« Vissza: Polgári Szemle tartalomjegyzék 
A bal- és jobboldal koherenciájának újjáépítése
Gauche, droite: deux cohérences ŕ reconstruire
Nicolas Tenzer
Le Figaro, le 27 avril 2007


Ne becsüljük túl a dogmák és ideológiák választási kampányban játszott szerepét, hiszen annak kimenetelét nagymértékben befolyásolta a jelöltek személyisége és a belőlük sugárzó vonzerő vagy taszítóerő! Mégis, az egyes táborokon belüli véleménykülönbségek és a táborok között bizonyos kérdésekben meglévő egyetértés ellenére a bal-jobb törésvonal kétségkívül létezik, s elemzésre szorul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez a törésvonal változatlan lenne, vagy hogy a jobb- és baloldal öröksége egységes, sőt azt sem jelenti, hogy az idő előrehaladtával a két oldal ne alkalmazkodna a világ fejlődéséhez. Kezdjük a két oldal ideológiai jellemzőivel! A baloldal alapvetői doktrinális jellemzői az egyenlőségre helyezett hangsúly, valamint a szociálkonstruktivizmus és a perfekcionizmus, azaz a társadalom és az egyén megváltoztathatóságában és tökéletesíthetőségében való hit. A baloldalt tehát alapvetően az emancipáció kérdése mozgatja. Ugyanakkor az elvi kérdések elsősége nem feltétlenül tükröződik egy az egyben a konkrét politikai lépésekben: a költségvetési eszközök nem biztos, hogy hatékonyak a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelemben; a konstruktivizmus nem jelenti a gazdasági realitások figyelmen kívül hagyását; a perfekcionizmus pedig nem teszi zárójelbe az ember antropológiai természetéből adódó következményeket.

A jobboldal ugyanígy fontos alkalmazkodást hajtott végre doktrínáiban. Így például a naturalizmus, az emberi természet alapvető adottságainak elismerése nem jelenti a társadalom alakíthatóságának teljes elvetését; a jobboldal nem utasíthatja el a társadalmi egyenlőtlenségek elleni fellépést már csak azért sem, mert ez elengedhetetlen az értékei középpontjában álló társadalmi rend fenntartásához; végül a jobboldal jelentős része érzékeny a széleskörű oktatás-nevelés hiányából adódó politikai, társadalmi és gazdasági kockázatokra. Nyilvánvaló, hogy napjainkra jelentősen megváltozott a bal-jobb törésvonal jellege, s Európa, a nemzet, az állam vagy a tekintély szerepe nem képezik már a két oldal közötti hagyományos szembenállást. Ugyanakkor szükségszerű, hogy mindkét oldal megerősítse saját ideológiai koherenciáját, anélkül azonban, hogy ezzel a saját szélsőségeseit próbálná meg kielégíteni. A koherencia megerősítése lehetővé tenné, hogy az egyes táborok saját elveiket európai és globális dimenziók mentén legyenek képesek definiálni. Ennek a nehézsége abban rejlik, hogy ötvözni kell egymással a lelkesedést és a szigorú realizmust, hiszen előbbi nélkül nincs összetartó erő, utóbbi nélkül pedig az elvek megvalósíthatatlanok.

Mindemellett pedig el kell ismerni, hogy a politikai mozgástér nagyon is kitágult, és hogy számos választási lehetőség nyílik a társadalmi kérdésekhez való viszonyulás, az intézmények és a társadalmi élet megszervezése, a társadalmi sokszínűség kezelése, a követendő külpolitika vagy „civilizációs” politika terén. A bal- és jobboldal koherenciájának megteremtése lesz az elkövetkezendő öt év legfőbb feladata Franciaországban.

© 2005-2011, Polgári Szemle Alapítvány