Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 33
52. évfolyam
2009. február 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 95/2009/EK rendelete (2009. február 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 96/2009/EK rendelete (2009. február 2.) a gabonaágazatban 2009. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 93/2009/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 97/2009/EK rendelete (2009. február 2.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rugalmas modul felhasználása tekintetében történő végrehajtásáról (1)

6

 

*

A Bizottság 98/2009/EK rendelete (2009. február 2.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aceite de La Alcarria [OEM], Radicchio di Verona [OFJ], Zafferano di Sardegna [OEM], Huîtres Marennes Oléron [OFJ])

8

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/122/EK irányelve (2009. január 14.) a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (1)

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2009/85/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 27.) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések kiadásai tekintetében az észt kifizető ügynökségek számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 150. számú dokumentummal történt)

31

  

2009/86/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 28.) Ausztria, Belgium és Németország egyes kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2007-es pénzügyi évi számlái elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 420. számú dokumentummal történt)

35

  

2009/87/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2009. január 29.) egyes észtországi, hollandiai és portugáliai kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 414. számú dokumentummal történt)

38

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/88/KKBP határozata (2008. december 22.) az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében vezetett erők dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

41

  

Megállapodás az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság között az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében vezetett erők dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról

43

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. január 19-i 85/2009/EK tanácsi rendelethez (  HL L 25., 2009.1.29.)

49

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office