Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 140E
48. évfolyam
2005. június 9.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

Hétfő, 13. szeptember 2004

(2005/C 140 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az elnök bejelentése

1

3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

4. Dokumentumok benyújtása

2

5. Petíciók

3

6. Előirányzatok átcsoportosítása

7

7. A Parlament tagjai

9

8. A Parlament álláspontjaival és határozataival kapcsolatos további intézkedések

9

9. A bizottságok tagjai

10

10. A Parlament által első olvasatban elfogadott állásfoglalások Tanács általi jóváhagyása (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

10

11. Parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelemek

10

12. Indítvány a parlamenti mentelmi jog fenntartására

11

13. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

11

14. Ügyrend

11

15. Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben

12

16. A közelmúlt környezeti katasztrófái (tűzvészek Spanyolországban és Portugáliában) (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

12

17. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) (szóbeli választ igénylő kérdés vitával)

12

18. Toxikus hamut szállító hajó Törökország part menti vizén történt hajótörésének következményei (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

13

19. A következőülés napirendje

13

20. Az ülés berekesztése

13

JELENLÉTI ÍV

14

Kedd, 14. szeptember 2004

(2005/C 140 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

15

1. Az ülés megnyitása

15

2. Határozat sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről

15

3. Az elnök beszéde

15

4. A fehéroroszországi helyzet (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

15

5. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) (állásfoglalási indítványok benyújtása)

16

6. A Bizottság 2005. évre vonatkozó éves politikai stratégiájának értékelése (vita)

17

7. Egyperces néma gyász

17

8. Szavazások órája

17

8. 1. Az Európai Parlament ülésnaptárának megerősítése - 2005 (szavazás)

17

8. 2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való - az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés tervezetéről szóló - konzultációra irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 117. cikke)

17

8. 3. A Régiók Bizottságával való - az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés tervezetéről szóló - konzultációra irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 118. cikke)

17

8. 4. 7/2004. sz. költségvetés-módosítási tervezet (szavazás)

18

8. 5. 8/2004. sz. költségvetés-módosítási tervezet (szavazás)

18

8. 6. A parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok és a parlamenti együtt-működési bizottságok számszerű összetétele (szavazás)

18

9. Szavazáshoz fűzött indokolások

18

10. A Bizottság 2005. évre vonatkozó éves politikai stratégiájának értékelése (a vita folytatása)

19

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

19

12. 2005-ös költségvetési év (a Tanács ismertetésében)

19

13. Formatervezési mintaoltalom (a Bizottság közleménye)

19

14. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

20

15. Humanitárius helyzet Szudánban (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

21

16. A bizottságok tagjai

21

17. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés, az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlés, valamint a küldöttségek tagjai

21

18. Az ülés berekesztése

21

JELENLÉTI ÍV

22

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

24

1. Az Európai Parlament ülésnaptárának megerősítése - 2005

24

2. A Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem - Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződéstervezet

24

3. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem - Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződéstervezet

25

4. 7/2004. sz. költségvetés-módosítási tervezet

25

5. 8/2004. sz. költségvetés-módosítási tervezet

25

6. A parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, és a parlamenti együttműködési bizottságok számszerű összetétele

25

II. MELLÉKLET

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATA AZ AKCS-EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSBE, AZ EURO-MEDITERRÁN PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSBE, VALAMINT A PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEKBE, A PARLAMENTI VEGYES BIZOTTSÁGOKBA DELEGÁLT KÜLDÖTTSÉGEKBE ÉS A PARLAMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁGOKBA DELEGÁLT KÜLDÖTTSÉGEKBE TÖRTÉNŐ JELÖLÉSEKRŐL

26

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0002
7/2004. sz. költségvetés-módosítás

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez készített 7/2004. számú módosítás tervezetéről, III. Szakasz - Költségvetési Bizottság (11041/2004 — C6-0108/2004 — 2004/2039(BUD))

47

P6_TA(2004)0003
8/2004. sz. költségvetés-módosítás

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez készített 8/2004. számú módosítás tervezetéről, III. Szakasz - Költségvetési Bizottság (11042/2004 — C6-0109/2004 — 2004/2066(BUD))

48

P6_TA(2004)0004
A parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek és a parlamenti együttműködési bizottságokba delegált küldöttségek számszerű összetétele

Az Európai Parlament határozata a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek és a parlamenti együttműködési bizottságokba delegált küldöttségek számszerű összetételéről

49

Szerda, 15. szeptember 2004

(2005/C 140 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

50

1. Az ülés megnyitása

50

2. Dokumentumok benyújtása

50

3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

56

4. A beszlani túszejtés és mészárlás, valamint harc a terrorizmus ellen (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

57

5. Az iraki helyzet (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

58

6. Szavazások órája

58

6. 1. Ideiglenes bizottság felállítása a kibővített Unió politikai kihívásaira és pénzügyi eszközeire 2007-2013 (szavazás)

58

6. 2. Az Európai Parlament képviselőinek kinevezése az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe, az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe, valamint a parlamentközi küldöttségekbe, a parlamenti vegyes bizottságokhoz delegált küldöttségekbe és a parlamenti együttműködési bizottságokhoz delegált küldöttségekbe

58

6. 3. EU/Mauritius halászati egyezmény * (szavazás)

59

6. 4. EU/Madagaszkár halászati egyezmény * (szavazás)

59

6. 5. EU/Zöld-foki-szigetek halászati egyezmény* (szavazás)

60

7. Szavazáshoz fűzött indokolások

60

8. A szavazatok helyesbítései

60

9. Az iraki helyzet (nyilatkozatok és kapcsolódó vita) (a vita folytatása)

61

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

61

11. Stabilitási és Növekedési Paktum (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

61

12. Az Alkotmányos Szerződés megerősítése (szóbeli választ igénylő kérdések vitával)

62

13. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

63

14. A következőülés napirendje

63

15. Az ülés berekesztése

63

JELENLÉTI ÍV

64

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

66

1. Ideiglenes bizottság felállítása a kibővített Unió politikai kihívásaira és pénzügyi eszközeire 2007-2013

66

2. EU/Mauritius halászati egyezmény

66

3. EU/Madagaszkár halászati egyezmény

67

4. EU/Zöld-foki-szigetek halászati egyezmény

67

II. MELLÉKLET

NÉVSZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

68

1. Morillon-jelentés A6-0001/2004 - Módosított javaslat

68

2. Morillon-jelentés A6-0001/2004 - Határozat

69

3. Morillon-jelentés A6-0002/2004 - Módosított javaslat

71

4. Morillon-jelentés A6-0002/2004 - Határozat

72

5. Morillon-jelentés A6-0003/2004 - Módosított javaslat

74

6. Morillon-jelentés A6-0003/2004 - Határozat

76

III. MELLÉKLET

AZ AKCS-EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSBE, AZ EURO-MEDITERRÁN PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSBE, VALAMINT A PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEKBE, A PARLAMENTI VEGYES BIZOTTSÁGOKBA DELEGÁLT KÜLDÖTTSÉGEKBE ÉS A PARLAMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁGOKBA DELEGÁLT KÜLDÖTTSÉGEKBE TÖRTÉNŐ JELÖLÉSEK

78

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0005
Ideiglenes bizottság felállítása a kibővített Unió politikai kihívásaira és pénzügyi eszközeire 2007-2013

Az Európai Parlament határozata a kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság felállításáról

99

P6_TA(2004)0006
EU/Mauritius halászati egyezmény *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és Mauritius kormánya között a mauritiusi vizeken folytatott halászatról szóló megállapodásban foglalt halászati lehetőségeket és pénzügyi ellentételezésüket a 2003. december 3. és 2007. december 2. közé eső időszakra megszabó jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0197 — C5-0179/2004 — 2004/0071(CNS))

100

P6_TA(2004)0007
EU/Madagaszkár halászati egyezmény *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a Madagaszkár felségvizeiben történő halászatról szóló egyezményben rögzített, 2004. január 1-je és 2006. december 31-e közötti tonhalhalászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0218 — C5-0186/2004 — 2004/0070(CNS))

101

P6_TA(2004)0008
EU/Zöld-foki-szigetek halászati egyezmény *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a zöld-foki-szigeteki felségvizekben történő halászatról szóló, az Európai Gazdasági Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás meghatározásáról szóló jegyzőkönyv 2004. július 1. és 2005. június 30. közötti időszakra történő meghosszabbítására vonatkozó megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0183 — C5-0189/2004 — 2004/0058(CNS))

103

Csütörtök, 16. szeptember 2004

(2005/C 140 E/04)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

105

1. Az ülés megnyitása

105

2. Dokumentumok benyújtása

105

3. A befejezetlen kérdésekkel kapcsolatos további teendők (az Eljárási Szabályzat 203. cikke)

106

4. A Women on Waves Szövetség holland hajója (szóbeli választ igénylő kérdések vitával)

106

5. CITES Egyezmény (Egyezmény a veszélyeztetett vadon élőállat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) (szóbeli választ igénylő kérdés vitával)

106

6. Szavazások órája

107

6. 1. Nemzetközi büntetőtörvényszék a volt Jugoszlávia tekintetében * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

107

6. 2. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) (szavazás)

107

6. 3. A fehéroroszországi helyzet (szavazás)

108

6. 4. Humanitárius helyzet Szudánban (szavazás)

108

6. 5. Az iraki helyzet (szavazás)

108

6. 6. CITES Egyezmény (szavazás)

109

7. Szavazáshoz fűzött indokolások

109

8. A szavazatok helyesbítései

109

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

110

10. ASEM csúcstalálkozó (Ázsia-Európa ülés) (vita)

110

11. Vajdaság: a kisebbségek zaklatása (vita)

111

12. Maldív-szigetek (vita)

111

13. Szavazások órája

111

13. 1. ASEM csúcstalálkozó (Ázsia-Európa ülés) (szavazás)

111

13. 2. Vajdaság: a kisebbségek zaklatása (szavazás)

112

13. 3. Maldív-szigetek (szavazás)

112

14. A szavazatok helyesbítései

113

15. Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére

113

16. Írásbeli nyilatkozatok a nyilvántartásban (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

113

17. A Tanács közös álláspontjának közlése

113

18. 2004. októberi helyesbített- és pótköltségvetés

113

19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

114

20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

114

21. A következő ülések időpontjai

114

22. Az ülés elnapolása

114

JELENLÉTI ÍV

115

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

117

1. A volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszéke *

117

2. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)

117

3. A fehéroroszországi helyzet

118

4. Humanitárius helyzet Szudánban

118

5. Az iraki helyzet

119

6. CITES Egyezmény

120

7. ASEM csúcstalálkozó (Ázsia-Európa ülés)

121

8. Vajdaság: a kisebbségek zaklatása

121

9. Maldív-szigetek

121

II. MELLÉKLET

NÉVSZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

123

1. RC - B6-0037/2004 - ICAO - Állásfoglalás

123

2. RC - B6-0038/2004 - Fehéroroszország - Állásfoglalás

124

3. B6-0065/2004 - Szudán - Állásfoglalás

125

4. RC - B6-0028/2004 - Irak - 3. sz. módosítás

127

5. RC - B6-0028/2004 - Irak - 4. sz. módosítás

128

6. RC - B6-0028/2004 - Irak - 2. sz. módosítás

130

7. RC - B6-0028/2004 - Irak - (2) bekezdés

132

8. RC - B6-0028/2004 - Irak - 1. sz. módosítás

133

9. RC - B6-0028/2004 - Irak - Állásfoglalás

135

10. B6-0029/2004 - CITES Egyezmény - (3) bekezdés

136

11. B6-0029/2004 - CITES Egyezmény - Állásfoglalás

138

12. RC - B6-0044/2004 - A maldív-szigeteki helyzet

139

III. MELLÉKLET

A PARLAMENT ÁLTAL AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT 203. CIKKE ALAPJÁN ÚJRATÁRGYALANDÓ JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK LISTÁJA

141

IV. MELLÉKLET

Függelék a 20. ponthoz: A PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK TAGJAI

147

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0009
Nemzetközi büntetőtörvényszék a volt Jugoszlávia tekintetében *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék mandátumának hatékony alkalmazását támogató korlátozó jellegű intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0348 — SN 2057/2004 — C6-0041/2004 — 2004/0114(CNS))

149

P6_TA(2004)0010
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) ülése

Az Európai Parlament állásfoglalása a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyűlésének közelgő, 2004. szeptember 28. és október 8. közötti 35. ülésszakáról

149

P6_TA(2004)0011
A fehéroroszországi helyzet

Európai parlamenti állásfoglalás a fehéroroszországi helyzetről

150

P6_TA(2004)0012
Humanitárius helyzet Szudánban

Az Európai Parlament állásfoglalása a szudáni Darfur régióról

153

P6_TA(2004)0013
Az iraki helyzet

Az Európai Parlament iraki helyzettel kapcsolatos állásfoglalása

157

P6_TA(2004)0014
CITES egyezmény

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU-nak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményben (CITES) részes felek 13. ülésével kapcsolatos stratégiai céljairól

159

P6_TA(2004)0015
ASEM Csúcstalálkozó (Ázsia-Európa Ülés)

Az Európai Parlament állásfoglalása a burmai helyzetről és az ASEM-ről

161

P6_TA(2004)0016
Vajdaság: kisebbségek zaklatása

Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek vajdasági zaklatásáról

163

P6_TA(2004)0017
Maldív-szigetek

Az Európai Parlament állásfoglalása a Maldív-szigeteken kialakult politikai helyzetről

165

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal