Corvinus Library
#50. sz Holló

A H O L L Ó
105 SZ. ÖCSCS.
HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG
HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION
Homepage: http://www.hungary.com/corvinus/

Ha nem születtem volna is magyarnak
E néphez állanék ezennel én
Mert elhagyott, legelhagyottabb
Minden népek között a föld kerekén
50 sz. 2004, április 10
AUGUSZTUS 20
KÉSZÜLJÜNK A MAGYAR SZOLIDARITÁS NAPJÁRA
Tavaly sikeres volt ez az újjáélesztett 1933-as gödöllöi cserkész kezdeményezés. A Magyar Szolidaritás tüze lángralobbant az egész általunk lakott világon. Okkal reméljük, hogy ez a szerény szertartás idövel, a legszebb magyar hagyományok közé emelkedik. A tavalyi tapasztalatokkal megerösödve készüljünk fel még jobban.
Ez nem csak cserkész feladat, hanem a világ osztatlan magyarságáé, tehát felhivással fordulunk otthoni és határon kivüli honfitársainkhoz, szervezetekhez, hogy csatlakozzanak e kötetlen mozgalomhoz. Bár az ötlet és a kezdeményezés a miénk, nem szabunk feltételeket, mindenkit örömmel fogadunk.
Mivel ragaszkodunk az augusztus 20.-hoz, a nemzetközi dátum vonalon túl kezdödik a tüzgyujtás (Ausztrália, New Zealand) s nyugati irányba haladva Eurázsián és Amerikán áthaladva, Hawaii szigeteken élö magyarok fejezik be. A Kárpát medencében - kilenc óra tájban, a budapesti tüzijáték elsö rakétája adja meg a jelet a tüzek fellobbanására. Otthoni testvéreink tudni fogják, hogy az a láng már bejárta a fél világot és onnan indul a másik fele irányába.
2003-ban a világ magyarságának köreiben futótüzként terjedt felhivásunk. A Földgolyó minden sarkából érkeztek csatlakozást bejelentö E-levelek. Minden levelet felsorolni nem tudunk, csak azokat az országokat emlitjük meg (a teljesség igénye nélkül), ahol lángra lobbantak a tábortüzek, gyertyák, mécsesek:
Magyarország, Erdély, Felvidék, Délvidék, Kazahsztán, Ausztrália, Németország, Svédország, Kanada több provinciája, USA több állama, Ausztrália több állama, Finnország, Spanyolország, Anglia, Hollandia, Argentina, Hawaii, Svájc, Brazilia, Puerto Rico, Horvátország.
Az idén készitsük elö jól és vigyük teljes sikerre ezt a kezdeményezést. Minden magyar szervezet, egyház, baráti társaság és egyén, vegyen ebben részt. Legalább ezen a napom érezzük, hogy együvé tartozunk a határokon innen és túl, otthon a Kárpát medencében, vagy bárhová is vetett bennünket a sors. Talán egy nagy, globális összefogáshoz vezet ez a kezdeményezés.
Jó Munkát! Magyaródy Szabolcs
2
JELENTÉS
Bizalmas. Médiában nem közölhetö!
Október végén ujból Budapest felé vettem utam. A cél, mint máskor is, a tervezett könyvek sorsának egyengetése volt. Másodlagos cél pedig a munkánk ismertetése és a szemléletünk terjesztése.
1. A Hévizi könyv készen van, Buda Márta készitette elö nyomdára Budapesten. Már csak az utolsó ellenörzés van hátra.
2. Lipcsey Ildikóval könyve: Csermely Péter befejezte a forditást illetve lektorálást.
3. Pozsony Ferenc csángó könyvének is találtam forditót. Lévay Attila kihegyezett komputerrel várta a szöveget, amikor az irónk haladékot kért, mert a legújabb eseményeknek és információknak megfelelöen akarja átdolgozni a szöveg egy részét.
4. A szlovák történelmi zsebkönyv is elkészült - majdnem... Balassa Zoltántól átvettem a kéziratot. Átnéztem, majd két szakértövel olvastattam át. Koncenzus szerint, végeredményben a mü megfelelt az általunk felállitott paramétereknek, s csak kisebb kiegészitésekre szorul. A fejezetek legtöbbjének elkezdödött a szlovákra forditása. A már folyamatban lévö angol forditást követöen a négy nemzetiségi történelmi könyvet is összeállithatjuk egy kötetbe.
5. A "Magyarország szerepe a Szovjetunió lerombolásában" cimü könyvön már dolgozik a szerzö, de a határidöt sajnos nem tudta tartani.
6. A román nyelvü történelmi zsebkönyvünk még 2002-ben elfogyott Mivel nagy a "kereslet", újból nyomatjuk a bövitett kiadást.
A munkánk ismertetése terén is sikerült egy és más.
7. Gecse Géza "Határok nélkül" rádiómüsorában szóltam egy-két szót tevékenységünkröl, december 2.-án.
8. Dobos Attila Budapest TV (BPTV) által sugárzott programjára eröszakolt be a fáradthatatlan Kéri Editke. Két betervezett szereplö (Franka Tibor és és egy volt KDNP képviselö) vitte a primet. F
Itt-ott szóltam egy két mondatot s békésen hallgattam addig, amig Franka siránkozni kezdett a baloldali propaganda intenzivitása miatt. Erre már magamhoz ragadtam a kezdeményezést és kelleténél kissé hevesebben kezdtem birálni a jobboldalt, a propaganda ügyetlenkedéseik miatt.
Felemlitettem, hogy a kormány szószólói, gondosan kitervezett módszer szerint, majd' kivétel nélkül imigyen kezdik mondanivalójukat Kovács elvtárstól le a pártház portásig: "Az elözö kormány hibájából...", "Az elözö kormány mulasztásai miatt...", "A Fidesz ügyetlenkedései miatt...", "Az Orbánék büne, hogy...".
Válaszul, a jobboldalnak csak ezzel kellene kezdeni minden megnyilvánulásukat:
"A mai, rendkivül alacsony életszinvonalnak föoka a Kádár kormány által felvett és eltékozolt 22 milliárd dollár adósság, amelynek a kamatait még a dédunokáink is fogják fizetni." Ezt még a kevés jobboldali ujság cimlapján is minden nap meg kellene jelentetni.
Franka meglepödött egy kicsit, majd azt mondá: "Ezt mindenki tudja...". Mérgemben, csak annyit mondtam, hogy "egy frászt tudja mindenki.... "
3
Kitörésem miatt, azt hittem, Dobos Attila a program vezetöje (a "Nemzetör és más lapok, magazinok tulajdonosa), ki fog tiltani még a házból is. Meglepetésemre közölte velem, hogy tölem szivesen leközöl minden cikket a Nemzetörben.
9. A Magyarok Házában, Balogh Barna ismert jobboldali TV személyiség beszélgetö partnere voltam november 11-én.
10. November 18-án, régi barátunk, Dr. Samu Mihály professzor hivott meg elöadni az ELTE egyik tanszékére. Az "osztályában"18-20-an voltak jelen.
11. Nagybákay Antal rendezésében, a ferencvárosi müvelödési házban (Haller utca 27) tartottam volna elöadást november 17.-én, de ez a közönség hiányában elmaradt. Összesen hatan voltunk ugyan, de beszélgetéssel töltöttük az idöt, igy nem volt hiába az eröfeszités.
12. November 21-én Budaörsön, Éhn József professzor rendezésében tartottam egy sikeres elöadást a helyi Polgári Kör vendégeként. Jobboldali kötödésü, többségében felsöfokú végzettségü hallgatóság volt jelen, kb. 30-as létszámban Az elöadás jól sikerült. Sokan adtak fel jó kérdéseket.
13. November 26-án, Prof. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter rendezésében és vezetésével, a Batthyányi Alapitvány Külügyi csoportjának keretében tartottunk elöadást. Népes közönség elött a v. nagykövet Úr bevezetöje után, prof. Szegedy-Maszák Mihály (Bloomington, Indiana U.) tartott - föként irodalmi jellegü - elöadást. Majd rám került a sor. Itt is jól éreztem magam, mert többen tettek fel kérdéseket. Föként annak a kb nyolc fiatal kérdéseinek örültem, akik az utolsó sorokban ültek. Szószólójuk Szarka Gábor volt, aki idegen egyetemi hallgatóknak, angol nyelven ad elö magyar történelmet.
14. December 2.-án a MAG-ban (Magyar Alkotók és Gondolkodók Társasága) tartottam elöadást, szintén Prof. Samu Mihály közbenjárására.
15. Nagy örömömre December 5-6-án tartották A Gellért Szállóban a "Kisebbségekért Pro Minoritate Alapitvány és a Budapest Analyses rendezésében megtartott:
"Kisebbségi Önkormányzatiság Európában - autonómiák. Kihivások és tapasztalatok."
cimü konferenciát.
A résztvevök névsora az európai autonómia mozgalmak krémje volt:
A külföldiek: Oplatka András, Christoph Pan (Dél Tyrol), Joan Vallvé i Ribera (Catalonia), Elisabeth Nauclér (Aaland-szigetek), Leo Neyken (Belgiumi Német Közösség), Scott Greer (U.K.) Andreas Gross (Europa Tanács reportörje), Schlöpflin György (U.K.). Szabó Zsolt (Hollandia).
Magyarok: Vizi E. Szilveszter, Gál Kinga, Herczeg Géza, Király Miklós, Martonyi János, Tóró T. Tibor, Lörincz Csaba, Bába Iván, Németh Zsolt, Józsa László, Tökés László, Orbán Viktor, Csapó József (Erdély, üzenetet küldött).
Az egyik kérdésemet Christoph Pan Úrnak tettem fel:
"Professor Pan! Tanulván a baszk, katalán, korzikai és dél-tyroli eseményekböl, lehetségesnek tartja e ön, hogy az erdélyi magyarok véráldozat nélkül elérhetik céljukat, az autonómiát?"
Pan mosolyogva kelt fel a székröl, odament a mikrofónhoz és egy szóval válaszolt: "Yes".
4
A felszólalók között voltak az MVSZ Külügyi Bizottságának tagjai is: Zabolai Csekme Éva, Nádasdi István. Sok barát, ismerös jött el, köztük Komlóssy József (az autonómia régi, külföldi magyar harcosa és a Magyar Országgyülés külügyi bizottságának, valamint az Európa Tanács magyar parlamenti küldöttségének a kisebbségi szakértöje. a magyar kormány tiszteletbeli tanácsadója), Király Zoltán, Gecse Géza, Samu Mihály, Jeszenszky Géza és még számosan.
16. November 29-ére meghivást kaptam az Erdélyi Szövetség alapitásának 15. évfordulóját ünneplö rendezvényére is. Székelyhidi Ágoston, Lipcsey Ildikó András Imre, Nádasdi István és Vekov Károly mellett felkértek egy tizperces elöadásra.
17. Dr. Csapó Józseffel, a székely autonómia törekvések egyik vezéralakjával is sikerült beszélgetni. Átadta a székely Statutum magyar szövegét, amelyet azóta már ha lassan is, de angolra fordittattunk.
18. Már évek óta tartok kapcsolatot a Közlekedési Múzeum egyik alapitványával, amely azonkivül, hogy a Kárpát medencei kisvasutak védelmében dolgozik, a magyar közlekedés úttöröinek állit emléktáblákat, föként az elszakitott területeken. Például csak Baross Gábornak (a "vasminiszter"), aki nevével összeforrott a Kárpát-medencei vasutépités 200, Paff Ferencnek pedig 40 emléktáblát helyeztek el. Ezeken aztán autóbusz kirándulások keretében rendszeresen piros-fehér-zöld szalaggal diszitett babérkoszorúkat helyeznek el. Az idén a magyar repülés egyik úttöröjének, Zsélyi Aladárnak sirját, és emlékoszlopát koszorúzták meg a Busa (Bu‰ince) nevü Ipoly parti községben. Az emlékoszlop szlovák és magyar feliratú. Itt meg kell jegyeznem, hogy Zsélyi Aladár neve és rövid életrajza is rajta van azon a honlapon, amely Kovács Mari munkássága eredményeként a magyar repülés úttöröinek állit emléket az Amerikai Repülésügyi Honlap magyar oldalain (megtekinthetö a mi honlapunk segitségével is).
Ezen kiránduláson két környékbeli magyar emlékhelyet is felkerestünk. Mikszáth Kálmán szülöházát és Madách Imre kastélyát és siremlékét. A szlovákok szépen rendbehozták az épületeket. A szobákban mindkét nyelven olvashatók a feliratok és a magyarázó szövegek.
E mozgalom apostola és megszállottja Gáspár János, súlyos szélhüdést kapott, amelyböl vasakarattal mostanában kezd kilábolni. Közeljövöben a Vaskapu szikláján elhelyezett és a duzzasztómü épitése idején, a románok által összetört Széchenyi emléktáblát akarja újból elkészittetni és elhelyezni a réginek már elöntött helye fölötti sziklafalon.
Diplomáciai érzékére vall, hogy az utódállamok helyi notabilitásait is bevonja a koszorúzásokba - már ahol azok hagyják magukat. Ezzel egyengeti a Kárpát-medencei népek lassú megbékélését. János egyike azoknak a magyaroknak, akik szivósan, csendben, úgyszólván észrevétlenül szolgálják nemzetünket. Minden tiszteletünket és hálánkat megérdemli.
19. December 10-én találkoztam Lángi Máriával és Bokor Imrével. Bokor professzor Úr átadta a "Magyarság tragédiái a XX. században" cimü müvét, amelyben 13 képben, drámaszerüen mutatja be az utóbbi száz év borzalmas magyar történelmét. Ugyancsak megkaptuk a "Tiz hazugság, ami megrenditette a világot" munkáját, amely már honlapunkon is olvasható.

5
20. A CD lemezünk harmadik kiadása nyomtatásra készen áll. Bányai Feri már másodszor bövitette a tartalmat. Ezzel is bajban vagyunk, mert folyamatosan kerül elö olyan anyag, amit "feltétlenül" be kellene tenni. Igy a tömeges másolással még várnunk kell. Úgy oldjuk meg a kérdést, hogy az otthoni igényléseknek megfelelö számú lemezt Buda Márta késziti el. Az itteni kéréseket pedig a mi CD másolónkkal elégitjük ki. A tömeges kiosztásra valót pedig gyárilag állittatjuk elö, amikor kell.
21. Bakos István meghivott a Teleki Pál Szoborbizottság ülésére. Valaha a KMCSSZ megbizottja voltam ebben a testületben s mivel más nem volt a kezeügyében, ezen az alapon kért meg a részvételre. Megbizásom nem volt, igy ezt kihangsúlyozván vettem részt e találkozón Csicseri-Rónai István lakásán. Volt néhány régi ismerös is jelen, Göncz Árpád, Vigh Károly. Azóta meghiúsult a szoborállitási terv. Erröl többet egy másik oldalon olvashatunk.
Sikertelenségben is volt részem. Valószinüleg egy kicsit késön kezdtem az akciót, igy a DUNA TV szerkesztöinek nem volt alkalmuk elegendö müsoridöt biztositani. Remény van arra, hogy a következö látogatás alkalmával müsorra kerülök s munkánkat azokkal ismertethetem meg, akik legtöbb eröt és öntudatot tudják meriteni belöle - a határon kivülrekedt magyarokkal. Ezirányú akció már folyamatban van. Reméljük sikerül.
Igen sok barátunkkal találkoztam, hazaiakkal és külföldiekkel egyaránt. Néhány név: Boross Béla (Ausztrália), Popély Gyula, Lukács Csaba (MN) jótevönk és támogatónk Palinay Gyula és László, Bereczky György, Bereczky Zoltán, Kosztin Árpád, Böröcz József (Svájc), Hábel György, Kocsis István-Lápossy Monika, Zsótér András. Még Baránski Katival és fiával, Forgách Péterrel is összefutottunk.
Sok idöt töltöttem a Magyarok Házában, amely a magyarok "központi pályaudvara", ahová a szélrózsa minden irányából érkeznek honfitársaink. Itt egyaránt lehet találkozni székelyekkel, amerikai, ausztráliai, európai magyarokkal. Ez a ház tényleg a világ magyarságának szellemi és fizikai központja lehetne. Kár, hogy a kormányok rendszerint kiöntik a babát is a fürdövizzel együtt....
M.Sz.
**************
A RÁKÓCZI ALAPITVÁNY ELISMERÉSE
Újabb elismerést kapott a Hunyadi Mátyás Öcs. Munkaközösség angolnyelvü könyvakciója. Január 16-án, a hagyományos torontoi Rákóczi Bál alkalmából osztotta ki Ayklerné Papp Zsuzsa cst. az idei elismerö okleveleket.
Az diszes, nagyméretü oklevelet Magyaródy Szabolcs vette át. Úgy tudjuk, Zsuzsin kivül Lampertné Cili cst. is szorgalmazta e magas kitüntetést.
Köszönjük a Rákóczi Alapitvány vezetöségének és barátainknak e dicsérö elismerést.
*************************************

KÉNYSZERÜ TAKARÉKOSSÁG
Sajnálattal közöljük, hogy azok számára nem küldjük ezentúl a HOLLÓ számait, akiktöl 2001 dec. 31-óta nem kaptunk adományt. Kivételt képeznek azok a honfitársaink, akik rossz anyagi körülményeik miatt nem tudják támogatni a könyvakciónkat. Ez esetben csak egy pár szó értesitést kérünk.
6
AUTONÓMIA KONFERENCIA SZOVÁTÁN
Autonómia és integráció címmel az önkormányzatok perspektíváiról tartott kétnapos konferenciát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Szovátán, a Danubius Szállodában. A találkozó április elsején Hévizi Józsa Területi és egyházi autonómia Magyarország történetében címu kötetének bemutatásával kezdödött. A konferencia délelött tíz órakor Tökés Lászlónak, az EMNT elnökének megnyitó beszédével kezdödött.
Ezután az autonómiaformák és önkormányzatok az európai országokban témakörben a következö elöadók szóaltak fel: Andreas Gross, az Európa Tanács (ET) raportöre, Komlóssy József SENCE-alelnök, Cristoph Pan, a dél-tiroli etnikai intézet vezetöje, Ignasi Guardans, Katalónia képviselöje az ET-ban, Gunnar Jansson, az ET korábbi romániai raportöre, Lloyd Quinnan, a Skót Nemzeti Párt képviselöje, moderátor Szilágyi Zsolt, az EMNT alelnöke.
Délután a hazaiaké volt a szó, Autonómiakoncepciók Romániában alcím alatt elöadást tartott dr. Csapó József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Dan Pavel politológus, Bakk Miklós politológus, Gabriel Andreescu, a Helsinki Bizottság képviselöje, Toró T. Tibor, az EMNT alelnöke, Szász Jenö, a Magyar Polgári Szövetség elnöke és Niculescu Tóni, az RMDSZ integrációs és külügyi bizottságának elnöke, moderátor Bodó Barna politológus.
Április 2-án, pénteken kelet-európai integráció és autonómia esélyek címmel további elöadókat hallgattak meg a résztvevök. Felszólaltak: Smaranda Enache, a Pro Europa Liga társelnöke, Németh Zsolt, a Magyar Országgyılés külügyi bizottságának elnöke, Adrian Severin, az EBESZ romániai küldöttségének vezetoje, Eberhard-Wolfgang Wittstock, a Romániai Német Demokratikus Fórum képviselöje, moderátor Lorincz Csaba. (Szabadság) www.transindex.ro
***********
HONLAPUNK HIREI
Az alanti tanulmányok, recenziók, könyvek kerültek fel a honlapunkra:
1. Az East-Central European Syndrome olasz, német, román és francia forditása.
2. Brády Zoltán: Nobody cares for you. (A dobsinaiak legyilkolása) Synopsis.
3. Prof. Jeszenszky Géza recenziója: Romsics, Ignác: "The Dismantling of Historic Hungary: the Peace Treaty of Trianon, 1920".
4. EGGERS, Martin: "Das Großmährische Reich Realität oder Fiktion". Recenzió.
5. MacMillan, Margaret:" Paris - Six Months That Changed the World". Recenzió
6. Lambert, Miles: "Hungarian Surnames in the Stropkov Area".
7.Ludanyi, Andrew and Nádas, Gabriella: "Property-Restitution and Majority-Minority Relations in Romania"
8. Prof. Stephen Fischer-Galati és Várdy Béla st. jóvoltából megkaptuk: S.B. Várdy, T.H. Tooley, A.H. Várdy: "Etnic Cleansing in Twentieth-Century Europe" (New York: East European Monographs, Columbia University Press, 2003, 860 pp.) cimü fontos könyvének WWW és CD jogát.
9. Dr. Csapó József: "The Sekler Statutum" (A székely autonómia tervezet)
Fontos és érdekes hir: Prof. R. Guy Erwin (California Lutheran U.) jónéhány diákjával Magyarországra és Erdélybe megy májusban. 14 könyvet és a CD-et küldtünk kérésére, egyet pedig a HHRF.
7
Magyar iskola
Szomorúan tapasztalatom volt néhány évvel ezelött a Szilice nevü, Rozsnyó melletti faluban. A Gombaszögi Napokra mentünk fel az MVSZ akkori fötitkárával, Bakos Istvánnal, akinek kedvenc, jó magyar tanitónöjét e közeli faluból telepitették ki 45-ben. Az ünnepségek egyik rendezöje szilicei volt, aki szivesen vállalkozott a rövid hegyi útra.
Mamája szivesen fogadott bennünket s pár pillanat múlva már helyi kisüsti pálinka, sütemény került az asztalra. Kiderült, hogy ö még annak a tanitónönek az osztályába járt, aki Istvánt is tanitotta. El is mondta a versikét, amelyet a harang avatáson mondott el, istentudja hány évtizeddel azelött.
Kellemes társalgás után a kitelepités körülményeire és az iskolára fordult a szó. Kiderült, hogy bár a falu lakossága a kitelepitések ellenére magyar többségü, a gyerekek zömét mégis a szlovák iskolába járatják. Ugyanezzel a szomorú jelenséggel találkoztam 2003 decemberében a nemrégiben még tiszta magyar faluban, Busán, a magyar határt jelentö, Benes szerint "hajózható" Ipoly északi partján. Itt még olyanok is szlovák iskolába járatják a gyereket, akik Budapesten dolgoznak. Kifogás? Van böven! Például: "Igen nagy hátrányom volt a katonaságnál, hogy nem tudtam rendesen szlovákul." vagy "Nem kaptam állást, mert nem irtam rendesen szlovákul..."
Ugyanez megy végbe Erdélyben, Délvidéken. Kárpátalján - úgy hallom - forditott a helyzet. Egyes ukránok, oroszok, ruszinok inkább magyar iskolába adják a gyerekeiket, mert szemüket Budapestre vetik nem Kievre. Tudják, anyagi felemelkedésük magyarországi kapcsolatoktól függ, nem pedig Kievtöl. Ott még az is elöfordul imitt-amott, hogy a nem magyar gyereket a magyar cserkészcsapatba iratják be.
Néhány évvel ezelött még némi emberi megértéssel vettük tudomásul a felhozott kifogásokat. Elvégre senkitöl sem várhatjuk el gyermekei sorsának nehezitését. Ma azonban már mindez idejétmúlta, üres kifogás.
A jövö az Európai Unióban van. Hogy ez nekünk jó vagy, rossz, ezen lehet vitatkozni, de a tényen nem lehet változtatni. Bekerülünk, ha tetszik, ha nem. Ha már igy van, használjuk ki kevéske elönyeit.
Az Unió régiókban gondolkozik. Ez pedig a magyar gazdaság és kultura erös befolyását jelenti legalább az Alföld peremvidékein. Ez igy volt ezer éven keresztül s a természet vastörvényei újból érvényesülni fognak. Idézzük talán Hlinka páter, a szlovákok nemzeti hösének szavait: "Minden szlovák folyó a magyar Alföld felé folyik, minden utunk a nagy városuk, Budapest felé vezet, mig Prága felé a Kárpátok gátja emelkedik." (Bonsal, Stephen amerikai diplomata könyvében: "Suitors and Suppliants", 1946 Library of Congress No:68-26226).
Mondott még Hlinka érdekesebbeket is ("Extra Hungariam non est vita. Emlékezzen ezekre a szavakra [Bonsal]...."), de az egy másik cikk tárgya lehet.
Ma tehát nem érdemes a gyerekeket szlovák, román, szerb nyelvü iskolákba járatni a magyarok lakta területeken, de még a szórványokban sem. A Kárpát medencében a magyar micro és macro gazdaság lesz az uralkodó, mégha a globális világcégeken keresztül is. Azt sem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a magyarlakta területeket szándékosan nem fejlesztették. Ennek okán a munkaerö
8
áramlás a nagy magyar ipari gócok felé fog történni, helybenlakással és ingázással, de nem áttelepüléssel.
Ezenkivül ANGOLUL kell tanulni. Angol nyelvtudás nélkül csak a legalacsonyabb szintü munkára alkalmas a jövö embere. Még a szakmát tanulók is rá lesznek rövidesen kényszeritve erre a nyelvre. Munkavezetöktöl felfelé - tiz éven belül - már csak angol tudással lehet jelentkezni egy meghirdetett állásra.
Minek terhelni a gyereket egy olyan nyelvvel, amely csak helyi viszonylatban alkalmazható, de nem a mi gazdasági régióinkban? Ma már a katonaság ügye sem jöhet számitásba. Az EU területén a jólképzett, kitünöen felszerelt kis zsoldos, nemzetinek már alig nevezhetö seregek jönnek divatba. Máris lecsökkentették a katonai szolgálati idöt 6-9 honapra és a fiataloknak csak néhány százalékát hivják be katonának. Arról ne is beszéljünk, hogy a román, szlovák, szerb, ukrán hadseregben egy magyar csak akkor futhat be magasra ivelö pályát, ha megtagadja nemzetiségét. Igaz, még akkor sem biznak az árulókban... Tehát minden kényszeritö körülmény megszünöben van, ami megkövetelné a szlovák, román, szerb, ukrán (ruszin) nyelv magasfokú tudását.
Mindezt azonban egy kicsit nehéz és körülményes lesz elmagyarázni azoknak a szülöknek, akik a világ eseményeinek sodrásán kivül esnek, vagy még ma is a megfélemlités nyomasztó légkörében élnek. A "kedvezmény törvényt", amelynek feladata lett volna a magyar öntudat ébresztése, a mai magyarországi kormány feladta és emaszkulálta. Ugyanigy járt a "Magyar Igazolvány" is.
Európa ebben a magyar részében a patriótizmus tilos - a post-kommunisták szerint. Mindenki másnak jogában áll "nacionalistáskodni", nekünk nem szabad "magyarkodnunk"! A francia, angol, német, olasz, spanyol, román, szlovák, cseh nyugodtan lengetheti zászlaját. Nekik jogukban áll a "benesi dekrétumokkal", a "nemzetállam" diktaturájával, a kisebbségek érdekében hozott, de be nem tartott törvényekkel, nyiltan magyargyülöletre bujtogató, uszitó szerb, szlovák Maticákkal és román Vatrákkal bevonulni az "civilizált és kulturált" nyugat európai népek közösségébe.
Ha már ilyen kormánnyal áldottuk meg magunkat, amelyik a Baumgartner autóversenyzönek 4 millió dollárt ajánlott fel, ezt megtakaritandóan az erdélyi magyar egyetemnek kevesebb pénzt juttat, az iskoláinkat magunknak - egyéni
alapon - kell megmentenünk. Néhány ötlet:
A falvakba el kellene juttatni egyoldalas szórólapokat, amelyben megtudhatnák a szülök, miért elönyös a magyar iskolába járatni a gyermekeiket.
Ugyanezt a drótpostán is lehetne terjeszteni, amelyet a helyiek másolhatnának és kézbeadnának, esetleg a templomon vagy más szervezeteken keresztül.
Minden Polgári Kör vállalna egy határon túli falut kapcsolattartás céljából.Városi Polgári Körök összefogva vállalhatnának városokat ugyanigy. Falvak vállalhatnának testvérfalvakat. Egyéni vállalás: Ha valaki az adminisztrációt megszervezi, felajánlok évi 15,000 forintot annak a diáknak, aki igazoltan átmegy magyar iskolába a következö tanévben és ott is marad a jövöben.
Az itthoniak alig tudnak arról, hogy nyugati magyar egyének és szervezetek egyenesben adnak célzott segélyeket a határontúli magyar templomoknak, iskoláknak, szegénysorsú sokgyerekes családoknak. Ruházatot, könyveket,
9
számitógépeket, pénzadományokat juttatnak át a határokon. A hangsúly az "egyénileg" szón van. Ugyanis a bizalom igencsak megrendült a "rendszerváltás" után jelentkezö ügyeskedök lopkodásai után. Ma már személyesen utaznak a helyszinre és adják át a pénzadományokat, de számlákat, elismervényeket kérnek a kedvezményezettektöl.
Igy okunk van feltételezni, hogy ennek a kezdeményezésnek nemcsak itthon, de a nyugati magyarság köreiben is sok támogatója akadna, ha a a pénzük bizonyitottan célba ér. Meg kell próbálnunk változtatni a mai szomorú helyzeten.
*****************************************************
A TELEKI SZOBOR SORSA
A tragikus sorsú föcserkészünk szobra elkészült és a Föváros engedélyt adott egy ideiglenes helyen való felállitására. Minden simán ment. Majd megjelent egy dühös, gyalázkodó cikk, amelyben egy zenemüvész tiltakozott a szobor felállitása ellen, mondván, hogy Teleki antiszemita és fasiszta volt. Erre minden városatya összerezzent és sebtében visszavonták az engedélyt.
A politikában semmi sem úgy igaz, ahogyan az látszik. Igy volt ez Teleki esetében is. A magyar történelmet nem szabad az általános európai és világ helyzet alapos ismerete nélkül megirni. Nem voltunk sziget egy lakatlan bolygó tengerén, hanem nagyon is be voltunk ágyazva egy európai háttérbe. Aki ezt nem érti meg, az nem tarthat számot a "müvelt" jelzöre.
A megdöbbent lengyelek, akik rendkivül tisztelik Telekit, helyet ajánlottak a szobornak Lengyelországban. Ezt a szégyent sikerült elkerülni Balatonboglár vezetöségének jóvoltából, akik készségesen vállalták a szobrot. Április 3-án megtörtént a felavatás, amelyen Lendvai Imre cscst. elnökünk is jelent volt és beszédet tartott.
Azok pedig, akik megakadályozták a budapesti elhelyezést, szágyeljék magukat. S ha van müvelödésre kedvük és tudnak angolul, olvassák el Macartney, Montgomery, Persico és Margaret MacMillan könyveit.
*******************

EZT SEM ÜNNEPELJÜK
A 907, július 3-7 között lezajlott pozsonyi csatában Árpád döntö vereséget mért Gyermek Lajos hadaira. Krónikáik szerint Ditmár érsek fövezér, két püspök, három apát és tiz gróf esett el. Az egész seregük, hajóhaduk nagyrésze odaveszett. Árpád is elvesztette három fiát s néhány nap múlva maga is belehalt sebeibe.
A katonai gyözelem és a nyugati gyepük elöretolásán kivül óriási hadianyag zsákmányra tettek szert Árpád vitézei. Több tizezer zsákmányolt német kard és egyébb felszerelés erösen megnövelte a magyarság katonai és gazdasági erejét is.
Ezzel a gyözelemmel eleink megakadályozták a Kárpát medence elfoglalására irányuló német tervek kivitelezését. Ennek köszönhetik az itt élö szlávok is, hogy megmaradtak és szaporodtak, majd nemzetté is váltak... A németeknek csak öt évszázaddal késöbb sikerült ugy-ahogy megkaparintani a magyar koronát, amikor a törökök elleni évszázados harcban kivérzett Magyarország már nem tudott ellenállni a Habsburg ármánykodásnak.Érdemes volna minden évben megemlékezni erröl a csodálatos vitézi és hadvezéri teljesitményröl.
10


HAZAMENTEK
Dr. Janics Kálmán, aki a magyarságért folytatott munkáért állandó zaklatást, üldöztetést szenvedett el a Cseh/Szlovák államoktól, 2003, augusztus 20-ám elhunyt. Könyvét: "Czechoslovak Policy and the Hungarian Minority" terjesztettük az egész Világon. Az utolsó kb. 150 példányt a EU vezetöinek és a fontosabb parlamenti képviselöinek küldtük szét.
Zadubán György korán hagyott itt bennünket. A magyar zene, dal és tánc szerelmese volt. A torontói Kodály Kórus , az Arany János iskola, a cserkésztáborok voltak kedvenc munka területei. Fillmoreban Töle tanultuk meg a Cserkészinduló és a magyar Himnusz is helyes éneklését. A magyar fiatalság generációinak volt szeretett mestere. Kitünö nevelö és barát volt.
*********
NOTA BENE:
Véreink autonómia törekvéseinek sikere elsösorban önmagukom, a magyar kormányon és az EU akaratán múlik Viszont az Egyesült Államokat sem lehet figyelmen kivül hagyni, mert a NATO-n keresztül érdekei füzödnek az európai viszonyokhoz. Igy megszivlelendö Ludányi András figyelmeztetöje, amely az ITT-OTT konferencián (2003 augusztusában) hangzott el:
"......Az egyik az autonómiák koncepciója, amit állandóan használunk. Magunk között rendben is van, hogy használjuk, de mi, akik amerikai magyarok vagyunk tudjuk azt, hogy az amerikai közéletben ettöl a koncepciótól fáznak. Ezt mi át kell forditsuk úgy, hogy azt mondjuk, hogy local and regional self-government, önkormányzat és ilyen contextusban. Tehát a szóhasználat egy fontos tényezö, ha leveleket irunk, meg más módon akarjuk befolyásolni az amerikai közéletet."

********************
KORSZAKALKOTÓ TALÁLMÁNY?
Idöröl idöre felröppen a hir egy nagyjelentöségü magyar találmányról. A Bánfi hajszesz (...nincs többé kopasz fej...), a Celadam, majd a Béres csepp volt a magyarság megmentöje. Ezektöl vártuk a megváltást. Sajnos egyik sem jött be. Mindegyik jó egy bizonyos fokig, de nem hóditották meg a világot.
Most volna egy kis remény egy komoly áttörésre.! A Magyar Nemzet jan. 10-én jelentette:
"Az Energitec Egyesület kutatói húszéves munka gyümölcseként a világon elsöként korszakalkotó felfedezést tettek, ami új megvilágitásba helyezi az electromágnesességröl és az alapvetö fizikai kölcsönhatásokról szerzett eddigi ismereteket és sok más elönye mellett jelentös árammegtakaritást tesz lehetövé."
Olyan transformátort szerkesztettek, amely méretben talán tizedrésze a maiaknak. A transveszternek nevezett készülék 24 voltos áramból 230 voltos háztartási áramot állit elö kb. 30%-os megtakaritás mellett. Ezenkivül kitünö terhelési toleránciája miatt több motor egyidejü ki és bekapcsolása sem árt neki.
Reméljük, most sikerül betörni a világ elektromos piacára, hiszen mindenhol keresik az energia takarékos találmányokat.
11
TÁMOGATÓINK
Köszönjük adományát! Ön ezzel a külföldi magyar társadalomnak ahhoz a törpe kisebbségéhez tartozik, akik nemcsak aggódnak hazánkért de támogatást is adnak a magyarság hirének javitása és érdekeinek elismertetése érdekeben kifejtett munkánkhoz.
Észak-Amerikában közel 2 millió magyar származású személy él. Ezek közül tavaly
Canadából 84, az USA-ból 60, Németországból 1, Magyarországból 2 adomány érkezett. Mindössze 147 honfitársunkat érdekli a munkánk. Döbbenetes!
2003, szeptember 30-tól december 31-ig beérkezett adományok.
Helyszüke miatt lehagytuk a Mr., Mrs., Dr. és más röviditéseket. A rövidesen megjelenö könyvünkben természetesen a teljes név jelenik meg, a házastárs keresztnevével együtt - ha tudjuk.
************************************
KÖSZÖNET MUNKATÁRSAINKNAK:
Gecse Géza, Cseremely Péter, Désy-Nagy Lajos, Szöke János, Csóli Simon, Kardos Gabriella-Géza, Kaffka Margit, Bányai Ferenc, Benyei Szilvia, Buda Márta, a Makk Család, Glóbits László, Magyaródy Rózsi, a Gráber család, Dr. Forgách Péter, Somogyi Vince, Beodray Ferenc, Kis Ferenc, Lamperth Cili, Vámosi József-Margit, Kéri Edit, Hábel György, Balogh Barna, Okos Márton, Szucsán Károly,


12
A MONTREÁLIAK 50-ÉVES JUBILEUMA
Cserkészcsapataink arany jubileuma alkalmából, Pelikán Sándor (Sanyi bá’) és felesége Anikó cserkésztisztek szervezésével, ismét nagy sikerrel zajlott le a montreáli ‘öregcserkész” találkozó 2003 november 22-én.
Erre a találkozóra, csapataink volt és jelen nagykorú cserkészei és házastársaik voltak hivatalosak. A számos telefonhívásnak, drótpóstának, levelezéseknek most is meg lett az eredménye.
Mindazok eljöttek velünk ünnepelni, akiknek szívük ügye a cserkészet, tudnak egymásnak örülni, és érzik, a cserkészszeretet baráti vonzóerejét. Többen pedig jelentették, hogy sajnos nem tudnak részt venni a találkozón, de üdvözletüket, jókívánságaikat, szeretetüket küldték.
Ötven év:! - Egy emberöltő.- Az ünneplő cserkésztestvérek zöme, ma már édesanya, édesapa sőt nagyszülő. Büszkén mutogattuk egymásnak gyermekeink és
testvéreinkről is.
visszatértek otthonukba.
**

m