Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 85E
48. évfolyam
2005. április 7.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

Hétfő, 3. május 2004

(2005/C 85 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. A kibővült Európai Parlament első ülésének ünnepélyes megnyitása

1

3. Köszöntés

1

4. A kibővült Európai Parlament első ülésének ünnepélyes megnyitása (folytatás)

2

5. A Parlament tagjai

2

6. A bizottságok tagjai

2

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

2

8. Az ülések naptára

2

9. Költségvetési naptár (benyújtási határidő)

2

10. Dokumentumok benyújtása

3

11. Petíciók

3

12. Írásbeli nyilatkozatok (Eljárási Szabályzat 51. cikke)

4

13. A megállapodások szövegeinek Tanács általi átadása

4

14. A Parlament álláspontjaival és határozataival kapcsolatos további intézkedések

4

15. Ügyrend

5

16. A következő ülés napirendje

5

17. Az ülés berekesztése

5

JELENLÉTI ÍV

6

I. MELLÉKLET

AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÁLTAL JELÖLT KÉPVISELŐK

7

II. MELLÉKLET

PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE

11

Kedd, 4. május 2004

(2005/C 85 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

16

1. Az ülés megnyitása

16

2. Dokumentumok benyújtása

16

3. Tisztelgés Jean Monnet emléke előtt és megemlékezés az Európai Uniót létrehozó Szerződés tervezetének huszadik évfordulójáról (1984 — Előadó: Altiero Spinelli) (vita)

16

4. A kibővült Unió jövője (általános vita)

16

5. Köszöntés

17

6. Írásbeli nyilatkozatok és függőben lévő írásban és szóban megválaszolandó kérdések

17

7. Sürgősségi eljárás (Eljárási Szabályzat 112. cikke) (eljárás)

17

8. Szavazások órája

18

8. 1. A Bizottság elleni bizalmatlansági indítvány (szavazás)

18

9. Szavazáshoz fűzött indoklások

18

10. A szavazatok helyesbítései

18

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

19

12. Politikai jelentőséggel bíró ügyekhez kapcsolódó egyperces felszólalások

19

13. A kibővült Unió jövője (általános vita) (a vita folytatása)

19

14. A következő ülés napirendje

20

15. Az ülés berekesztése

20

JELENLÉTI ÍV

21

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

23

1. Bizottság elleni bizalmatlansági indítvány

23

II. MELLÉKLET

NÉVSZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

24

1. B5-0189/2004 — A Bizottság elleni bizalmatlansági indítvány

24

Szerda, 5. május 2004

(2005/C 85 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

26

1. Az ülés megnyitása

26

2. Dokumentumok benyújtása

26

3. Előirányzatok átcsoportosítása

28

4. A kibővült Bizottság új tagjainak bemutatása

28

5. Köszöntés

28

6. Az elnök nyilatkozata

28

7. A Parlament tagjai

29

8. A Parlament új tagjai mandátumának vizsgálata

29

9. Szavazások órája

29

9. 1. Az Európai Bizottság új összetételének jóváhagyása (szavazás)

29

9. 2. Az Európai Számvevőszék tíz tagjának kinevezése (szavazás)

29

10. Szavazáshoz fűzött indokolások

30

11. A szavazatok helyesbítései

30

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

31

13. Ezen ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

31

14. Írásbeli nyilatkozatok a nyilvántartásban (Eljárási Szabályzat 51. cikke)

31

15. Írásbeli nyilatkozatok (Eljárási Szabályzat 51. cikke)

32

16. Pénzügyi érdekeltségről szóló nyilatkozatok

32

17. A következő ülések időpontjai

33

18. Az ülés elnapolása

33

JELENLÉTI ÍV

34

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

36

1. Az Európai Bizottság új összetételének jóváhagyása

36

2. A Számvevőszék tíz új tagjának kinevezése

37

II. MELLÉKLET

NÉVSZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

38

1. B5-0227/2004 — Az Európai Számvevőszék tíz tagjának kinevezése — Határozat

38

2. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 1. határozat (titkos szavazás)

39

3. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 2. határozat (titkos szavazás)

40

4. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 4. határozat (titkos szavazás)

41

5. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 5. határozat (titkos szavazás)

43

6. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 6. határozat (titkos szavazás)

44

7. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 7. határozat (titkos szavazás)

45

8. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 8. határozat (titkos szavazás)

46

9. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 9. határozat (titkos szavazás)

47

10. Jelentés THEATO A5-0283/2004 — 10. határozat (titkos szavazás)

48

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P5_TA(2004)0384
A Bizottság új formában történő jóváhagyása

Határozat a Bizottság új formában történő jóváhagyásáról

50

P5_TA(2004)0385
Jan Kinšt számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Jan Kinšt számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0197/2004 — 2004/0809(CNS))

51

P5_TA(2004)0386
Kersti Kaljulaid számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Kersti Kaljulaid számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0198/2004 — 2004/0809A(CNS))

52

P5_TA(2004)0387
Igors LudborĹľs számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Igors LudborĹľs számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0200/2004 — 2004/0809C(CNS))

52

P5_TA(2004)0388
Irena PetruškeviÄŤienÄ— számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Irena PetruškeviÄŤienÄ— számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0201/2004 — 2004/0809D(CNS))

53

P5_TA(2004)0389
Halász Gejza Zsolt számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Halász Gejza Zsolt számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0202/2004 — 2004/0809E(CNS))

53

P5_TA(2004)0390
Josef Bonnici számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Josef Bonnici számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0203/2004 — 2004/0809F(CNS))

54

P5_TA(2004)0391
Jacek Uczkiewicz számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Jacek Uczkiewicz számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0204/2004 — 2004/0809G(CNS))

54

P5_TA(2004)0392
Vojko A. AntonÄŤiÄŤ számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Vojko A. AntonÄŤiÄŤ számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0205/2004 — 2004/0809H(CNS))

55

P5_TA(2004)0393
Július Molnár számvevőszéki taggá történő jelölése

Európai parlamenti határozati javaslat Július Molnár számvevőszéki taggá történő jelöléséről (C5-0206/2004 — 2004/0809I(CNS))

55

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**

I Együttműködési eljárás: első olvasat

**

II Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***

I Együttdöntési eljárás: első olvasat

***

II Együttdöntési eljárás: második olvasat

***

III Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnöséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonság- és Védelmi Politikai Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogokért és Szabadságjogokért felelős Bel- és Igazságügyi Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

JURI

Jogi és Belső Piaci Bizottság

ITRE

Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezeti, Közegészségügyi és Fogyasztópolitikai Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

RETT

Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

CULT

Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média és Sport Bizottság

DEVE

Fejlesztési és Együttműködési Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

Európai Szocialista Párt képviselőcsoportja

ELDR

Európai Liberális, Demokrata és Reformpárt képviselőcsoportja

Verts/ALE

Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja

GUE/NGL

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja

UEN

Nemzetek Európájáért Unió képviselőcsoportja

EDD

Demokráciák és a Sokszínűség Európájának képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal