Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 103E
48. évfolyam
2005. április 28.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

Kedd, 20. július 2004

(2005/C 103 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülés megnyitása a korelnök elnökletével (az újonnan megválasztott Parlament első ülése)

1

2. Korelnök

1

3. Ügyrend

1

4. Mandátumvizsgálat

2

5. A Parlament tagjai

2

6. A képviselőcsoportok megalakítása

2

7. Az Európai Parlament elnökének megválasztása

2

8. Az alelnökök megválasztása (a jelölések benyújtási határideje)

3

9. Az alelnökök megválasztása

3

10. A quaestorok megválasztása (a jelölések benyújtási határideje)

4

11. A megállapodások szövegeinek Tanács általi átadása

4

12. Petíciók

5

13. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

9

14. A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

9

15. Az ülés berekesztése

10

JELENLÉTI ÍV

11

I. MELLÉKLET

AZ ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA

13

A SZAVAZÁSON RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

13

II. MELLÉKLET

AZ ALELNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSA

15

A SZAVAZÁSON RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

15

Szerda, 21. július 2004

(2005/C 103 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

17

1. Az ülés megnyitása

17

2. A Parlament első olvasatban elfogadott álláspontjainak Tanács általi jóváhagyása (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

17

3. A megállapodások szövegeinek Tanács általi átadása

17

4. A képviselőcsoportok tagjai

17

5. Ügyrend

17

6. 2004. június 17-18-i és 29-i Európai Tanácsok - Az ír elnökség féléves tevékenysége (vita)

18

7. A holland elnökség tevékenységének programja (vita)

18

8. Szavazások órája

19

8. 1. Az Európai Parlament quaestorainak megválasztása (A szavazás első fordulója)

19

9. A holland elnökség tevékenységének programja (a vita folytatása)

19

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

19

11. Szavazások órája

19

11. 1. Az Európai Parlament quaestorainak megválasztása

20

11. 2. A parlamenti bizottságok számszerű összetétele (szavazás)

21

12. A Bizottság elnökjelöltjének nyilatkozata

21

13. A Parlament álláspontjaival és határozataival kapcsolatos további intézkedések

22

14. Tájékoztatás az Elnökök Értekezlete javaslatairól

22

15. A következő ülés napirendje

22

16. Az ülés berekesztése

22

JELENLÉTI ÍV

23

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

25

1. A parlamenti bizottságok számszerű összetétele

25

II. MELLÉKLET

A QUAESTOROK MEGVÁLASZTÁSA

26

TITKOS SZAVAZÁS

26

A SZAVAZÁSON RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

26

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0001
A parlamenti bizottságok számszerű összetétele

Az Európai Parlament határozata a bizottságok számszerű összetételéről

30

Csütörtök, 22. július 2004

(2005/C 103 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

31

1. Az ülés megnyitása

31

2. Indítványok a parlamenti mentelmi jog fenntartására

31

3. Dokumentumok benyújtása

31

4. Előirányzatok átcsoportosítása

34

5. Napirend

37

6. A Bizottság elnökjelöltjének nyilatkozata (a vita folytatása)

38

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

38

8. Szavazások órája

38

8. 1. A parlamenti bizottságok kinevezései (szavazás)

38

8. 2. A Bizottság elnökének megválasztása

39

9. A bizottságok tagjai

39

10. Az ülésen elfogadásra került szövegek átadása

40

11. Az ülés elnapolása

40

JELENLÉTI ÍV

41

I. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSA

43

A SZAVAZÁSON RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

43

II. MELLÉKLET

A PARLAMENTI BIZOTTSÁGOKBA TÖRTÉNŐ KINEVEZÉSEK

45

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal