Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 306
50. évfolyam
2007. december 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Tájékoztatások és közlemények

  

Közleményszám

Tartalom

Oldal

 
  

 

2007/C 306/01

Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá

1

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSAI

10

1. cikk

10

2. cikk

42

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

134

3. cikk

134

4. cikk

134

5. cikk

134

6. cikk

135

7. cikk

135

JEGYZŐKÖNYVEK

147

A. Az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez, illetve az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolandó jegyzőkönyvek

148

— Jegyzőkönyv a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről

148

— Jegyzőkönyv a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról

150

— Jegyzőkönyv az eurocsoportról

153

— Jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződés 28a. cikkével létrehozott állandó strukturált együttműködésről

153

— Jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról

155

— Jegyzőkönyv a belső piacról és a versenyről

156

— Jegyzőkönyv az Európai Unió Alapjogi Chartájának Lengyelországra és az Egyesült Királyságra történő alkalmazásáról

156

— Jegyzőkönyv a megosztott hatáskörök gyakorlásáról

158

— Jegyzőkönyv az általános érdekű szolgáltatásokról

158

— Jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződés 9c. cikke (4) bekezdésének és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 205. cikke (2) bekezdésének egyrészről 2014. november 1. és 2017. március 31. közötti, másrészről 2017. április 1-jétől kezdődő végrehajtásáról szóló tanácsi határozatról

159

— Jegyzőkönyv az átmeneti rendelkezésekről

159

B. A Lisszaboni Szerződéshez csatolandó jegyzőkönyvek

165

— 1. jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek módosításáról

165

— Melléklet – Az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek módosításáról szóló 1. jegyzőkönyv 2. cikkében említett megfelelési táblázatok

195

— 2. jegyzőkönyv az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés módosításáról

199

MELLÉKLET

202

A Lisszaboni Szerződés 5. cikkében említett megfelelési táblázatok

202

2007/C 306/02

A kormányközi konferencia záróokmánya

231
HUManaged by the Publications Office