« Vissza: Polgári Szemle tartalomjegyzék 
A tartalomból

Megjelent: Polgári Szemle 2007. május – 3. évfolyam, 5. szám


Egészségügy és energia – jelen számunk vezető témái. Petz Ernő az európai és hazai energiaellátás veszélyeire hívja fel a figyelmet és hangoztatja, hogy szakmai megfontolásokból a Nabucco vagy Kék Áramlat szembeállítása helyett célszerűbb lenne a két tervet egymás kiegészítéseként kezelni.

Imre István az egészségügyi változásokat értékelő cikkében megállapítja, hogy manapság általában a biztosítók számáról folyó vita borzolja a kedélyeket, pedig vannak ennél sokkal fontosabb kérdések is, amelyekről nyílt, tárgyszerű eszmecseréket kellene folytatni. Például az egészségbiztosítási rendszer egészének megváltoztatásáról.

Valahol egészségünkre is kihat az az alacsony politikai kultúra és demokráciadeficit, amelyek káros társadalmi hatását Egedy Gergely elemzi. A kiút előfeltétele a szerző szerint a jobboldal intellektuális deficitjének felszámolása.

Folytatjuk az előző számunkban megkezdett polgármesteri interjúsorozatot. Láng Zsolt (akinek neve a bevezetőben hibásan jelent meg, amiért elnézést kérünk) és Szabó Miklós után most Bencsik János tatabányai és Zombor Gábor kecskeméti polgármesterek számolnak be terveikről, eredményeikről, gondjaikról. Bencsik János például arról, hogyan sikerült egy „rozsdatemetőből” élő, jól gazdálkodó várost teremteni, Zombor Gábor pedig mint szakmabeli, az egészségügyi változások súlyos következményeiről.

Műhely rovatunk tanulmánya is az energetikához kapcsolódik. Sebestyén Tibor meggyőzően érvel amellett, hogy a hazai energiapiac szükségszerűen inkább szimulált, mint liberális versenypiac. De nem is a piac kiszélesítésére, hanem elmélyítésére lenne szükség.

Lapszemlénk figyelmes olvasói valószínűleg meglepetéssel észlelik, hogy régiónkról csupán egyetlen cikket ismertetünk. Ez azonban nem a szemlézők diszkriminációja, hanem annak tükröződése, hogy az érintett világlapok számára egy kicsit érdektelenné váltunk.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő


© 2005-2011, Polgári Szemle Alapítvány