany Janos cserkeszcsapat idén is csatlakozik ehhez a nemes kezdeményezéshez. Söt, a SZMCS III. Szövetségi Nagytáborában külön is fogjuk propagálni, Csemi Szilard cst. - Kismedve
*
Igen, kovásznai otthonomban gyertyát gyújtottam, kitettem az ablakba, és az ott lobogott másfél-két órán át. Közben a világ minden részén fellobbant lángokra gondoltam, s arra az egységre, amely szükségeltetne. Gazda Jószef.

8
A 16. sz. Báthory István cs. cs . Szilágysomlyón bekapcsolódott e nemes kezdeményezésbe. Erdei János cs. vezetö
*
Az 50. Hunyadi cserkészcsapat nevében, írok. Csatlakozunk az indítványhoz, és augusztus 20-án este 9 órakor égni fog a tábortüz Szombathelyen a cserkészotthon udvarában. Husz Endre Cst.
*
Idén már másodízben veszünk részt a horgosi (Délvidék, Szerbia) cserkészcsapattal a Magyar Szolidaritás Tüze megtartásában. A tavaly tovább is adtuk e kezdeményezést a balatonboglári cserkészcsapatnak. Vass Zoltán, cst.
*
Minden évben részt vettünk az akcióban! Azóta, amióta meghirdettétek.
Karasszon Attila, Ausztrália
*
Nálunk Hollandiában is fog égni -minta a múltban is- egy mécses mint a Szolidatritás Tüze!, Nickl Károly (cst)
*
Ezúton szeretném tudatni Veled, hogy a magyar szolidaritás tüzének gyújtásába csapatommal bekapcsolódunk (60. Sík Sándor cserkészcsapat Tardoskedd, Szlovákia). Asztalos Orsolya (A 3.CSTVK-ból)
*
Örömmel jelentem , hogy a Magyar Szolidaritás Tüze Dunedinben , Uj Zelandon is meggyulladt este 9 kor Szombaton , Augusztus 20 án .
Speizer Imre, Dunedin, Uj Zeland
*
A Finnországi Magyar Gyülekezet istentiszteleten emlékezett meg és imádkozott. 20.-án, szombaton 21 órakor fellobbant a gyertyaláng, és égett 24 órán keresztül, legalábbis itt, Tamperében, több helyen. Tanító Béla
*
A pécsváradi 670. sz. Zengö Cserkészcsapat pécsváradi és hosszúhetényi barátainak kíséretében 25. augusztus 20-án 21 órakor a Zengö csúcsán meggyújtja a Tüzet. JM Antal Géza apátplébános, cspk.
*
A 165. sz. kazincbarcikai Jókai Mór cserkészcsapat ifjabb cserkészeivel augusztus 19-22-ig egy Tiszaújvárosi portyán vettünk részt 15 fövel. Tábortüzet nem tudtunk gyújtani, így mécsesekkel, gyertyákkal pótoltuk jelképesen ezt.
Józsa "Jo-Zsó" István st.
*
A Makk család Honolulu, Gracza Rezso (USA), Kókai Tibor ,(Canada), "Tóth Károly Antal" (Svédország), Forgach Peter, (Buffalo, USA), Jámbor László(Canada), (Thomasne ) Szabo Katalin, Budapest, Derényi Mária Muscat, Sultanate of Oman, Aldobolyi E. Judit, Urszényi Gábor és családja. Hamiltonban a Magyaródyéknál: Kardos Géza, Désy Lajosék, Seregélyes Márton
A több oldalas teljes listát villámpostával küldtük el a jelentöknek. Természetesen ez csak egy csepp a tengerben, mert kevesen jelentettek
9
A TRIANON FILM
Amint bemutatták a Koltai filmet, azonnal megindultak a támadások. A baloldalon és a románoknál ez persze kötelezö és várható volt. A meglepetést Antall József volt miniszterelnök egyik fiának a támadása okozta Azonnal irtam egy háromoldalas levelet, amelyböl néhány szemelvényt közreadok:
A kritizáló levelek állitásait dölt betükkel adom, a választ simán:

Antal György, Sipos Géza és hasonló úraknak!
A Trianon film kapcsán felhördült kormányok és kritikusok gyalázkodásából és megtévesztö kisérleteikböl már elegem van. Tudatlanságukról és rosszindulatú ferditéseikröl akár egy egész tanulmányt is lehetne irni. Itt csak néhány kimagaslóan bosszantó "tévedésre" reagálok:
*
"Andrássy a kiegyezés után külpolitikai szerzödést köt Németországgal, ezzel valósággal "odaláncolja" az ország sorsát."
Talán inkább az Osztrák-Magyar Monarchiáét?! Andrássy K.u.K. külügyér volt, nem magyar.
*
"A film teljességgel elhallgatja, hogy a nemzetiségi ellentétek száz-százötven évvel korábban, noha nem ennyire erösen, de már jellemzöek voltak a királyi Magyarországra."
Az agolok, irek, skótok, velszek között évszázadokig folyt a harc. Ezekröl Önök nem hallottak még? A vérbefolytott 1916-os "Easter Uprising", hire nem jutott el Önökhöz? Baszkokról, katalánokról, korzikaiakról sem tudnak? Lengyelország felosztására is illenék emlékezni, Az oroszok még a lengyel nyelv otthoni használatát (!) is megtiltották.
Ha összevetnék a nemzetiségekkel való bánásmódunkat Európa más államainak a módszereivel, csodálkoznának. Csak néhány példa: A "Nagy Francia Forradalom" kényszeriti a több, mint 50%-ot kitevö kisebbségeket nyelvük feladására. Az iskoláikat beszüntették és a bretonokat tizezrével (!!!) irtották, ellenszegülésük miatt. A skótok, velsziek, irek elvesztették iskoláikat. Ma ezen népeknek tizenöt százaléka sem beszéli ösei nyelvét.
Nálunk pedig - a "rettenetes elnyomás alatt" - 8-10 kis szláv törzsböl kialakul a szlovák irodalmi nyelv és ezzel az irodalom. Hosszú ideig Erdélyben több románnyelvü iskola müködött, mint a Regátban...
Olvassák el Hévizi Józsa könyvét: Autonómia tipusok Magyarországon és Európában (Püski, 2001)
*
"A magyarság teljes jogal tartja igazságtalannak a trianoni, illetve az 1947-ben helyébe lépö párizsi békeszerzödést. Elvitathatatlan joga az is, hogy az európai normáknak megfelelö önigazgatási jogokat követeljen a maga, illetve kisebbségei számára. Ennél többet remélni azonban minden jel szerint illúzió, követelni pedig meggondolatlanság.
(Romsics Ignác: A trianoni békeszerzödés (Osiris Kiadó, Budapest,")
Romsics Úr nem ismeri az angolszászok kompromisszum elméletét? Szerintük egyik félnek sem lehet teljesen igaza. Tehát kompromisszumot követelnek a
10
szembenálló felektöl. Miféle kompromisszumot remélhetünk, ha (mint az amatör magyar kormányok szoktak) azzal a követeléssel állunk elé, amit eredetileg akarunk. Ha például területi autonómiát akarunk, nyilván a visszacsatolását kell kérnünk az 1910-es cenzus alapján. Abból már lejebb lehet menni (kitartó alkudozás után) a "kompromisszumos" területi autonómiára.
Idézek Margaret MacMillan torontoi egyetemi tanár (Lloyd George dédunokája) könyvéböl (Paris 1919. Random House, 2002)) A magyarokkal figlalkozó XX. fejezetében imigyen ir a trianoni határokról: "In 1945, the victorious Allies restored the boundaries of Trianon and there they remain, one of the arrangements from the Paris Peace Conference that has not been undone. Yet."
*
"Az egész filmre jellemzö, hogy az írott dokumentumok hiányoznak: a hírhedt trianoni szerzödésböl is csak az aláírások láthatók."
A "szerzödés" angol szövege 123 oldal. Gondolom a magyar sem sokkal rövidebb. Talán csak nem kivánják, hogy Koltai ezt oldalanként bemutassa? Ha Önök kivácsiak rá, szivesen elküldöm!
*
"Raffay összesküvés-elmélete szerint a szabadkömüvesség is sokmindenben ludas."
De mennyire ludasak!! Nem hallottak a francia Grand Orient páholyról? Olvassanak el néhány külföldi könyvet. Például Fejtö Ferenc könyvének magyar forditását (Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. (Minerva-Atlantisz kiadók 1990) A 318-332 és 414-419 oldalakon kaphat egy kis izelitöt tevékenységükröl. Pedig Fejtö nem kimondottan nacionalista. Nota bene: Könyve 1989-ben megkapta az "Év legjobb francia történeti munkája" díjat. Ez sem semmi...
Macartney könyveiben is találhat erre vonatkozó adatot böven .
Általában melegen ajánlom mindenkinek, aki ebben a levélben szerepel, olvasson egy kis nyugati - nem fasiszta - történelmet is. Maga Fejtö is egy hatalmas tárháza a Raffay Ernöt igazoló adatoknak. De, ha minden szakad, olvassák el Lángi Mária: Trianon cimü (Püskinél is kapható) könyvét, amely tele van nyugati politikusok, történészek Trianonról szóló idézeteivel.
Ami az otthoni történészeket illeti, sajnálattal kell közölnöm Önökkel - kevés kivétellel - nem tudtak megszabadulni a Révai-Andics-Molnár Erik-i indoktrinációtól. A "bünös nemzet" szelleme még ma is kisért. Még most sem képesek a magyar történelmet európai, környezetbe helyezni. Ha valaki kitör ebböl az átkozott körböl, mint Raffay Ernö, megpróbálják ledorongolni.
Az önök kritikája romboló, és kitünöen megfelel a román nemzeti érdekeknek (amelyeket még Ceausescu is teljes erövel képviselt), és a mai magyar(országi) kormány és az RMDSZ bársonyszék ideológiájának.
Tájékozatlanságuk megdöbbentö, vagy szándékos ferdités. Melyiket választják?
*
"A történészek amúgy egyetlen térben, egy tipikus belvárosi konzervatív értelmiségi lakásban szólalnak meg, ahol remekül megfér egymással a fekete pozdorjalemez könyvespolc és a túlságosan is újnak ható, öblös biedermeier fotelsor."
Ezt már nem lehet alulmúlni! Ez az izléstelenség és rosszindulat jellemzö az egész kritikájukra. Legközelebb számithatunk a szereplök gatyájának müszaki leirására és becsmérlésére is? Magyaródy Szabolcs
11
TÁMOGATÓINK
1980-ban küldtük szét az elsö könyvcsomagokat a világ legnagyobb napilapjainak. Hosszú kutatások, nekifutások után 1989-ben inditottuk meg gyüjtésünket. Azóta folyamatosan terjesztjük az angol és nemzetiségi nyelvü könyveinket, CD lemezeinket, már az egész világon. Ezzel olyan missziót teljesitünk, amely a magyar kormányok kötelessége lenne. Ebben a munkában kb 1200-ra tehetö azoknak a magyaroknak és egyesületeknek a száma, akik valaha is támogattak bennünket. Tavaly már csak 167 támogatónk volt. Az idén? Ki tudja?
Köszönjük a 2005 január1-töl, szeptember 30-ig beérkezett adományokat:



























KÖSZÖNET MUNKATÁRSAINKNAK:
Vámosi József-Margit, Juhász András, Várdy Béla, Hábel György, Bakos István, Kövári György, Csermely Péter, Kazal László, Boros Béla, Szappanos István, Kis Ferenc, Beodray Ferenc, Bozóki Barnabás, Botlik József, Bryan Dawson, Bányai Ferenc, Bereczky Zoltán, Pogány Erzsébet, Draskóy György, Nagy Baka György, Désy-Nagy Lajos, Szöke János, Csóli Simon, Kardos Gabriella-Géza, Kaffka Margit, a Makk Család, Glóbits László, Magyaródy Rózsi, a Gráber család, Dr. Forgách Péter, Somogyi Vince, Lamperth Cili, Likó János, Kenessey Csaba, Molnár Pál.
12
A Bilderbergek titka
Ezzel a cimen egy nagyon érdekes és tanulságos cikk jelent meg a Magyar Nemzet 2005. május 7. számában (9. oldal), Lóránt Károly tollából. A cikk szerint egy világot irányitó csoport létezik, amely tagjai között megtaláljuk a világ szellemi, média, gazdasági és politikai vezetöit és államföit. A "Bilderberg csoport" létezésére több adat utal, mivel a titkos jelleg ellenére idönként kiszivárog egy és más. A lap emliti Hillary Clinton könyvét (Élö történelem), a New York Times cikkét (Alan Cowel és David M. Halbfinger: "A világot irányító titkos konferencia?." The New York Times, 04. július 11).
Ennek a titkos társaságnak az alapitásában egy amerikai milliomos, Joseph Retinger bábáskodott. Sikerült neki rábeszélni a holland Bernhard herceget, kinek elnöklete alatt, 1954. május 29-31. között került sor a hollandiai Oosterbeckben lévõ Bilderberg hotelban, innen ered a név. A tagok között megtaláljuk Henry Kissinger, David Rockefeller, Henry Ford, Edmond de Rothschild, Zbigniew Brzezinski, Valery Giscard d'Estaing urakat is.
Bernard herceg imigyen nyilatkozott egy alkalommal: "Ha mi itt elõzetesen meg tudunk egyezni, akkor, ha nem is egy Utópiát, de egy nagyon erõteljes és egészséges Európát tudunk létrehozni."
Igy tudtunk és belegyezésünk nélkül dönt sorsunk felöl egy maroknyi, rendszerint nem választott ember. Akár tetszik, akár nem. Ha többet akarunk tudni a csoport müködéséröl, csak a "Bilderberg" szót kell beütnünk egy WWW keresöbe. Lesz ott elég információ, amelyen érdemes elgondolkozni. Talán egy két magyar problémára is lehet - közvetett - utalást kapni.
***
A MAGYAROK ELLEN ELKÖVETETT ATROCITÁSOK
Ennek a nagyon fontos könyvnek az anyaga majdnem együtt van. Kivételt képez a feltehetöen a szlovák és orosz partizánok által tömegesen kivégzett magyar férfiak hiteles története. Felkérjük azokat, akik ilyen adat birtokában vannak, hogy azt nekünk átengedni sziveskedjenek. A dobsinai és a pozsonyligetfalusi borzalmak ügye már ismert és dokumentált.
Mielött egymás nyakába borulnánk, a környezö népekkel, szükséges a büneik bevallása, megbánása és jóvátétele. Ezen a téren, mi elenyészöen kevéssel tartozunk a szlovákoknak, románoknak és szerbeknek. Mi már bevallottuk büneinket, most rajtuk a sor.
**********
http://www.hungarianhistory.com
-------------------------------------------------------------
© Published by S.J. Magyaródy
42 Juanita Dr.,
Hamilton, ON
L9C 2G3, Canada
E-mail: corvinus@mountaincable.net