a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Az Európai Unió hivatalos lapja C Tájékoztatások és közlemények52. évf. (2009. augusztus 27.) C 202E. sz.

Tartalom

Tájékoztatások - Európai Parlament - ÜLÉSSZAK: 2008–2009 - 2009. február 18–19-i ülések

Megjegyzés az olvasónak:

Jelmagyarázat

A 2008. JANUÁRI ÜLÉSTŐL KEZDŐDŐEN AZ ELFOGADOTT SZÖVEGEK A HIVATALOS LAP EGY MÁSIK SZÁMÁBAN JELENNEK MEG (C … E SOROZAT).

* - Konzultációs eljárás

**I - Együttműködési eljárás: első olvasat

**II - Együttműködési eljárás: második olvasat

*** - Hozzájárulási eljárás

***I - Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II - Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III - Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET - Külügyi Bizottság

DEVE - Fejlesztési Bizottság

INTA - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG - Költségvetési Bizottság

CONT - Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON - Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI - Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH - Halászati Bizottság

CULT - Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI - Jogi Bizottság

LIBE - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO - Alkotmányügyi Bizottság

FEMM - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI - Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE - az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE - az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE - Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

UEN - a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

Verts/ALE - a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL - az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM - Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

NI - Független képviselők