Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 201E
48. évfolyam
2005. augusztus 18.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

2004. november 15., hétfő

(2005/C 201 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

3. Dokumentumok benyújtása

1

4. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

3

5. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

3

6. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott álláspontokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

3

7. Petíciók

4

8. A Parlament tagjai

5

9. A következő ülések időpontjai

5

10. A képviselőcsoportok tagjai

5

11. Az Elnök nyilatkozata

5

12. Ügyrend

5

13. Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben

5

14. Az Európai Unió általános költségvetése a 2005. költségvetési évre (a módosító indítványok benyújtásának határideje)

5

15. A következő ülés napirendje

6

16. Az ülés berekesztése

6

JELENLÉTI ÍV

7

2004. november 16., kedd

(2005/C 201 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

8

1. Az ülés megnyitása

8

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

8

3. Dokumentumok benyújtása

8

4. Előirányzatok átcsoportosítása

9

5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

10

6. Kérelem a parlamenti mentelmi jog érvényesítésére

11

7. A Kínával szemben alkalmazott fegyverembargó feloldása - Fegyverexport (vita)

11

8. A bosznia-hercegovinai ALTHEA misszió (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

11

9. Európai Újjáépítési Ügynökség * - Pénzügyi támogatási keret (Ciprus) * (vita)

12

10. Klimatikus változások (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

12

11. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (vita)

13

12. A kubai helyzet (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

13

13. A következő ülés napirendje

14

14. Az ülés berekesztése

14

JELENLÉTI ÍV

15

2004. november 17., szerda

(2005/C 201 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

16

1. Az ülés megnyitása

16

2. Dokumentumok benyújtása

16

3. Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2004. november 4-5.) (vita)

17

4. Ünnepélyes ülés - Dél-Afrika

18

5. Szavazások órája

18

5. 1. Harmadik országokból származó vetőmagvak * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

5. 2. Megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (Andorra) * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

5. 3. Megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (Liechtestein) * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

5. 4. ARGO program* (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

5. 5. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)

19

5. 6. Európai Újjáépítési Ügynökség * (szavazás)

19

5. 7. Pénzügyi támogatási keret (Ciprus) * (szavazás)

20

5. 8. Fegyverexport (szavazás)

20

5. 9. A bosznia-hercegovinai ALTHEA katonai hadművelet (szavazás)

20

5. 10. Klimatikus változások (szavazás)

20

5. 11. Kubai helyzet (szavazás)

20

5. 12. Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2004. november 4-5.) (szavazás)

21

6. A szavazáshoz fűzött indokolások

21

7. A szavazatok helyesbítései

22

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

23

9. Barroso úr, az Európai Bizottság megválasztott elnökének nyilatkozata

23

10. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

24

11. A következő ülés napirendje

25

12. Az ülés berekesztése

25

JELENLÉTI ÍV

26

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

28

1. Harmadik országokból származó vetőmagvak *

28

2. Megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (Andorra) *

28

3. Megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (Liechtenstein) *

29

4. ARGO program *

29

5. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I

29

6. Európai Újjáépítési Ügynökség *

29

7. Pénzügyi támogatási keret (Ciprus) *

30

8. Fegyverexport

30

9. A bosznia-hercegovinai ALTHEA katonai hadművelet

31

10. Klimatikus változások

31

11. A kubai helyzet

32

12. Európai Tanács (Brüsszel, 2004. november 4-5.)

32

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

34

1. Daul-jelentés A6-0007/2004 - Állásfoglalás

34

2. Roure-jelentés A6-0019/2004 - Állásfoglalás

35

3. Rothe-jelentés A6-0032/2004 - Állásfoglalás

37

4. Romeva I Rueda-jelentés A6-0022/2004 - 9. módosítás

38

5. B6-0162/2004 - ALTHEA - 8. módosítás

40

6. B6-0129/2004 - Klimatikus változások - (12) bekezdés

42

7. B6-0129/2004 - Klimatikus változások - Állásfoglalás

43

8. RC - B6-0155/2004 - Kuba - B. preambulumbekezdés

45

9. RC - B6-0155/2004 - Kuba - D. preambulumbekezdés

46

10. RC - B6-0155/2004 - Kuba - F. preambulumbekezdés

48

11. RC - B6-0155/2004 - Kuba - G. preambulumbekezdés

50

12. RC - B6-0155/2004 - Kuba - Állásfoglalás

51

13. B6-0156/2004 - Kuba - 1. módosítás

53

14. B6-0156/2004 - Kuba - Állásfoglalás

55

15. RC - B6-0154/2004 - Európai Tanács - 3. módosítás

56

16. RC - B6-0154/2004 - Európai Tanács - 5. módosítás

58

17. RC - B6-0154/2004 - Európai Tanács - 14. módosítás

60

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0051
A harmadik országokban előállított vetőmagok *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a harmadik országokban előállított vetőmagvak hivatalos ellenőrzés alatt végzett vizsgálata és egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0263 — 14410/2004 — C6-0010/2004 — 2004/0086(CNS))

62

P6_TA(2004)0052
A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (Andorra) *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség között a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározottakkal egyenértékű intézkedésekről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0564 — C6-0120/2004 — 2004/0192(CNS))

62

P6_TA(2004)0053
A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (Liechtenstein) *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség között a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározottakkal egyenértékű intézkedésekről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0569 — C6-0121/2004 — 2004/0191(CNS))

63

P6_TA(2004)0054
ARGO-program *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás terén folytatott közigazgatási együttműködés területén megvalósuló cselekvési program (ARGO-program) elfogadásáról szóló 2002/463/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatról (COM(2004)0384 — C6-0049/2004 — 2004/0122(CNS))

64

P6_TA(2004)0055
Csomagolás és csomagolási hulladék ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0127 — C5-0100/2004 — 2004/0045(COD))

65

P6_TC1-COD(2004)0045

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2004. november 17-én került elfogadásra a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló 2004/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

66

P6_TA(2004)0056
Európai Újjáépítési Ügynökség *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK tanácsi rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0451 — C6-0075/2004 — 2004/0133(CNS))

67

P6_TA(2004)0057
Pénzügyi támogató eszköz (Ciprus) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása ciprusi török közösség gazdasági fejlődését elősegítő pénzügyi támogató eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeleti javaslatról (COM(2004)0465 — C6-COM(2004)0696 — 13195/2004 — C6-0098/2004 — 2004/0145(CNS))

69

P6_TA(2004)0058
Fegyverexport

Európai parlamenti állásfoglalás a Tanács ötödik éves jelentéséről az Európai Unió fegyverexportra vonatkozó magatartási kódexe 8. rendelkezése szerint (2004/2103(INI))

71

P6_TA(2004)0059
A bosznia-hercegovinai ALTHEA misszió

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Unió ALTHEA katonai műveletéről Bosznia-Hercegovinában

77

P6_TA(2004)0060
Az EU stratégiája az éghajlatváltozásról tartandó Buenos Aires-i konferenciával kapcsolatban

Az Európai Parlament állásfoglalása az éghajlatváltozásról tartandó Buenos Aires-i konferenciával (COP-10) kapcsolatos EU-stratégiáról

81

P6_TA(2004)0061
Kubai helyzet

Európai parlamenti állásfoglalás Kubáról

83

P6_TA(2004)0062
Az Európai Tanács 2004. november 4-5-i brüsszeli ülése

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Tanács 2004. november 4-5-i brüsszeli ülésének kimeneteléről

84

2004. november 18., csütörtök

(2005/C 201 E/04)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

90

1. Az ülés megnyitása

90

2. Dokumentumok benyújtása

90

3. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

90

4. Az Európai Ombudsman tevékenysége (2003) (vita)

90

5. Köszöntés

91

6. Szavazások órája

91

6. 1. A Bizottság megválasztása (szavazás)

91

6. 2. Az Európai Ombudsman tevékenysége (2003) (szavazás)

92

7. A szavazáshoz fűzött indokolások

92

8. A szavazatok helyesbítései

92

9. A Tanács közös álláspontjainak közlése

93

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

93

11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről

94

11. 1. Elefántcsontpart (vita)

94

11. 2. Tibet (Tenzin Delek Rinpoché eset) (vita)

94

11. 3. Az emberi jogok Eritreában (vita)

94

12. Szavazások órája

94

12. 1. Elefántcsontpart (szavazás)

94

12. 2. Tibet (Tenzin Delek Rinpoché eset) (szavazás)

95

12. 3. Az emberi jogok Eritreában (szavazás)

95

13. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

96

14. A következő ülésszak napirendje

96

15. 2004. december 21-i, keddi ülés

97

16. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

97

17. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

99

18. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

100

19. A következő ülések időpontjai

100

20. Az ülés elnapolása

100

JELENLÉTI ÍV

101

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

103

1. A Bizottság megválasztása

103

2. A Bizottság megválasztása

104

3. Az Európai Ombudsman tevékenysége (2003)

104

4. Elefántcsontpart

104

5. Tibet (Tenzin Delek Rinpoche eset)

105

6. Az emberi jogok Eritreában

106

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

107

1. RC - B6-0151/2004 - A Bizottság megválasztása - Állásfoglalás

107

2. B6-0164/2004 - A Bizottság megválasztása - Határozat

108

3. De Rossa-jelentés A6-0030/2004 - Állásfoglalás

110

4. RC - B50169/2004 - Tibet - Állásfoglalás

111

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0063
A Bizottság megválasztása (állásfoglalás)

Az Európai Parlament állásfoglalása az új Bizottság megválasztásáról

113

P6_TA(2004)0064
A Bizottság megválasztása (határozat)

Az Európai Parlament határozata a kijelölt Bizottság megválasztásáról

115

P6_TA(2004)0065
Az európai ombudsman - 2003. évi jelentés

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai ombudsman 2003. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2004/2091(INI))

115

P6_TA(2004)0066
Elefántcsontpart

Európai parlamenti állásfoglalás az elefántcsontparti helyzetről

120

P6_TA(2004)0067
Tibet (Tenzin Deleg Rinpoche esete)

Európai parlamenti állásfoglalás Tibetről, Tenzin Delek Rinpoche ügyében

122

P6_TA(2004)0068
Emberi jogok Eritreában

Európai parlamenti állásfoglalás az emberi jogok helyzetéről Eritreában

123

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal